Formular cerere de înscriere tip Atestate

DOAMNĂ DIRECTOR, Subsemnatul(a)__________________________________________ născut(ă) la data____________ în localitatea ____________________________ județul___________________________________, confirmat în specialitatea_______________________________________________ prin Ordinul M.S. nr._____/______, angajat al**____________________________ _____________________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de obținere  a atestatului  de studii complementare în ____________________________________________________________________, din sesiunea 17 mai 2023, cu susținerea examenului în centrul universitar  __________________________. Solicit transmiterea atestatului obținut la DSPJ__________________. CNP___________________________________ […]

Continue Reading