Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Ultrasonografie generala

Examene

Examenul va consta din 3 probe:

I. Proba practica – de manualitate (eliminatorie)

II. Proba scrisa – test grila, intrebari cu raspunsuri multioptionale.

III. Proba practica – de recunoastere a aspectelor patologice prezentate pe imagini statice sau secvente video

1. Noţiuni generale de ecografie. Definiţia metodei. Fizica ultrasunetelor

2. Producerea imaginii ecografice. Moduri de examinare. Aparatura utilizată în ecografie. Transductoare. Informaţia ecografică. Standarde de orientare a imaginii ecografice.

3. Semiologie ecografică. Imagini de bază. Artefacte

4. Noţiuni de anatomie abdominală normală, descriptivă şi topografică (secţiuni).

5. Vasele abdomenului. Anatomia ecografică normală a vaselor abdomenului. Patologie vasculară abdominală (fără Doppler).

6. Ficatul. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomie ecografică normală. Metodologia examinării ecografice a ficatului. Hepatopatii difuze. Leziuni hepatice focale. Afecţiuni hepatice septice, traumatice, postoperatorii. Transplantul hepatic.

7. Sistemul venei porte. Anatomie, hemodinamică, aspecte ecografice normale. Hipertensiunea portală. Tromboza portală. Şunturi porto sistemice.

8. Arborele biliar. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală. Metodologia examinării ecografice a arborelui biliar. Semiologia modificărilor biliare de conţinut, perete şi de vecinătate.Patologia colecistului (litiază, colecistite acute şi cronice, tumori). Patologia căilor biliare. Diagnosticul icterelor. Tumori ale căilor biliare. Angiocolita.

9. Pancreas. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală. Metodologia examinării ecografice a pancreasului. Patologie pancreatică (pancreatite acute / cronice, tumori)

10. Splina şi sistemul limfatic.Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală. Metodologia examinării ecografice a splinei şi limfonodulilor abdominali. Patologia splinei şi sistemului limfatic abdominal.

11. Tubul digestiv. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală. Metodologia examinării ecografice a tubului digestiv. Noţiuni de endosonografie. Aspecte ecografice in patologia tubului digestiv. Urgenţe digestive.

12. Peretele abdominal şi peritoneul. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică a cavităţii peritoneale. Patologia peretelui abdominal şi a peritoneului (colecţii, peritonite, tumori, hernii).

13. Rinichi. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală a rinichilor şi ureterelor. Metodologia examinării ecografice a rinichilor şi ureterelor. Patologie reno-ureterală; Anomalii, malformaţii. Boli renale parenchimatoase, tumori şi boli chistice renale, litiaza reno-ureterală, (uretero)hidronefroza. Transplantul renal.

14. Retroperitoneu. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală cavităţii retroperitoneale şi a glandelor suprarenale. Metodologia examinării ecografice a retroperitoneului şi a glandelor suprarenale. Patologia generală a spaţiului retroperitoneal. Adenopatii retroperitoneale. Tumori retroperitoneale primitive. Colecţii retroperitoneale. Patologia glandelor suprarenale.

15. Vezica urinară. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală vezicii urinare. Metodologia examinării ecografice a vezicii urinare. Patologia vezicii urinare

16. Prostata şi veziculele seminale. Noţiuni de anatomie descriptivă şi topografică. Anatomia ecografică normală. Metodologia examinării ecografice a prostatei şi veziculelor eminale. Patologia prostatei şi a veziculelor seminale. Noţiuni de ecografie endorectală.

17. Uterul si ovarele. Anatomie descriptiva si topografica. Anatomie ecografica. Metodologie de examinare prin abord suprapubian. Noţiuni de ecografie endovaginală.

18. Structuri moi superficiale. Scrotul şi testiculele (anatomie normală a scrotului, metodologie de examinare, anatomie ecografică normală, patologie în afecţiuni acute şi cronice). Regiunea cervicală – inclusiv glanda tiroidă (anatomie normală, metodologie de examinare, anatomie ecografică normală, patologie). Regiunea oculo – orbitară (anatomie normală, metodologie de examinare, anatomie ecografică normală, patologie).

19. Structuri musculo – scheletale (anatomie normală, metodologie de examinare, anatomie ecografică normală, patologie).

20. Torace şi mediastin (anatomie normală, metodologie de examinare, anatomie ecografică normală, patologie) 

21. GINECOLOGIE – OBSTETRICĂ. Semiologie ecografică normală; Patologie ecografică ginecologică; Obstetrică: aspecte US normale şi patologice în trim.I; Aspecte US normale şi patologice ale sarcinii în trim. II –III; Evaluarea stării fetale intrauterine prin profilul biofizic fetal şi US Doppler

22. ECOGRAFIE PEDIATRICĂ (acoperă tematica de ecografie generală a adultului cu particularizare pentru patologia pediatrică). Particularităţile examenului ecografic la copil; Ecografie hepatobiliară; Ecografia pancreasului şi splinei; Ecografia tubului digestiv; Ecografia aparatului reno-ureteral.; Ecografie transfontanelară. Urgenţe pediatrice. Anomalii.

23. ECOGRAFIE VASCULARĂ PERIFERICĂ. Noţiuni introductive privind fizica US vasculară; Semiologia US arterială şi venoasă normală; US vasculară în patologia arterială periferică; US vasculară în patologia venoasă periferică; US vasculară viscerală. Ultrasonografie vasculară în ischemiile de organ. Ultrasonografie vasculară în patologia organelor transplantate.

24. ECOCARDIOGRAFIE. Anatomie, metodologie şi semiologie cardiacă normală; Valvulopatii, cardiomiopatii, complicaţiile cardiopatiei ischemice; Pericardite, tumori cardiace; Vasele mari de la baza inimii, tehnici speciale de explorare

25. NOŢIUNI DE ULTRASONOGRAFIE INTERVENŢIONALĂ.Principii, aparatură, metodologie; Instrumentar utilizat pentru tehnici diagnostice/terapeutice; Biopsia ecoghidată – metodologie, indicaţii, riscuri; Drenajul percutan, abordarea formaţiunilor chistice, tumori; Noţiuni de US intraoperatorie

26. Progrese şi tehnologii noi în ultrasonografie. Ultrasonografia tridimensională.Explorarea cu agenţi de contrast. Aplicaţii ale telemedicinei în ultrasonografie.

27. APLICAŢII ALE ULTRASONOGRAFIEI ÎN URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE MAJORE

Bibliografie

1. Stamatian F. Atlas de ecografie obstetricala. Ed. Academiei, Bucureşti, 1989

2. Berinde L, Barbulescu G. Ecografie pediatrică. Ed. Mirton, Timişoara, 1996

3. Pop T. Ecografie clinică, diagnostică şi intervenţională. Ed. Medicală, Bucureşti, 1998

4. Sporea I, Gluhovschi Gh. Ghid practic de ecografie abdominală. Ed. Mirton, Timişoara, 1999 (reeditat 2001)5. Cristea ST, Popescu M, Antonescu DM. Ecografia şoldului displazic. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000

6. Badea R.I., Dudea S.M., Mircea P.A., Stamatian F. Tratat de ultrasonografie clinică (v.I). Principii, abdomen, obstetrică şi ginecologie. Ed. Medicală, Bucureşti, 2000 (reeditat 2004).

7. Sporea I, Cijevschi – Prelipceanu C. Ecografia abdominală în practica clinică. Ed. Mirton, Timişoara, 2001

8. Pop A, Costache A, Ghilencea A. Ghid practic de ultrasonografie clinica, Ed. Infomedica, Bucuresti, 2003

9. Dudea S.M, Badea R.I. Ultrasonografie vasculară, Ed. Medicală, Bucureşti, 2004

10. Ginghină C, Popescu BA, Jurcuţ Ruxandra. Esenţialul în ecocardiografie. Ed. Medicală Antaeus, Bucureşti, 2005.

Observaţii.

1. Fiecare centru de formare acreditat poate folosi propriile producţii bibliografice cu scop didactic. Se recomandă mediatizarea acestor cote bibliografice prin Centrul de Perfecţionare în scopul asigurării unui standard minimal de formare pe plan naţional.

2. Se recomandă utilizarea şi a altor cote bibliografice din literatura medicală consacrată apărută în limbi de circulaţie internaţională

3. Se acceptă utilizarea de cote bibliografice din site – uri de formare medicală continuă apărute pe Internet

Lasă un răspuns