Cerere pentru organizarea si desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog si farmacist SPECIALIST, 16.10.2019

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,
Subsemnatul/a______________________________________________,
licențiat ca 1. medic 2. medic dentist 3. farmacist,cu finalizarea programului de pregătire la data de la data de ___/___/_____ , vă rog
să-mi aprobaţi înscrierea pentru examenul de obţinere a titlului de specialist în specialitatea_______________________________, din sesiunea 16 octombrie 2019.
Am efectuat pregătirea în această specialitate prin:
1. rezidențiat – confirmat prin OMS nr.______/_____,
2. cea de a doua specialitate cu taxă, începând cu anul_______,
La înscrierea în această sesiune de examen, sunt deja posesor al certificatului de medic specialist în specialitatea ____________________, din anul_______.
Am efectuat pregătirea în specialitatea pentru care solicit înscrierea în
următoarele centre universitare:
1. ___________________ în procent de ____________%
2. ___________________ în procent de ____________%
3. ___________________ în procent de ____________%
Astfel, în conformitate cu publicația de examen, centrul în care am efectuat
majoritatea stagiilor de pregătire și în care voi susține examenul este
______________________;
Rog să mi se transmiterea certificatul obţinut în urma examenului la
Direcția de Sănătate Publică a Jud./București__________________;
date personale:
1. C.N.P.______________________________,
2. telefon de contact____________________,
3. adresa mail__________________________,
4. loc de muncă cu durată nedeterminată*_________________________,
Subsemnatul ________________________________________________
declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr.679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la
pregătire/examen/concurs.

DA, sunt de acord                                                     NU sunt de acord

 

Data:                                                                            Semnătura:

 

Doamnei director general a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică Gabriela ANGHELOIU
Datele se vor completa cu litere de tipar şi diacritice, conform CI/BI
*Locul de muncă se completează doar de către candidații cu contract pe durată nedeterminată

Lasă un răspuns