Conferința de lansare a Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european”

Stiri

În data de 11 septembrie 2019 a avut loc conferința de lansare a Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 în prezenţa domnului Secretar de Stat Dan Dumitrescu, doamnei Secretar de Stat Ana Maria Bușoniu, doamnei Grete Kristine Ødegaard, Ambasada Regatului Norvegiei la Bucuresti, partenerilor norvegieni la nivel de program, Institutul Norvegian de Sanatate Publica si Directia Norvegiana de Sanatate.

La acest eveniment au mai participat reprezentanţi ai promotorilor de proiecte, repezențanți ai ministerelor implicate în derularea programului, reprezentanți ai unor instituții publice din domeniul sanitar și organizatii non-guvernamentale, reprezentanți ai presei.

Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” își propune să contribuie la obiectivele Granturilor SEE 2014-2021 prin întărirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate în diverse domenii cum ar fi: prevenirea şi tratarea bolilor infecțioase, îmbunătăţirea stării de sănătate a grupurilor vulnerabile (copii, bătrâni, romi) prin servicii de asistență medicală primară și comunitară, accesul la servicii de sănătate cu cararacter preventiv în domeniile obstretică-ginecologie, nutriție, oncologie pediatrică, sănătate mintală pentru copii, screening de cancer de col uterin, dezvoltarea de registre medicale și de boli precum și măsuri pentru combaterea infecțiilor spitalicești și reducerea consumului de antibiotice.

Implementat în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și Direcția Norvegiană de Sănătate, Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” are un buget total de 47.058.824 euro (inclusiv co-finanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

Principalele rezultate așteptate ale programului vizează:

 • realizarea a 2 studii privind starea de sănătate a populației din România pe baza metodologiei UE, unul pentru adulți și unul pentru copii;
 • crearea a 84 de centre comunitare integrate, complet echipate și funcționale;
 • crearea a 45 de cabinete școlare;
 • dotarea a 200 de cabinete de medicina a familiei cu aplicația PREVENT IT;
 • dezvoltarea unui model de bună practică pentru îngrijirea sănătății comunitare dezvoltat;
 • realizarea a 7.000 de teste preventive de depistare a cancerului de col uterin efectuate la femei din grupurile vulnerabile din 7 județe;
 • tratarea a 1500 femei cu unitatea mobilă sau în regim ambulatoriu;
 • informarea a 30000 femei in privința prevenției cancerului de col uterin prin campania ”din ușă în ușă”;
 • dezvoltarea unui registru al profesionistilor în sănătate;
 • dezvoltarea unui registru care urmărește remodelarea ventriculului stâng în infarctul miocardic acut dezvoltat și funcțional;
 • Sprijinirea si tratarea a 2000 de pacienți cu insuficiență cardiacă; 
 • înființarea și funcționare a 35 de noi centre comunitare integrate realizat;
 • furnizarea de servicii de prevenire a sănătății (asistență primară și comunitară) pentru 48000 de persoane vulnerabile;
 • testarea pentru tuberculoza prin metode rapide a 15300 de persoane;
 • asigurarea tratamentului și suportului adecvat pentru 600 de pacienți cu M/XDR TB;
 • diagnostic și tratament în oncologie pediatrică pentru 450 de copii pe an;
 • diagnostic si tratament pentru 3000 de copii cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală și copii cu tulburări de sănătate mintală;
 • dezvoltarea și implementarea a 8 standarde pentru serviciile comunitare de sănătate mintală;
 • 1500 de părinți mai bine informați cu privire la principalele riscuri de dezvoltare a tulburărilor de sănătate mintală dar și pentru diagnosticarea precoce a acestor afecțiuni realizat;
 • Dezvoltarea și pilotarea unui plan de acțiune pentru combaterea infecțiilor spitalicești și consumului de antibiotice;
 • Dezvoltarea de ghiduri pentru managementul infecțiilor nosocomiale;
 • Instruirea a 170 de angajați profesioniști în prevenirea, supravegherea și controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului antibiotice;
 • Furnizarea de servicii medicale pentru 40000 de persoane vulnerabile;
 • Implementarea a cel puțin 10 inițiative bilaterale în România sau țări din SEE pentru consolidarea cooperării bilaterale, schimbul de bune practici, know-how în domeniul sănătății realizat;
 • Investiții în dotarea cu echipamente, reabilitare de spații și alte asemenea investiții;
 • Campanii de informare, educare, conștientizare, sesiuni de instruire pentru personalul medical și conex, propuneri legislative pentru îmbunătățirea cadrului legal existent.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați www.ms.ro  si www.ro-sanatate.ms.ro 

Despre Granturile SEE

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.org, www.data.eeagrants.org  și www.eeagrants.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns