Curriculum de pregătire în specialitatea CHIRURGIE GENERALĂ

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

Definiţie. Chirurgia generală este specialitatea ce se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor chirurgicale ale abdomenului precum şi a altor afecţiuni chirurgicale care fac obiectul altor specialităţi, ce necesită tehnici speciale cum ar fi traumatisme, afecţiuni vasculare,genitale, urologice, toracice, endocrine, neurochirurgicale, chirurgie oncologică etc.

Durata: – 6 ani
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevazute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.

Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire ( cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,facută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu ( log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,
participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
Structura stagiilor
– Etapa administrativă: repartizare pe spitale şi stagii, angajare, prezentare la spital, repartizare în
serviciu, alcătuirea planului de activitate – (o săptămână)
Stagii (Anexa I)

1. – Chirurgie generală (din care 3 luni – Chir. laparoscopică) 35½ luni
2. – Chirurgie vasculară 4 luni
3. – Chirurgie urologică 3 luni
4. – Chirurgie oncologică 4 luni
5. – Chirurgie toracică 4 luni
6. – Ortopedie şi traumatologie 4 luni
7. – Chirurgie plastică şi reparatorie 3 luni
8. – Neurochirurgie 3 luni
9. – Chirurgie ginecologică 3 luni
10. – Anestezie – terapie intensivă 2 luni
11. – Chirurgie de urgenţă 6 luni
12. – Bioetică ½ lună
– Rezidenţiatul în chirurgie generală presupune 6 ani de antrenament clinic şi este gândit să ofere
progresiv creşterea experienţei clinice şi a responsabilităţilor rezidentului.
Curricula de Chirurgie generală 2007 3
– Consideram util că efectuarea stagiilor în specialităţile chirurgicale, să se facă în anii II, III şi IV de rezidenţiat iar repartizarea rezidenţilor în aceste stagii să fie făcută centralizat, încă de la nînceput, în etapa administrativă (în prima săptămână), în raport de posibilităţile de instruire a clinicilor respective, cu scopul de a evita aglomerările şi a obţine o pregătire calitativă a rezidenţilor (Anexa 2).
– Considerăm, de asemeni, că stagiul de traumatologie să se facă în clinicile de ortopedie din spitale de urgenţă, unde se oferă posibilitatea formării complexe a rezidentului, în acest domeniu.

Pentru aceleaşi motive, stagiul de chirurgie de urgenţă se va efectua numai în clinicile de chirurgie de profil.
– Stagiile vor cuprinde o parte teoretică (cursul) şi o parte practică, ce se vor efectua simultan, în sistem modular, astfel că la terminarea unui stagiu de specialitate sa fie parcursă toată programa.
– Pentru stagiile din alte specialităţi chirurgicale, programa analitică poate fi completată de către coordonatorii programelor respective, după consultul cu şefii departamentelor de chirurgie generală.
– Cursul va fi ţinut de cadrele de predare, după o programă care să cuprindă toate aspectele cu care se va confrunta viitorul chirurg specialist în activitatea sa. În cadrul cursului vor fi abordate noţiuni de etiopatogenie, diagnostic, complicaţii şi tehnici chirurgicale. În cadrul tehnicilor chirurgicale se vor prezenta atât tehnicile clasice precum şi tehnici moderne de chirurgie laparoscopică şi endoscopică.
– Stagiul practic va consta în activitate la patul bolnavului, efectuarea unor manevre şi tehnici necesare precizării diagnosticului şi participarea la intervenţii operatorii ca ajutor şi prim –operator.

– Pentru formarea completă a rezidentului considerăm necesar ca, în cadrul stagiilor, rezidenţii sa fie cuprinşi intr – un sistem de cercetare. Aceasta presupune obligativitatea rezidenţilor de a
prezenta referate din revistele de specialitate sau sinteze pe anumite probleme şi participarea lor la elaborarea unor lucrări de cercetare în cadrul colectivelor clinicilor respective, în special în
ultimii ani de stagiu.
La sfârşitul programului de rezidenţiat, absolvenţii acestuia trebuie:
− Sa aibă capacitatea de a rezolva afecţiunile chirurgicale pe baza cunoştinţelor clinice medicale
− Sa posede capacităţile şi abilităţile necesare efectuării tehnicilor chirurgicale
− Sa colaboreze efectiv cu ceilalţi colegi
− Sa aibă capacitatea de a preda şi a împărtăşi cunoştinţele cu colegii rezidenţi şi studenţi
− Sa poată sfătui pacienţii şi familiile lor în legătură cu dispensarizarea bolnavilor,monitorizarea lor, regimul de viaţă, etc.
− Sa aibă capacitatea de a participa la un studiu de cercetare
Pe lângă pregătirea intensă clinică în primul an se pune un accent important pe pregătirea continuă în ştiinţele de bază – anatomie, biochimie, microbiologie, fiziologie şi anatomie patologică, în special ţinând cont de întrepătrunderea acestora cu clinica.

Curricula de Chirurgie generală 2007 4
PROGRAMA DE PREGĂTIRE ÎN STAGII
1.Stagiul de chirurgie generală = 32 1/2 luni
a/ CURSUL = 150 ore
– Metode moderne de diagnostic în chirurgie………………………………. 2 ore
– Tehnici elementare de chirurgie: incizii, hemostază, cauterizare,
drenaj, suturi, descoperiri de vase şi nervi, traheostomia, pleurotomia,
colpotomia, cistostomia, fimoza, parafimoza…………………………………….. 4 ore
– Noţiuni de chirurgie laparoscopică………………………………………………….. 6 ore
– Noţiuni de transplantare de organe………………………………………………….. 2 ore
– Asepsia şi antisepsia………………………………………………………………………. 2 ore
– Pregătirea preoperatorie a bolnavului……………………………………………….. 2 ore
– Îngrijiri şi complicaţii postoperatorii……………………………………………….. 4 ore
– Infecţii chirurgicale localizate şi difuze. Antibioterapia în chirurgie…….. 6 ore
– Glande endocrine: tiroida, paratiroida, suprarenale………………………….. 6 ore
– Mamela: traumatisme, infecţii acute şi cronice, leziuni degenerative,
tumori benigne şi maligne …………………………………………………………… 6 ore
– Perete abdominal: hernii, eventraţii, evisceraţii…………………………………. 8 ore
– Esofagul: traumatisme, esofagite, tulburări de motilitate, refluxul
gastro – esofagian, hernii hiatale, tumori benigne şi maligne…………………. 6 ore
– Stomac – duoden: tulburări functionale, gastropatii, (hemoragice,
atrofice de stress) diverticoli, dilataţia acută gastrică, volvulusul gastric,
ulcerul gastric şi duodenal, tumori benigne şi maligne…………………………. 12 ore
– Intestin subţire şi mezenter: diverticoli, boala Crohn, tbc
intestinală, enterita radică, limfadenita mezenterică, infarctul
entero – mezenteric, ischemia cronică intestinală…………………………………….. 8 ore
– Apendicele cecal: apendicita acută şi cronică, tumori apendiculare…………. 4 ore
– Colonul: diverticuloza, megacolonul, colite (ulceroasă, ischemica,
pseudomembranoasă, de iradiere, amoebiană), boala Crohn, tumori
benigne şi maligne…………………………………………………………………………….. 10 ore
– Rect; prolapsul rectal, rectocolita ulcero – hemoragică,
tumori benigne şi maligne…………………………………………………………………. 6 ore
– Anus şi regiunea perianală: hemoroizi, fisura anală, infecţii (abcese,
flegmoane, fistule), incontinenţa anală, tumori benigne şi maligne…………… 6 ore
– Ficat: abcese (piogene, amoebiene), chistul hidatic, litiaza intrahepatică,
hipertensiunea portală, tumori benigne şi maligne, noţiuni de transplantare a
ficatului…………………………………………………………………………………………….. 12 ore
– Căi biliare extrahepatice: litiaza veziculară şi coledociană, colecistita acută
colcistopatii cronice nelitiazice, colangita (acută, scleroasă), tumori benigne
şi maligne…………………………………………………………………………………………. 10 ore
– Pancreas: anomalii, pancreatita acută şi cronică, tumori benigne şi maligne 8 ore
– Icterul mecanic……………………………………………………………………………………. 2 ore
– Splina: afecţiuni hematologice de indicaţie chirurgicală, tumori benigne
şi maligne, indicaţiile splenectomiei………………………………………………………. 4 ore
– Epiploon şi retroperitoneu: torsiuni de epiploon, infarctul epiploic,
tumori epiploice, fibroza retroperitoneală, tumori retroperitoneale……………… 6 ore
– Patologia diafragmului: hernii hiatale, eventraţii diafragmatice, rupturi diafragm.4 ore
Curricula de Chirurgie generală 2007 5
b/ ACTIVITĂŢI PRACTICE (manevre)
– tuşee rectale………………………………………………………………………………. 100
– tuşee vaginale…………………………………………………………………………….. 50
– aspiraţie şi spălătura gastrică………………………………………………………… 30
– montajul unei perfuzii………………………………………………………………….. 30
– paracenteze………………………………………………………………………………… 10
– anestezii locale şi loco – regionale…………………………………………………… 20
– anuscopii………………………………………………………………………………….. 50
– rectoscopii…………………………………………………………………………………. 20
– participare la endoscopii digestive…………………………………………………. 10
– puncţii de tumori………………………………………………………………………… 15
– resuscitare cardio – respiratorie…………………………………………………….. 10
– cateterisme venoase………………………………………………………………….. 5
c/TEHNICI CHIRURGICALE
Tehnici chirurgicale de bază
1. Manevrarea instrumentelor
2. Efectuarea nodurilor,
a. manual
b. cu ajutorul instrumentelor
3. Tehnici de sutură chirurgicală
4. Utilizarea diatermiei în chirurgie – sisteme de electrochirurgie
5. Debridarea ţesuturilor
6. Sutura tendoanelor
7. Izolarea şi legarea vaselor la nivelul mezenterului
8. Anastomozele intestinale
a. Anastomozele gastro – intestinale
b. Anastomozele de intestin subţire
c. Anastomoze colonice
d. Variante cu diferenţe de calibru
e. Suturi mecanice
9. Anastomozele vasculare
a. Arteriotomia
b. Angioplastia
c. Anastomoze termino – terminale
d. Anastomoze termino – laterale
10. Tehnici chirurgicale miniminvazive
Intervenţii chirurgicale
Efectuate ca prim – operator (se va încerca să fie efectuate cât mai multe din intervenţiile
de mai jos)
– Apendicectomii……………………………………………………………….. 30
– Hernii inghinale…………………………………………………………………. 8
– Hernii femurale…………………………………………………………………. 2
– Hernii ombilicale……………………………………………………………….. 2
– Eventraţii………………………………………………………………………….. 3
– Evisceraţii………………………………………………………………………… 2
– Mastite acute…………………………………………………………………….. 2
– Mamectomii sectoriale………………………………………………………. 3
Curricula de Chirurgie generală 2007 6
– Mamectomii radicale…………………………………………………………… 1
– Tiroidectomii subtotale……………………………………………………….. 1
– Hernii hiatale……………………………………………………………………… 1
– Gastrostomii………………………………………………………………………. 4
– Gastroenteroanastomoze……………………………………………………… 3
– Jejunostomii……………………………………………………………………… 2
– Colonostomii…………………………………………………………………….. 2
– Rezecţii gastrice………………………………………………………………… 3
– Vagotomii tronculare şi selective………………………………………… 3
– Splenectomii……………………………………………………………………. 1
– Colecistostomii…………………………………………………………………… 2
– Colecistectomii clasice şi laparoscopice………………………………. 5
– Coledocotomii cu drenaj coledocian…………………………………….. 5
– Derivaţii bilio – digestive………………………………………………… 2
– Enterectomii segmentare……………………………………………………. 2
– Colectomii segmentare……………………………………………………….. 2
– Operaţii Hartman……………………………………………………………… 1
– Hemicolectomii……………………………………………………………….. 2
– Amputaţii de rect………………………………………………………………. 1 – 2
– Rezecţii de rect………………………………………………………………….. 1
– Amputaţii de gambă…………………………………………………………… 1
– Amputaţii de coapsă…………………………………………………………… 1
– Cura hemoroizilor……………………………………………………………… 5
– Supuraţii ano – rectale………………………………………………………….. 5
– Furuncule, hidrosadenite…………………………………………………….. 5
– Simpatectomii lombare………………………………………………………. 1
– Cura varicelor membrelor inferioare…………………………………….. 3
• Participare ca ajutor, la intervenţii chirurgicale mari, ce se efectuează în clinică, în echipe
operatorii, stabilite de şeful clinicii, astfel ca să acopere un câmp cât mai larg de tehnici operatorii cu care se va confrunta viitorul specialist.

Rezidentul în chirurgie generală va participa la un minim de:
• 50 operaţii mari, din care 15% ca prim operator
• 120 operaţii medii din care 20% ca prim operator
• 150 operaţii mici din care 40% ca prim operator
Din toate intervenţiile, un procent de 10% vor fi efectuate în gărzi, în regim de urgenţă
Curricula de Chirurgie generală 2007 7
2. Stagiul de chirurgie vasculară = 4 luni
a/ CURSUL = 30 ore
– Traumatisme vasculare şi politraumatisme cu componentă vasculară….. 2 ore
– Anevrisme arteriale…………………………………………………………………….. 2 ore
– Ischemia acută arterială……………………………………………………………… 2 ore
– Arteriopatii cronice obstructive………………………………………………… 4 ore
– Varicele membrelor inferioare………………………………………………….. 2 ore
– Boala tromboembolică……………………………………………………………… 2 ore
– Sindromul posttrombotic…………………………………………………………… 2 ore
– Limfedemul……………………………………………………………………………… 2 ore
– Căi de abord în chirurgia vasculară periferică………………………………. 4 ore
– Suturi vasculare: indicaţii, tehnică………………………………………………. 2 ore
– Plastii vasculare……………………………………………………………………….. 4 ore
– Imagistica patologiei vasculare……………………………………………………. 2 ore
b/ ACTIVITĂŢI PRACTICE (manevre)
– Arteriografii……………………………………………………………………………….. 4
– Flebografii…………………………………………………………………………………. 2
– Oscilometrii……………………………………………………………………………….. 5
c/ OPERAŢII (participare)
– Suturi vasculare…………………………………………………………………………. 3
– Cura varicelor membrelor pelvine…………………………………………………. 3
– Plastii vasculare cu vena………………………………………………………………. 3
– Plastii vasculare cu grefe………………………………………………………………. 3
– Embolectomii periferice……………………………………………………………….. 2
2. Stagiul de urologie = 3 luni
a/CURS = 26 ore
– Traumatisme ale aparatului urinar……………………………………………………….. 2 ore
– Litiaza urinară…………………………………………………………………………………… 2 ore
– Tumori benigne şi maligne aparat urinar………………………………………………. 4 ore
– Adenomul de prostată………………………………………………………………………… 2 ore
– Adenocarcinomul de prostată……………………………………………………………… 2 ore
– Traumatismele aparatului genital masculin……………………………………………. 2 ore
– Malformaţii şi afecţiuni congenitale: hipospadias, epispadias, criptorhidia .. 2 ore
– Hidrocel, varicocel……………………………………………………………………………… 2 ore
– Orhiepididimita acută şi cronică……………………………………………………………. 1 ora
– Insuficienţa renală acută la bolnavul chirurgical……………………………………… 2 ore
– Tehnici moderne urologice…………………………………………………………………… 4 ore
– Imagistica în urologie………………………………………………………………………….. 2 ore
Curricula de Chirurgie generală 2007 8
b/ ACTIVITĂŢI PRACTICE
– Sondaj vezical…………………………………………………………………………………….. 10
– Puncţii vezicale suprapubiene…………………………………………………………… 2
– Cistostomii…………………………………………………………………………………….. 2
– Uretrocistoscopii………………………………………………………………………………… 5
c/OPERAŢII
– Pielolitotomii……………………………………………………………………………………. 5
– Ureterolitotomii…………………………………………………………………………………. 5
– Nefrectomii……………………………………………………………………………………….. 5
– Adenomectomii…………………………………………………………………………………….. 5
– Cura hidrocelului…………………………………………………………………………….. 3
– Cura varicocelului……………………………………………………………………………. 3
4. Stagiul de chirurgie oncologică digestivă = 4 luni
a/ CURS = 4 LUNI
– Epidemiologia cancerelor………………………………………………………………… 2 ore
– Noţiuni de oncogeneză…………………………………………………………………….. 4 ore
– Biologia cancerelor………………………………………………………………………… 4 ore
– Etiopatogenia bolii canceroase…………………………………………………………. 2 ore
– Clinica bolii canceroase……………………………………………………………………. 4 ore
– Tehnici de explorare şi diagnostic în cancerologie……………………………… 2 ore
– Anatomie patologică……………………………………………………………………….. 2 ore
– Tratamentul complex al cancerelor…………………………………………………… 6 ore
b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
– Biopsii diverse pentru diagnosticul cancerelor…………………………………………….. 10
– Interpretarea diverselor metode şi procedee de diagnostic în cancere…………….. 20
c/ OPERAŢII
– Participare la intervenţii mari.
5. Stagiul de chirurgie toracică = 4 luni
a/ CURS = 30 ORE
– Traumatisme toracice închise şi deschise……………………………… 2 ore
– Politraumatisme cu componenta toracică……………………………. 2 ore
– Pleurezii purulente…………………………………………………………… 2 ore
– Infecţii pulmonare chirurgicale…………………………………………. 2 ore
– Chistul hidatic pulmonar………………………………………………….. 2 ore
– Tumori benigne şi maligne……………………………………………… 4 ore
– Intervenţii de graniţă……………………………………………………… 4 ore
– Mediastinul, mediastinite, tumori benigne şi maligne………… 4 ore
– Explorarea imagistică a toracelui…………………………………….. 4 ore
– Noţiuni de chirurgie toracoscopică…………………………………… 4 ore
Curricula de Chirurgie generală 2007 9
b/ACTIVITĂŢI OPERATORII
– Toracotomie…………………………………………………………………. 3
– Puncţii pleurale……………………………………………………………. 5
– Drenaj pleural…………………………………………………………….. 3
– Primul ajutor în voletul costal………………………………………. 2
– Primul ajutor în plăgile toraco – pulmonare……………………….. 2
– Toracoscopii……………………………………………………………….. 4
c/ OPERAŢII
– Participare ca ajutor
6. Stagiul de traumatologie = 4 luni
a/ CURS = 30 ore
– Imagistica în traumatologie………………………………………………………… 4 ore
– Traumatism de parţi moi extrascheletale……………………………………. 4 ore
– Tratamentul plăgilor curate şi supurate……………………………………….. 2 ore
– Entorse…………………………………………………………………………………… 1 ora
– Luxaţii şi fracturi ale coloanei vertebrale şi bazinului…………………. 4 ore
– Traumatisme externe cu componenta viscerală…………………………… 3 ore
– Politraumatisme……………………………………………………………………… 6 ore
b/ ACTIVITĂŢI PRACTICE
– Reducere de luxaţii…………………………………………………………………….. 10
– Reducere şi imobilizare de fracturi ale membrelor în aparat gipsat ….. 10
– Montarea unei extensii continue transscheletale……………………………… 5
– Atitudine în voletul costal…………………………………………………………… 3
c/ OPERAŢII
– Participare ca ajutor
7. Stagiul de chirurgie plastică şi reparatorie = 3 luni
a/CURS = 26 ore
– Traumatisme ale mâinii………………………………………………………………………… 2 ore
– Panariţii şi flegmoane ale mâinii…………………………………………………………… 4 ore
– Arsuri……………………………………………………………………………………………….. 6 ore
– Traumatisme prin temperaturi scăzute, degerături, îngheţare…………………. 2 ore
– Escare de decubit………………………………………………………………………………… 2 ore
– Plastii cutanate: generalitati, indicaţii, tehnică………………………………………. 6 ore
– Noţiuni de microchirurgie…………………………………………………………………… 4 ore
Curricula de Chirurgie generală 2007 10
b/ ACTIVITĂŢI PRACTICE
– Tratamentul unor panariţii şi flegmoane ale mâinii………………………………….. 
– Tratamentul escarelor de decubit…………………………………………………………… 2
– Grefe libere de piele…………………………………………………………………………… 5
– Plastii cutanate cu lambouri……………………………………………………………….. 3
– Tenorafii………………………………………………………………………………………….. 2
– Tratamentul arsurilor şi degerăturilor……………………………………………………. 10
– Amputaţii şi dezarticulaţii ale degetelor mâinii…………………………………….. 5
c/ OPERAŢII
– Participare ca ajutor
8. Stagiul de neurochirurgie = 3 luni
a/ CURS = 26 ORE
– Traumatisme cranio – cerebrale………………………………………………… 4 ore
– Traumatisme vertebro – medulare………………………………………………. 4 ore
– Hernii discale………………………………………………………………………… 2 ore
– Procese expansive intracraniene……………………………………………… 2 ore
– Procese expansive intrarahidiene……………………………………………… 2 ore
– Politraumatisme cu interesare cranio – cerebrală şi vertebro – medulară.. 4 ore
– Diagnosticul şi tratamentul comelor……………………………………………….. 4 ore
– Imagistica neuro – chirurgicală………………………………………………………… 4 ore
b/ MANEVRE
– Puncţii rahidiene: lombare şi suboccipitale……………………………….. 10
– Neuroliza……………………………………………………………………………… 5
– Neurorafie……………………………………………………………………………. 5
c/OPERAŢII
– Participare ca ajutor
9. Stagiul de chirurgie ginecologică = 3 luni
a/ CURS = 26 ore
– Fibromul uterin………………………………………………………………………. 2 ore
– Cancerul de col şi corp uterin………………………………………………….. 4 ore
– Tumori benigne ovariene………………………………………………………… 4 ore
– Cancerul de ovar……………………………………………………………………. 2 ore
– Cancerul trompei……………………………………………………………………. 2 ore
– Cancerul vulvar……………………………………………………………………… 2 ore
– Incontinenţa de urină la femei…………………………………………………. 2 ore
– Sarcina extrauterină……………………………………………………………….. 2 ore
– Pelviperitonitele…………………………………………………………………….. 2 ore
– Noţiuni de chirurgie laparoscopică ginecologică………………………. 4 ore
Curricula de Chirurgie generală 2007 11
b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
– Tuşee vaginale……………………………………………………………………. 50
– Curetaje uterine bioptice……………………………………………………… 5
– Biopsii din tumori……………………………………………………………… 5
– Anexectomii………………………………………………………………………. 3
c / TEHNICI OPERATORII
– Participare ca ajutor
10.Stagiul de anestezie şi terapie intensivă = 2 luni
a/ CURS = 26 ORE
– Anestezia locală şi loco – regională………………………………………. 2 ore
– Noţiuni de anestezie generală. Riscul anestezic……………………. 4 ore
– Homeostazia normală şi tulburări ale homeostaziei
organismului uman……………………………………………………………. 2 ore
– Reechilibrarea bolnavului chirurgical: volemica,
electrolitică, biologică…………………………………………………………. 4 ore
– Hemoragie, hemostază, transfuzii………………………………………. 2 ore
– Socul………………………………………………………………………………… 4 ore
– Monitorizarea în chirurgie………………………………………………….. 2 ore
– Resuscitarea cardio – respiratorie…………………………………………… 2 ore
– Nutriţia bolnavului chirurgical…………………………………………….. 4 ore
b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
– Anestezie locală……………………………………….. 6
– Anestezii loco – regionale……………………………. 4
– Monitorizarea bolnavului…………………………. 4
– Resuscitari cardio – respiratorii…………………… 3
11.Stagiul de chirurgie de urgenţă = 6 luni
a/ CURS = 46 ORE
– Noţiuni generale de chirurgie de urgenţă………………………………….. 2 ore
– Explorări clinice şi imagistice în chirurgia de
urgenţă abdominală………………………………………………………………. 4 ore
– Traumatisme abdominale………………………………………………………. 6 ore
– Hemoragii digestive superioare şi inferioare…………………………….. 6 ore
– Hemoragia intraperitoneală……………………………………………………. 2 ore
– Peritonitele…………………………………………………………………………. 6 ore
– Ocluzii intestinale………………………………………………………………. 6 ore
– Politraumatisme cu componente viscerale abdominale……………… 4 ore
– Traumatisme prin accidente de circulaţie……………………………….. 2 ore
– Atitudinea de urgenţă în calamitaţi…………………………………………. 4 ore
– Leziuni combinate………………………………………………………………. 2 ore
Curricula de Chirurgie generală 2007 12
– Noţiuni de chirurgie laparoscopică, în urgenţe abdominale………. 2 ore
b/ ACTIVITĂŢI PRACTICE
– Hemostaza provizorie şi definitivă……………………………… 6
– Celioscopia în urgenţe abdominale…………………………….. 5
– Puncţia – spălătura peritoneală…………………………………….. 4
– Sutura ulcerului perforat…………………………………………… 2
– Drenaj peritoneal multiplu şi drenaj – spălătura……………. 2
c/ OPERAŢII
– Participare ca ajutor şi prim – ajutor

Caietul de stagiu
Caietul de stagiu va cuprinde un număr de aproximativ 400 de rubrici în care se vor menţiona activităţile şi manevrele practicate precum şi intervenţiile operatorii efectuate în perioada diverselor stagii autentificate prin semnătura îndrumătorului de rezidenţiat. Cadrele medicale îndrumătoare au obligaţia sa asigure rezidenţilor, în limita activităţilor chirurgicale din clinica,condiţiile pentru efectuarea baremului stabilit.
Neîndeplinirea acestui barem, din cauza îndrumătorilor atrage reevaluarea posibilităţilor clinicilor de a forma rezidenţi iar neîndeplinirea lui din cauza rezidentului atrage, după sine,
reevaluarea acordării dreptului de a se prezenta la examenul de specialist.

Caietul rezidentului va conţine:
1. CV de activitate profesională şi ştiinţifică
2. punctajul obţinut la terminarea programului “Tehnici chirurgicale de bază”
3. punctajul obţinut la terminarea programului Tehnici chirurgicale laparoscopice de bază”
4. punctajul obţinut la evaluarea scrisă la finalul fiecărui an
5. evaluarea îndrumătorului direct
6. formular cu numărul de manevre şi tehnici efectuate (conform curricula, evaluate de
îndrumătorul direct), cu precizarea:
a. fără supraveghere sau supraveghind un rezident mai tânăr
b. sub supraveghere
c. ajutând
Îndrumări pentru evaluarea rezidenţilor
1. Fiecare procedeu din curricula va fi evaluat:
a. Nu a fost efectuată N necunoscut
b. Competent să efectueze procedeul fără supraveghere A
c. Poate necesita ajutor ocazional B
d. Poate efectua procedeul sub supraveghere C
e. Nu a putut efectua tot procedeul sub supraveghere D
2. Paşi de urmat în evaluarea rezidenţilor
a. Anamneza examenul fizic şi consensul pacienţilor
b. Buna comunicare cu echipa operatorie
c. Pregătirea preoperatorie
d. Spălat bine, asepsie antisepsie
e. Poziţionarea pacientului pe masa de operaţie
f. Incizie adecvată
Curricula de Chirurgie generală 2007 13
g. Disecţie atentă, în plan
h. Cunoştinţe solide de anatomie
i. Familiarizat cu timpii operatori
j. Utilizează atent şi eficace instrumentele
k. Foloseşte ajutoarele în cel mai avantajos mod
l. Buna coordonare ochi – mână
m. Manevrează ţesuturile cu delicateţe şi dexteritate
n. Tehnica de cusut şi înnodat bună
o. Anastomoza
p. Electrocoagulare adecvată
q. Control hemostază
r. Laparorafia
s. Factor timp
t. Protocol operator
12. MODULUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni
TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor
vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate,
boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)
III. Relaţia medic – pacient I – 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic – pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic – pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic – pacient II – 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic – pacient
3. Relaţia medic – pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic – pacient

V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
Curricula de Chirurgie generală 2007 14
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii – 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică – 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman – probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într – o cercetare biomedicală – discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate – comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic – pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic – pacient
Curricula de Chirurgie generală 2007 15
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic – pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete
– 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete –
2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor
cazuri concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri
concrete – 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor
cazuri concrete – 2 ore

Tehnicile de bază de chirurgie laparoscopică = 3 luni
I. Echipamentul pentru chirurgie laparoscopică
1. Sistemul de insuflare a cavitaţii peritoneale şi tehnicile alternative de creare
a spaţiului de lucru
2. Sistemul de preluare şi transmitere a imaginii
3. Sistemul de irigaţie – aspiraţie
4. Sistemul de electrochirurgie
5. Pregătirea sălii de operaţie
Instalarea, verificarea, funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor.
Defecţiuni posibile, incidente şi accidente
II. Instrumentarul pentru chirurgie laparoscopică
1. Instrumentarul standard pentru tehnicile de bază
2. Instrumentar pentru situaţii speciale
3. Utilizarea, întreţinerea şi sterilizarea instrumentarului laparoscopic.
Defecţiuni posibile, incidente şi accidente
III. Principii de bază ale chirurgiei laparoscopice
1. Criterii generale de opţiune pentru abordul laparoscopic, indicaţii şi
contraindicaţii
2. Evaluarea preoperatorie a pacientului propus pentru chirurgie laparoscopică
3. Particularităţile anesteziei pentru chirurgia laparoscopică şi consecinţele
fiziopatologice ale insuflării peritoneale
Incidente şi accidente intraoperatorii specifice
4. Evoluţia şi îngrijirile postoperatorii în chirurgia laparoscopică.
Complicaţii postoperatorii specifice
Curricula de Chirurgie generală 2007 16
IV. Tehnici chirurgicale laparoscopice de bază
1. Instituirea pneumoperitoneului
2. Dispozitivul operator şi plasarea trocarelor
3. Utilizarea lanţului imagistic
4. Utilizarea sistemului de electrochirurgie
5. Utilizarea sistemului de irigaţie aspiraţie
6. Incidente, accidente şi complicaţii ale gesturilor de bază în chirurgia laparoscopică
(insuflare, trocarizare, mânuirea camerei, utilizarea sistemului electric, irigaţie –
aspiraţie)
7. Explorarea laparoscopică generală a cavitaţii peritoneale
8. Visceroliza, explorarea pentru ascita şi tehnici de biopsie laparoscopică
9. Tehnici de ligaturi şi sutura laparoscopică
10. Extragerea pieselor operatorii şi drenajul laparoscopic
V. Explorarea laparoscopică a abdomenului acut chirurgical
1. Indicaţii şi contraindicaţii
2. Abdomenul acut chirurgical
3. Abdomenul acut netraumatic
4. Gesturi terapeutice de baza în abdomenul acut chirurgical: suturi, hemostaza, lavaj
şi drenaj. Atitudinea în ulcerul perforat
VI. Colecistectomia laparoscopică
1. Indicaţii şi contraindicaţii
2. Tehnica operatorie standard
3. Variante de tehnică operatorie
4. Dificultăţi, incidente şi accidente intraoperatorii
5. Criterii de conversie la chirurgia deschisă
6. Colangiografia intraoperatorie
7. Evoluţia, îngrijirile şi complicaţiile postoperatorii
VII. Apendicectomia laparoscopică
1. Indicaţii şi contraindicaţii
2. Tehnica operatorie standard
3. Variante de tehnica operatorie
4 Dificultati, incidente, şi accidente intraoperatorii
5. Criterii de conversie la chirurgia deschisă
6. Evoluţia, îngrijirile şi complicaţiile postoperatorii
VIII. Barem minimal de activităţi practice
1. Asistarea la desfăşurarea operaţiilor laparoscopice în direct –20
2. Activitate ca instrumentar în echipa operatorie – 10
3. Mânuirea telescopului – 10
4. Ajutor în echipa operatorie – 10
5. Intervenţii efectuate ca prim operator: explorări, (3 op.),
Colecistectomii (4 op.), apendicectomii (3 op.).
IX. Evaluare finală a stagiului de pregătire teoretică şi practică.

Curricula de Chirurgie generală 2007 17
Posibilităţi:
– Teste cu răspunsuri multiple
– Examen oral
– Testare practică a gesturilor de bază utilizând un pelvitrainer/simulator
– Apreciere întocmită de instructor /tutorele de practică

CHIRURGIE GENERALĂ
6 ANI
ANUL I CHIRURGIE GENERALĂ
BIOETICĂ
11½ LUNI
½ LUNĂ
ANUL II
ATI 2 LUNI
TRAUMATOLOGIE 4 LUNI
CHIRURGIE VASCULARĂ 4 LUNI
CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI REPARATORIE 3 LUNI
ANUL III
CHIRURGIE TORACICĂ 4 LUNI
CHIRURGIE UROLOGICĂ 3 LUNI
CHIRURGIE ONCOLOGICĂ DIGESTIVĂ 4 LUNI
ANUL IV
NEUROCHIRURGIE 3 LUNI
CHIRURGIE GINECOLOGICĂ 3 LUNI
CHIRURGIE DE URGENŢĂ 6 LUNI
ANUL V CHIRURGIE GENERALĂ 9 LUNI
CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ 3 LUNI
ANUL VI CHIRURGIE GENERALĂ 12 LUNI
N.B. În anul V sau VI de pregătire se va efectua modulul de Chirurgie laparoscopică cu
durata de 3 luni.

Lasă un răspuns