Curriculum de pregătire în specialitatea CHIRURGIE PEDIATRICĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Chirurgia pediatrică este specialitatea care cuprinde metode de diagnostic şi tratament chirurgical ale copilului, al cărui organism se află în proces de creştere şi dezvoltare, începând cu vârsta fetală, până la 18 ani.

Practic, această specialitate, necesită cunoştinţe şi abilităţi specifice, pentru tratarea chirurgicală a afecţiunilor congenitale şi dobândite, a urgenţelor chirurgicale ale copilului incluzând şi afecţiuni chirurgicale care la adult fac obiectul altor specialităţi chirurgicale: ortopedie, urologie, chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie oncologică, etc.
Chirurgia pediatrică trebuie să facă faţă urgenţelor chirurgicale ale copilului şi să rezolve afecţiunile congenitale şi câştigate.

1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1. Durata programului
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
NUMARUL TOTAL DE ANI 5 ani
NUMARUL TOTAL DE MODULE 14
MODULUL 1 – anul I Bioetică
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL ½ lună
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 3/3/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 3
MODULUL 2 – anul I Trunchi comun pentru specialităţile
chirurgicale-urgenţele chirurgicale
ale copilului
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 11½ luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 69/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 69
MODULUL 3 – anul II Ortopedie pediatrică
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 12 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 72/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 72
MODULUL 4 – anul III Urologie Adulţi
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 1 lună
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 6/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 6
MODULUL 5 – anul III Chirurgie Generală
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 12/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 12
MODULUL 6 – anul III Chirurgie Toracică
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 1 lună
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 6/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 6
MODULUL 7 – anul III Pediatrie
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 12/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 12
MODULUL 8 – anul III ATI
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 12/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 12
MODULUL 9 – anul III Neonatologie
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 1 lună
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 6/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 6
MODULUL 10– anul III Chirurgie Vasculară
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 1 lună
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 6/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 6
MODULUL 11 – anul III Vezi structura detaliată a
programului
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 lună
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 12/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 12
MODULUL 12 – anul IV Chirurgie Pediatrică Generală
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 9 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 54/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 54
MODULUL 13 – anul IV Tehnici de bază în chirurgia
laparoscopică
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 3 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 18/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 18
MODULUL 14 – anul V Chirurgie Pediatrică specială
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 12 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 72/6/1,5
TOTAL ORE ACTIVITATE 72

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE
La fiecare modul de pregătire, rezidentul va însuşi cunoştinţe teoretice din tematica modului de pregătire precum şi abilităţi practice, pentru a putea efectua manevre specifice modulului.
Evaluarea fiecărui modul va analiza:
· puterea de autoevaluare;
· relaţia de comunicare legată de copil, familie, echipa chirurgicală;
· spiritul de echipă, capacitatea de integrare;
· disponibilitate, responsabilitate, eficienţă (evitarea gesturilor inutile, capacitatea de integrare);
· cunoştinţele teoretice de specialitate, efortul de documentare, publicaţii, reviste de specialitate;
· cunoştinţe practice, siguranţă în diagnostic, utilizarea judicioasă a examenelor complementare, indicaţia
chirurgicală corectă, abilitatea manuală ca ajutor sau operator;
· aptitudinile pentru predare, instruire.

Structura detaliată a programului de pregătire.
OBIECTIVE TEORETICE
SISTEMUL DE SĂNĂTATE
Modulul 1 – BIOETICĂ ȘI LEGISLAȚIE.
Durata: 2 săptămâni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 3
Obiective teoretice:
Bioetică:
· reglementarea practicii medicale prin coduri de etică (jurământul lui Hipocrate, alte coduri de etică);
· valoarea şi limitele consimțământului;
· genomul uman-probleme de etică;
· relaţia medic-pacient, familie;
· greşeli şi erori în practica medicală, malpraxis;
· probleme de etică la începutul vieţii (avort, reproducere umană, asistată);
· etica transplantului de organe şi ţesuturi (donator viu, cadavru);
· etica cercetării pe subiectul uman.
Legislaţia sanitară:
· drepturile copilului la asistenţa medicală;
· organizarea serviciilor de asistenţă chirurgicală a copilului;
· discutarea problemelor de etică şi legislaţie sanitară prin prezentarea unor cazuri concrete.
Evaluare teoretică a cunoștințelor.

Modulul 2 – TRUNCHI COMUN PENTRU SPECIALITĂȚILE CHIRURGICALEURGENȚELE CHIRURGICALE ALE COPILULUI
Durata: 11,5 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 69
Obiective teoretice:
· Asepsia şi antisepsia-tehnicile aseptice, sterilizarea, profilaxia și terapia cu antibiotice în infecții;
· Sepsisul chirurgical şi prevenirea acestuia;
· Precauţiile pentru evitarea infecţiilor transmise prin sânge, fluide de origine umană (HIV, hepatită
virală);
· Tehnici chirurgicale: pregătirea tegumentelor, poziţionarea bonavului, incizii, suturi (metode de suturi,
ligatură), principii şi tehnici (biopsia, recoltări din produsele bacteriologice, interpretarea acestora),
fiziopatologia vindecării plăgilor chirurgicale, principii de bază în anastomozele intestinale, vasculare,
tract urinar.
NOŢIUNI GENERALE DESPRE PARTICULARITĂŢILE COPILULUI
1. Alimentaţia copilului, noţiuni de bază în funcţie de vârstă, gestionarea perioperatorie.
2. Abordul venos, cunoaşterea diferitelor căi de abord venos şi indicaţiile principale (puncţia venoasă,
cateterismul venos, cateterismul central).
3. Reanimarea
· recunoaşterea unui şoc septic sau hipovolemic;
· cunoaşterea principalelor tulburări hidro-electrolitice şi tratamentul perioperator.
4. Combaterea durerii
· Evaluarea durerii la copil indiferent de vârstă sau la copilul cu handicap;
· Cunoaşterea diferitelor clase de medicamente antialgice şi modul de administrare.
5. Imobilizarea gipsată
· principii de imobilizare a membrului superior şi a membrului inferior;
· supravegherea imobilizării şi tratamentul eventualelor complicaţii (sindrom de compartiment,
deplasarea secundară a unei fracturi).
VIAŢA EMBRIONARĂ ŞI FETALĂ, NAŞTEREA
1. Noţiuni de genetică-definiţia termenilor uzuali în genetică.
· recunoaşterea anomaliilor genetice frecvent întâlnite în chirurgia pediatrică (trisomia 21,
osteogeneza imperfectă, maladia MARFAN etc).
2. Diagnosticul antenatal
· Mijloace de diagnostic antenatal (ecografie, puncţie amniotică, etc);
· Rolul chirurgului pediatru în consultaţia prenatală;
· Probleme de etică în chirurgia pediatrică înainte şi după naştere.

COPILUL CU HANDICAP
1. Obiective generale
· principalele etiologii implicate;
· definirea gradului de handicap şi posibilităţile de tratament.
2. Probleme digestive şi urinare
· probleme de alimentaţie (tipuri de gastrostomă şi îngrijirea lor);
· probleme de continenţă (fecale, urină) şi posibilităţi terapeutice.

URGENŢE ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ
1. Durerile abdominale şi ocluziile intestinale acute (fără ocluziile neonatale).
· dignostic clinic şi paraclinic;
· diagnosticul diferenţial al urgenţelor chirurgicale adevărate şi al urgenţelor medicale;
· modalităţile terapeutice pentru diferite patologii.
2. Urgenţe inghino-scrotale
· cunoaşterea diferitelor patologii implicate;
· indicaţia terapeutică în urgenţă;
· tratamentul în funcţie de patologie.
3. Sindromul copilului bătut
4. Plăgile înţepate ale piciorului
· riscurile de celulită, osteită;
· tratamentul iniţial sau în caz de întârziere a diagnosticului.
5. Arsurile
· elemente de gravitate ale unei arsuri la copil;
· tratamentul în faza initială;
· sechelele arsurilor şi posibilitătile de tratament.
6. Plăgile cu pierderi de substanţă (principii de închidere, grefe, lambouri, expansiune tisulară)
7. Muşcăturile şi înţepăturile de insecte (epidemiologie, tratament chirurgical inițial și tratamentul
veterinar).
8. Infecţiile mâinii şi degetelor (panaritii, flegmoane).

URGENŢELE ÎN TRAUMATOLOGIE
1. Traumatismele si plăgile toracice
· fiziopatologia urgenţelor traumatice;
· gesturi de urgenţă în traumatismele toracice;
· principiile de tratament în funcţie de diferitele patologii.
2. Traumatismele şi plăgile abdominale
· fiziopatologia leziunilor produse de traumatismele abdominale;
· gesturi de urgenţă în trumatismele abdominale;
· principii de tratament în diferitele patologii.
3. Copilul politraumatizat şi polifracturat
· strategia terapeutică şi metoda de imagistică la copilul politraumatizat;
· indicaţiile de fixare chirurgicala în fracturile copilului politraumatizat;
· metode de osteosineză, indicaţia imobilizărilor gipsate, atela;
· tratamentul în fractura deschisă;
· complicaţiile posibile în evoluţia copilului politraumatizat;
· complicaţii la distantă;
· traumatismele neurologice (medular, cranian), tratamentul iniţial sau secundar.
4. Traumatologie osteoarticulară
· particularităţile epidemiologice şi fiziopatologice în trumatologia copilului;
· fiziopatologia şi biomecanica fracturilor şi a decolărilor epifizare la copil;
· complicaţiile acute şi tardive, principii de tratament;
· tehnicile ortopedice si chirurgicale, indicaţia lor.
5. Decolarile epifizare
· clasificarea SALTER HARRIS;
· riscurile de epifiziodeza;
· principii de tratament în epifiziodeza postraumatică.
6. Fractura de oboseală, leziunile de surmenaj la copil.
· tipuri de surmenaj ale aparatului locomotor la copil;
· patologia de inserţie şi osteocondrita posttraumatică.

MEMBRUL SUPERIOR
1. Paralizia obstetricală de plex brachial.
2. Luxaţia sternoclaviculară, acromioclaviculară, fracturile de claviculă.
3. Fracturile extremitătii superioare de humerus.
4. Fracturile diafizei humerale.
5. Fracturile supracondiliene de humerus.
6. Fracturile de condil lateral ale humerusului.
7. Fractura de condil medial ale humerusului.
8. Luxaţia de cot.
9. Fractura MONTEGGIA-STĂNCIULESCU.
10. Fractura de col şi cap radial.
11. Fractura extremităţii inferioare a radiusului.
· frecvenţă, mecanism, tratament în fractura-decolare;
· fractura GALEAZZI.
12. Fractura ambelor oase de antebraţ.
13. Leziunile recente de tendoane extensor sau flexor.
14. Plăgile nervilor colaterali.
15. Plăgile şi traumatismele extremităţii degetelor.

MEMBRUL INFERIOR
1. Fracturile de bazin.
2. Luxaţia traumatică de şold.
3. Fractura de col femural.
4. Fracturile diafizei femurale.
5. Fracturile extremităţii distale a femurului.
6. Fracturile şi avulsiile tuberozităţii anterioare de tibie.
· mecanismul fracturii, tratament.
7. Luxaţia posttraumatică de rotulă.
8. Fracturile metafizare proximale ale tibiei.
9. Fracturile gambei.
10. Fracturile decolare ale epifizei distale a tibiei.
11. Entorsele piciorului.
12. Fracturile de calcaneu.
13. Fracturile tarsului, metatarsienelor, luxaţiile piciorului.
Barem activitate practică
· puncţii venoase, montarea de perfuzii – 10
· puncţie pleurală – 5
· pleurotomii – 2
· pansamente arsuri – 5
· tenorafie – 2
· grefă piele liberă, pediculată – 2
· descoperirea venei periferice – 3
· cateterism venă centrală -2
· anastomoză vasculară – 1
· puncţie articulară – 2
· incizie, drenaj osteomielită acută – 1
· reducere ortopedică oase lungi și imobilizare gipsată – 5
· osteosinteză percutană fractură – 2
· osteosinteză focar deschis – 2
· puncţie şi spălătură peritoneală – 2
· reducerea luxaţiei – 2
· montarea unei extensii întinse trans-scheletice – 1
· atitudinea terapeutică în voletul costal – 1
· aspiraţie şi spălatura gastrică – 5
· drenaj vezical – 3
· puncţie vezicală suprapubiană – 1
· incizie, drenaj panariţiu flegmonos – 3
La sfârşitul modulului, rezidentul trebuie să fie capabil să cunoască principalele urgențe chirurgicale ale copilului şi să poată efectua manevrele de urgenţă pentru stabilizarea copilului şi eventual, îndrumarea acestuia către medicul specialist sau către un centru ,unde poate fi tratată afecţiunea.

Modulul 3 – ORTOPEDIE PEDIATRICĂ
Durata: 12 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 72
În cadrul acestui modul, medicul rezident trebuie să aprofundeze patologia de urgenţă
osteoarticulară şi să recunoască şi să diagnosticheze afecţiunile ortopedice pediatrice, şi să le îndrume la un
specialist sau serviciu specializat.
Obiective teoretice:
1. Osteocondropatii generalizate
· osteocondrita capului femural (Legg- Perthes-Calve);
· apofizita tibială anterioară (Osqood-Schlatter);
· osteonecroza de calcaneu;
· scafoidita tarsiană (Kohler);
· cifoza juvenilă (Scheuermann).
2. Displazii scheletice
· displazia spondilo-epifizară;
· displazia epifizară multiplă;
· acondroplazia;
· disostoza cleido-mastoidiană.
3. Afecţiuni ortopedice metastatice şi endocrine
· rahitismul carenţial;
· osteoporoza idiopatică juvenilă;
· osteogeneza imperfectă.
4. Infecţii osoase
· osteoartrite, artrite spetice, TBC osteoarticular.
5. Artrita reumatoidă juvenilă.
6. Artrita idiopatică juvenilă.
7. Afecțiuni neuromusculare.
· paraliziile cerebrale, mielomeningocelul, distrofii musculare, retracția iatrogenă de cvadriceps
femural.
8. Tumori osoase benigne
· chist osos, chist anevrismal, granulom eozinofil, tumoră mieloplaxă, displazia fibroasă.
9. Tumori osoase maligne
· osteosarcomul, sarcom Ewing, leucemia, metastaze osoase.
10. Cap şi gât: torticolis muscular, sindrom Klippel-Feil
11. Tulburările de statică rahidiană: scolioza, cifoză, lordoza, atitudini ale acestora.
12. Torace: pectus excavatus, pectus carinatus, sindrom Polland.
13. Paralizia obstetricală de plex brahial.
14. Maladia Sprengel (omoplat supraridicat)
15. Malformaţii congenitale ale mâinii: polidactilia, sindactilia, amputațiile congenitale, maladia
amniotică, clinodactilia.
16. Mers şchiopătat .
17. Inegalitatea de lungime a membrelor inferioare.
18. Deformaţiile genunchiului: genu valgum, genu varum.
19. Dispalzia luxantă de şold.
20. Epifizioliza şoldului.
21. Sinovita tranzitorie a şoldului.
22. Luxaţia congenitală de rotulă.
23. Chistul sinovial popliteu.
24. Încurbaţiile tibiei.
25. Piciorul strâmb congenital.

Barem activitate practică:
· Imobilizări gipsate – 30
· Extensie – 3
· Osteosinteza oaselor diafizare – 5
· Alungirea tendonului Achilian percutan, deschis – 3
· Cura sindactiliei – 5
· Cura chistului sinovial popliteu – 3
· Imobilizări Ponseti – 3
· Osteosinteza pecutană – 3
· Puncţii articulare – 2
· Evacuare abces subperiostic în osteomielită -1.
Modulul 4 – UROLOGIE ADULȚI
Durata: 1 lună
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 6
Obiective teoretice:
· Radiologie-Imagistica în urologie;
· Tehnici moderne de urologie;
· Tehnici de litotriţie;
· Uretroscopia.
Barem activitate practică
· sondaj vezical – 5
· puncţie vezicală suprapubiană – 2
· cistostomie – 2
· uretrocistoscopie – 5

Modulul 5 – CHIRURGIE GENERALĂ
Durata: 2 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 12
Obiective teoretice:
· Tehnici chirurgicale de bază, tehnici de sutură chirurgicală, utilizarea diatermiei în chirurgie.
· Sisteme de electrochirurgie: izolarea şi legarea vaselor la nivelul mezenterului, anastomozele
intestinale, tehnici de chirurgie minim invazivă.
Barem activitate practică:
· Participarea ca ajutor la intervenţiile chirurgicale cu un câmp cât mai larg de tehnici operatorii.
Modulul 6 – CHIRURGIE TORACICĂ
Durata: 1 lună
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 6
Obiective teoretice:
· Traumatismele toracice;
· Plăgile toracice;
· Politraumatisme;
· Pleureziile purulente;
· Infecţiile pulmonare chirurgicale;
· Tumori pulmonare;
· Chirurgie toracoscopică.
Barem activitate practică:
· puncţie pleurală – 3
· drenaj pleural – 2
· prim ajutor în plăgile toraco-pulmonare – 2
· toracotomie – 1
· toracoscopie – 1
Modulul 7 – PEDIATRIE
Durata: 2 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 12
Obiective teoretice:
· Particularităţile copilului în perioada de creștere;
· Curbele de creştere în patologia copilului;
· Noţiuni de farmacologie pediatrică;
· Afecțiuni pediatrice care necesită evaluare interdisciplinară;
· Examinarea copilului.
Evaluare teoretică şi practică a cunoştinţelor.

Modulul 8 – ATI
Durata: 2 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 12
Obiective teoretice:
· Tipuri de anestezie în chirurgia pediatrică;
· Reechilibrarea hidroelectrolitică;
· Reanimarea şi terapia intensivă pediatrică.
· Posibilităţile de analgezie în chirurgia pediatrică.
· Homeostazia normală şi tulburări ale acesteia.
· Hemoragia, hemostaza, transfuzia.
· Resuscitare cardio-respiratorie.
Barem activitate practică:
· anestezie locală – 6
· anestezie loco-regională – 3
· resuscitare cardio-respiratorie – 2
· puncţie venoasă şi cateterism periferic şi central – 3
Modulul 9 – NEONATOLOGIE
Durata: 1 lună
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 6
Obiective teoretice:
· Nou-născutul – bilanţul la naştere, scorul Apgar;
· Examenele complementare de diagnostic în neonatologie;
· Diagnosticul antenatal în chirurgia pediatrică;
· Examenul de bilanţ al nou-născutului pentru punerea în evidenţă a malformațiilor congenitale aparente
şi inaparente;
· Reanimarea şi transportul nou-născutului către un centru specializat de chirurgie pediatrică cu suport de
reanimare neonatală.
Evaluare teoretică şi practică a cunoştinţelor.
Modulul 10 – CHIRURGIE VASCULARĂ
Durata: 1 lună
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 6
Obiective teoretice:
· Politraumatisme cu componentă vasculară;
· Ischemia acută arterială;
· Boala tromboembolică;
· Limfedemul;
· Căi de abord în chirurgia vasculară periferică;
· Suturi vasculare – tehnici;
· Plastii vasculare.
Barem activitate practică
Suturi vasculare – 3
Modulul 11 – STAGIU OPŢIONAL (la alegere)
Durata: 2 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 12
· Endoscopie;
· Radioterapie;
· Oncologie;
· Neurochirurgie;
· Radiologie-Imagistică.
Evaluare teoretică şi practică a cunoştinţelor. Necesită formare suplimentară specializată după
susţienerea examenului de medic specialist.
Modulul 12 – CHIRURGIE PEDIATRICĂ GENERALĂ
Durata: 9 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 54

CAP ŞI GÂT
· Fantele labiopalatine: clasificare, tratament.
· Chiste şi fistule congenitale: embriologia arcurilor branhiale, tratament.
· Patologia tiroidiană.
TORACE
· Malformaţii pulmonare.
· Sechestraţii, chiste adenomatoide congenitale, emfizemul, chistul bronhogen, riscul în evoluţia bolii,tratament.
· Infecţiile pleurale şi parenchimatoase: recunoaşterea gravităţii infecţiilor pleuropulmonare, alternative terapeutice.
· Pneumotoraxul: etiologie, indicaţii şi modalităţi terapeutice.
· Patologia traheobronşică (stenoze, tumori, corpi străini): manifestări clinice, examene pentru diagnostic, principii de tratament.
· Tumori mediastinale: manifestări clinice, etiologie, riscul evoluţiei, investigaţii pentru diagnosic şi tratament.
· Herniile diafragmatice congenitale, eventraţii, paralizii de nerv frenic: tipuri de hernii, tratament pre- şi postnatal, reanimare, tratament chirurgical, prognostic.

PATOLOGIA PERETELUI ABDOMINAL
· Omfalocel, laparoschizis: tipuri de malformaţie, tratament pre-, peri-, şi postnatal, prognostic.
· Herniile ombilicale şi patologia ombilicului şi a liniei albe: embriologia regiunii ombilicale.
13
· Tipuri de malformaţii (uracă, canal omfaloenteric): patologia câştigată (granulom ombilical), tratament.
· Patologia canalului peritoneovaginal: diferitele tipuri de patologie (hernie, hidrocel, chist de cordon),
tratament.
PATOLOGIA ABDOMINALĂ
· HDS şi HDI: etiologie, examene complementare şi tratament.
· Ocluzii neonatale: etiologie, diagnosticul de ocluzie înaltă şi joasă, indicaţii terapeutice.
· Constipaţia: etiologie, diagnostic şi terapie.
1. Esofag:
· Malformaţiile esofagiene, tipuri de atrezie de esofag, malformaţii associate.
· Principii de tratament, supraveghere pe termen scurt, mediu şi lung, stenozele congenitale – tratament.
· Patologia esofagiană câştigată (megaesofag, ingestia caustică, corpii străini esofagieni etc).
· Tratamentul în urgentă, corpi străini, ingestia caustică, complicaţii şi sechele în ingestia caustică.
2. Stomac şi duoden
· Malformaţii.
· Reflux gastro-esofagian: fiziopatologie, clinică şi alternative terapeutice.
· Patologie câştigată (stenoze de pilor, ulcer, tumori etc). Fiziopatologia în stenoza de pilor, tratament,alte patologii.
· Gastrostomia: indicaţii terapeutice, tipuri, complicaţii şi supraveghere.
3. Intestinul subtire
· Patologia canalului omfaloenteric, embriologie, persistenţa partială sau completă, tratament.
· Alte malformaţii congenitale intestinale (atrezie, duplicaţii, diverticul MECKEL, etc). Patologia
malformaţiilor, diagnostic şi tratament.
· Enterocolite: Mecanism, principii de tratament medico-chirurgical.
· Volvulus şi anomalii de rotaţie intestinală: rotaţia normală a ansei intestinale şi anomalii de rotaţie,
posibilităţi de diagnostic şi tratament.
· Invaginatia intestinală acută: tipuri de invaginaţie, etiologie, posibilităţi de diagnostic şi tratament.
· Tumori intestinale, limfom: locul chirurgiei în limfoamele abdominale.
· Patologia mezenterului (limfangioame). Chirurgia limfangioamelor abdominale.
· Sindromul de intestin scurt, transplant de intestin.
· Apendicita acută: clinic, examene actuale pentru stabilirea diagnosticului, tratament şi complicaţii.

4. Colon
· Maladia Hirschprung şi pseudoobstrucţiile intestinale cronice: fiziopatologia, aspecte genetice, tablou clinic, examene pentru diagnostic, terapie, complicaţii imediate şi la distanţă.
· Polipoze: tipuri, aspecte genetice, diagnostic şi examene complementare, posibilităţi terapeutice.
· Boli inflamatorii: tablou clinic, examene actuale pentru diagnostic, modalităţi terapeutice.
4. Rect
· Malformaţii anorectale: clasificare, malformaţii asociate, tratament neonatal, sechele şi tratamentul lor.
· Patologia câştigată (abcese, fistule, prolaps, traumatisme): diagnostic, tratamentul abceselor, fistulelor,
tratamentul plăgilor de canal anal şi rect.
5. Ficat şi căi biliare
· Traumatisme: diagnostic, tratament chirurgical operator, nonoperator, sechele.
· Tumori primitive şi metastaze: diagnostic, indicaţii terapeutice tumori benigne şi maligne.
· Transplant: indicaţii şi rezultate.
· Malformaţii: diagnosticul icterului neonatal prelungit, indicaţii chirurgicale în atrezia de căi biliare,
dilataţia de CBP.
· HTP: etiologie, circumstanțe de diagnostic, indicaţii terapeutice.
6. Splina
· Traumatisme: diagnostic şi tratament în urgenţă, tratamentul complicaţiilor secundare.
· Splenectomiile: indicaţii terapeutice în anemia hemolitică, PTI, tumori de splină, tehnici de
splenectomie totală şi parţială.
7. Pancreas
· Traumatisme: diagnostic, tratament în urgenţă, complicaţii şi tratament.
· Pancreatitele: etiologia pancreatitelor nontraumatice, tratament chirurgical şi indicaţii chirurgicale.
Barem activitate practică conform curriculei europene:
· intervenţii chirurgicale de urgenţă – 30 (operator), 60 (ajutor);
· chirurgia capului şi gâtului – 10 (operator), 20 (ajutor);
· chirurgia toracelui – 15;
· chirurgia tubului digestiv şi a glandelor anexe – 30 (operator), 60 (ajutor);
· chirurgie de zi – 100 (operator), 200 (ajutor);
· endoscopii – 20 (operator), 40 (ajutor);
Modulul 13 – TEHNICI DE BAZA ÎN CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ
Durata: 3 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 18

Obiective teoretice:
1. Echipamentul pentru chirurgia laparoscopică. Sistemul de insuflare şi tehnici alternative pentru crearea spaţiului de lucru, preluarea şi transmiterea imaginii, irigaţia şi aspirația, electrochirurgie.
2. Pregatirea sălii de operaţie: instalarea, verificarea, funcţionarea şi întreţinerea echipamentului
(defecţiuni posibile, incidente şi accidente). Instrumentarul în chirurgia laparoscopică, instrumentarul
standard pentru tehnicile de bază, instrumentar pentru situaţii speciale. Utilizarea, întreţinerea şi sterilizarea instrumentarului (defecţiuni posibile, incidente şi accidente).
3. Principii de bază ale chirururgiei laparoscopice. Criterii generale de opţiune pentru abord laparoscopic,
indicaţii şi contraindicaţii. Evaluarea preoperatorie a pacientului. Particularităţile anesteziei,
consecinţele fiziopatologice ale insuflaţiei peritoneale (incidente şi accidente intraoperatorii specifice).
Conduita postoperatorie specifică, evoluţie şi îngrijiri postoperatorii.
4. Tehnici laparoscopice de bază. Instituirea penumoperitoneului, dispozitivului operator şi plasarea
trocarelor, utilizarea lanţului imagistic, sistemului de electrochirurgie, irigaţie şi aspiraţie. Explorarea
laparoscopică generală a cavităţii peritoneale. Visceroliza, tehnici de biopsie, ligatura şi sutura
laparoscopică. Extragerea pieselor operatorii şi drenajul laparoscopic.
Barem activitate practică:
· asistarea la operaţii laparoscopice în direct – 10
· activitate ca instrumentare în echipa operatorie – 5
· mânuirea telescopului – 5
· ajutor în echipa operatorie – 5
· intervenţii chirurgicale ca prim ajutor – 1

Evaluare finală a stagiului de pregătire teoretică şi practică. Necesită formare suplimentară specializată
după susţienerea examenului de medic specialist.
Modulul 14 – CHIRURGIE PEDIATRICĂ SPECIALĂ (NEONATALĂ,
ONCOLOGICĂ, UROLOGICĂ)
Durata: 12 luni
Nr. ore curs/săptămână: 1,5
Nr. total ore curs: 72
1. ONCOLOGIE VISCERALĂ
· Neuroblastoame.
· Tumori renale.
· Rabdomiosarcoame.
· Tumori germinale maligne.
Obiective: factori epidemiologici şi de prognostic, circumstanţe de descoperire în faţa unei tumori
abdominale, posibilităţi de diagnostic.
Bazele chirurgiei oncologice şi diferitele indicaţii chirurgicale în funcţie de tumoră.
2. ANOMALII DE DIFERENȚIERE SEXUALĂ
Obiective: mecanismul diferenţierii, diagnosticul la nou-nascut, elemente ce orientează sexul, posibilităţi
chirurgicale, supraveghere pe termen lung.
3. PATOLOGIA SÂNULUI ŞI ORGANELOR GENITALE FEMININE
· Sanul: evolutia glandei mamare din copilarie până la pubertate, tipuri de patologie şi tratament.
· Ovarul, obiective: torsiunea de ovar, tumori chistice şi solide, tratament.
· Malformaţii ale organelor genitale interne şi externe feminine: embriologia organelor genitale interne şi
externe, tipuri, diagnostic, tratament, sechele la distanţă.
· Tumorile organelor genitale interne şi externe: tipuri, circumstanţe de apartiţie, modalităţi şi indicaţii
terapeutice.
· Patologia câştigată a organelor genitale interne şi externe (viol, altele): recunoasterea unei tentative de
viol şi examene complementare, elemente medico-legale şi tratamentul global al copilului, tratamentul
chirurgical al traumatismelor.
4. PATOLOGIA ORGANELOR GENITALE MASCULINE
· Malformaţiile penisului: anatomie, tehnici şi indicaţii operatorii, supraveghere.
· Patologia prepuţului: evoluţia naturală a prepuţului la copil, tehnici chirurgicale în fimoză, tratamentul
parafimozei.
· Anomalii de migrare testiculară: etapele şi factorii migrarii testiculare, anomalii de migrare, tehnici
chirurgicale, examene complementare pentru stabilirea diagnosticului.
· Tumorile testiculului: diagnostic şi strategia operatorie.
5. SIMPTOME ÎN UROLOGIA PEDIATRICĂ
· Infecţii urinare: criterii de diagnostic ce permit diferenţierea de infecţie înaltă sau joasă; factori
favorizanţi, bilanţ etiologic, posibilităţi de tratament.
· Tulburări micţionale şi anomalii de eliminare a urinii: etapele maturării vezicale, tipuri de
tulburări micţionale, legatura dintre constipaţie şi infecţiile urinare, indicaţia examenelor complementare pentru stabilirea diagnosticului, posibilităţi terapeutice.
· Hematuria şi uretroragia, posibilităţi de diagnostic.
· Retenţia acută de urină: posibilităţi de diagnostic şi tratament.
· Colica nefretica: posibilităţi de diagnostic şi modalităţi terapeutice.
6. PATOLOGIA RENALA
· Traumatismele aparatului urinar: diagnostic şi modalităţi terapeutice.
· Malformaţii (forma, poziţie, nefromegalie, polichistoze), embriologia aparatului urinar, tipuri de
malformaţii şi indicaţiile operatorii.
· Transplantul renal: modalităţi şi rezultatul tranplantului renal.

7. ANOMALII DE EVACUARE A URINEI
· Dilataţiile bazinetului – conceptul de anomalie antenatala, circumstanţe de diagnostic, examene
complementare şi analiza lor, modalităţi si indicaţii terapeutice.
· Megaureterul: tipuri, circumstante de diagnostic, interpretarea rezultatelor examenelor complementare
şi modalităţi de indicaţie terapeutică.
· Valvele de uretră: principalele malformaţii uretrale, consecințele înainte şi după naştere a valvelor de
uretră posterioară; tratamentul după naştere, supraveghere medie şi pe termen lung.
· Sistemul urinar dublu sau duplicaţia: particularitati anatomice ale duplicaţiilor, diagnostic şi tratament.
· Reflux vezico-ureteral: diagnostic şi tratament.
· Vezica urinară şi uretră:
ü malformaţii: extrofia vezicală, epispadias, hipospadias, consecinţele malformaţiilor şi principii de tratament.
ü vezica neurogenă: etiologie şi consecinţele acesteia, modalităţi de diagnostic, supraveghere şi
posibilităţi terapeutice.
Barem activitate practică conform curriculei europene:
· chirurgie neonatală – 10 (operator), 20 (ajutor);
· chirurgie oncologică – 25;
· chirurgie urogenitală – 20 (operator), 40 (ajutor).

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN CHIRURGIA
PEDIATRICĂ
Medicul specialist în chirurgie pediatrică are competență pentru practicarea specialităţii atât în situaţii de
urgenţă cât şi în regim de cronici, conform pregătirii profesionale.
Medicul specialist are obligaţia să î!i continue pregătirea, să ob”ină atestate de competen”ă profesională
prin specializări suplimentare, să recunoască cazurile complexe care-l depă!esc din punct de vedere
profesional precum !i al competen”ei, pe care să le trimită altui coleg capabil să rezolve patologia
respectivă, sau într-un centru de specialitate.
TEMATICA DE EXAMEN
1. Despicaturi labiovelopalatine
2. Adenopatii acute şi cronice
3. Fistule şi chiste congenitale ale gâtului
4. Limfangioamele feţei, gâtului şi alte localizări
5. Hemangioamele feţei, gâtului şi alte localizări
6. Torticolis muscular congenital
7. Malformaţii bronhopulmonare
8. Chistul hidatic pulmonar
9. Supuraţiile pleuro-pulmonare
10. Pericarditele chirurgicale
11. Infecţiile mediastinale
12. Arsurile şi stenozele cicatriciale ale esofagului
13. Herniile diafragmatice congenitale
14. Tumorile mediastinale şi pleuropulmonare
15. Malformaţiile esofagului
16. Cardiospasmul
17. Stenoza hipertrofică de pilor
18. Malformaţiile duodenului,intestinului subţire şi ale colonului
19. Anomalii de rotaţie şi acolare ale intestinului
20. Patologia diverticului Meckel
21. Invaginaţia intestinală
22. Apendicita acută
23. Peritonitele acute
24. Peritonita şi ileusul meconial
25. Corpii străini ai tubului digestiv
26. Megacolonul congenital
27. Malformaţiile anorectale
28. Duplicaţiile digestive
29. Constipaţia şi encomprezisul
30. Hemoragii digestive inferioare
31. Hemoagii digestive superioare. Hipertensiunea portală
32. Chistul hidatic hepatic
33. Icterele neonatale de cauză chirurgicală
34. Rupturile traumatice ale organelor cavitare abdominale
35. Rupturile traumatice ale organelor parenchimatoase abdominale
36. Tumori abdominale intra si retroperitoneale
37. Omfalocel si gastroschizis
38. Patologia regiunii ombilicale
39. Patologia canalului peritoneovaginal
40. Prolapsul anorectal
41. Polipul rectal si polipoza rectocolică
42. Malformaţiile aparatului urinar superior
43. Megaureterul şi refluxul vezicoureteral
44. Extrofia de vezică
45. Valvele congenitale ale uretrei posterioare
46. Litiaza urinară
47. Tumorile renale
48. Rupturile de rinichi
49. Rupturile de uretră
50. Epispadias
51. Hipospadias
52. Intersexualitatea
53. Testicul necoborât
54. Sindromul de scrot acut
55. Fimoza şi parafimoza
56. Imperforaţiile de himen şi atrezia de vagin
57. Tumorile organelor genitale
58. Varicocelul
59. Enurezis şi incontinenţa urinară
60. Celulita necrozantă a nou-născutului
61. Teratomul sacrococcigian
62. Traumatismele toracelui
63. Traumatismele craniene

Barem practic pentru examenul de medic specialist
1. Traheostomia
2. Excizia hemangioamelor
3. Cura chistului de canal tireoglos
4. Excizia fistulelor şi a chistelor laterocervicale
5. Corectarea torticolisului congenital
6. Pleurotomia
7. Gastrostomia
8. Pilorotomia extramucoasă
9. Rezecţia intestinală şi anastomozele intestinale
10. Ileostomia
11. Colostomia
12. Apendicectomia
13. Proctoplastia pentru malformaţiile anorectale joase
14. Corectarea prolapsului anal
15. Hepatorafia
16. Splenectomia
17. Cura herniei ombilicale
18. Cura herniei inghinale
19. Cura varicocelului
20. Nefrostomia
21. Ureterostomia
22. Cistostomia

23. Reconstrucţia uretrei în hipospadias
24. Corectarea fimozei, parafimozei
25. Orhidopexia
26. Neurorafia
27. Arteriorafia
28. Cateterismul venos
29. Extirparea teratomului sacrococcigian
30. Esofagostomia cervicală
31. Drenajul toracic
32. Artrotomia de drenaj
33. Instalarea tracţiunii ortopedice
34. Reducerea deschisă şi osteosinteza fracturii diafizare
35. Osteosinteza elastică a fracturilor diafizare
36. Reducerea şi îmbroşarea cu focar deschis a fracturilor supracondiliene de humerus
37. Tenorafiile
38. Grefele de piele
39. Hematocolpos

Barem practic medic primar
1. Corecţia chirurgicală a despicăturii labiovelopalatine
2. Rezecţiile pulmonare
3. Decorticarea pleurală
4. Cura chistului hidatic pulmonar
5. Rezecţiile gastrice
6. Hepatectomiile
7. Corecţia chirurgicală a herniei diafragmatice
8. Fundoplicatura gastrică
9. Nefrectomia polară
10. Chirurgia atreziei de esofag
11. Pieloplastia
12. Chirurgia megaureterului
13. Reconstrucţia esofagului cu tub gastric sau colon
14. Chirurgia oncologică
15. Chirurgia malformaţiilor anorectale înalte
16. Chirurgia DDS (defecte de dezvoltare sexuală)
17. Chirurgia epispadiasului şi a extrofiei de vezică urinară
18. Chirurgia hipertensiunii portale
19. Chirurgia atreziei de căi biliare, pseudochistului de coledoc
20. Chirurgia oncologică
21. Cura chistului hidatic hepatic
22. Chirurgia megacolonului congenital
23. Chirurgia transplantului
BIBLIOGRAFIE

1. Ashcraft K., Whitfield Holcomb III G, Murphy J.P. – Pediatric Surgery, Ed. a 5-a, Ed. Saunders Elsevier, Philadelphia, 2010.
2. O’Neill J. ş.a. – Pediatric Surgery, 5th ed., Mosby, 1998.

Lasă un răspuns