Curriculum de pregătire în specialitatea CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Chirurgia cardiovasculară este specialitatea chirurgicală care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul chirurgical al bolilor cardiovasculare (afecţiuni congenitale, afecţiuni câştigate, afecţiuni ale
vascularizaţiei cordului, anevrisme, disecţii sau ocluzii ale trunchiurilor cranio-braheo-cefalice, arterelor,venelor şi limfaticelor).

1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1. Durata programului
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
NUMARUL TOTAL DE ANI 6 ANI
NUMARUL TOTAL DE MODULE 10 MODULE
MODULUL 1 CHIRURGIE CARDIACA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 6 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 2 CHIRURGIE GENERALA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 6 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 3 CHIRURGIE TORACICA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 6 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 4 ATI CARDIAC
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
STAGIUL DE CHIRURGIE GENERALĂ

TEMATICĂ cursuri
1. Asepsie – antisepsie, sterilitate în chirurgie
2. Infecţii chirurgicale localizate şi generalizate. Antibioterapia în chirurgie
3. Abdomenul acut chirurgical
4. Perete abdominal: hernii, eventraţii, evisceraţii.
5. Esofagul: traumatisme, perforații, esofagite.
6. Stomac – duoden : gastropatii hemoragice, ulcerul gastric şi duodenal
7. Hemoragii digestive – superioare, inferioare
9. Intestin subţire şi mezenter: diverticuli, limfadenita mezenterică, infarctul entero – mezenteric, ischemia mezenterică
10. Căi biliare extrahepatice: litiaza veziculară şi coledociană, colecistita acută
11. Pancreas: anomalii, pancreatita acută şi cronică, tumori benigne şi maligne
12. Icterul mecanic
MODULUL 5 INVESTIGAŢII CARDIACE
NEINVAZIVE, IMAGISTICĂ
CORD ŞI VASE, INVESTIGAŢII
INVAZIVE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 3 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 6 PROCEDURI ENDOVASCULARE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 5 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 7 CHIRURGIE VASCULARA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 12 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 8 CHIRURGIE CARDIACA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 30 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 9 CHIRURGIE EXPERIMENTALA.
CERCETARE STIINTIFICA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 1,5 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ORE CURS/LUNA
MODULUL 10 BIOETICA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 SAPTAMANI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 4 ORE CURS/SAPT
Total ore pregătire teoretică 1200
Total ore pregătire practică 4800
13. Splina: afecţiuni hematologice de indicaţie chirurgicală, tumori benigne şi maligne, indicaţiile
splenectomiei
14. Epiploon şi retroperitoneu: torsiuni de epiploon, infarctul epiploic, tumori retroperitoneale
15. Patologia diafragmului: hernii hiatale, eventraţii diafragmatice, rupturi diafragmatice
16. Chirurgia laparoscopică vs. chirurgie deschisă.
Activități practice – chirurgie generală

Tipuri de intervenţii (Asistenţă şi/sau prim operator)
1. Tehnici de sutură chirurgicală
2. Izolarea şi legarea vaselor la nivelul mezenterului
3. Anastomozele intestinale- Anastomozele gastro – intestinale, Anastomozele de intestin subţire,
Anastomoze la nivelul colonului, Variante cu diferențe de calibru, Suturi mecanice.
4. Laparotomie ……………………………………………………………… 10
5. Hernii inghinale……………………………………………………………………. 4
6. Hernii femurale……………………………………………………………………. 2
7. Hernii ombilicale………………………………………………………………….. 2
8. Eventraţii…………………………………………………………………….2
9. Evisceraţii……………………………………………………………….2
10. Hernii hiatale………………………………………………………………………..1
11. Laparorafie ………………………………………………………………..10
12. Splenectomii……………………………………………………………3
18. Enterorafii ……………………………………………………………………….5
II. STAGIUL DE CHIRURGIE TORACICĂ
TEMATICĂ cursuri
1. Anatomia, fiziologia, imagistica şi explorări funcţionale ale pleurei şi plămânilor
2. Bolile non-neoplastice a plămânilor
3. Transplantul de plămâni
4. Neoplasme pulmonare
5. Boli congenitale pulmonare
6. Boli ale pleurei
7. Traheea şi bronhiile. Anomaliile congenitale ale traheii
8. Peretele toracic
9. Anomaliile peretelui toracic şi neoplasmele
10. Traumatismele peretelui toracic
11. Traumatismele traheo-bronșice şi pulmonare
12. Diafragmul
13. Traumatismele diafragmului
14. Mediastinul şi pericardul
15. Anomaliile congenitale de mediastin
16. Esofagul
17. Chirurgia toracică video-asistată
18. Intervenţiile endo-bronşice

Activități practice chirurgie toracică
Proceduri: prim operator sau asistent:
– plămâni, pleură, perete toracic – 50
– mediastin – 5
– VATS – 10
– Endoscopii – 40
– Bronhoscopii – 20
– Esofagoscopii – 10
– Mediastinoscopii -10
– Traheostomii – 5
– Pleurotomii -5
– Drenaj toracic -10
– Consultaţii 50 pacienţi
STAGIUL DE CHIRURGIE VASCULARĂ
TEMATICĂ cursuri
1. Istoricul chirurgiei vasculare
2. Anatomia vaselor: sistemul aortic superior, sistemul aortic inferior, sistemul venos cav superior, sistemul
venos inferior, sistemul limfatic, vasele viscerale, cordul şi plămânii
3. Embriologia sistemului circulator ; dezvoltarea şi anomaliile arterelor, venelor, limfaticelor
4. Biologia moleculară în diagnosticul şi tratamentul bolilor vasculare
5. Fiziologia şi fiziopatologia circulaţiei
6. Fiziopatologia microcirculaţiei:
a. anatomia funcţională a patului microvascular (arteriole, metaarteriole, capilare, venule
postcapilare, venule colectoare, musculare, anastomoze arterio-venoase)
b. rolul segmentelor vasculare din sectorul microcirculaţiei.
c. schimburile la nivelul microcirculaţiei (difuziune, filtrare, osmoză, etc.).
d. dinamica schimburilor lichidiene interstiţiale (edemele).
e. reglarea fluxului sanguin şi microcirculaţiei (nervoasă, metabolică, umorală, etc.)- autoreglarea.
– microcirculaţia în: – diabet zaharat, – nefropatii, – afecţiuni pulmonare, cerebrale, hepatice, cord
etc.
– microcirculaţia în transplantul cardiac şi în fenomenele de rejet
– reologia sanguină şi microcirculaţia
– Coagularea intravasculară diseminată

7. Fiziologia circulaţiei arteriale:
a. anatomia funcţională a arterelor
b. presiunea arterială
c. presiunea pulsului
d. reglarea presiunii arteriale
8. Fiziologia circulaţiei venoase:
a. anatomia funcţională a sistemului venos
b. parametrii hemodinamici ai circulaţiei venoase (volum sanguin – debit, presiune venoasă, viteze de
circulaţie etc.)
c. capacitatea venoasă
d. funcţia de rezervor sanguin a sistemului venos (teritoriul splanhnic, pulmonar, musculo-cutanat)
e. sistemul venos şi debitul cardiac
9. Hemodinamica şi ateroscleroza
a. Biologia celulară în bolile vasculare: factori de creştere, celulele endoteliale, celulele musculare netede
vasculare, macrofagele, trombocitele.
b. Răspunsul peretelui arterial la injurii şi hiperplazia intimală.
c. Ateroscleroza: etiologie şi patogenie
d. Trăsăturile histopatologice ale bolilor nonaterosclerotice ale aortei si arterelor: degenerative, disecţia,
colagenoze, boala cistică adventiţială, vasculite, sifilis, reumatoidă, Takayasu, arterita cu celule gigante,
sclerodermia, spondilartropatiile seronegative, infecţioasă, alergică, trombangeita obliterantă, ergot, etc.
e. Reglarea tonusului vasomotor şi vasospasmul
f. Boala vasculară diabetică: macro- si microangiopatia diabetică.
g. Lipoproteinele plasmatice şi boala vasculară: chilomicroni, VLDL, LDL, HDL
h. Fumatul şi boala vasculară
10. Coagularea şi dereglările hemostazei: fiziologia, stări hipercoagulante, stări hemoragice, terapii farmacologice (anticoagulant, antiagregant, vasodilatator, trombofibrinolitic) şi nefarmacologice,transfuzia.
11. Medicamente utilizate în bolile vasculare
12. Înlocuitori vasculari biologici şi sintetici.
13. Noţiuni de statistică medicală, stratificarea riscului şi factori de risc
14. Explorarea funcţională a sistemului vascular: neinvazivă şi invazivă.
15. Principii de organizare ale blocului operator – etapele circuitului bolnavului vascular, evaluarea preoperatorie a bolnavului vascular, pregătirea preoperatorie a bolnavului vascular, monitorizarea
preoperatorie a bolnavului vascular
16. Dezobstrucția arterială și venoasă
17. Boala anevrismală a aortei şi a arterelor periferice
18. Disecţia aortei
19. Boala ocluzivă vasculară periferică: aortoiliacă, femuro-poplitee, a membrului superior, a piciorului.
20. Hipertensiunea arterială renovasculară: etiologie, diagnostic, tratament
21. Ischemia viscerală: acută, cronică; diagnostic şi tratament
22. Bolile arterelor carotide şi fluxul cerebral; diagnostic, tratament
23. Sindromul de crosă aortică
24. Insuficienţa circulatorie vertebro-bazilară
25. Sindromul de furt arterial sanguin
26. Sindromul de apertură toracică superioară: complicaţii arteriale, venoase, neurologice; diagnostic,tratament
27. Ischemia acută periferică: embolia, tromboza, sindromul de compartiment, sindromul de reperfuzie,sindromul de compresie.
28. Ischemia critică
29. Piciorul diabetic – diagnostic şi tratament
30. Complicaţiile chirurgiei vasculare: pseudoanevrisme, fistule, infecţii protetice, ischemie, seroame,
ocluzii, dilatări, ischemia spinală asociată cu clamparea aortică înaltă.
31. Traumatismele vasculare: aortice, arteriale, venoase, limfatice; diagnostic, tratament.
32. Boala tromboembolică, embolia pulmonară, sindromul post-trombotic; profilaxie, diagnostic, tratament.
33. Boala varicoasă şi varicele secundare: diagnostic, tratament.
34. Diagnosticul şi tratamentul arteriopatiilor vasculogenice: vasospasmul, neurogenice, causalgia,degerături.
35. Malformaţii arteriovenoase şi fistule arteriovenoase
36. Accesul vascular
37. Hipertensiunea portală
38. Descoperiri ale arterelor, venelor şi limfaticelor:
a) – Descoperirea arterelor membrelor superioare
b) – Descoperirea arterelor membrelor inferioare
c) – Descoperirea venelor membrului superior
d) – Descoperirea venelor membrului pelvin
39. Căile de acces asupra vaselor intra-abdominale şi simpaticului lombar
40. Căile de acces asupra vaselor intra – toracice : toracotomia posterolaterală, toracotomia axilară,
toracotomia anterioară, toracotomia anterolaterală submamară, căi de abord neobișnuite, sternotomia
mediană, sternotomia parţială.
41. Îngrijirea postoperatorie şi supravegherea bolnavului vascular operat
42. Tumorile vasculare
Activități practice (prim operator / asistent)

1. Embolectomia – 25
2. Suturi vasculare – 25
3. Trombendaterectomie – 10
4. Angioplastia de lărgire cu petec – 5
5. Restabiliri de flux arterial:
– aorto-iliace – 10
– aorto-femural – 10
– femuro-femural – 20
– femuro-popliteu – 20
– extra-anatomice – 10
6. Ligatura subfascială a venelor comunicante – 10
7. Cura chirurgicală a varicelor – 10
8. Chirurgia de angioacces pentru hemodializă – 25
9. By-pass-ul safen in-situ – 2
10. Operaţii combinate în ischemiile severe – 2
STAGIUL DE CHIRURGIE CARDIACĂ
TEMATICĂ cursuri
Fiziologie
Fiziologia celulară miocardică
Electrofiziologie
Fiziologia insuficienței cardiace congestive
Anatomie
Inima, pericardul și vasele mari
Anatomia coronariană
Anatomia valvulară
Anatomia sistemului vascular periferic
Anatomia inervației cardiace
Patologie
Aterom, necroză mediei
Infarctul miocardic și complicațiile sale
Tulburări miocardice intrinsece
Endocardita
Pericardită
Tumorile inimii
Sechele ale peretelui toracic și mediastinului dupa radioterapie
Farmacologie
Medicamente utilizate în tratamentul hipertensiunii, insuficienței cardiace și anginei
Inotroape, vasodilatatoare și vasoconstrictoare
Anticoagulante, medicamente antiplachetare
Microbiologie
Profilaxie antibiotică pentru chirurgia cardiacă
Imagistică
Ecocardiografia
Cateterismul cardiac – coronarografia
Tomografia computerizată
Rezonanţa magnetică nucleară
Managementul general al pacienților
Diagnosticarea, evaluarea și tratamentul bolilor de inimă
Evaluarea riscului (inclusiv contraindicaţiile)
Resuscitare cardiopulmonară (inclusiv stern deschis)
Aritmii cardiace – diagnostic și management
Recuperarea cardiovasculară
Managementul complicațiilor chirurgiei cardiace
Sternotomia mediana
Tehnica canularii arteriale și venosoase periferice
Infecții ale plagilor și dehiscenţele sternale
Tamponada cardiacă
Interpretarea urmatorilor parametrii:
Date hemodinamice
ECG, inclusiv datele despre testele de efort
Angiografia coronariană
Hemodinamica cardiacă
Echo inclusiv 2D, Doppler și transtoracic, echo de stres
Cardiologie nucleară
IRM cardiac
CT angiografie

By-pass-ul cardiopulmonar, protecţia miocardică, suportul circulator
Răspunsul metabolic la CEC
Reglarea temperaturii
Principiile prezervării miocardului
Fiziologia balonului de contrapulsaţie
Anatomia trepiedului femural, defileului toracic și a gâtului
Principiile și practica CEC
Echipamente și tehnologii relevante și utilizarea lor
Monitorizarea în timpul CEC
Lichidele de priming oxigenator și hemodiluția
Echilibrul acido-bazic: alpha si pH stat
Consecințele neuropsihologice ale CEC
Recuperarea și conservarea sângelui
Soluții cardioplegice și moduri de administrare
Tehnici noncardioplegice de conservare a miocardului
Pompă cu balon intra-cardiac – indicații pentru utilizare, selecția pacientului și complicații
Coordonarea perfuzionistului, anestezistului și chirurgului
Selectarea pacientului pentru suport mecanic circulator
Gestionarea balonului de contrapulsatie
Sevrarea de CEC și decanularea
Recunoașterea și gestionarea complicațiile acute ale CEC
Canularea și instituirea CEC
Sternotomia iterativă cu disecția pericardică, mobilizarea cardiacă
Canularea și decanularea femurală sau axilară
BOALĂ CARDIACĂ ISCHEMICĂ

Diagnosticarea, investigarea și tratamentul bolilor cardiace ischemice
Rezultatele intervenției chirurgicale: supraviețuirea, permeabilitatea grefei, recurența
Indicaţii pentru revascularizarea miocardică
Revascularizarea arterială
Rolul PCI și tratamentul nechirurgical
Abordări hibride
Complicarea infarctului miocardic acut și a boalii cardiace ischemice: DSV, regurgitare mitrală, anevrism
Tehnici de revscularizare on si off pump
Evaluarea cardiovasculară preoperatorie, inclusiv istoric și examen general, evaluarea grefoanelor, istoricul
medicamentelor, comorbidități și evaluarea riscurilor
Interpretarea imagisticii
Managementul postoperator, inclusiv complicații
Recoltarea de artera mamara/radiala grefoane venoase
Anastomoza coronariană proximală și distală
Reintervențiiile in chirurgia coronariană
Recoltarea grefoanelor prin tehnici minim invazive
Intervenție coronariană și carotidiană combinată
BOLI VALVULARE CARDIACE
Anatomia cavităţilor şi valvelor cardiace
Fiziologia și hemodinamica valvelor
Calcularea ariei valvulare și a volumului regurgitant
Fiziopatologia insuficienţelor și stenozelor valvulare
Consecințele bolii valvulare asupra funcției cardiace și a morfologiei
Patofiziologia bolii valvulare mixte și a patologiei valvulare combinate
Diagnosticarea, investigarea și evaluarea bolilor cardiace valvulare
10
Determinarea indicaţiei şi a momentului intervenției chirurgicale
Evaluarea cardiovasculară preoperatorie, inclusiv istoric și examen general, istoricul medicamentelor,
comorbidități și evaluarea riscurilor
Interpretarea echo (transtoracică și transesofagiană)
Boala cardiacă valvulară și ischemică combinată
Endocardita de valve native si de proteze
Indicatii pentru managementul chirurgical, incluzand: inlocuirea / repararea valvelor (proteze mecanice,
biologice cu stent si stentless, homogrefe si autografe)
Guide-line-uri pentru boala cardiacă valvulară și endocardită
Designul vanei: materiale, anticoagulare și biomecanică
Rezultatele intervenției chirurgicale – supraviețuire, status funcțional pe termen lung, tromboza valvei,
endocardită, sângerare
Metode chirurgicale alternative pentru chirurgia valvulară, incluzând toracotomie, abordări transseptale /
transapicale, intervenții chirurgicale miniminvaziv și abordări percutanate
Gestionarea pacienților cu proteză cardiacă postoperator, inclusiv a complicațiilor
Managementul medical al endocarditelor
Selectarea tipului de valvă
Anticoagularea pe termen lung și guide-line-uri pentru profilaxia cu antibiotice
Chirurgia valvei şi a rădăcinii aortice: repararea și înlocuirea
Chirurgic valvulară mitrală: reparare și înlocuire
Chirurgia valvei tricuspide: reparare și înlocuire
Valva pulmonară și chirurgia tractului de ieșire a ventriculului drept: repararea și înlocuirea
Strategii chirurgicale pentru managementul rădăcinii aortice de dimensiuni mici
BOLI ALE VASELOR MARI
Patologia vasculară (inclusiv ateroscleroza, tulburări moștenite și dobândite)
Sursa de vascularizaţie a măduvei spinării
Tehnici de protejare pentru măduva spinării și encefal
Ruptura traumatică de aorta
Rezultatele intervențiilor chirurgicale – supraviețuire, rate de complicații
Rolul stentării endovasculare
Managementul medical al bolii vaselor mari
Cunoașterea bolii tromboembolice
Interpretarea examinărilor CT, RMN, aortografiei
Selectarea pacienților pentru intervenții chirurgicale
Gestionarea postoperatorie a pacienților, inclusiv a complicațiilor
Managementul medical și chirurgical al bolii obstructive venoase
Managementul medical și chirurgical al bolilor embolice pulmonare acute și cronice
Monitorizare intraoperatorie
Măduva spinării și protecția cerebrală
Modele cu şi fără CEC pentru chirurgia aortică majoră
Chirurgie pentru disecția acută a aortei toracice
Înlocuirea rădăcinii aortice pentru boala de rădăcină aortică acută și cronică
Chirurgie aortică complexă, incluzând chirurgia arcului aortic, chirurgia aortei descendente și toracoabdominală
Tehnici endo-vasculare
Embolectomie pulmonară
Reconstrucția venelor mari
BOLII VASCULARE PERIFERICE
Examenul vascular (inclusiv interpretarea indicelui gleznă-braţ)
Diagnostic și management al trombozei venoase profunde
Diagnosticul și gestionarea ischemiei acute a membrelor
Diagnosticul și gestionarea ischemiei viscerale
Boala arterei carotide și atacurile ischemice tranzitorii
Boala anevrismală
Ulcerul gambier
Boală arterială aterosclerotică
– aortică
– ischemie acută și cronică a membrelor
Boala arterială embolică și trombotică
Insuficiența venoasă
Ulcrul diabetic
Pseudoanevrisme
Complicaţiile accesului vascular
Recoltarea venei safene
Anastomoza vasculară
Embolectomia
Fasciotomia

TULBURĂRI CARDIACE DE CODUCERE
Anatomia căilor normale de conducere
Anatomia și influența sistemului nervos simpatic și parasimpatic asupra conducerii cardiace
Caracteristicile tulburărilor de conducere atrială (disfuncția nodului sinusal, flutterul atrial, fibrilația atrială,
sindromul Wolf-Parkinson-White, reintrarea nodului AV)
Caracteristicile tulburărilor de conducere ventriculare [tahicardie ventriculară (monomorfă vs. polimorfă),
fibrilație ventriculară, bloc ramură stânga, bloc ramură dreaptă]
Factori de risc pentru fibrilația atrială postoperatorie
Efectele adverse ale aritmiilor atriale și ventriculare și terapii medicale actuale
Indicații pentru implantarea de stimulator cardiac pentru tulburări atriale și ventriculare
Indicatii si time-ing pentru defibrilatoare cardiace implantabile automate
Indicații pentru plasarea de electrozi epicardici
Indicatii pentru terapia de resincronizare cardiaca
Complicațiile electrozilor intravasculari (perforare, infecție, stenoză a vaselor mari)
Indicatii si complicatii ale ablatiei prin tehnici transcateter
Selectarea pacientilor și a leziunilor potrivite pentru o intervenție chirurgicală( individuală sau concomitentă) pentru fibrilația atrială și definirea ratele de succes
Gestionarea medicaţiei anticoagulante și antiaritmice după o intervenție chirurgicală pentru fibrilație atrială
Managementul fibrilației atriale postoperator
Complicațiile extragerii electrozilor transvenoşi
Determina indicaţiei pentru intervenţie chirurgicală de urgenţă pentru complicații ale procedurilor de ablaţie sau extragere de electrozi
Selectarea pacienții adecvați pentru tratamentul chirurgical al tulburărilor cardiace
Gestionarea stimularii cardiace temporare în perioada post-operatorie
Implantarea stimulatoarelor cardiace și a electrozilor
Chirurgia pentru fibrilația atrială

BOLILE PERICARDULUI ȘI MIOCARDULI. TUMORILE CARDIACE
Anatomia pericardului
Patologia pericardului (procese benigne, maligne, inflamatorii)
Consecințe patofiziologice ale constricției pericardice și ale tamponadei
Tehnici clinice și imagistice utilizate pentru diagnosticul bolilor pericardice
Pericardita (primară și post pericardiotomie)
Puncţia pericardică sub ghidaj ecografic
Fereastra pericardică (abord subxifoidian, toracoscopic)
Pericardiectomie pentru pericardita constrictivă
Materiale utilizate pentru înlocuirea pericardică
Complicații după intervenția chirurgicală pericardică
Indicatii pentru reconstructia pericardiacă
Interpretarea tehnicilor de laborator, funcţionale și imagistice, inclusiv ecografia
Recunoașterea și evaluarea tamponadei cardiace și a constricției pericardice
Recunoașterea herniei şi strangulării cardiace
Managementul postoperator al pacienților după intervenția chirurgicală pericardică
Tumori cardiace benigne și maligne
Managementul tumorilor cardiace
Diagnosticarea și gestionarea cardiomiopatiei hipertrofice obstrctive (CMHO)
INSUFICIENŢA CARDIACĂ ȘI TRANSPLANTUL CARDIAC
Etiologia și istoria naturală a insuficienței cardiace
Moduri de acțiune și interacțiunea medicamentelor utilizate frecvent în insuficiența cardiacă
Evaluarea și gestionarea insuficienței cardiace avansate
Indicatii pentru asistenta circulatorie mecanica acuta si cronica
Fiziopatologia fluxului nonpulsatil
Evaluarea preoperatorie pentru transplantul cardiac
Indicații și evaluare pentru transplantul cardiac
Rejetul cardiac acut și cronic
Rezultatele transplantului cardiac și intervențiilor non-transplant pentru insuficiența cardiacă
Gestionarea donatorului in moarte cerebrală
Recoltarea de la donatori
Gestionarea pacienților cu transplant postoperator, inclusiv a complicațiilor
Terapia imunosupresivă
Diagnosticarea și tratamentul defecțiunilor dispozitivului de asitenţă circulatorie
Managementul insuficienței cardiace acute acute după cardiotomie
Tehnica transplantului cardiac
Revascularizarea chirurgicală pentru cardiomiopatia ischemică
Operație de remodelare chirurgicală ventriculară
Repararea valvei mitrale pentru insuficiența cardiacă
Furnizarea și administrarea suportului ventricular mecanic in scenariu acut
Dispozitive de asistență ventriculară extracorporeală și intracorporeală

TRAUMATISMELE CARDIOTORACICE
Mecanismul și modelele de leziuni nepenetrante, penetrante și prin decelerare ale toracelui
Indicatii si utilizarea investigatiilor adecvate in managementul traumei toracice
Indicatii pentru toracotomie in traume
Diagnosticarea și gestionarea situațiilor care amenință viața: obstrucționarea căilor aeriene, pneumotorax in
tensiune, hemotorax masiv, leziuni toracice deschise, tamponada cardiacă
Diagnosticarea și evaluarea situațiilor care pot pune viața în pericol:contuzii pulmonare, ruptură bronșică,
leziuni cardiace, sângerări intratoracice,leziuni esofagiene, pneumotorax simplu și leziuni vasculare majore
Pericardiocenteza și drenajul pericardic subxifoidian pentru tamponadă
Repararea leziunilor cardiace
Repararea transecției aortice
Repararea altor leziuni vasculare majore
BOALA CARDIACĂ CONGENITALĂ
Fiziologie
Hemodinamica; fiziologia și măsurarea, inclusiv calcule de șunt, PVR, determinări SVR
Fiziologia sunturilor stânga-dreapta și șuturile drepte-stânga
Fiziologia vascularizatiei pulmonare și schimbările cu creşterea
Tulburări de conducere
Fiziologia bypass-ului cardiopulmonar pediatric, incluzând hipotermia, debitul redus (low-flow) și arestul
circulator.
Anatomie
Embriologia de bază a inimii, plămânilor, vaselor mari
Anatomia și variantele coronariene
Localizarea și traiectul sistemului de conducere în boala cardiacă congenitală
Anatomia de bază a septului atrial și septului ventricular
Concepte de bază ale pozițiilor cardiace, ale situsului, conexiunilor atrioventriculare și ventriculoarteriale
Fiziopatologie
Concepte de bază ale supraîncărcării de volumu și presiune
Mecanismele cianozei
Manifestări ale insuficienței cardiace congestive la sugari și copii
Farmacologie
Medicamente specifice utilizate în tratamentul bolilor cardiace congenitale (beta-blocante, inhibitori ECA,
digoxină, diuretice, PGE1, oxid nitric, vasodilatatoare sistemice)
Dozare și aplicaţii specifice
Indicații generale și utilizarea inotroapelor, medicamente antiaritmice, medicamente hemostatice,
antiplachetare, medicamente anticoagulante și trombolitice, analgezice, antibiotice, agenți anestezici și
vasodilatatoare (sistemice și pulmonare) la copii și adolescenți
Boala cardică congenitală
Interpretarea datelor
Hematologie de rutină și investigații biochimice
Radiografia toracică și ECG
Datele privind cateterismul cardiac, inclusiv interpretarea datelor hemodinamice, calculului de șunt și rezistența
Imagistica congenitală a bolii cardiace congenitale (echo, RMN, CT)
Diagnosticarea, evaluarea și tratamentul bolilor cardiace congenitale comune
Rolul colaborativ și complementar al cardiologiei intervenționale
Evaluarea și stratificarea riscurilor
Elemente de îngrijire intensivă pediatrică de bază (include managementul ventilatiei)
Managementul perioperator la adulți și copii după intervenții chirurgicale cardiace congenitale
Asistență mecanică (IABP, VAD, ECMO)
Indicatii pentru transplantului cardiac sau pulmonar
Managementul complicațiilor chirurgicale
Resuscitare cardiopulmonara
Diagnosticul și tratamentul aritmiilor cardiace congenitale comune
Infecția plagilor și dehiscența sternală
Sternotomie
Toracotomie
Pregătirea și instituirea by-passului cardiopulmonar, inclusiv bypass parțial
Tehnici de bază ECMO, canulări și management.
Anatomia, patofiziologia, istoria naturală, managementul și rezultatele următoarelor boli sau proceduri:
Persistenţa de canal arterial
Defectul septal interatrial
Defectul septal interventricular
Coarctatia
Banding de artera pulmonara si sunturi sistemico-pulmonare
Transpoziţia de vase mari – Switch arterial
Tetralogia Fallot
Inele vasculare
Patologia de ventricul unic (circulaţia Fontan)
Stenoză / insuficiență aortică congenitală (procedura Konno, Ross)
Operaţia Rastelli
Sindromul de inima stangă hipoplazică și procedura Norwood
Truncus arteriosus
Ventricul drept cu dubla cale de ieşire
Atrezia pulmonară cu DSV și MAPCA
Atrezia pulmonară cu sept intact
Defectele septale atrioventriculare parțiale și complete
Patologia valvulară mitrală
Afecțiuni ale valvei tricuspidice, incluzând anomalia lui Ebstein
Arcul aortic întrerupt
Drenajul venoas pulmonar aberant total
ECMO
Transplantul – inima și plămân

ACTIVITĂȚI PRACTICE ÎN CHIRURGIA CARDIACĂ
PRIM OPERATOR ASISTENŢE
1. Sternotomii -100 -100
2. Sternorafii -100 -100
3. Recoltarea venei safene
interne
– 50 – 50
4. Recoltarea arterei radiale – 10 – 10
5. Recoltarea arterei
mamare interne
– 25 – 100
6. Canularea pentru CEC – 100 – 100
7. Asistarea ca primul
asistent (cu CEC)
– 200
8. Anastomoze aortocoronariene
– 10 – 100
9. Decanulări – 100 – 100
10. Conducere CEC – 50 – 50
11. By-pass aortocoronarian
(supravegheat)
– 5 – 100
12. Înlocuire de valvă
aortică (supravegheat)
– 5 – 50
13. Înlocuire de valvă
mitrală (supravegheat)
– 5 – 50
14. Off-pump BAC
(supravegheat)
– 3 – 10
15. Plastii valvulare
(supravegheat)
– 2 – 10
16. Proceduri la nivelul
aortei (supravegheat)
– 2 – 5
17. Sternotomii în
reintervenţii (supravegheat)
– 10 – 10
18. Închidere DSA
(supravegheat)
– 5 – 10
19. Secțiune sutură CAP
(supravegheat)
– 5 – 10
20. Închidere DSV
(supravegheat)
– 5 – 10
21. Coarctaţie de Ao – 5 – 10
22. Montare IABP – 10 – 10
23. Utilizarea
defibrilatorului (ext., int.)
– 20 – 20
24. Canulare şi decanulare
femurală
– 10 – 10
25.Intervenţii pe valva
tricuspidă
– 5 – 10
26. Tamponadă cardiacă – 5 – 10
27. Plastii de VS (Anevrism
VS) (supravegheat)
– 1 – 5
28. Proceduri diagnostice,
intubaţii, catetere venoase
centrale, arteriale, puncţie şi
drenaj toracic şi pericardic
-150
Consultaţii chirurgie
cardiovasculară: 200
100 100

MODUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni
TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu.
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă.
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii.
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi
suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)
III. Relaţia medic-pacient I – 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II – 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic-pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală- definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Liberertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii – 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică – 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii
genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală.
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni.
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri de etică şi
convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi
umani.
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale.
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică.
TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică- 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică- 2 ore
1. Jurămîntul lui Hipocrate- comentarea formei iniţiale a jurămîntului lui Hipocrate şi evaluarea
gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale.
2. Alternative ale jurămîntului lui Hipocrate.
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent.
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţămîntului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri.
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă.
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete- 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începului vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri
concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete – 2 ore
Se recomandă ca fiecare rezident să posede un registru în care să consemneze toate procedurile şi
manevrele practice efectuate. Acest registru trebuie vizat periodic de către conducătorul de rezidenţiat.
Volumul activităților practice va fi stabilit de către serviciile respective de specialitate, în legătură
cu specificul și volumul de activitate al centrului de pregătire.
Procedeele de cardiologie și radiologie intervențională sunt necesare rezidentului de chirurgie
cardiovasculară, în vederea practicii sale viitoare în domeniul procedeelor hibride ( de chirurgie cardiacă și
cardiologie intervențională) așa cum se conturează acestea în prezent.
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:

REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea pregătirii:

Trebuie definite clar obiectivele educaţionale, rezultatele aşteptate la finalul pregătirii,sublinierea evidentă a standardului profesional (portofoliul) al specialistului certificat în urma promovării examenului de specialitate. Trebuie creat un document solid, medicolegal, opozabil terţilor, valid si în situaţii nedorite, de asemenea usor recognoscibil la nivel european, potrivit recomandărilor din ghidurile UEMS.

PROBA SCRISA
1. Anatomia cavitatilor stangi ale cordului
2. Anatomia cavitatilor drepte ale cordului
3. Anatomia sistemului aortic.
4. Malformatiile cardiace congenitale-clasificare
5. Coarctatia de aorta- definitie, aspecte clinice
6. Coarctatia de aorta- aspecte paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
7. Coarctatia de aorta- tratament
8. Obstructia tractului de ejectie a ventriculului stang- clasificare si elemente clinice
9. Obstructia tractului de ejectie a ventriculului stang- explorari paraclinice, diagnostic pozitiv,
diagnostic diferential
10. Obstructia tractului de ejectie a ventriculului stang- tratament
11. Persistenta de canal arterial- definitie si elemente clinice
12. Persistenta de canal arterial- aspecte paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
13. Persistenta de canal arterial- tratament
14. Defectul septal interatrial- definitie, clasificare
15. Defectul septal interatrial- aspecte clinice, paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
16. Defectul septal interatrial- tratament
17. Defectul septal interventricular- definitie, clasificare
18. Defectul septal interventricular- aspecte clinice, paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
19. Defectul septal interventricular- tratament
20. Tetralogia Fallot- definitie, clasificare
21. Tetralogia Fallot- aspecte clinice, paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
22. Tetralogia Fallot- tratament
23. Cardiopatia ischemica cronica- definitie, clasificare
24. Cardiopatia ischemica cronica- elemente clinice si paraclinice
25. Cardiopatia ischemica cronica- diagnostic pozitiv, diagnostic diferential, diagnostic de certitudine
26. Cardiopatia ischemica cronica- tratament medicamentos
27. Cardiopatia ischemica cronica- tratament interventional
28. Cardiopatia ischemica cronica- tratament chirurgical
29. Clasificarea valvulopatiilor
30. Afectiunile valvei aortice- clasificare, etiopatogenie, elemente clinice
31. Afectiunile valvei aortice- elemente paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
32. Afectiunile valvei aortice- tratament
33. Afectiunile valvei mitrale- clasificare, etiopatogenie, elemente clinice
34. Afectiunile valvei mitrale- elemente paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
35. Stenoza valvei mitrale- tratament
36. Insuficienta valvei mitrale- tratament
37. Afectiunile valvei tricuspide- clasificare, etiopatogenie, elemente clinice
38. Afectiunile valvei tricuspide- elemente paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
39. Afectiunile valvei tricuspide- tratament
40. Anevrismele aortice- definitie, clasificare
41. Anevrismele aortice- elemente clinice si explorarile paraclinice
42. Anevrismele aortei ascendente- principii de tratament
43. Anevrismele toracoabdominale- principii de tratament
44. Anevrismele aortei abdominale infrarenale- principii de tratament
45. Disectia acuta de aorta- definitie,clasificare
46. Disectia acuta de aorta- elemente clinice si explorarile paraclinice
47. Disectia acuta de aorta- diagnostic pozitiv si diferential
48. Disectia acuta de aorta tip A- tratament
49. Complicatiile mecanice ale infarctului miocardic acut- clasificare,elemente clinice
50. Complicatiile mecanice ale infarctului miocardic acut- explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
51. Complicatiile mecanice ale infarctului miocardic acut- tratament
52. Cardiomiopatiile- definitie, etiopatogenie, clasificare
53. Cardiomiopatiile- explorari paraclinice,diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
54. Cardiomiopatiile- principii de tratament
55. Pericardita acuta- definitie, clasificare
56. Pericardita acuta- elemente clinice si explorarile paraclinice
57. Pericardita acuta- diagnostic pozitiv, diagnostic diferential, diagnostic de certitudine
58. Pericardita acuta- tratament
59. Pericardita cronica- definitie, clasificare
60. Pericardita cronica- elemente clinice si explorarile paraclinice
61. Pericardita cronica- diagnostic pozitiv, diagnostic diferential, diagnostic de certitudine
62. Pericardita cronica- tratament
63. Tamponada cardiaca- definitie, elemente clinice
64. Tamponada cardiaca- explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
65. Tamponada cardiaca- tratament
66. Transplantul cardiac- principii de selectare a donatorului si receptorului
67. Transplantul cardiac- managementul transplantului propriu-zis(etapa chirurgicala)
68. Transplantul cardiac- complicatii precoce si la distanta
69. Circulatia extracorporeala- circuite, principii de management intraoperator
70. Stopul cardiac- principii de resuscitare
71. Stopul respirator- principii de resuscitare
72. Socul cardiogen- fiziopatologie, tratament
73. Socul hemoragic- fiziopatologie, tratament
74. Ischemia acuta a membrelor inferioare- definitie, aspecte clinice
75. Ischemia acuta a membrelor inferioare – explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
76. Ischemia acuta a membrelor inferioare – tratament
77. Ischemia cronica a membrelor inferioare – definitie, aspecte clinice
78. Ischemia cronica a membrelor inferioare – explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
79. Ischemia cronica a membrelor inferioare – tratament
80. Ischemia critica a membrelor inferioare – definitie, aspecte clinice
81. Ischemia critica a membrelor inferioare – explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
82. Ischemia critica a membrelor inferioare – tratament
83. Boala aterosclerotica a aortei abdominale-definitie, clasificare
84. Boala aterosclerotica aortei abdominale- elemente clinice si paraclinice
85. Boala aterosclerotica aortei abdominale- tratament
86. Boala cerebrovasculara ischemica- definitie, clasificare
87. Boala cerebrovasculara ischemica extracraniana- elemente clinice si paraclinice
88. Boala cerebrovasculara ischemica extracraniana – diagnostic diferential, principii de tratament
89. Boala cerebrovasculara ischemica extracraniana – tratament chirugical
90. Tromboza venoasa profunda a membrelor inferioare- definitie,elemente clinice
91. Tromboza venoasa profunda a membrelor inferioare – explorari paraclinice, diagnostic pozitiv,diagnostic diferential
92. Tromboza venoasa profunda a membrelor inferioare – principii de tratament
93. Tromboembolismul pulmonar- definitie,elemente clinice
94. Tromboembolismul pulmonar-explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
95. Tromboembolismul pulmonar- principii de tratament
96. Tromboembolismul pulmonar- tratament chirurgical
97. Abdomenul acut chirurgical- etiopatogenie,clasificare, elemente clinice
98. Abdomenul acut chirurgical- explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
99. Abdomenul acut chirurgical- principii de tratament
100. Hemoragia digestiva superioara- definitie,etiopatogenie
101. Hemoragia digestiva superioara- explorari paraclinice si tratament
102. Traumatismele abdominale- clasificare, etiopatogenie
103. Traumatismele abdominale- elemente clinice si explorari paraclinice
104. Traumatismele abdominale- principii de tratament
105. Sindromul ocluziv intestinal- definitie, etiopatogenie, clasificare
106. Sindromul ocluziv intestinal- explorari paraclinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferential
107. Sindromul ocluziv intestinal – principii de tratament
108. Afectiunile pleurei- clasificare, etiopatogenie, elemente clinice
109. Afectiunile pleurei- explorari paraclinice, tratament
110. Traumatismele peretelui toracic- clasificare, etiopatogenie
111. Traumatismele peretelui toracic- explorari paraclinice, tratament
112. Toracoscopia si chirurgia toracica videoasistata- indicatii, avantaje

PROBA PRACTICA.
Tehnici Chirurgicale:
1. Sternotomia
2. Sternotomia în reintervenţii
3. Sternorafia
4. Pericardotomia
5. Drenajul toracic
6. Punctia pericardica, pleurala
7. Traheostomia
8. Recoltarea venei safene interne
9. Recoltarea arterei radiale
10. Recoltarea arterei mamare interne
11. Recoltare grefoane pentru by-pass
12. Masajul cardiac intern
13. Defibrilarea electrica a inimii, Utilizarea defibrilatorului (ext., int.)
14. Incanulare CEC
15. Decanulare CEC
16. Conducere CEC
17. Montare IAB
18. Canulare şi decanulare femurală
19. Canulare şi decanulare alternativa
20. Tamponadă cardiacă (Management chirurgical)
21. Proceduri la nivelul aortei
22. Inlocuiri valvulare (Mitrala, Aortica,)
23. Intervenţii pe valva tricuspidă
24. Plastii valvulare
25. Bypass aortocoronarian, Anastomoze aorto-coronariene
26. Plastii de VS (Anevrism VS)
27. Închidere DSA
28. Închidere DSV
29. Coarctaţie de Ao
30. Secțiune, sutură CAP
31. Trombendaterectomia
32. Embolectomia arteriala,
33. Ligaturile arteriale
34. Suturi vasculare
35. Bypassurile vasculare
36. Restabiliri de flux arterial:
– aorto-iliace
– aorto-femural
– femuro-femural
– femuro-popliteu
– extra-anatomice
37. Angioplastia de lărgire cu petec
38. Cura chirurgicala a varicelor
39. Chirurgia de angioacces pentru hemodializă
40. Operaţii combinate în ischemiile severe

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
1. de a armoniza programul de pregătire în chirurgia cardiovasculară din România cu cel din țările europene și cu cel formulat de către (Uniunea Europeană a Specialităților
Medicale – UEMS)
2. de a defini standardele actuale de cunoștințe, abilități și atitudini necesare pentru a practica chirurgia cardio vasculară. În consecință, absolvirea pregătirii în chirurgia cardiovasculară urmând acest curriculum artrebui să ofere competențe de specialitate
care să includă: capacitatea de a oferi consultații de specialitate; capacitatea de a conduce un serviciu de de chirurgie cardiovasculară (ambulator/unitati cu paturi)într-o clinică, spital sau serviciu privat; capacitatea de a oferi educație de chirurgie cardiovasculară studenților, rezidenților sau pacienților.
3. de a stimula dezvoltarea rețelei de chirurgi cardiovasculari și de centre de chirurgie cardiovasculară pentrucreșterea calității asistenței medicale a pacienților cu boli cardiace si vasculare.
4. de a crește contribuția României la dezvoltarea clinică și academică a chirurgiei cardiovasculare în Europași în lume

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:
Pregătirea în rezidențiatul de chirurgie cardiovasculară, care se finalizează prin examenul de specialist în chirurgia cardiovasculară, trebuie să asigure candidatului  cunoștințele teoretice și abilitățile practice care îi conferă competență în întreg domeniul specialității, care poate să includă următoarele activități:
 cabinet ambulator de chirurgie cardiovasculară
 chirurgie cardiovasculară într-o clinică, spital sau într-o unitate medicală privată
 educație cardiovasculară la studenți, rezidenți și pacienți.

EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST:
Probe de evaluare, specifice programului: Probă Da/Nu
Examen teoretic scris DA
Examen clinic 1 DA
Examen clinic 2 DA
Probă operatorie DA
Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice (maxim 2000 caractere)
A FOST DETALIAT LA FIECARE MODUL
2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST IN CHIRURGIE CARDIOVASCULARA
2.1. Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la
finalizarea pregătirii:
Chirurgul cardiovascular să aibă cunoștințe și să înțeleagă:
1. Științele fundamentale
Embriologie cu accent pe cauzele și mecanismele embriologice care conduc la problemele întâlnite în practica chirurgiei cardiovasculare pediatrice si adule.
Anatomie petru a înțelege și recunoaște competent anatomia aplicată în situațiile clinice sau operatorii relevante pentru activitatea chirurgicală;
Fiziologie și biochimie pentru a înțelege efectele bolii cardio vasculare asupra structurii și funcției normale asistemelor organismului, incluzând principiile echilibrului hidric și a nutriției pacienților cardiovasculari;
Patologie incluzând principiile imunologiei și microbiologiei relevante în practica chirurgiei cardiovasculare;
Farmacologie incluzând acțiunile medicamentelor folosite în mod obișnuit perioperativ și în managementul pacienților cardiovasculari critici;
Epidemiologie și statistică pentru a permite aprecierea critică a publicațiilor și programelor de audit.

2. Aptitudini si atitudine profesională
2.1. Comunicare și comportament
Contactul clinic cu pacientul
Abilitate de a lua anamneza și de a realiza examinarea clinică a pacientului.
Aptitudini de consiliere și comunicare
Abilitate de consilia paceinții, aparținătorii sau personal medical în situații variate ca de exemplu efectele intervențiilor chirurgicale sau ale spitalizării sau în situații delicate ca de exemplu bolnavul critic sau muribund.
Înțelegerea rolului specialităților care contribuie la tratamentul complex al bolilor cardiovasculare
Cunoașterea rolului specialităților medicale sau chirurgicale înrudite, recunoașterea situațiilor în care expertiza specialistului este depășită, indicația corectă pentru consult interdisciplinar sau transfer.
2.2 Management
Abilități manageriale în conducerea unui compartiment/secții/clinici de chirurgie cardiovasculară
Abilități de bază manageriale, incluzând strategii de reducere a costurilor, evitarea investigațiilor inutile.
Înțelegerea aspectelor socio-econimice și legale ale pacienților cardiovasculari
Contact cu asistenții sociali sau alte grupuri implicate în îngrijirea postoperatorie a pacienților cardiovasculari, abilitatea de a colabora în cadrul aspectelor medicolegale, etice ale pacienților.

2.3 Învățământul și cercetarea
Însușirea experienței didactice
Demonstrarea abilităților de a instrui personalul medical sau paramedical prin activitate directă și participând la cursuri specifice.
Dezvoltarea experienței în cercetare
Instruire în analizare datelor, înțelegerea principiilor și practicii cercetării clinice,căutării de literatură sau review.
2.4 Controlul calității
Înțelegerea importanței auditului și a managementului calității
Recunoașterea valorii auditului, managementului riscului și abilitatea de analiza rezultate și de a participa în activități de audit relevante în chirurgia cardiovasculară.

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE IN CURRICULUM
PRESEDINTELE COMISIEI DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA A
MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,
CONF. DR. ADRIAN MOLNAR

Lasă un răspuns