Curriculum de pregătire în specialitatea CHIRURGIE TORACICĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

1.1. DEFINIŢIE
Chirurgia toracică este ramura chirurgicala ce se ocupa cu diagnosticul şi
tratamentul operator al afecţiunilor peretelui toracic şi pleurei, traheobronhopulmonare,organelor mediastinale, diafragmului, precum şi ale graniţelor cervico-toracica şi abdominala.

1.2. DURATA

6 ani
Curriculumul prevede un numar de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentari de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata, inafara carora sunt prevazute si 40 – 50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregatirii in vederea echivalarii, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregatirii, activitatea didactica acopera 20-30%, restul de 70-80%, fiind
dedicata activitatilor practice si studiului individual.
La sfarsitul fiecarui modul de pregatire ( cel putin o data pe an), are loc o evaluare de etapa, facuta in unitatea de pregatire de catre responsabilul de stagiu si indrumator.
Evaluarea se finalizeaza prin acordarea de credite CFU.
Intreaga activitate de pregatire este monitorizata prin caietul de stagiu ( log-book), in care vor fi trecute de asemenea evaluarile de etapa in credite, activitatea in programele de
cercetare, participarea la manifestari stiintifice si de educatie continua.

1.3. STRUCTURA STAGIILOR
A. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social-administrative,
prezentare la spitalul şi clinica unde a fost repartizat, alegerea îndrumătorului şi fixarea
planului de activitate (2 saptamani)
B. Stagiul de chirurgie generală: 2 ani
În perioada celor 2 ani de chirurgie generală, accentul se va pune pe urgenţe chirurgicale,
traumatologie şi procedeele chirurgicale aferente.
C. Stagiul de chirurgie toracică: 4 ani
În perioada celor 4 ani de chirurgie toracică se vor face 5 microstagii de:
1. Chirurgie cord şi vase mari: 3 luni
2. Bronhologie: 3 luni
3. Imagistica toracica (Rx., CT, MRI): 2 luni
4. Explorări funcţionale respiratorii: 1 lună
5. Bioetică – 2 săptămâni

La sfârşitul stagiului de chirurgie toracică rezidentul va face dovada efectuării, ca prim-operator, a minimum 100 intervenţii chirurgicale clasice şi mininvazive. Este recomandabil ca rezidentul să efectueze şi procedee de explorare traheobronşice.

1.4. CONŢINUTUL STAGIILOR
1.4.1 Stagiul de Chirurgie Toracică

1.4.1.1.Tematica lecţiilor conferinţa (650 ore)
1. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic.
2. Anatomia chirurgicala a cavitaţii pleurale.
3. Anatomia chirurgicala a mediastinului.
4. Anatomia chirurgicala a traheii.
5. Anatomia chirurgicala a plămânului stâng.
6. Anatomia chirurgicala a plămânului drept.
7. Anatomia chirurgicala a cavitaţii pericardice.
8. Anatomia chirurgicala a diafragmului.
9. Fiziologia respiraţiei
10. Hemoptizia
11. Metode de investigaţie în patologia toraco – pulmonara şi mediastinala.
12. Pregătirea preoperatorie a bolnavului chirurgical toracic
13. Probleme de anestiologie în chirurgia toracica.
14. Malformaţiile congenitale ale peretelui toracic.
15. Infecţiile peretelui toracic.
16. Tumorile peretelui toracic.
17. Pneumotoraxul spontan.
18. Pleureziile purulente nespecifice(netuberculoase)
19. Pleureziile specifice (tuberculoase)
20. Tumorile pleurale benigne
21. Tumorile pleurale maligne primitive şi secundare
22. Chilotoraxul.
23. Malformaţiile congenitale traheo-bronho-pulmonare.
24. Supuraţiile pulmonare parenchimatoase.
25. Bronsiectaziile
26. Micozele pulmonare
27. Tuberculoza pulmonara chirurgicala (forme anatomo-clinice, diagnostic, moment operator, indicaţii, tehnici chirurgicale)
28. Chistul hidatic pulmonar.
29. Tumorile traheo- bronho- pulmonare benigne.
30. Neoplasmul pulmonar fara celule mici (non small cell)
31. Tumorile pulmonare neuroendocrine
32. Alte tumori maligne traheo-bronho-pulmonare
33. Mediastinitele.
34. Tumorile mediastinale .
35. Miastenia: indicaţie chirurgicala,moment operator.
36. Pericarditele
37. Stenozele esofagiene benigne (tumorale,funtionale, alte stenoze benigne)
38. Adenocarcinomul de jonctiune esogastrica
39. Carcinomul scuamos esofagian
40. Diverticulii esofagieni
41. Fistulele eso-traheale şi eso-bronşice.
42. Herniile diafragmatice congenitale şi dobandite.
43. Herniile hiatale.
44. Chisturile şi tumorile diafragmului.
45. Traumatismele toracelui.
46. Sindromul de apertură toracică superioară (scalenic, coasta cervicala,
costoclavicular, hiperabducţie).
47. Aspecte ale chirurgiei de graniţa toraco-abdominala – chistul hidatic hepatic cu evoluţie toracica – fistula bilio-bronsica
48. Aspecte ale chirurgiei de graniţa toraco-abdominala – abcesul subfrenic.
49. Complicaţiile postoperatorii în chirurgia toracica.
50. Transplantul pulmonar.

Lecţiile conferinţă se vor desfăşura sub forma de cursuri, prezentări de caz,seminarii astfel încât să cuprindă 200 ore/an.

1.4.1.2. Baremul activităţilor practice (efectuate, asistate)

La sfârşitul întregului stagiu de chirurgie toracică (4 ani), rezidentul va face dovada efectuării, ca prim-operator, a minimum 100 intervenţii chirurgicale clasice şi mininvazive. Este recomandabil ca rezidentul să efectueze şi procedee de explorare traheobronşice. Intervenţiile chirurgicale atât ca prim operator cât şi cele efectuate ca
prim-ajutor trebuie să cuprindă următoarea tematică:

1. Pleurotomia minima
2. Pleurotomia cu rezecţie de coasta
3. Tehnici de chirurgie minim invaziva in patologia pleurala
4. Tehnici de chirurgie minim invaziva in patologia pulmonara
5. Tehnici de chirurgie minim invaziva in patologia mediastinala
6. Mediastinoscopia
7. Traheostomia
8. Toracotomia
9. Toraco-freno-laparotomia
10. Sternotomia
11. Tehnici de toracoplastie
12. Decorticarea pleuropulmonara
13. Pneumonectomia dreapta (variante tehnice)
14. Pneumonectomia stanga (variante tehnice)
15. Pleuropneumonectomia dreapta
16. Pleuropneumonectomia stânga
17. Lobectomia superioara dreapta (variante tehnice)
18. Lobectomia medie
19. Lobectomia inferioara dreapta (variante tehnice)
20. Lobectomia superioara stânga (variante tehnice)
21. Lobectomia inferioara stânga (variante tehnice)
22. Bilobectomia inferioara
23. Bilobectomia superioara
24. Segmentectomiile
25. Rezectii pulmonare largite
26. Tehnici de sutura a bontului bronsic
27. Procedee chirurgicale de rezecţie traheala şi traheo-bronsica
28. Procedee chirurgicale de rezectii bronhoplastice
29. Procedee chirurgicale în chistul hidatic pulmonar
30. Procedee chirurgicale în deformaţiile de perete toracic
31. Rezecţia costala
32. Parietectomia toracica pentru leziuni maligne şi procedee plastice
33. Rezecţia parţiala şi totala de stern, procedee plastice
34. Procedee chirurgicale în voletele toracice
35. Timectomia
36. Simpatectomia toracică
37. Diverticulectomia esofagiana
38. Procedee chirurgicale în stenozele esofagiene benigne şi maligne
39. Procedee chirurgicale în tulburările de motilitate digestivă
40. Rezectia si reconstructia pericardica
41. Fereastra pericardo-pleurala si pericardo-peritoneala
42. Frenorafii, frenoplicaturi şi frenoplastii diafragmatice
43. Procedee de rezectie si reconstructie ale diafragmului
44. Procedee chirurgicale în herniile hiatale
45. Procedee de drenaj în chirurgia toracica
46. Procedee chirurgicale în sindromul de apertură toracică superioară
(scalenectomia, Rezecţia coastei cervicale, Rezecţia coastei I)

Bibliografie:
Tratat de chirurgie. Vol IV – chirurgie toracica. Sub redactia: Irinel Popescu, Teodor
Horvat, editura Academiei Romane, Bucuresti, 2008
ESTS Textbook of thoracic surgery. Sub redactia: Jaroslav Kuzdzal, vol I, II. 2014 Pearson’s thoracic and esophageal surgery. Sub redactia: A Patterson, J Cooper, J Deslauriers, A Lerut, A Luketich, T Rice, Vol I, II. 2008
General thoracic surgery. Sub redactia: T Shields, J LoCicero, CE Reed, RH Feins, vol I, II. 2009

De asemeni rezidentul va trebui să facă dovada participării atât ca prim-operator cât şi ca prim ajutor la un număr minim de intervenţii chirurgicale toracice care să cuprindă:
– Intervenţii chirurgicale efectuate la nivelul plămânului, pleurei şi peretelui toracic –100
– pneumonectomii, lobectomii, segmentectomii – 50
– altele – 50.
– Intervenţii chirurgicale efectuate la nivelul mediastinului (rezecţii) – 30.
– Intervenţii chirurgicale efectuate la nivelul esofagului – 10.
– Intervenţii chirurgicale toracoscopice – 30.

1.4.2. STAGIUL DE CHIRURGIE GENERALĂ – 2 ani
1.4.2.1.Tematica lecţiilor conferinţa (400 ore)

1. Traumatismele toraco-abdominale
2. Traumatismele abdominale
a. Traumatismele abdominale închise
b. Traumatismele abdominale deschise
3. Chirurgia de graniţa toraco-abdominala.
a. Chistul hidatic cu evoluţie toracica.
b. Fistulele biliobronsice.
c. Herniile diafragmatice
d. Congenitale
e. Dobândite: posttraumatice, retrocostoxifoidiene, Bochdalek.
f. Herniile hiatale
g. Abcesul subfrenic
h. Sindromul Chilaiditi
i. Tulburările de motilitate esofagiană
j. Boala de reflux gastroesofagian
k. Cancerul polului superior gastric
4. Chirurgia esofagului
a. Stenozele esofagului (benigne, maligne).
b. Ulcerul esofagian .
c. Diverticulul esofagian
d. Fistule esobronsice, esotraheale.
e. Traumatismele esofagului.
5. Urgentele chirurgicale abdominale.
a. Peritonitele generalizate şi localizate (abcese).
b. Ocluziile intestinale: dinamice şi mecanice.
c. Hemoragia digestiva superioara .
d. Infarctul enteromezenteric.
e. Pancreatita acuta.
f. Colecistita acuta.
g. Apendicita acuta.
h. Hernia inghinala şi femurala strangulata.
i. Torsiunea de organ.
j. Hemoperitoneul acut.

1.4.2.1. Baremul activităţilor practice
Numărul minim de intervenţii chirurgicale efectuate trebuie să cuprindă:

1. Gastrostomia – 5
2. Splenectomia – 2
3. Sutura hepatica – 5
4. Sutura gastrica – 3
5. Enterorafia – 10
6. Enterectomia segmentară – 5
7. Colorafia – 5
8. Colostomia temporara – 5
1.4.3. STAGIUL DE CHIRURGIE CARDIO-VASCULARA – 3 luni
1.4.3.1. Tematica lecţiilor conferinţa (50 ore)
I. Anatomie
1. Anatomia cordului şi pericardului.
2. Mediastinul
3. Aorta
4. Venele cave
5. Sistemul venos azygos
6. Canalul limfatic
7. Arterele carotide
8. Artera subclavie, axilara, brahiala, arterele antebraţului, arterele mâinii
9. Arterele iliace, femurale, poplitee, arterele gambei, arterele piciorului
10. Venele safene
11. Hemostaza, coagularea, fibrinoliza
12. Fiziologia circulaţiei arteriale, venoase, limfatice
13. Explorarea funcţionala a sistemului arterial: metode neinvazive şi metode invazive (arteriografia)
14. Flebografia
15. Limfografia

II. Patologie cardiaca
1. Pericarditele
2. Plăgile cardio-pericardice
3. Embolia pulmonara
4. Stopul cardiorespirator – resuscitarea cardiorespiratorie
5. Insuficienta cardiaca
III.Chirurgia cardiaca
1. Traumatismele aortei
2. Traumatismele arterelor periferice
3. Anevrismele aortei
4. Anevrismele arterelor periferice
5. Arteriopatiile obliterante ale membrelor-Ischemia cronica
6. Sindromul de obstrucţie aorto- iliaca
7. Ischemia acuta a membrelor
8. Embolia arteriala
9. Sindromul de revascularizatie
10. Sindromul de apertura toracica superioara
11. Tumorile vasculare
12. Fistulele arteriovenoase
13. Chirurgia indirecta arteriala
14. Chirurgia directa arteriala(restabilirea fluxului arterial)
15. Amputaţia
16. Varicele membrelor pelvine
17. Sindromul posttrombotic
18. Boala tromboembolica
19. Patologia chirurgicala a sistemului limfatic
20. Tratamentul medical al arteriopatiilor
1.4.3.2. Baremul activităţilor practice

Rezidentul va trebui sa facă dovada efectuării a unui număr minim de intervenţii care să cuprindă:
1. Descoperiri arteriale (carotida, subclavia brahiala, mediala, ulnara, aorta iliaca,femurala, popliteea, tibiala) – 10
2. Descoperiri venoase (safena interna, safena externa, cefalica, basilica) – 20
3. Pericardocenteza – 5
4. Pericardotomia – 2
5. Resuscitarea cardiorespiratorie – 5
6. Sutura arteriala şi venoasa – 5
7. Tehnica embolectomiei – 2
8. Tehnica trombarterectomiei – 2
9. Simpatectomia toracica – 3
10. Chirurgia varicelor hidrostatice – 3


1.4.4. STAGIUL DE BRONHOLOGIE – 3 luni
1.4.4.1. Tematica lecţiilor conferinţa (50 ore)

I. Semiologia normala traheobronsica : anatomia şi topografia arborelui bronsic
1. Arborele bronsic drept
2. Arborele bronsic stâng
3. Semiologia endoscopica normala a traheii
4. Semiologia endoscopica normala a arborelui bronsic drept
5. Semiologia endoscopica normala a arborelui bronsic stâng
6. Anomalii de diviziune
II. Indicaţiile, contraindicaţiile bronhoscopiei: tehnica endoscopiei rigide şi flexibile,anestezia în bronhoscopie.
1. Indicaţiile bronhoscopiei
2. Contraindicaţiile bronhoscopiei
3. Tehnica bronhoscopiei-etape, puncte de reper
4. Complicaţiile posibile în bronhoscopie
5. Anestezia locala în bronhologie-tehnica
6. Accidentele, complicaţiile anesteziei locale
III. Tehnici bronhologice de prelevare, lavajul bronhioloalveolar
1. Tehnici bronhologice de prelevare
2. Tehnica lavajului bronhoalveolar
3. Indicaţiile lavajului bronhoalveolar
4. Complicaţiile lavajului bronhoalveolar
5. Biopsia bronsica – tehnica, asistarea hemoptiziei care urmează unei biopsii

IV. Patologia traheii
1. Semnele endoscopice în traheite, traheobronsite.
2. Stenozele traheale iatrogene
3. Tumori traheale- clasificare
4. Tumori traheale- tratament endoscopic
5. Traheopatia osteocondroplastica – aspecte endoscopice
V. Cancerul bronhopulmonar
1. Semiologia endobronsica în cancerul bronhopulmonar
2. Semiologia endobronsica în carcinoidul bronsic
3. Indicaţiile terapiei endobronsice în tumorile pulmonare
VI. Tuberculoza pulmonara
Semiologia endobronsica în tuberculoza pulmonara (primara,secundara)
VII. Aspecte endoscopice în alte afecţiuni pulmonare
1. Semiologia endoscopica în sarcoidoza
2. Corpul străin endobronsic- aspecte endobronsice
3. Diagnostic şi terapie endobronsica în bronsiectazii

1.4.4.2. Baremul activităţilor practice

1) participarea la procesul de sterilizare a bronhoscoapelor – 10
2) anestezii locale – 50
3) intubaţii,bronhoscopii diagnostice – 5
4) bronhoscopii terapeutice(bronhoaspiratii) – 2

1.4.5. STAGIUL DE IMAGISTICA MEDICALA A TORACELUI – 2 luni

1.4.5.1. Tematica lecţiilor conferinţa (40 ore)

1. Metode de investigaţie radioimagistica a patologiei toraco-pleuro-mediastinopulmonara (Rx, CT, RM, scintigrafie)
2. Anatomia radiologica şi secţionala (axiala,coronala,sagitala) a structurilor anatomice intratoracice:
– segmentaţia pulmonara
– regiunile anatomice ale mediastinului normal în plan transvers, sagital şi coronal
3. Mediastinul
3.1. Ganglionii limfatici mediastinopulmonari:aspecte normale şi patologice
3.2. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor mediastinale
3.3. Diagnosticul radioimagistic al patologiei esofagului (tumori,esofagita,varice esofagiene, hernia hiatala)
3.4. Diagnosticul radioimagistic al mediastinitelor şi abceselor mediastinale; pneumomediastinul.
3.5.Diagnosticul radioimagistic al tumorilor paraspinale (tumori neurogene)
4. Diagnosticul radioimagistic al patologiei cailor respiratorii
4.1.Sindrom de condensare pulmonara
4.2.Atelectaziile
5. Tumori bronho-pulmonare
5.1.Tumori maligne primare
5.2.Metastazele pulmonare
5.3.Tumori pulmonare benigne
6. Traumatismele toraco-pleuro-pulmonare
7. Diagnosticul radioimagistic al patologiei peretelui toracic,pleurei şi diafragmului
8. Aspectul radioimagistic al toracelui operat
1.4.5.2. Baremul activităţilor practice

1. Interpretarea unei radiografii toracice (fata şi profil normala) -10
2. Interpretarea unei radiografii toracice(fata şi profil patologica) – din tematica lecţiilor conferinţa -10
3. Interpretarea unui film CT normal 10
4. Interpretarea unui film CT patologic 10
5. Interpretarea unui film MRI normal 10
6. Interpretarea unui film MRI patologic 10

1.4.6. STAGIUL DE EXPLORARI FUNCTIONALE RESPIRATORII
1.4.6.1. Tematica lecţiilor conferinţa (30 ore)

1. Prezentarea testelor de investigaţie funcţionala respiratorie
– determinarea volumelor pulmonare;
– determinarea debitelor ventilatorii forţate;
– determinarea proprietatilor mecanice ale aparatului toraco pulmonar;
– determinarea rezistentei la flux;
– determinarea transferului gazos prin membrana alveolo-capilara;
– determinarea schimburilor gazoase;
– testarea la efort;
– evaluarea hiperreactivitatii bronsice.
2. Sindroame funcţionale pulmonare
– disfuncţia ventilatorie restrictiva;
– disfuncţia ventilatorie obstructiva;
– disfuncţia ventilatorie mixta;
3. Tablouri clinico-funcţionale pulmonare; integrarea explorării funcţionale în clinica:
– astmul bronsic;
– bronşita obstructiva cronica, BPOC, emfizemul pulmonar;
– patologia interstiţiala pulmonara;
– explorarea funcţionala pulmonara în vederea evaluării capacitaţii funcţionale
(expertiza capacitaţii de munca);
– evaluarea preoperatorie a riscului funcţional;
– evaluarea funcţionala pulmonara în terapia intensiva.

1.4.6.2. Baremul activităţilor practice

– Spirometrie – 20
– Curbe F/V – 20
– Pletismografia corporala –10
– Factor de transfer gazos – 10
– Indici de elasticitate pulmonara – 2
– Probe de bronhomotricitate – 20
– Probe de efort – 3
– Analiza gazelor sanguine – 20

MODULUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni

TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică

II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă,etnie, etc.)

III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate

IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic – pacient

V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală

VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă

VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant

IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin
prisma cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice


X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală – discutarea principalelor
coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care
se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2
ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate – comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent

III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice -2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală
curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice -2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri
concrete – 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri
concrete – 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri
concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe
baza unor cazuri concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor
cazuri concrete – 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin
prisma unor cazuri concrete – 2 ore

CHIRURGIE TORACICA
6 ANI
• CHIRURGIE GENERALA- 2 ANI
• BIOETICĂ 2 Săpt.
• CHIRURGIE CARDIO-VASCULARA- 3 LUNI
• BRONHOLOGIE- 3 LUNI
• IMAGISTICA TORACICA- (RX, CT, MRI) 2
LUNI
• EXPLORARI FUNCTIONALE RESPIRATORII- 1 LUNA
• STAGIU SI CURS CHIRURGIE TORACICA- 3 ANI 2
½ LUNI
Comisia Consultativa de Chirurgie Toracica
a Ministerului Sanatatii
Presedinte,
Prof. Dr. Ioan Cordos

Lasă un răspuns