Curriculum de pregătire în specialitatea ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

Structura modulelor şi stagiilor de specialitate
DEFINITIE: Anestezia şi terapia intensivă este specialitatea medicală care asigură, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice, pe de o parte condiţiile necesare pentru
desfăşurarea actului chirurgical, a îngrijirii perioperatorii şi a altor proceduri
diagnostice/terapeutice iar, pe de altă parte, suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor/leziunilor de organ.
DURATA: 5 ani
PREGATIRE TEORETICĂ
200 de ore /an
Pregătirea rezidenţilor se face în centre universitare, sub conducerea unui profesor.
Pentru fiecare modul este responsabil un cadru didactic.
Pregătirea teoretică se face prin cursuri şi seminarii, pe baza unei bibliografii recomandate
pentru fiecare modul.
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe
anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50
de ore de studiu individual.

Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind
dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,
făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi
trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,
participarea la manifestări ştiintifice şi de educaţie continuă.
Tematica modulelor
1. Baze fundamentale ale anesteziei.
2. Anestezie generală. (tehnici)
3. Anestezie locoregională. (tehnici)
4. Funcţia respiratorie şi anestezia.
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 3
5. Funcţia cardiovasculară şi anestezia.
6. Sistemul nervos şi anestezia.
7. Tulburările metabolice şi anestezia.
8. Funcţia renală şi anestezia.
9. Hemostaza şi transfuzie.
10. Anestezie în chirurgia generală.
11. Anestezie în ORL, oftalmologie şi stomatologie.
12. Anestezie în obstetrică.
13. Anestezie pediatrică.
14. Terapie intensivă pediatrică şi obstetricală.
15. Medicina de urgenţă şi toxicologie.
16. Terapie intensivă în traumatologie.
17. Terapie intensivă cardiovasculară.
18. Terapie intensivă respiratorie.
19. Terapie intensivă neurologică.
20. Terapie intensivă metabolică şi nutriţie.
21. Terapie intensivă digestivă.
22. Terapie intensivă şi patologia infecţioasă.
23. Terapie intensivă renală.
24. Terapie intensivă în patologia hemato-oncologică şi transplant.
25. Tulburări multisistemice la bolnavii critici.
26. Evaluarea şi etica.
27. Organizare, drepturi şi responsabilităţi.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
Stagii
Anestezie 3 ani (36 luni)
30 luni în clinici universitare, 6 luni în serviciu acreditat, la alegere
Anestezie în chirurgia generală
Anestezie chirurgie ortopedică
Anestezie chirurgie urologică
Anestezie în obstetrică-ginecologie
Anestezie în chirurgie cardiaca
Anestezie în chirurgia vasculară
Anestezie în chirurgie toracică
Anestezie în neurochirurgie
Anestezie ORL ,oftalmologie şi
stomatologie
Anestezie în chirurgie ambulatorie
Anestezie pediatrică
Terapia durerii
Bioetică
• 12 luni (200 ore curs)
• 3 luni (50 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 ½ luni (50 ore curs)
• 2 luni (40 ore curs)
• 2 Sapt (20 ore curs)
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 4
Terapie intensivă – 2 ani (24 luni) în clinici universitare
Terapie intensivă polivalentă
– Chirurgicală
– Medicală (diabet, intoxicaţii acute, come
neurologice, boli cardiace, nefrologie)
* Minimum 3 luni terapie intensivă pediatrică
• 18 luni
(150 ore)
(150 ore)
Terapie intensivă traumatologică • 3 luni (50 ore)
Unitate primiri urgenţe • 3 luni (50 ore)
Specialiştii în următoarele domenii pot aplica pentru diploma
complementară în terapie intensivă.

Cardiologie şi boli vasculare
Endocrinologie şi boli metabolice
Gastroenterologie şi hepatologie
Hematologie
Medicină internă
Nefrologie
Neurologie
Oncologie
Pediatrie
Pneumologie
Chirurgie
Aceştia vor efectua stagiile de terapie intensivă şi modulele 14-27
CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ
Tematica modulelor – lecţiilor conferinţă

MODULUL 1. BAZE FUNDAMENTALE ALE ANESTEZIEI
(fiziologie, farmacologie şi fizică aplicată)
Fiziologie
– somnul şi anestezia
– termoreglarea
– joncţiunea neuromusculară
– sistemul nervos autonom
Farmacologie
– noţiuni generale de farmacologie (farmacocinetică, farmacodinamie, receptori, interacţiuni)
– mecanismul de acţiune al anestezicelor
– substanţe
• anestezice intravenoase
• sedative, hipnotice, psihotrope
• cu acţiune vegetativă (colinergice, parasimpaticolitice, catecolamine,
alfablocante, alfa 2 agoniste, betablocante )
• anestezicele volatile şi gazoase
– mecanismul de acţiune al anestezicelor inhalatorii
– absorbţia şi distribuţia anestezicelor inhalatorii
– efectele circulatorii şi respiratorii ale anestezicelor inhalatorii
– metabolismul şi toxicitatea anestezicelor inhalatorii
– farmacologia protoxidului de azot
– anestezicele volatile halogenate
• substanţe cu acţiune relaxantă
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 5
– farmacologia curarelor non-deporalizante
– farmacologia curarelor deporalizante
– antagonişti
– monitorizarea funcţiei neuromusculare
– droguri şi boli care interferă cu acţiunea substanţelor relaxante musculare
Durere-analgezie
• Fiziopatologia durerii
• Opiacee
• Alte analgetice
• Anestezice locale
Mecanismul de acţiune al anestezicelor locale
Farmacologia comparată a anestezicelor locale
Analgetice morfinice utilizate în anestezia regională
Agenţi alfa agonişti utilizaţi în anestezia regională
Fizica
• Fizica gazelor şi vaporilor aplicată la anestezia prin inhalaţie
I. MODULUL 2. ANESTEZIE GENERALĂ (tehnici )
Evaluarea preoperatorie
– Consultul preanestezic de rutină (clinic, paraclinic, implicaţii medico-legale)
– Implicaţiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale,
gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice).
– Implicaţiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice.
– Evaluarea riscului operator şi anestezic.
– Riscul alergic.
– Premedicaţia (scop, substanţe, căi de administrare, indicaţii).
Probleme generale
– Intubaţia traheală ( tehnica, complicaţii)
– Aparatul de anestezie (maşina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare)
– Respiratoare utilizate în anestezie
– Abordul venos în anestezie
– Tehnici de anestezie intravenoasă (inducţie, menţinere, trezire, combinaţie de substanţe
anestezice, modalităţi de administrare: bolus, discontinuu, continuu)
– Tehnici de anestezie inhalatorie (inducţie, menţinere, trezire, substanţe anestezice)
– Asigurarea homeostaziei bolnavului în timpul anesteziei
– Terapie lichidiană perioperatorie
– Supravegherea şi monitorizarea bolnavului în timpul anesteziei
• monitorizarea de rutină
• monitorizarea profunzimii anesteziei
• monitorizarea concentraţiei gazelor şi vaporilor anestezici
• monitorizarea ventilaţiei
• monitorizare cardio-vasculară
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 6
• monitorizarea funcţiei renale
• monitorizarea temperaturii
• monitorizare de laborator (gaze sanguine, electroliţi, glicemie, osmolaritate,
coagulare)
– Securitatea electrică în sala de operaţie
– Fişa de anestezie
– Informatizarea în anestezie
– Incidentele şi accidentele anesteziei generale
– Hipotermia: prevenire, consecinţe, metode de reîncălzire
Perioada postanestezică imediată
– Salonul de trezire / postoperator (organizare)
– Monitorizare
– Complicaţii
– Aspecte medico-legale
– Anestezie ambulatorie (tehnici, mod de organizare)

MODULUL 3.
TEHNICI DE ANALGEZIE /ANESTEZIE LOCOREGIONALĂ
Tehnici de anestezie locoregională (indicaţii, material utilizat, substanţe folosite, complicaţii )
• Noţiuni de anatomie
– sistem nervos periferic
– coloana vertebrală
• Anestezia locală prin infiltraţie şi anestezia de contact
• Anestezia regională intravenoasă
• Blocajele de nervi periferici
• Blocajul de nervi intercostali şi blocul intrapleural
• Blocajele regionale centrale (subarahnoidian, peridural, caudal)
• Complicaţiile locale, regionale şi sistemice ale tehnicilor de anestezie regională
• Anestezia regională la copil (indicaţii, tehnici, incidente şi accidente specifice)
Terapia durerii
• Evaluarea durerii acute postoperatorii
• Terapia durerii acute postoperatorii
• Terapia durerii cronice

MODULUL 4.
FUNCŢIA RESPIRATORIE ŞI ANESTEZIA
Anatomia şi fiziologia aparatului respirator
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 7
Testele funcţionale pulmonare. Bronhoscopia. Radiografia toracică şi alte explorări
paraclinice.
Fiziopatologie
– hipoxia
– hiperoxia normobară
– hipocapnia –hipercapnia
– efectele respiratorii ale intubaţiei traheale, ale anesteziei generale şi regionale şi ale actului
chirurgical
Patologia respiratorie
– insuficienţa respiratorie acută
– ALI (injuria pulmonară acută)
– ARDS (pulmon de şoc)
– insuficienţa respiratorie cronică
– boala astmatică – status astmaticus
– arsurile de căi aeriene şi inhalarea de fum
– pneumonia chimică prin aspiraţie de conţinut gastric
– infecţiile bronhopulmonare
– obstrucţia căilor aeriene superioare
– embolia pulmonară
– epanşamentele pleurale
Terapie respiratorie
– menţinerea libertăţii căilor aeriene (intubaţia traheală, traheotomia, intubaţia traheală
prelungită, vs. traheotomia )
– oxigenoterapia normobară şi hiperbară
– terapia respiratorie adjuvantă
– tehnici de suport ventilator mecanic (indicaţii, aparatură, tehnici convenţionale, tehnici
non convenţionale, moduri de ventilaţie)
– tehnici de “înţărcare”
– oxigenarea extracorporală şi eliminarea extracorporală de CO2
Anestezia la bolnavi cu suferinţe pulmonare (evaluare, preparare, tehnic, ventilaţie
postoperatorie)
– anestezia la astmatic
– anestezia la obez
– anestezia la bolnavul cu insuficienţă respiratorie cronică
Anestezia în chirurgia toracică
– anestezia pentru toracoscopie
– anestezia în chirurgia esofagului
MODULUL 5. FUNCŢIA CARDIOVASCULARĂ ŞI ANESTEZIA
Anatomia şi fiziologia sistemului cardio-vascular
– circulaţia coronariană
Metode de explorare (electrofiziologia cardiacă, debitul cardiac şi determinantele sale,
presiunea arterială, ecocardiografia, cateterismul cardiac)
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 8
Fiziopatologie
– efectele anesteziei şi operaţiei asupra sistemului cardio-vascular normal (substanţele
anestezice, anestezia şi operaţia, ventilaţia artificială)
– recunoaşterea, evaluarea şi tratamentul de urgenţă al hipertensiunii arteriale
Farmacologie cardiovasculară
• Drogurile cu acţiune inotropă şi drogurile vasoactive
• Terapia cu droguri anticoagulante, antiagregante, trombolitice
Anestezia la bolnavi cu patologie cardiovasculară
• Anestezia la bolnavul coronarian. Ischemia perioperatorie
• Anestezia la bolnavi cu tulburări de ritm şi conducere
• Anestezia la bolnavi cu valvulopatii (regurgitarea şi stenoza mitrală,
regurgitarea şi stenoza aortică, prolaps de valvă mitrală)
• Anestezia la bolnavi cu insuficienţă cardiacă
• Anestezia la bolnav hipertensiv
• Anestezia la bolnav în şoc
Anestezia în chirurgia vasculară (carotidiană, aortică, periferică)
Anestezia în chirurgia cardiacă
• Anestezia pentru înlocuiri valvulare
• Anestezia pentru pontaje coronariene
• Anestezia pentru cateterism cardiac şi angioplastie
• Anestezia pentru pericardite
Tamponada cardiacă (diagnostic, tratament)
• Anestezia la bolnavi cu hipertensiunea pulmonară şi /sau cord pulmonar cronic
Embolia pulmonară (diagnostic, tratament)
Tehnici speciale
• Circulaţie extracoporeală
• Hipotensiune controlată
• Suport circulator mecanic (balon de contra pulsaţie, sisteme de asistare
ventriculară)
MODULUL 6. SISTEMUL NERVOS ŞI ANESTEZIA
Anatomie şi fiziologie nervoasă
• Organizarea anatomo – funcţională a sistemului nervos central
• Circulaţia cerebrală
• Metabolismul cerebral
Metode de diagnostic în neurologie
• Examenul clinic neurologic
• Metode de diagnostic paraclinic în neurologie (electroencefalograma, potenţiale
evocate, electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc.)
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 9
Fiziopatologie
• Edemul cerebral
• Stările de comă
• Moartea cerebrală (aspecte medicale şi legale)
• Efectul anestezicelor asupra presiunii intracraniene şi circulaţiei cerebrale
Monitorizarea funcţiei sistemului nervos central
Anestezia şi terapia intensivă a donatorului de organe
Anestezia în neurochirurgie
• Chirurgia intracraniană supratentorială
• Chirurgia fosei posterioare
• Chirurgia anevrismelor cerebrale
• Chirurgia coloanei vertebrale
Anestezia la bolnavi cu miastenia gravis sau alte miopatii

MODULUL 7. TULBURĂRILE METABOLICE ŞI ANESTEZIA
Fiziologia şi fiziopatologia termoreglării
• hipotermia indusă şi accidentală
• hipertermia malignă
• şocul caloric
Echilibrul hidroelectrolitic şi acido-bazic normal şi patologic
Anestezia la bolnavul diabetic
• Diabetul zaharat (Forme clinice, comele cetozice şi normocetozice,
hipoglicemia)
Anestezia în chirurgia tiroidiană
Anestezia în chirurgia paratiroidiană
Anestezia în chirurgia suprarenalei
• Feocromocitomul
Anestezia în chirurgia hipofizei
• Tulburările funcţiei hipofizare

MODULUL 8. FUNCŢIA RENALĂ ŞI ANESTEZIA
Anatomia şi fiziologia rinichiului
Fiziopatologia insuficienţei renale acute şi cronice
• Utilizarea diverselor droguri în insuficienţa renală
• Metode de epurare extrarenală (hemodializa, ultrafiltrarea, dializa peritoneală,
hemofiltrarea, hemoperfuzia)

Anestezia la bolnavul cu insuficienţă renală cronică
Anestezia şi terapia intensivă în transplantul renal
Anestezia şi terapia intensivă în chirurgia urologică
MODULUL 9. HEMOSTAZA ŞI TRANSFUZIE
Hemostaza
• Coagularea şi fibrinoliza fiziologică
• Tulburările congenitale de hemostază
• Coagularea intravasculară diseminată
• Prevenirea trombozelor
Transfuzia
• Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate)
• Sângele integral (recoltare, conservare )
• Fracţiunile de sânge (metode de preparare, indicaţii )
• Transfuzia de sânge şi fracţiuni
• Transfuzia masivă
• Complicaţiile transfuziilor de sânge şi fracţiuni
• Metode farmacologice de reducere a sângerării şi transfuziei
• Metode de transfuzie autologă
Anestezia la bolnavi cu suferinţe hematologice (anemia şi policitemia, anemii hemolitice
autoimune, granulocitopenie, trombocitopenii şi trombopatii, hemofilie şi alte tulburări ale
hemostazei, trombofilie)
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 11

MODULUL 10. ANESTEZIE ÎN CHIRURGIA GENERALĂ
Anestezia în chirurgia digestivă (stomac, duoden, pancreas, intestin subţire, colon, rect)
• Complicaţii postoperatorii, incluzând fistule, infecţia plăgii, evisceraţia
• Ocluzia intestinală
• Anestezia pentru endoscopia digestivă
• Anestezia pentru chirurgia laparoscopică
• Anestezie pentru explorări în afara blocului operator
• Anestezie pentru radiologie intervenţională
Anestezia în chirurgia hepato-biliară
• Metabolizarea hepatică a drogurilor şi substanţelor anestezice
• Anestezia la bolnavi cu suferinţă hepatică
• Anestezia pentru chirurgia căilor biliare
• Anestezia în chirurgia hepatică
• Transplantul hepatic
• Probleme de anestezie în transplanturi de organe (rinichi, ficat, cord )
Anestezia în ortopedie (coloană, membrul superior, membrul inferior, chirurgie protetică şi
nonprotetică)
Anestezia în chirurgia plastică
• Reimplantări de membre
Anestezia în chirurgia urologică (prostată, nefrectomie, cistectomie)
Anestezia ambulatorie
Anestezia la bătrâni
MODULUL 11. ANESTEZIE ÎN ORL, OFTALMOLOGIE ŞI STOMATOLOGIE
Anestezia în chirurgia ORL (ureche, laringe, chirurgia ce utilizează LASER )
• Laringectomie
• Chirurgie cu laser
• Endoscopie
• Chirurgia urechii medii
• Amigdalectomie, adenoidectomie
Anestezia în chirurgia oftalmologică
• Locoregională
• Anestezie pentru globul ocular
• Anestezie pentru cataractă, decolare de retină, glaucom şi strabism
Anestezia în chirurgia maxilo-facială
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 12

MODULUL 12. ANESTEZIE ÎN OBSTETRICĂ
Modificările fiziologice din timpul sarcinii
• Fluxul sanguin uterin. Activitatea uterină în timpul naşterii
• Căile durerii
Fiziopatologie
• Transferul placentar al drogurilor anestezice
• Efectele substanţelor anestezice asupra mamei şi fătului
• Suferinţa fetală acută şi cronică
• Sarcina cu risc mare
• Eclampsia şi preeclampsia
Analgezia obstetricală
Anestezia pentru expulzie
Anestezia pentru cezariană
Anestezia în urgenţele obstetricale
Anestezia pentru operaţii în timpul sarcinii
Reanimarea nou-născutului

MODULUL 13. ANESTEZIA PEDIATRICĂ
Particularităţile fiziologice ale nou-născutului şi sugarului
Farmacologia aplicată în anestezia pediatrică
Generalităţi referitoare la tehnicile de anestezie adaptate la pediatrie
• Evaluare şi pregătire preoperatorie
• Tehnici de anestezie adaptate la tipul intervenţiei chirurgicale
• Anestezie generală (circuite, intubaţie, anestezice)
• Anestezie regională (tehnici, substanţe)
• Abordul venos
• Echilibrul hidroelectrolitic
• Transfuzia în anestezia pediatrică
• Supravegherea copilului în timpul anesteziei
• Incidente şi accidente perianestezice
Anestezie specifică
• Amigdalectomie şi adenoidectomie
• Proceduri diagnostice şi terapeutice în afara blocului operator
• Copilul cu malformaţii congenitale cardiace
• Urgenţele în anestezia pediatrică:
– urgenţe chirurgicale
 omfalocel, laparoschizis
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 13
 hernia diafragmatică
 atrezia de esofag, ocluzia neonatală
 invaginaţia intestinală acută
 stenoza pilorică
 torsiunea de testicul
 apendicectomie
– traumatologie:
 arsuri
 politraumatisme
Analgezie postoperatorie

MODULUL 14. TERAPIE INTENSIVĂ PEDIATRICĂ ŞI OBSTETRICALĂ
Tehnici adaptate copilului (abord vascular, intubaţie, ventilaţie)
Patologie pediatrică
 insuficienţa respiratorie a nou născutului şi copilului
 adaptarea cardio-respiratorie la viaţa extra-uterină
 oprirea cardiorespiratorie
 moartea subită la nou-născut
 traumatismele copilului
 deshidratarea acută a nou născutului
 insuficienţa renală acută a nou-născutului
 sindromul hemolitic uremic
 corpi străini în căile aeriene
 patologia farino-laringiană
 convulsiile
 purpura
 tulburări de hemostază
 intoxicaţiile acute
Urgenţe obstetricale
 sarcina toxică
 hemoragii obstetricale
 embolia cu lichid amniotic
 sindromul HELLP
 mola hidatiformă
 placenta praevia
 cardiomiopatia peripartum

MODULUL 15. MEDICINA DE URGENŢĂ ŞI TOXICOLOGIE
Organizarea unui sistem de medicină de urgenţă
Probleme medico-legale ale urgenţelor
Organizarea şi principiile de acordare a asistenţei medicale în caz de catastrofă
Tehnici folosite în medicina de urgenţă
• mijloace de transport medicalizat al unui bolnav critic (intra şi extraspitalicesc)
– analgezia şi sedarea bolnavilor critici pe parcursul unui transport medicalizat
• evaluarea primară a unui politraumatizat, a unui bolnav cu insuficienţă
respiratorie, circulatorie sau neurologic în afara spitalului
• resuscitarea cardiorespiratorie (basic şi advanced life support)
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 14
• tehnici de resuscitare volemică
• tehnici de abord al căilor aeriene şi de ventilaţie artificială
• tehnici de monitorizare
Oprirea cardiocirculatorie (cauze, forme, basic şi advanced life support)
Accidente vasculare cerebrale: hemoragie cerebrală, hemoragie meningee
Urgenţe hipertensive
Sindroame coronariene acute
Convulsii
Durerea şi analgezia în mediu extraspitalicesc
Intoxicaţii
• conduita generală în intoxicaţii
• medicamentoase
– supradozarea medicamentelor şi întreruperea lor (barbiturice, narcotice,
salicilaţi, alcool, cocaina, antidepresive triciclice, acetaminofen altele)
• toxicomanii
• produse industriale şi domestice
– substanţe caustice
• gaze (fum de incendiu, monoxid de carbon)
• muşcătura de şarpe
Leziuni datorate temperaturii
a. Hipertermia, şocul termic
b. Hipotermia, degerăturile
Accidente prin agenţi fizici (submersia, electrocutarea, iradierea, plonjarea)
Răul de altitudine
Răul de decompresie
Accesul palustru grav
Îngrijirea pielii şi a rănilor
Terorismul biologic şi chimic

MODULUL 16. TERAPIE INTENSIVĂ ÎN TRAUMATOLOGIE
• Evaluarea primară şi resuscitarea unui politraumatism (în afara spitalului şi la
sosirea în spital)
• Evaluarea secundară şi transferul unui politraumatism
• Imagistica la politraumatizaţi
• Traumatisme craniocerebrale
• Traumatisme medulare
• Traumatisme toracice penetrante şi nepenetrante
• Traumatisme abdominale
• Traumatisme osoase, incluzând coloana vertebrală, pelvisul şi extremităţile
• Leziuni prin strivire
• Embolia grasoasă
• Îngrijirea bolnavului cu arsuri (terapia intensivă în primele 72 ore )

MODULUL 17. TERAPIE INTENSIVĂ CADIOVASCULARĂ
Fiziologie
Evaluarea funcţiei cardiace şi a variabilelor hemodinamice
• determinanţii debitului cardiac
• reglarea presiunii arteriale
• principiile transportului şi utilizării oxigenului
• efectele hemodinamice determinate de aparatele de asistare ventilatorie
Tehnici
• principiile monitorizării electrocardiografice, măsurarea temperaturii
tegumentelor, măsurători transcutanate
• monitorizarea hemodinamică non-invazivă
• ecocardiografie
• complicaţiile angioplastiei
• monitorizarea hemodinamică invazivă
a. principiile de funcţionare a transductorilor
b. întreţinerea semnalelor, calibrarea, ajustarea
c. tehnici de afişare
d. principiile cateterizării arteriale, venoase centrale, arterei pulmonare şi
monitorizarea presiunilor
Patologie cardiovasculară
• şocul şi complicaţiile sale
• insuficienţa cardiacă post circulaţie extracorporeală
• infarctul miocardic şi complicaţiile sale
• aritmiile şi tulburările de conducere
• indicaţiile pentru diversele tipuri de pace-maker
• disecţia de aortă
• ruptura anevrismului de aortă
• embolia pulmonară – aerică, grăsoasă, cu lichid amniotic, tromboembolism
• edemul pulmonar-cardiogen, non-cardiogen
• tamponada cardiacă şi alte afecţiuni percardice acute
• valvulopatii acute şi cronice care pun în pericol viaţa
• afecţiuni vasculare periferice şi aortice acute, inclusiv fistula arterio-venoasă
• complicaţiile acute ale cardiomiopatiei şi miocarditei
• hipertensiunea pulmonară şi cordul pulmonar
• bolile congenitale cardiace modificările fiziologice cu reparare chirurgicală
Terapie specifica cardiovasculară
• tratamentul vasoactiv şi inotrop
• terapia trombolitică şi anticoagulantă
• antianginoase
• antiaritmice
• soluţii de umplere volemică
• managementul perioperator al pacientului ce va fi supus unei intervenţii
cardiovasculare
• managementul urgenţelor hipertensive
• metode de asistenţă ventriculară
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 16

MODULUL 18. TERAPIE INTENSIVĂ RESPIRATORIE
Fiziologie
• reglarea ventilaţiei
• mecanica ventilatorie
• fiziologia muşchilor respiratori
• schimburile gazoase
• variaţiile capniei
Tehnici
• menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii
a. managementul de urgenţă al căilor respiratorii
b. intubaţia endo-traheală
c. traheostomia, deschisă şi percutană
d. intubaţia prelungită vs. traheostomie
• ventilaţia mecanică
a. ventilaţie mecanică în presiune şi volum
b. presiune pozitivă end-expiratorie
c. indicaţiile ventilaţiei mecanice
d. moduri de ventilaţie
 ventilaţie intermitent obligatorie
 presiune continuă pozitivă
 ventilaţie cu raport inversat
 ventilaţie cu suport presional
 ventilaţie cu suport de volum
 ventilaţie cu presiune negativă
 ventilaţia pulmonară diferenţială
 ventilaţia non-invazivă cu control presional
 ventilaţia pe un plămân
 ventilaţie cu frecvenţă înaltă
e. barotrauma şi volutrauma
f. criteriile de detubare şi tehnici de sevrare
g. oxigenarea extracorporeală
h. hipercapnia permisivă
i. ventilaţie cu lichid
j. terapie cu surfactant pulmonar
• oxigenoterapia
• oxigenarea hiperbară
• drenajul pleural
• imagistica toraco-pulmonară
• monitorizarea respiratorie (presiunea căilor respiratorii, presiunea intratoracică,
volumul curent, pulsoximetria, raportul spaţiu mort/volum curent, complianţa,
rezistenta, capnografie)
Patologie
• insuficienţa respiratorie acută
a. insuficienţa respiratorie hipoxemică, inclusiv sindromul de detresă respiratorie acută
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 17
b. insuficienţa respiratorie hipercapnică
c. insuficienţa respiratorie cronică acutizată
• statusul astmatic
• inhalarea de fum, arsurile căilor respiratorii
• aspiraţia
• complicaţii respiratorii postoperatorii
• traumatismele toracice (voletul costal, contuzia pulmonară, fracturi costale)
• infecţiile bronhopulmonare, inclusiv bronşiolita
• obstrucţia căilor respiratorii superioare
• fistule bronhopleurale
• polineuropatia bolnavilor critici şi efectele prelungite ale blocanţilor
neuromusculari
• chilotoraxul
• hemoragia pulmonară şi hemoptizia
• afecţiuni pleurale
– Empiemul
– Efuziunea pleurală
– Pneumotoraxul
– Hemotoraxul
Terapie
• oxid nitric şi prostaglandine
• bronhodilatatoare
• analeptice respiratorii
• fluidificante bronşice
• kinesiterapia
• aerosoloterapie
• terapia pozitională (decubit ventral, terapia rotaţională)

MODULUL 19. TERAPIE INTENSIVĂ NEUROLOGICĂ
Fiziologie
• organizarea anatomo-funcţională a sistemului nervos central
• circulaţia cerebrală
• metabolismul cerebral
Tehnici
• Examenul clinic neurologic
• Metode de diagnostic paraclinic în neurologie (electroencefalograma, potenţiale
evocate, electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc )
• Monitorizarea funcţiei sistemului nervos central (presiune intracraniană, flux
sangvin cerebral, rata metabolismului, electroencefalograma, Doppler
transcranian)
• Diagnosticul morţii cerebrale
• Diagnosticul şi managementul statusului vegetativ persistent
Patologie
• Edemul cerebral
• Stările de agitaţie acută
• Stările de comă
– Metabolică
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 18
– Traumatică
– Infecţioasă
– Leziuni de substanţă cerebrală
– Vasculară-anoxică şi ischemică
– Indusă medicamentos
Evaluarea şi prognosticul
• Hidrocefalia – funcţionalitatea şi disfuncţia şuntului
• Statusul epilpetic
• Infecţiile grave ale sistemului nervos central (abces, encefalită, meningită)
• Sângerările intracraniene traumatice şi netraumatice
Subarahnoidiană
Intracerebrală
Epidurală
Altele (subdurală)
• Traumatisme cerebrale
• Traumatisme medulare
• Leziunea axonală
• Hipotermia accidentală
• Şocul caloric
• Hipertermia malignă
• Complicaţiile neuromusculare ale bolnavului critic
• Afecţiunile neuro-musculare ce determină insuficienţa respiratorie
poliradiculonevritele
scleroza laterală amiotrofică
miastenia gravis
miopatiile (Duchenne etc.)
• Probleme psihiatrice la bolnavul critic
• Probleme psihologice pentru bolnavi, rudele bolnavilor şi personalul medical
Terapie
• Managementul perioperator al pacientului ce va fi supus unei intervenţii neurochirurgicale
• Managementul hipertensiunii intracraniene, incluzând monitorizarea presiunii
intracraniene
• Managementul durerii: intravenos, oral, transdermic, regional şi axial
• Blocarea neuro-musculară: utlizare, monitorizare şi complicaţii
• Sedarea în reanimare

MODULUL 20. TERAPIE INTENSIVĂ METABOLICĂ ŞI NUTRIŢIE
Fiziologie
• Metabolismul apei şi electroliţilor
• Echilibrul acidobazic
• Reglarea glicemiei
• Necesarul nutriţional
• Termoreglarea
Tehnici
• Monitorizarea hidroelectrolitică şi acidobazică
• Monitorizarea metabolică (consumul de oxigen, producţia de dioxid de carbon,
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 19
calorimetria indirectă)
Patologie
• Tulburări hidroelectrolitice (deshidratări, hiperhidratări, disnatremii, diskaliemii,
alterarea metabolismului calciului, magneziului, fosfatului)
• Tulburări acidobazice
• Diabetul zaharat
– coma hiperosmolară cetozică şi non-cetozică
– hipoglicemia
• Disfuncţia tiroidiană (furtuna tiroidiană, coma mixedematoasă, sindromul “sick
euthyroid”)
• Criza şi insuficienţa adrenală (primară şi secundară)
• Alterarea metabolismului hormonului antidiuretic
• Feocromocitomul
• Insulinomul
• Tulburări metabolice moştenite
Terapie
• Terapie volemică
• Terapia tulburărilor hidroelectrolitice şi acidobazice
• Managementul glicemiei
• Suportul nutriţional
a. Enteral şi parenteral
b. Evaluarea necesarului nutriţional, incluzând calorimetria indirectă
c. Imunonutriţia şi formule speciale

MODULUL 21. TERAPIE INTENSIVĂ DIGESTIVĂ
Fiziologia
• Fiziologia tubului digestiv
• Fiziologie hepatică
Tehnici
• Dozarea medicamentelor în insuficienţa hepatică
• Explorarea abdominală în reanimare
Patologie
• Hemoragiile digestive superioare
• Hemoragiile digestive inferioare
• Insuficienţa hepatică acută fulminantă
• Insuficienţa hepatică cronică şi ciroza hepatică
• Colecistita nelitiazică
• Ocluzia intestinală
• Megacolonul toxic şi sindromul pseudo-obstructiv ( Oligvie)
• Colite acute grave
• Icterul
• Afecţiuni inflamatorii acute intestinale
• Afecţiuni acute vasculare ale intestinului, incluzând infarctul mezenteric
• Perforaţiile acute ale tractului digestiv
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 20
• Ruptura de esofag
• Peritonitele postoperatorii
• Pancreatita acută cu şoc
• Fistulele digestive externe postoperatorii
• Modificările de la nivelul tubului digestiv în stress (insuficienţa tubului digestiv)
Terapie
• Dozarea medicamentelor în insuficienţa hepatică
• Managementul perioperator al pacientului chirurgical
• Profilaxia ulcerului de stress
• Modificatori ai tranzitului intestinal
• Transplantul hepatic
• MARS

MODULUL 22. TERAPIA INTENSIVĂ ÎN PATOLOGIA INFECŢIOASĂ
Evaluarea febrei la pacienţii din unitatea de terapie intensivă
Diagnosticul de infecţie
Diagnosticul de sepsis
Clasificarea infecţiilor
Infecţiile în legătură cu îngrijirea medicală în spital şi în Terapia intensivă
Controlul infecţiilor în spital şi în terapie intensivă
Riscul infecţios al personalului medical
Mecanismele rezistentei la antibiotice
Patologie
• Celulita şi gangrena gazoasă
• Tetanos
• Infecţii fungice
• Mediastinite
• Febra postoperatorie
• Imunodepresia
Infecţiile oportuniste la pacienţii critici
Sindromul imunodeficienţei dobândite
Bolnavul cu transplant
Bolnavul neoplazic
Terapie
• Controlul infecţiilor în unităţile speciale de terapie
a. Dezvoltarea rezistenţei la antibiotice
b. Precauţii universale
c. Izolarea
• Antibioprofilaxie în chirurgie
• Antibioterapie de prima intenţie
• Reacţiile adverse ale agenţilor antimicrobieni
• Antibiotice şi antifungice : mecanisme de acţiune, indicaţii la bolnavul critic
• Antivirale
• Suportul în serviciul de terapie intensivă a pacienţilor imunodeprimaţi
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 21

MODULUL 23. TERAPIE INTENSIVĂ RENALĂ
Fiziologie
• Formarea urinii
• Fiziologie renală
• Reglarea renală a echilibrului hidro-electrolitic
Tehnici
• Interpretarea electroliţilor urinari
• Evaluarea oliguriei
• Dozarea medicamentelor în insuficienţa renală
Patologie
• Insuficienţa renală acută: prerenală, renală, postrenală
o Etiopatogenia insuficienţei renale acute
o Fiziopatologie (mecanismele oligoanuriei: tubulare, vasculare,
glomerulare, mecanismele poliuriei )
o Leziuni anatomopatologice
o Simptomatologia insuficienţei renale acute (simptomatologia clinică:
manifestări respiratorii, cardiovasculare, cutanate, digestive, renale,
endocrine, hematologice, neuro-psihice, generale).
o Fazele insuficienţei renale acute: oligoanuria, anuria, reluarea diurezei,
recuperare funcţională)
o Semnificaţia laboratorului în diagnosticul insuficienţei renale acute
o Rolul imagisticii în diagnosticul insuficienţei renale acute
o Monitorizarea în insuficienţa renală acută
o Particularităţi diagnostice ale formelor patogenice de insuficienţa renală
acută: prerenală, renală şi postrenală. Formele clinice ale insuficienţei
renale acute.
o Complicaţii, evoluţie şi prognostic
o Tratamentul suportiv şi nutriţia în insuficienţa renală acută
o Antibioticele în insuficienţa renală acută
• Insuficienţa renală cronică
• Rabdomioliza
• Afecţiunile sistemice care afectează rinichii (purpura trombotică
trombocitopenică, sindromul hemolitic-uremic)
• Uropatii obstructive, retenţia acută de urină
• Sângerări ale tractului urinar
Terapie
• Principiile terapiei de substituţie renală şi metodele asociate (hemodializa, dializa
peritoneală, ultrafiltrarea, hemofiltrarea arterio-venoasă continuă, hemofiltrarea venovenoasă continuă)
• Metode de epurare extrarenală
Hemodializa
 Bazele fizico-chimice
 Definiţia rinichiului artificial, elementele sistemului de hemodializă,
procesele fizico-chimice la nivelul membranei semipermeabile, caractere
operaţionale ale dializorului, aplicaţii clinice ale difuziunii şi ultrafiltrării
 Chirurgia dializei. Noţiuni de anatomie, principii şi strategia accesului
vascular, tehnici de realizare a accesului vascular, incidente şi accidente
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 22
 Dializantul – soluţii de dializă. Compoziţia dializantului, preparare,
proprietăţi fizice, chimice şi biologice, controlul, probleme de organizare
 Circuitul extracorporeal – anticoagulare. Hemostaza normală, modificări ale
hemostazei prin interacţiunea cu suprafeţele artificiale, investigarea coagulării în
practica hemodializei, medicaţia anticoagulantă, antiagregantă şi trombolitică,
metode de heparinizare a circuitului extracorporeal, coagularea circuitului
extracorporeal
 Dializoare. Caracteristicile dializorului ideal, tipuri de dializoare în practica
clinică, membranele de dializă – calităţi, tipuri, transferul substanţelor prin
membrane, componentele funcţionale ale dializorului, circulaţia sângelui şi a dializantului prin dializor, parametri de apreciere a performanţelor unui dializor
 Monitorizare şi tehnica hemodializei. Monitorizarea circuitului sanguin
extracorporeal, monitorizarea circuitului dializantului, monitorizarea
dializei, dializa secvenţială şi dializa cu bicarbonat
 Indicaţiile şi contraindicaţiile hemodializei
 Strategie şi eficienţa hemodializei. Iniţierea hemodializei, strategii în
abordul vascular iniţial, investigarea pacienţilor dializaţi
 Incidentele, accidentele şi complicaţiile hemodializei. Complicaţii acidobazice, cardiovasculare, hematologice, hidroelectrolitice, neurologice,
probleme de metabolism, imunitatea pacienţilor dializati, complicaţii
infecţioase şi manifestări musculo-cutanate; complicaţii generate de soluţia
de dializa, de tehnica dializei, de defecţiuni tehnice; incidente şi accidente
determinate de accesul vascular; reacţii la materialele de dializă, probleme
legate de biocompatibilitate
 Alte metode de epurare extrarenală. Ultrafiltrarea, hemofiltrarea,
ultrafiltrarea secvenţială: generalităţi, bazele teoretice, probleme tehnice,
proceduri, avantaje şi dezavantaje, perspective
 Administrarea medicamentelor la bolnavul dializat
 Epurarea extrarenală în intoxicaţiile acute
• Dializa peritoneală
 date generale
 anatomia funcţională a peritoneului
 fiziologia peritoneului
 bazele fizico-chimice şi factorii care influenţează eficienţa dializei
peritoneale
 soluţiile folosite în dializa peritoneală
 tehnica dializei peritoneale
 determinarea eficienţei dializei peritoneale
 indicaţiile şi contraindicaţiile dializei peritoneale
 complicaţiile dializei peritoneale.
• Plasmafereza
 bazele teoretice ale plasmaferezei
 principii de tratament
 probleme tehnice
 aplicaţii terapeutice
 complicaţiile plasmaferezei
 tehnici noi de plasmafereza
• Hemoperfuzia

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 23
MODULUL 24. TERAPIE INTENSIVĂ HEMATO-ONCOLOGICĂ ŞI ÎN
TRANSPLANT
Defecte acute de hemostază
• Trombocitopenia/trombopatia
• Coagularea intravasculară diseminată
• Fibrinoliza acută
• Anomalii congenitale
Tulburări hemolitice acute, incluzând microangiopatia trombotică
Sindroame acute asociate cu neoplasme şi terapia antineoplazică
Tulburări hematologice acute asociate terapiei antineoplazice
Tulburări de hemostaza la nou-născut
Siclemia
Anticoagularea şi terapia fibrinolitică
• Terapia cu anticoagulante, antiagregante şi terapia fibrinolitică
• Profilaxia tromboembolismului
Anemia în unitatea de terapie intensivă
• Indicaţiile transfuziei
Imunologie şi transplant
• Principiile transplantului (donarea de organe, prelevarea, păstrarea, transportarea,
alocarea, implantarea, menţinerea donatorilor de organe, programele naţionale
privind transplantul de organe)
• Imunosupresia
• Transplantul de organe: indicaţii de terapie pre- şi postoperatorie
• Bolile infecţioase legate de transplant
Principiile terapiei cu produşi de sange
• Transfuzia de masă eritrocitară
• Transfuzia de plasmă proaspătă congelată
• Transfuzia de masă trombocitară
• Transfuzia de crioprecipitat
• Concentrate de factori specifici ai coagulării
• Albumina, fracţiuni ai proteinelor plasmatice
• Substituenţi ai hemoglobinei
• Agenţi farmacologici care modifică necesarul transfuzional (acidul aminocaproic,
aprotinina)
• Eritropoetina

MODULUL 25. TULBURĂRI MULTISISTEMICE LA BOLNAVUL CRITIC
• Răspunsul neuroendocrin, metabolic şi inflamator la agresiune
– Fenomenologia sindromului de stress
– Modificări fiziopatologice induse de injurie (compensarea cardiovasculară,
retenţia de apă şi sare, modificări metabolice, procesul de reparaţie tisulară,
imuno-modularea)
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 24
– Răspunsul celular la agresiune
• Structura şi funcţionarea sistemului imunitar
– mecanisme locale
– mecanisme sistemice:
 răspunsul imun inflamator (elemente celulare şi elemente umorale)
 imunitatea specifică (elemente umorale şi elemente celulare )
• Modificări imunologice la bolnavul critic
• Fiziopatologia generala a stărilor de şoc
• Şocul hipovolemic (cauze, mecanisme,tratament)
• Şocul traumatic (fiziopatologie, tratament)
• Şocul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament)
• Şocul anafilactic (fiziopatologie, tratament)
• Infecţie, sepsis, şoc septic
• Tratamentul şocului septic
• Soluţii înlocuitoare de volum sanguin
• Droguri cu acţiune cardiotonică şi vasoactivă utilizate în stările de şoc
• Sindromul de disfuncţii organice multiple :
– cauze (factori declanşatori)
– mediatori
– efecte la nivelul sistemelor de organe
• Tratamentul SDOM

MODULUL 26. EVALUARE ŞI ETICĂ
Indici de prognostic, scoruri de severitate şi scoruri de intervenţie terapeutică
Metodologia evaluării practicilor de îngrijire şi cercetare clinică şi epidemiologică în ATI
Evaluarea calităţii
Utilizarea statisticii medicale
Etica
1. Consimţământ
2. Înrolarea în studii
3. Decizia de întrerupere a vieţii şi îngrijirea
4. Procurarea organelor
5. Prognosticul
6. Calitatea sfârşitului vieţii
Genetica
1. Afecţiuni congenitale ( trisomia, etc.)
2. Tezaurismoze ( Hurlers, etc)
3. Polimorfisme

MODULUL 27. ORGANIZARE, DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI
Administraţie
1. Clădirea
2. Contractul
3. Triajul pacienţilor
4. Medici, asistenţi şi alt personal
5. Complianţa completării documentelor şi calcularea costurilor
6. Siguranţa pacienţilor
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 25
Securitatea electrică
Utilizarea computerelor în unităţile de terapie intensivă
MODULUL DE BIOETICĂ
TEMATICĂ CURS
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor
vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de
sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie,
etc)
III. Relaţia medic-pacient I – 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II – 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic-pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii – 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 26
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică – 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman – probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma
cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri de
etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează
cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1.Jurămîntul lui Hipocrate – comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2.Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3.Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 27
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete- 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor
cazuri concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete –
2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor
cazuri concrete – 2 ore
CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ
Baremul de activităţi practice
ANESTEZIA GENERALĂ
• Examenul preanestezic –50
• Instalarea de linii venoase periferice –200
• Instalarea de linii venoase centrale –100
• Intubaţia traheală
– orotraheală –200
– nasotraheală –50
• Anestezia generală cu pivot volatil –100
• Anestezie generală i.v. –100
• Instalare de linii arteriale pentru monitorizare TA –50
• Instalarea de sondă gastrică –50
• Instalarea de sonde jejunale –20
• Instalarea de sondă uretrovezicală –50
• Monitorizare EKG –100
• Monitorizare puls oximetrie –100
• Monitorizare capnografie –100
• Monitorizare PVC –50
• Monitorizare presiune capilară pulmonară şi debit cardiac – 10
• Monitorizarea temperaturii centrale şi periferice –100
• Monitorizarea profunzimii anesteziei – 10
• Poziţionarea bolnavului pe masa de operaţie –100
Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 28
ANESTEZIA REGIONALĂ
• Rahianestezie –50
• Anestezie peridurală simplă –50
• Anestezie peridurală continuă –20
• Blocaj de plex brahial pe cale axilară –20
• Blocaj de plex brahial pe cale supraclaviculară -10
• Anestezie regională intravenoasă –10
• Blocaj de nerv sciatic –10
• Blocaj de nervi intercostali –20
• Analgezie intrapleurală –10
• Anestezie regională la copil –10
TERAPIE INTENSIVĂ
Libertatea căilor aeriene
• Menţinerea libertăţii căilor aeriene la bolnavi neintubaţi, inconştienţi, paralizaţi – 200
• Intubaţia traheală
– orală – 200
– nazală – 50
• Cricotirotomie, cateterizare transtraheală, minitraheostomie percutană – 50
Respiraţie-Ventilaţie
• Ventilaţie pe mască – 200
• Utilizarea diverselor moduri de ventilaţie: IMV-SIMV, PSV, PCV, BIPAP,
CPAP, ventilaţie cu frecvenţă crescută – 200
• Tehnici de înţărcare de pe ventilator –200
• Utilizarea bronhodilatatoarelor, mucoliticelor şi umidificatoarelor
• Tehnici de aspiraţie traheo-bronsică – 100
• Tehnici de fizioterapie toracică şi spirometrie – 100
• Bronhoscopie –5
• Tratamentul pneumotoraxului (puncţie cu ac, inserţie de dren percutan, sisteme
de drenaj ) –10
• Monitorizarea presiunii în căile aeriene –10
• Utilizarea aparatelor de ventilaţie mecanică –300
• Oxigenoterapie –200
• Interpretarea testelor funcţionale pulmonare – 100
• Recoltarea de probe bacteriologice din spută, secreţie traheală şi bronşică –100
• Interpretarea radiografiei toraco-pulmonare –100
• Interpretarea scintigrafiei pulmonare –10
• Interpretarea CT pulmonare –10
Circulaţie
• Puncţie arterială şi recoltarea de sânge –100
• Instalarea de cateter arterial pentru monitorizarea presiunii arteriale –100
• Puncţii venoase periferice –500
• Instalarea de catetere venoase centrale :
– jugulară –100

Lasă un răspuns