Curriculum de pregătire în specialitatea DERMATOVENEROLOGIE

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

0. PREAMBUL
Rezidenţiatul în dermato-venerologie este forma de învăţământ post-universitar care are scopul de a forma medici specialişti dermato-venerologi prin pregătire teoretică şi practică. Curriculum de pregătire în specialitatea dermato-venerologie a fost elaborat de către Comisia consultativă de dermato-venerologie a Ministerului Sănătăţii şi a
fost avizată de Colegiul Medicilor din România (CMR).
Actualizarea curriculară a fost realizată având în vedere propunerile Uniunii Europene a Medicilor Specialişti (UEMS), urmărind un proces de instruire şi educaţie medicală de cea mai bună calitate a medicilor. UEMS, organism european la care
este afiliat CMR, a adoptat în anul 1994 documentul privind educaţia medicală postuniversitară, oferind astfel recomandări europene standardizate pentru învăţământul medical.
În cadrul Comunităţii Europene, prin Directiva 2005/36/EC, s-a stabilit posibilitatea recunoaşterii mutuale a calificării medicilor pe baza unor cerinţe de învăţământ valabile în cadrul tuturor statelor membre. Prin prezentul curriculum se realizează armonizarea modulului de specialitate dermato-venerologie cu recomandările Secţiei
Dermato-venerologie a UEMS (UEMS-EBDV).

1. DEFINIŢIA SPECIALITĂŢII
Dermato-venerologia este specialitatea responsabilă de diagnosticul, tratamentul(medical şi chirurgical) şi prevenţia:
– afecţiunilor pielii (alcătuită din epiderm, derm şi hipoderm), mucoaselor
inspectabile şi anexelor cutanate
– manifestărilor cutanate ale afecţiunilor sistemice
– manifestărilor sistemice ale afecţiunilor cutanate
– infecţiilor cu transmitere sexuală, precum şi a altor afecţiuni ano-genitale.
Dermato-venerologia are scopul de a promova sănătatea pielii şi sănătatea sexuală.
2. DURATĂ
5 ANI
3. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE
REZIDENŢIATULUI ÎN SPECIALITATEA DERMATOVENEROLOGIE
3.1. SCOPUL REZIDENŢIATULUI ÎN SPECIALITATEA DERMATOVENEROLOGIE este reprezentat de însuşirea detaliată şi
aprofundată a elementelor teoretice şi practice referitoare la
diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor dermato-venerologice
pentru a exercita profesia de medic specialist dermato-venerolog la
standardele actuale din România şi Uniunea Europeană.
3.2. OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE REZIDENŢIATULUI ÎN
SPECIALITATEA DERMATO-VENEROLOGIE
1. Dobândirea de cunoştinte teoretice şi practice privind etio-patologia afecţiunilor dermato-venerologice.
2. Dobândirea de cunoştinte teoretice şi practice privind explorările de laborator specifice afecţiunilor dermato-venerologice.
3. Dobândirea de cunoştinte teoretice şi practice privind diagnosticul pozitiv şi diferenţial al afecţiunilor dermato-venerologice.
4. Dobândirea de cunoştinte teoretice şi practice privind terapia actuală, topică şi sistemică, a afecţiunilor dermato-venerologice.
5. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare diagnosticului şi
tratamentului tuturor urgenţelor dermato-venerologice.
6. Dobândirea de cunoştinte teoretice şi practice privind etio-patogenia, diagnosticul şi tratamentul manifestărilor cutanate dezvoltate în cadrul afecţiunilor sistemice.
7. Dobândirea de cunoştinte teoretice şi practice privind utilizarea monitorizării obiective a pacienţilor dermato-venerologici prin utilizarea de scoruri şi de chestionare specifice.
8. Dezvoltarea capacităţii medicului specialist dermato-venerolog de a participa activ şi performant în echipe medico-chirurgicale multidisciplinare.
9. Dezvoltarea capacităţii medicului specialist dermato-venerolog de a dezvolta un act medical bazat pe medicina personalizată îmbinată cu medicina bazată pe dovezi,în conditii general acceptate etice şi deontologice.
10. Dezvoltarea capacităţii medicului specialist dermato-venerolog de a avea o comunicare profesională adecvată cu pacienţii şi aparţinătorii acestora.
11. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare pentru participarea în studii de cercetare ştiinţifică în domeniul dermato-venerologiei pe baza ghidurilor de
bună practică medical (engl. Good Clinical Practice – GCP).
12. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare pentru utilizarea principalelor programe de calculator utilizate în sistemul sanitar din România.
13. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare pentru efectuarea raportărilor specifice (infecţii transmisibile sexual, reacţii adverse la medicamente,afecţiuni oncologice la nivel cutaneo-mucos, dermatoze profesionale).
14. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la ghidurile naţionale şi ghidurile europene de diagnostic şi tratament al afecţiunilor dermato-venerologice.
15. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la codificarea afecţiunilor dermato-venerologice (de exemplu codificarea ICD-11).

4. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
-Conform recomandărilor UEMS în ţările în care nu există un trunchi comun de educaţie medicală postuniversitară, se recomandă ca durata rezidenţiatului în specialitatea Dermatovenerologie să fie de 5 ani.
-Există de asemenea posibilitatea unui proces de învăţământ medical postuniversitar suplimentar, cu dezvoltarea sub-/supraspecializărilor (de exemplu: dermatopatologie, dermato-flebologie, dermato-pediatrie).
-Curriculum-ul prevede lunar un număr de 20 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri), 50 ore de activităţi practice şi 40-60 de ore de studiu individual în fiecare lună de studiu universitar pentru tematica prezentată.
-Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite de formare universitară (CFU).
-1 CFU = 25 ore de instruire
-Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 25%, restul de 75%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
-La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (şi cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către coordonatorul de program.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
-Activitatea de pregătire este monitorizată prin Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă, activitatea de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie medicală continuă.
-Se recomandă ca medicii rezidenţi să dispună de suficient timp şi suport pentru a participa la conferinţe de specialitatea locale, regionale, naţionale şi internaţionale.
-Medicii rezidenţi vor fi încurajaţi să participe la studii clinice şi la realizarea de
prezentări şi publicaţii.
-Autorităţile naţionale recunosc stagiile de educaţie medicală cu durată de până la un an efectuate în alte ţări europene/non-europene ce respectă criteriile şi curriculum stabilite prin UEMS.

5. STRUCTURA PROGRAMULUI
Număr total de ani 5 ani
Număr total de module 11
A. Stagii generale medico-chirurgicale şi
specialităţi înrudite
Modul 1 Medicină internă 3 luni
Ore de curs / modul 60 ore curs
Modul 2 Reumatologie 6 săptămâni
Ore de curs / modul 30 ore curs
Modul 3 Chirurgie plastică 4 săptămâni
Ore de curs / modul 20 ore curs
Modul 4 Alergologie şi imunologie clinică 4 săptămâni
Ore de curs / modul 20 ore curs
Modul 5 Boli infecţioase şi parazitare 6 săptămâni
Ore de curs / modul 30 ore curs
Modul 6 Histopatologie 2 luni
Ore de curs / modul 40 ore curs
Modul 7 Bioetică 2 săptămâni
Ore de curs / modul 10 ore curs
Modul 8 Patologie orală 2 săptămâni
Ore de curs / modul 10 ore curs
Modul 9 Pediatrie 6 săptămâni
Ore de curs / modul 30 ore curs
Modul 10 Medicina muncii 2 săptămâni
Ore de curs / modul 10 ore curs
B. Stagiu de bază
Modul 11 Dermato-venerologie 48 luni /
192 săptămâni
Modul 11.1 Noţiuni de bază 5 luni
Ore de curs / modul 100 ore curs

Modul 11.2 Afecţiuni acute şi urgenţe în dermatovenerologie
4 luni
Ore de curs / modul 80 ore curs
Modul 11.3 Afecţiuni inflamatorii şi autoimune ale pielii şi
ţesuturilor adiacente
5 luni
Ore de curs / modul 100 ore curs
Modul 11.4 Afecţiuni vasculare 4 luni
Ore de curs / modul 80 ore curs
Modul 11.5 Afecţiuni sistemice cu determinări cutanate 4 luni
Ore de curs / modul 80 ore curs
Modul 11.6 Dermato-farmacologie 2 luni
Ore de curs / modul 40 ore curs
Modul 11.7 Tratamentul cu agenţi fizici şi chimici, UVterapia şi laserterapia
2 luni
Ore de curs / modul 40 ore curs
Modul 11.8 Afecţiuni alergice 4 luni
Ore de curs / modul 80 ore curs
Modul 11.9 Afecţiunile anexelor cutanate 4 luni
Ore de curs / modul 80 ore curs
Modul 11.10 Dermato-oncologie 4 luni
Ore de curs / modul 80 ore curs
Modul 11.11 Metode de diagnostic şi investigaţii utilizate
în Dermatovenerologie
5 luni
Ore de curs / modul 100 ore curs
Modul 11.12 Afecţiuni endocrinologice cu manifestări
dermatologice
2 luni
Ore de curs / modul 40 ore curs
Modul 11.13 Dermato-cosmetologie şi dermatologie
corectivă
3 luni
Ore de curs / modul 60 ore curs

6. CONŢINUTUL MODULELOR
Modul 1. MEDICINĂ INTERNĂ
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.
TEMATICA MODULULUI MEDICINĂ INTERNĂ (60 ore)
-Insuficienţa cardiacă
-Aritmii cardiace
-Hipertensiunea arterială
-Ateroscleroza
-Angina pectorală
-Infarctul miocardic
-Bolile vasculare ale membrelor
-Şocul
-Astmul bronşic
-Tromboembolismul pulmonar
-Tuberculoza
-Litiaza urinară
-Infecţiile tractului respirator
-Insuficienţa renală cronică
-Boli inflamatorii intestinale
-Boli hepato-biliare
-Pancreatite
-Anemii
-Leucemii
-Limfoame
-Hemostaza şi tulburările ei
-Diabetul zaharat
-Amiloidoza
-Porfiriile
-Guta
-Lupusul eritematos
-Scleroza sistemică
-Dermatomiozita
-Poliartrita reumatoidă
-Sindromul Sjogren
-Vasculite sistemice
-Corelaţii între patologia internă şi afecţiunile dermatologice
BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE MEDICINĂ INTERNĂ (150 ore)
-Interpretarea examenului radiologic în afecţiunile prevăzute în tematică, pe aparate şi sisteme: 5
-Interpretarea rezultatelor de la explorările respiratorii (spirometrie şi determinarea gazelor sanguine): 5
-Interpretarea electrocardiogramei: 10
-Interpretarea principalelor date ecocardiografice pentru patologia prevăzută în tematică: 5
-Interpretarea datelor de ecografie abdominală: 5
-Toracocenteza: 1
-Paracenteza: 1
-Tehnici de explorare a secreţiei gastrice şi interpretarea rezultatelor: 3
-Interpretarea probei de digestie: 3
-Tehnicile de resuscitare cardio-respiratorie: o discuţie tematică
-Defibrilarea şi cardioversia: o discuţie tematică
-Interpretarea rezultatelor de sânge periferic şi măduva pentru principalele afecţiuni
hematologice prevăzute în tematică (anemii, leucoze acute şi cronice, sindroame
mieloproliferative, sindroame hemoragipare): 2
-Puncţia biopsie hepatică – interpretare: 2
-Interpretarea datelor de explorare funcţională renală, hepatică, pancreatică: 3

Modul 2. REUMATOLOGIE
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.
TEMATICA MODULULUI REUMATOLOGIE (30 ore)
-Reumatismul abarticular
-Manifestări reumatice în alte boli
-Psoriazisul artropatic
-Explorarea clinică şi paraclinică în bolile reumatismale
-Artrozele
-Artritele seronegative, infecţioase şi prin microcristale
-Colagenoze
BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE REUMATOLOGIE (75 ore)
-Puncţie articulară (efectuare): 2
-Infiltraţii articulare: 2
-Teste imunologice specifice bolilor reumatice (interpretare): 30
-Scintigrafie osteo-articulara (interpretare): 20
-Ecografie articulară (interpretare): 20
-Capilaroscopie (interpretare): 20
Modul 3. CHIRURGIE PLASTICĂ
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.
TEMATICA MODULULUI CHIRURGIE PLASTICĂ (20 ore)
-Anestezia locală şi infiltraţiile
-Tehnica sclerozării varicelor
-Tehnici de grefare cutanată
-Plastiile cutanate
-Avulsia unghială
-Arsurile (termice, chimice, electrice, etc)
-Degerăturile
BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE DE CHIRURGIE PLASTICĂ (50 ore)
-Anestezia locală şi infiltraţiile : 20
-Sclerozarea varicelor : 20
-Tehnici de grefare cutanată : 2
-Plastiile cutanate: 5
-Avulsia unghială: 2

Modul 4. ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice
TEMATICA MODULULUI ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ (20 ore)
-Reacţii de hipersensibilitate, clasificare, terminologia afecţiunilor alergice
-Alergene şi haptene – clasificare, surse, reactivități încrucișate
-Alergii respiratorii, alergii alimentare și medicamentoase, anafilaxia
-Urticaria spontană, autoreactivă/autoimună, la factori fizici
-Dermatita atopică și dermatite de contact alergice
-Tratamentul urgenţelor alergologice, tratamente antialergice, imunomodulatoare,antiinflamatoare topice și sistemice

BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE
CLINICĂ (50 ore)
-principii, indicaţii, metodologie şi tehnici, asistare sau simulare educaţională şi/sau
efectuare (după caz), interpretare
-observaţia directă a aptitudinilor procedurale, supravegherii pacientului,
demonstrarea abilităţilor de comunicare, după caz
-Teste cutanate prick şi i.d. ca metode de diagnostic in vivo în alergologie:
-Teste cutanate patch ca metode de diagnostic in vivo în alergologie: 4
-Teste de provocare in vivo în alergologie: 4
-Teste in vitro pentru IgE alergen-specifice și autoanticorpi: 4
-Farmacoterapia de urgenţă în alergologie: 1
Modul 5. BOLI INFECTIOASE ŞI PARAZITARE
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.
TEMATICA MODULULUI BOLI INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE (30 ore)
-Angine
-Gastroenterite şi enterocolitele acute
-Boli eruptive virale
-Enteroviroze
-Hepatite virale
-Salmoneloze
-Toxiinfecţii alimentare
-Trichinoza
-Lambliaza
-Rickettsioze
-Toxoplasmoza.
-Erizipeloidul Rosenbach
-Infecţii cu anaerobi
-Trichomoniaza urogenitală
-Antibioterapia antiinfecţioasă şi antibiograma, noţiuni generale şi practice
-Infecţia HIV
BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE
(75 ore)
-Exudatul naso-rinofaringian: 10
-Examen bacteriologic secreţii cutaneo-mucoase: 10
-Examen parazitologic cutanat : 10
-Examen copro-parazitologic: 10
-Examen micologic direct cutaneo-mucos: 10
-Examen cu lampa Wood: 10
-Interpretare investigaţii de laborator pentru virusurile hepatitice: 10
-Antibiograma: 10
-Interpretare investigaţii de laborator pentru infecţia HIV: 10
Modul 6. HISTOPATOLOGIE
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.
TEMATICA MODULULUI HISTOPATOLOGIE (40 ore)
-Structura pielii la microscopul optic şi electronic.
-Principalele procese histopatologice şi particularităţile lor la nivelul pielii.

BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE DE HISTOPATOLOGIE (100 ore)
-Interpretarea unui preparat histopatologic pentru diagnosticul principalelor afecţiuni
dermatologice: 80
-Tehnica pregătirii unui preparat histopatologic în vederea examinării: 10
-Efectuarea şi interpretarea examenului citologic Tzanck: 10
Modul 7. BIOETICĂ
TEMATICA MODULULUI BIOETICĂ (10 ore)
-Introducere în Bioetică – 2 ore
-Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
-Relaţia medic-pacient I – 2 ore
-Relaţia medic-pacient II – 2 ore
-Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
-Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
-Probleme etice la finalul vieţii – 2 ore
-Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
-Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
-Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE DE BIOETICĂ (25 ore)
-Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
-Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
-Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
-Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore –
Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete – 2ore
-Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete – 2ore
-Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2ore
-Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
-Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
-Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete -2 ore
-Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri
concrete – 2 ore
Modul 8. PATOLOGIE ORALĂ
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.
TEMATICA MODULULUI PATOLOGIE ORALĂ (10 ore)
-Examenul clinic cervico-facial şi oral. Noţiuni de anatomie topografică
-Variante normale de mucoasă orală şi structuri adiacente
-Clasificarea maladiilor mucoasei orale şi noţiuni de epidemiologie
-Leziuni cu potenţial de malignizare şi formele de debut ale cancerului oral
-Maladii autoimmune cu manifestări orale (afte, aftoză, lichen plan, lupus eritematos,
maladii buloase, maladii ale tractului digestiv)
-Infecţii superficiale ale mucoasei orale (bacteriene, virale, fungice)
-Manifestări orale la pacienţii cu imunosupresie (HIV, imunosupresie terapeutică,
afecţiuni hematologice)
-Metode de diagnostic specific în patologia mucoasei orale
-Tehnici de mică chirurgie: biopsie de mucoasă, biopsie de glande salivare, citologie
exfoliativă
-Mărimi de volum gingivale şi tumori superficiale ale mucoasei orale

BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE DE PATOLOGIE ORALĂ (25 ore)
-Examenul clinic al regiunii cervico-faciale: 10
-Examenul grupelor ganglionare, sinusurile feţei, articulaţia temporo-mandibulară: 10
-Examenul clinic al glandelor salivare. Bilanţul funcţional: 5
-Examenul clinic endo-bucal. Morfologia macroscopică a cavităţii orale. Arcadele
dentare. Particularităţile topografice zonale, formaţiuni anatomice de suprafaţă: 5
-Leziunile clinice elementare în patologia mucoasei bucale: 5
-Metode paraclinice de diagnostic în patologia mucoasei bucale. Stomatoscopia,dermatoscopia orală, citologia exfoliativă, brush citology, coloraţia vitală,autofluorescenţa tisulară: 5
-Examenul anatomopatologic: tehnica biopsiei de mucoasă orală, coloraţii uzuale,imunohistochimie, microscopie electronică: 1
-Protocol de diagnostic în leziunile cu potenţial de malignizare ale mucoasei; leziunile keratozice, tumorile superficiale de mucoasă: 3
-Protocol de diagnostic în leziunile ulcerative acute ale mucoasei: 3
-Protocol de diagnostic în leziunile ulcerative cronice ale mucoasei orale.
Osteonecroza de diverse etiologii: 3
-Protocol de diagnostic în leziunile buloase şi autoimune ale mucoasei orale.
Imunofluorescenţa: 3

Modul 9. PEDIATRIE
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.
TEMATICA MODULULUI PEDIATRIE (30 ore)
-Creșterea și dezvoltarea somatică. Etapele dezvoltării neuropsihice. Abordarea
interdisciplinară a tulburărilor de creştere şi dezvoltare
-Durerile abdominale recurente şi alte sindroame dureroase recurente la copil
-Alimentaţia sugarului şi copilului sănătos. Alimentaţia copilului cu o boala acută.
Criteriile de apreciere a starii de nutriţie
-Malnutriţia protein-energetică şi proteică. Obezitatea. Deficienţele vitaminice şi ale
oligomineralelor
-Urgenţele pediatrice majore (inclusiv şocul anafilactic, intoxicaţiile acute
medicamentoase, înţepături de insecte veninoase, muşcături de animale)
-Stabilirea suspiciunii de boala genetică. Screening-ul nou născutului pentru boli genetice
-Probleme medicale ale adolescentului: creşterea şi dezvoltarea pubertară. Aspecte de patologie specifică adolescentului (inclusiv bolile cu transmisie sexuală, acneea)
-Reacţii de hipersensibilizare. Principii de diagnostic şi tratament ale bolii atopice.
Alergiile alimentare. Urticaria şi angioedemul

-Sindromul febril prelungit şi febră de etiologie neprecizată
-Diareile acute bacteriene şi virale
-Infecţiile tractului respirator superior
-Limfoamele maligne Hodgkiniene şi non-Hodgkiniene la copil
-Infecţii cutanate cu risc sistemic la copilul de vârstă mică
-Erupţii în perioada neonatală
-Intoxicaţii sistemice cu poartă de intrare cutanată
-Boli imune cu manifestări cutanate la copil
Baremul activităţilor practice (75 ore)
-Măsurători antropometrice şi interpretarea lor la copilul de diverse vârste: 10
-Puncţii şi recoltări venoase la sugar şi copil: 10
-Instalarea unui cateter venos percutan: 2
-Recoltare de sânge capilar pentru echilibrul acido-bazic prin metoda Astrup: 10
Modul 10. MEDICINA MUNCII
Demonstraţii clinice, practice însoţite de prelegeri teoretice.

TEMATICA MODULULUI MEDICINA MUNCII (10 ore)
-Bolile profesionale
-Definiţie
-Criterii de diagnostic
-Anamneza profesională
-Semnalarea bolii profesionale
-Profilaxia bolii profesionale
-Boli dermatologice profesionale
-Identificarea agenţilor etiologici profesionali
-Locuri de muncă, profesii expuse
-Stabilirea diagnosticului de profesionalitate
-Testare cutanată la alergeni profesionali
-Metode de prevenire a bolilor dermatologice profesionale
-Boli dermatologice incluse în tabelul bolilor profesionale
-Semnalarea/declararea bolilor profesionale dermatologice (colaborarea medic dermatolog – medic medicina muncii)
-Legislaţie naţională şi europeană de medicina muncii
BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE DE MEDICINA MUNCII (25 ore)
-Modalităţi de identificare a locurilor de muncă şi a profesiunilor expuse, precum şi a agenţilor etiologici profesionali care pot determina boli dermatologice profesionale
(microclimat profesional, agenţi chimici, radiaţii ionizante şi neionizante, agenţi biologici): 5.
-Efectuarea anamnezei profesionale: element esenţial pentru diagnosticul bolii profesionale: 5.
-Efectuarea testelor cutanate specifice şi interpretarea lor: element de diagnostic pentru boala dermatologică profesională: 5.
-Exemplificarea etapelor de diagnostic pentru stabilirea profesionalităţii în bolile dermatologice: rolul medicului dermatolog, rolul medicului de medicina muncii; aplicaţii practice pentru realizarea parteneriatului medic dermatolog – medic medicina
muncii: 5.
-Parcurgerea etapelor de semnalare /declarare a bolii profesionale în conformitate cu legislaţia în vigoare. Drepturi şi obligaţii medic/pacient: 5.

Modul 11. DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE
TEMATICA MODULULUI DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE (240 ore)
Modul 11.1 – Noţiuni de bază
1. Tematică
1.a. Tematică curs (100 ore)
-Noţiuni privind structura, funcţia şi fiziopatologia pielii şi a mucoaselor
-Examenul clinic dermatologic în funcţie de sex şi vârstă
-Descrierea leziunilor elementare dermatologice
-Modificări cutanate specifice (ex. semnul Darier, fenomenul Koebner, semnul
Nikolski, dermografismul, modificarea leziunilor cutanate îm funcţie de fototip etc.)
-Scoruri pentru monitorizarea afecţiunilor dermatologice (PASI, EASI, SCORAD,
index Sartorius, scoruri pentru acnee, vitiligo etc.)
-Utlizarea examenului cu lampă Wood în dermato-venerologie
-Noţiuni de bază de dermatoscopie
-Noţiuni de bază de histopatologie cutanată (microscopie optică, tehnici speciale de
colorare, microscopie electronică)
-Descrierea tehnicilor de mică chirurgie dermatologică
-Biopsia cutanată
-Istoria dermatologiei
1.b. Tematică aplicaţii practice (250 ore)
-Tehnici de anestezie locală: 5
-Tehnici de biopsie cutanată (punch,shave): 6
-Noţiuni de bază privind prepararea şi interpretarea lamelor cu preparat cutanat în
coloraţie hemalaun-eozină: 50
-Noţiuni de bază privind prepararea şi interpretarea lamelor de examen
histopatologic, imunohistochimie şi tehnici de imunofluorescenţă. Citodiagnostic
Tzanck: 30
-Examen clinic general, examenul pentru infecţii cu transmitere sexuală: 
-Monitorizarea pacienţilor dermatologici folosind scoruri specifice (ex. PASI, EASI):

2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor practice şi teoretice necesare realizării examenului clinic
dermatologic în vederea diagnosticului.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a identifica leziunile elementare dermatologice şi de a realiza corect
examenul clinic local dermatologic.
-Capacitatea de a înţelege şi de a interpreta corect principalele procese
histopatologice de la nivel cutanat.
-Capacitatea de a recomanda corect indicaţiile de investigare anatomo-clinică pentru
principalele afecţiuni dermatologice.
-Capacitatea de a corela examenul clinic cutanat, examenul dermatoscopic şi investigaţiile anatomo-patologice.
Modul 11.2 – Afecţiuni acute şi urgenţe în dermato-venerologie
1. Tematică
1.a. Tematică curs (80 ore)
-Insuficienţa cutanată
-Eritrodermii
-Reacţii post-medicamentoase (sdr. Lyell, sdr. Stevens-Johnson, eritem polimorf)
-Infecţii virale cu afectare cutaneo-mucoasă
-Infecţii bacteriene cutaneo-mucoase (stafilococii, streptococii, tuberculoza cutanată,lepra etc.)
-Infecţii micotice cutaneo-mucoase
-Ectoparazitoze
-Infecţii parazitare cu afectare cutanată (ex. protozoare, infecţii intestinale parazitare)
-Infecţii micotice şi parazitare tropicale
-Infecţii cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree, chlamydia, limfogranulomatoza veneriană, şancru moale, granulom inghinal, infecţia cu HPV)
-Infecţia HIV. SIDA şi afecţiuni asociate. Tratamentul sistemic al infecţiei HIV(HAART etc.)
-Afecţiuni induse de expunerea la temperaturi extreme
1.b. Tematică aplicaţii practice (200 ore)
-Monitorizarea pacientului cu insuficienţă cutanată: 5
-Tehnici de prelevare a probelor (incluzând aspirat, incizie, biopsie) pentru diagnosticul infecţiilor cutanate: 10
-Tehnici de examen microbiologic pentru infecţii parazitare, micotice, virale şi bacteriene: 10
-Tehnica tratamentului local pentru afecţiuni cutanate infectate: 10
-Tratamentul sistemic al infecţiilor manifestate la nivel cutaneo-mucos: 15
-Tratamentul pacientului cu degerături / arsuri: 2

2. Obiective educaţionale specifice
-Stăpânirea corectă a cunoştinţelor teoretice şi practice de evaluare şi monitorizare a
pacientului cu insuficienţă cutanată.
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi indicaţiilor terapeutice corecte la pacienţii cu afecţiuni acute şi urgenţe dermatologice.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect afecţiuile acute şi urgenţele în dermatologie şi
de a identifica factorii de risc asociaţi.
-Capacitatea de a înţelege şi de a interpreta corect rezultatele explorărilor specifice în cazul afecţiunilor acute şi urgenţelor dermatologice.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare şi de a alcătui echipe multidisciplinare în cazurile necesare.
Modul 11.3 – Afecţiuni inflamatorii şi autoimune ale pielii şi ţesuturilor
adiacente
1. Tematică
1.a. Tematică curs (100 ore)
-Afecţiuni prin defecte dobândite sau congenitale de keratinizare
-Psoriazis
-Eczeme
-Terenul atopic şi dermatita atopică
-Lichen plan şi reacţii lichenoide
-Afecţiuni buloase
-Dermatoze neutrofilice
-Scleroze şi pseudoscleroze
-Afecţiuni de ţesut mezenchimal (genetice/dobândite)
-Colagenoze cu afectare cutaneo-mucoasă
-Afecţiuni granulomatoase
-Paniculite
-Discromii cutanate (vitiligo, leukodermii, hiper- / hipopigmentări)
-Fiziopatologia afecţiunilor inflamatorii ale epidermului, joncţiunii dermo-epidermice,
dermului, anexelor cutanate, ţesutului subcutanat
-Noţiuni de bază privind comorbidităţile asociate afecţiuni autoimune cu manifestare cutanată
-Tratamentul topic şi sistemic (ex. fotochimioterapie, terapie biologică, terapie cu citokine, imunoglobuline iv)
1.b. Tematică aplicaţii practice (250 ore)
-Interpretarea rezultatelor de laborator în afecţiunile inflamatorii şi autoimune cu afectare cutaneo-mucoasă: 10
-Interpretarea examenului histopatologic în afecţiunile inflamatorii şi autoimune cu afectare cutaneo-mucoasă: 10
-Determinarea gradului de afectare a calităţii vieţii şi identificarea complicaţiilor psihosociale în afecţiunile inflamatorii şi auto-imune cu afectare cutaneo-mucoasă: 10
-Sfatul genetic la pacienţii cu afecţiuni dermatologice: 5
-Cunoştinţe practice despre realizarea de teste moleculare (PCR, secvenţiere ADN,
hibridizare) şi interpretarea acestora: 2 discuţii tematice
-Tehnici de depigmentare: 2
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi indicaţiilor terapeutice corecte la pacienţii cu afecţiuni inflamatorii şi autoimune ale pielii şi ţesuturilor adiacente.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect afecţiuni inflamatorii şi autoimune ale pielii.
-Interpretarea rezultatelor explorărilor specifice din afecţiunile inflamatorii şi autoimune ale pielii.
-Capacitatea de integrare şi armonizare a indicaţiilor investigaţionale şi terapeutice pentru principalele afecţiuni inflamatorii şi autoimune ale pielii.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare şi de a lucra în echipă multidisciplinară pentru diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni inflamatorii sau autoimune cutanate.

Modul 11.4 – Afecţiuni vasculare
1. Tematică
1.a. Tematică curs (80 ore)
-Boala venoasă cronică a membrelor inferioare şi complicaţiile acesteia
-Ulcerul de origine venoasă, arterială, neurologică
-Ulcerul microangiopatic, ulcerul neoplazic
-Vasculite cutanate
-Afecţiuni cutanate purpurice
-Vasculite livedoide
-Trombofilii
-Limfedeme primare şi secundare
-Malformaţii vasculare şi limfatice
-Hemangioame
-Hemoroizi
-Flebite
-Tromboza venoasă profundă
-Sindromul posttrombotic
-Boala Mondor
-Tratamentul chirurgical și conservativ al rănilor
1.b. Tematică aplicaţii practice (200 ore)
-Interpretare teste de coagulare, teste de tromboză: 15
-Teste funcţionale ale sistemului venos: 15
-Testul Rumpel-Leede (test de fragilitate capilară) : 15
-Testul Allen (examen clinic al fluxului sanguin arterial la nivelul membrelor superioare) : 15
-Indexul gleznă-braţ: 15
-Tehnica pansamentului leziunilor cutanate cu lipsă de substanţă: 15
-Tratament specific, topic şi sistemic, al ulcerului de gambă: 15
-Utilizarea sistemelor de drenaj limfatic: 15
-Pompe vacuum în tratamentul ulcerului de gambă: 2
-Tratamentul chirurgical în ulcerul de gambă: 2
-Grefe de piele utilizate în tratamentul ulcerului de gambă: 1
-Tratamentul non-chirurgical al ulcerului de gambă (betablocante, laserterapie pentru
leziuni vasculare) : 5
-Utilizarea reografiei în diagnosticul trombozei venoase: 1
-Utilizarea explorării ultrasonografice duplex în insuficienţa venoasă a membrelor
inferioare: 5
-Flebochirurgie (ex. ligatura venelor superficiale, trombectomie superficială) : 1
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi tratamentului
medicamentos şi chirurgical la pacienţii cu afecţiuni vasculare în dermatologie.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect afecţiunile vasculare cu interesare cutanată şi
de a identifica factorii de risc asociaţi.
-Capacitatea de a înţelege, recomanda şi interpreta corect rezultatele explorărilor
specifice din afecţiunile vasculare dermatologice.
-Capacitatea de integrare şi armonizare a indicaţiilor investigaţionale şi terapeutice
pentru afecţiunile vasculare cutanate.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare şi de a lucra în echipă
multidisciplinară pentru diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor cu
afecţiuni vasculare cutanate.
Modul 11.5 – Afecţiuni sistemice cu determinări cutanate
1. Tematică
1.a. Tematică curs (80 ore)
-Afectarea cutanată la pacienţii cu diabet zaharat
-Boli cu depozite cutanate
-Afectarea cutanată la pacienţii cu renale
-Afectarea cutanată la pacienţii cu afecţiuni hepatice
-Afectarea cutanată la pacienţii cu afecţiuni gastro-intestinale
-Afectarea cutanată la pacienţii cu afecţiuni pulmonare de etiologie non-alergică (ex.
granulomatoza eozinofilică cu poliangeită, fibroză în cadrul sclerodermiei)
-Afecţiuni induse de malnutriţie sau aport hipocaloric, inclusiv de minerale şi vitamine
-Neuropatii cu afectare cutanată
-Distrofiile elastice ale pielii (pseudoxantom elastic, acrodermita Pick-Herxheimer,
anetodermiile, polikilodermiile).
-Sindroame paraneoplazice
-Psihodermatologie
1.b. Tematică aplicaţii practice (200 ore)
-Recomandarea şi interpretarea rezultatelor investigaţiilor de laborator în cadrul
afecţiunilor sistemice cu determinări cutanate: 10
-Monitorizarea pacientului cu afecţiunilor sistemice cu determinări cutanate: 10
-Abordarea terapeutică a pacientului cu afecţiune sistemică cu determinări cutanate:
10.
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi indicaţiilor
terapeutice la pacienţii cu afecţiuni sistemice cu determinări cutanate.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect afecţiuni sistemice cu determinări cutanate şi de
a identifica factorii de risc asociaţi.
-Capacitatea de a recomanda, înţelege şi de a interpreta corect rezultatele
explorărilor specifice din afecţiunile sistemice cu determinări cutanate.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare.
-Capacitatea de a armoniza în echipă multidisciplinară indicaţiile diagnostice şi terapeutice pentru afecţiunile sistemice cu determinări cutanate.

Modul 11.6 – Dermato-farmacologie
1. Tematică
1.a. Tematică curs (40 ore)
-Noţiuni teoretice privind farmacologia tratamentului dermatologic în funcţie de vârstă
(copii, adulţi, vârstnici): adsorbţie, absorbţie, efecte adverse
25
-Ghiduri naţionale şi reglementări privind tratamentul dermatologic
-Tratamentul topic:
– mecanismul de acţiune şi interacţiuni medicamentoase ale substanţelor
utilizate
– forme farmaceutice: cremă, unguent, loţiune, soluţie, pastă
– reacţii adverse
– formule de bază ale tratamentului keratolitic, keratoplastic, rehidratant
– substanţe topice antiproliferative
– agenţi topici imunologici topici
– agenţi topici de protecţie cutanată
– tratamente topice specifice (ex. corticosteroizi, inhibitori de calcineurină,
cignolin, vitamina D şi derivaţii săi, retinoizi, acid azelaic, benzoil peroxid)
– agenţi dezinfectanţi
– agenţi anti-infecţioşi (antibacterieni, antimicotici, antivirali, antiparazitari)
– substanţe depigmentante
– substanţe repigmentante
– substanţe de stimulare şi inhibare a creşterii părului.
-Tratamentul sistemic:
– efecte directe, efecte secundare, reacţii adverse, interacţiuni medicamentoase
– glucocorticosteroizi
– methotrexat
– citokine
– terapia cu agenţi biologici în dermatologie
– azathioprină
– mycofenolat mofetil
– retinoizi şi agenţi cu acţiune retinoid-like
– hidroxiclorochină
– antiinflamatoare non-steroidiene
– dapsonă
– antibiotice
– agenţi antivirali
– agenţi antiparazitari
– antihistaminice
– substanţe antipuriginoase
– agenţi citostatici în tratamentul afecţiunilor autoimune
– imunoglubuline iv
– alte medicamente (ex. fumaraţi, talidomidă)
-Tehnici de biologie moleculară utilizate în tratamentul afecţiunilor dermatovenerologice
1.b. Tematică aplicaţii practice (100 ore)
-Prescrierea medicaţiei topice dermatologice: 100
-Prescrierea preparatelor magistrale de uz dermatologic: 100
-Prescrierea medicaţiei sistemice utilizate în dermatologie: 100
-Sistemul de clasificare pentru recomandările din Ghidurile de diagnostic şi tratament: 5 discuţii tematice
-Utilizarea Ghidurilor internaţionale de tratament: 10 discuţii tematice
-Noţiuni de bază privind recomandările şi avertizările ANM-DM, EMA şi FDA: 5 5
discuţii tematice
-Utilizarea imunoterapiei şi agenţi citostatici în tratamentul neoplaziilor: 5
-Raportarea reacţiilor adverse în tratamentul topic şi sistemic dermatologic: 2
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind terapia topică în dermatovenerologie.
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind terapia sistemică în dermatovenerologie.
-Diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul principalelor reacţii adverse la medicamentele folosite în terapia dermato-venerologică.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a prescrie corect tratament local în afeţiunile cutaneo-mucoase.
-Capacitatea de a prescrie corect tratamentul sistemic în afeţiunile cutaneo-mucoase.
-Raportarea reacţiilor adverse post-medicamentoare.

Modul 11.7 – Tratamentul cu agenţi fizici şi chimici, UV-terapia şi laserterapia
1. Tematică
1.a. Tematică curs (40 ore)
-Noţiuni teoretice privind mecanismul de acţiune,efectele şi reacţiile adverse în cazul
terapiei cu radiaţii UV, terapiei fotodinamice şi laserterapiei
-Utilizarea UVA-terapiei în dermatologie
-Utilizarea UVB-terapiei în dermatologie
-Utilizarea terapiei fotodinamice
-Utilizarea crioterapiei
-Chemoablaţia – aplicaţii în dermatologie
-Utilizarea diferitelor tipuri de terapie laser neablativă în dermatologie
-Utilizarea terapiei laser ablative în dermatologie
-Utilizarea terapiei cu lumină intens pulsată în dermatologie (IPL)
-Noţiuni de balneoterapie
1.b. Tematică aplicaţii practice (100 ore)
-Fotografie medicală: 50
-Informarea pacientului privind diferitele proceduri diagnostice şi terapeutice utilizate
în dermato-venerologie: 20
-Tehnica terapiei UV (UVB, UVBnb, PUVA): 10
-Utilizarea terapiei fotodinamice : 3
-Utilizarea crioterapiei: 20
-Chemoablaţia – aplicaţii în dermatologie: un seminar tematic
-Utilizarea terapiei laser neablative în dermatologie: 10
-Utilizarea terapiei laser ablative în dermatologie : 10
-Utilizarea terapiei cu lumină intens pulsată în dermatologie (IPL): 10
-Noţiuni de balneoterapie şi talasoterapie: un seminar tematic
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind terapia cu agenţi fizici şi chimici,
UV-terapia şi laserterapia în dermatologie.

-Cunoaşterea reacţiilor adverse la terapia cu agenţi fizici şi chimici, UV-terapia şi laserterapia în dermatologie.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect afecţiunile dermatologice care beneficiază de terapia cu agenţi fizici şi chimici, UV-terapie şi laserterapie în dermatologie.
-Capacitatea de a înţelege modalitatea de acţiune cutanată a terapiei cu agenţi fizici şi chimici, UV-terapiei şi laserterapiei în dermatologie.
-Administrarea corectă a terapiei cu agenţi fizici şi chimici, UV-terapiei şi laserterapiei în dermatologie.

Modul 11.8 – Afecţiuni alergice
1. Tematică
1.a. Tematică curs (80 ore)
-Noţiuni generale despre reacţiile de hipersensibiliate I-IV
-Noţiuni teroretice despre reacţia alergică, intoleranţă şi reacţii pseudoalergice
-Eczema alergică şi iritativă
-Reacţia fotoalergică şi fototoxică. Fotodermatoze
-Urticaria şi angioedemul
-Reacţia post-nţepătură de insecte (ex. artropode)
-Dermatoze alergice cu factor profesional
-Eozinofilia asociată reacţiilor cutanate alergice
-Porfirii
1.b. Tematică aplicaţii practice (200 ore)
-Testare patch epicutanată: 10
-Teste prin înţepare (prick test): 5
-Teste cutanate de provocare: 5
-Test cutanat cu ser autolog: 2
-Imunoterapie alergen specifică: o discuţie tematică
-Monitorizarea pruritului: 5

2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi indicaţiilor terapeutice corecte la pacienţii cu afecţiuni alergice dermatologice.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect afecţiunile alergice şi de a identifica factorii de risc domestici sau ocupaţionali asociaţi.
-Capacitatea de a înţelege şi de a interpreta corect rezultatele explorărilor specifice din afecţiunile alergice cutanate.
-Cunoaşterea programelor şi măsurilor de prevenţie şi de monitorizare în cazul pacienţilor cu dermatoze profesionale.
-Capacitatea de a armoniza corect indicaţiile terapeutice pentru principalele afecţiuni alergice.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare în cazurile necesare.

Modul 11.9 – Afecţiunile anexelor cutanate
1. Tematică
1.a. Tematică curs (80 ore)
-Afecţiuni ale glandelor sudoripare:
– hiperhidroza primară şi secundară
– hipohidroza şi anhidroza primară şi secundară
– hidradenita/miliaria/ hidradenită supurativă primară
– afecţiuni induse medicamentos
-Afecţiuni ale glandelor sebacee:
– hamartoame
– hiperplazii
– carcinoame
– anomalii endocrinologice
– acnee
– rozacee
– dermatita periorală
– foliculita gram negativă
-Afecţiuni ale foliculului pilos
– alopecia androgenetică
– afecţiuni autoimune incluzând alopecia areata
– dezechilibre toxic induse
– afecţiuni congenitale
– acneea inversată
– hipo-/hipertricoza
– hirsutism
– afecţiuni induse medicamentos
– infecţii
– tricograma
-Afecţiuni ale unghiilor
– sindroame congenitale primare
– afecţiuni secundare (psoriazis, lichen plan, micoze, tumori, afecţiuni induse medicamentos)
1.b. Tematică aplicaţii practice (200 ore)
-Testarea funcţiei glandelor sudoripare: 2
-Infiltraţii de toxină botulinică în cadrul tratamentului hiperhidrozei: 1
-Monitorizarea pacientulului cu acnee: 5
-Tratamentul chirurgical în acnee: 1
-Peeling chimic, dermabraziune: 1
-Tehnica injectării subcutanate: 3
-Metode de transplant de păr: o discuţie tematică
-Tricograma: 5
-Avulsie unghială: 5
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi indicaţiilor terapeutice corecte la pacienţii cu afecţiuni ale anexelor cutanate.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica afecţiunile anexelor cutanate şi de a identifica factorii de risc asociaţi.
-Capacitatea de a înţelege şi de a interpreta corect rezultatele explorărilor specifice
din afecţiunile ale anexelor cutanate.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare în cazurile necesare.

Modul 11.10 – Dermato-oncologie
1. Tematică
1.a. Tematică curs (80 ore)
-Noţiuni teoretice privind mecanismele de carcinogeneză. Distrucţia cutanată UV indusă. Biologia moleculară în melanom
-Ghidurile naţionale de diagnostic şi tratament al tumorilor şi limfoamelor cutanate
-Algoritmi de diagnostic şi tratament pentru formaţiuni tumorale cutanate benigne şi maligne
-Metode de diagnostic paraclinic în tumorile cutanate (ex. dermatoscopie, ecografie cutanată, microscopie confocală)
-Metode de tratament în tumorile cutanate (ex. chirurgie dermatologică,
electrochirurgie, criochirurgie, fotovaporizare laser, terapie fotodinamică=
-Hamartoame cutanate (nevi epidermici, nevi sebacei, nevi vasculari, nevi piloşi, nevi sudoripari, nevi de ţesut mezenchimal, hamartoame asociate diverselor sindroame)
-Tumori cutaneo-mucoase premaligne
-Carcinoame epidermice in situ
-Tumori epidermice maligne
-carcinom bazocelular
-carcinom spinocelular
-Leziuni melanocitare benigne
-Hiperpigmentări circumscrise
-Nevi melanocitari (epidermici, compuşi, albaştri); nev Spitz, nev Becker, nev Wiesner
-Melanomul
-Tumori benigne ale ţesutului mezenchimal (fibrom, dermatofibrom, cicatrice keloide şi hipertrofice)
-Tumori ale ţesutului subcutanat (lipom, liposarcom)
-Chisturi de origine cutanată sau ale anexelor pielii

-Carcinoame in situ ale anexelor pielii
-Tumori ale anexelor pielii (benigne şi maligne)
-Tumori vasculare (hemangioame benigne inflantile, hemangioame neonatale,hemangioame diseminate, tumori vasculare congenitale, malformaţii vasculare,tumori vasculare maligne)
-Malformaţii şi tumori ale ţesutului muscular şi neural (neurofibroame, leiomion,neurinom)
-Limfoame cutanate şi pseudolimfoame (cu celule T, cu celule B)
-Proliferări celulare dendritice/histiocitare de origine benignă sau malignă
-Tumori endocrinologice cu determinări cutanate
-Tumori viscerale cu metastazare cutanată frecventă
-Tumori cu origine primară necunoscută
-Noţiuni despre tehnicile paleative
-Noţiuni de bază privind onco-psihologia.
1.b. Tematică aplicaţii practice (200 ore)
-Examenul histopatologic al tumorilor cutanate şi anexelor pielii: 30
-Tehnica exciziei formaţiunilor tumorale cutanate melanocitare şi non-melanocitare benigne şi maligne: 5
-Tehnica lambourilor cutanate utilizate în tratamentul tumorilor cutanate: 5
-Dermatoscopia tumorilor cutanate: 25
-Tehnici de crioterapie în tumorile cutanate: 20
-Tehnici de electro-chirurgie: 25
-Tehnica shave-biopsy: 2
-Infuzii de citostatice: 1
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor practice şi teoretice necesare diagnosticului şi indicaţiilor
terapeutice corecte la pacienţii cu afecţiuni oncologice cutanate.
-Cunoaşterea metodelor de screening pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice cutanate.

3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a preveni, diagnostica, trata (medical şi chirurgical) şi monitoriza tumorile cutaneo-mucoase şi ale anexelor pielii.
-Cunoaşterea măsurilor de reabilitare a pacienţilor cu leziuni maligne cutanate
-Capacitatea de a recomanda, înţelege şi de a interpreta corect rezultatele
explorărilor specifice din afecţiunile oncologice cutanate.
-Capacitatea de a armoniza corect indicaţiile terapeutice pentru principalele afecţiuni oncologice cutanate.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare în cazurile necesare.
-Capacitatea de a elabora planul de monitorizare în conformitate cu ghidurile afecţiunilor onco-dermatologice.

Modul 11.11 – Metode de diagnostic şi investigaţii utilizate în dermatovenerologie
1. Tematică
1.a. Tematică curs (100 ore)
-Dermatoscopie
-Video-dermatoscopie
-Examen histopatologic şi tehnici specifice de diagnostic anatomo-patologic în dermatologie
-Tehnici de biologie moleculară utilizate în diagnosticul afecţiunilor dermatovenerologice
-Proceduri funcţionale şi invazive în evaluarea vaselor sangvine
-Investigaţiile de laborator în infecţiile dermato-venerologice
1.b. Tematică aplicaţii practice (250 ore)
-Dermatoscopie: 50
-Interpretare lame histopatologice cu afecţiuni cutanate: 10
-Ultrasonografie cutanată A+B: 5
-Interpretarea rezultatelor culturilor micologice: 5
-Examen cu lampa Wood în infecţii cutanate: 5
-Microscopie de fluorescenţă pentru examinare bacteriologică, virală, micologică: o discuţie tematică
-Interpretare rezultate IgE totale, Ig E specifice, histamină, triptază etc.: 30
-Microscopie confocală o discuţie tematică.
-Teste serolgice utilizate în venerologie: 5
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare recomandărilor diagnostice în dermato-venerologie.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a exersa abilităţile practice dobândite privind tehnicile diagnosticului de laborator în dermato-venerologie.
-Capacitatea de a înţelege şi de a interpreta corect rezultatele explorărilor specifice din cadrul diferitelor afecţiuni dermato-venerologice.
-Capacitatea de a lucra în echipă pentru recomandarea şi interpretarea corectă a rezultatelor investigaţiilor de laborator din cadrul afecţiunilor cu manifestare cutaneomucoasă.

Modul 11.12 – Afecţiuni endocrinologice cu manifestări dermatologice
1. Tematică
1.a. Tematică curs (40 ore)
-Funcţia endocrină în pubertare şi adolescenţă: răsunetul acesteia la nivel cutaneomucos
-Funcţia endocrină la vărsta adultă: determinări dermatologice
-Menopauza/andropauza: implicaţii dermatologice
-Sindromul metabolic
-Afecţiuni ale glandei tidoide şi ale glandelor paratiroide cu implicare dermatologică
-Alte anomalii endocrinologice cu manifestări cutanate
-Noţiuni de sexologie. Disfuncţia erectilă. Intersexualitate

1.b. Tematică aplicaţii practice (100 ore)
-Examenul clinic în cadrul pacientului dermatologic cu afectare endocrină: 5
-Examenul paraclinic în cadrul pacientului dermatologic cu afectare endocrină: 5
-Monitorizarea clinică şi terapeutică a adolescentului cu acnee: 10
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi indicaţiilor
terapeutice la pacienţii cu afecţiuni endocrinologice cu manifestări dermatologice.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect pacienţii cu afecţiuni endocrinologice cu manifestări dermatologice şi de a identifica factorii de risc asociaţi.
-Capacitatea de a recomanda, înţelege şi de a interpreta corect rezultatele
explorărilor specifice la pacienţii cu afecţiuni endocrinologice cu manifestări dermatologice.
-Capacitatea de a armoniza indicaţiile diagnostice şi terapeutice pentru pacienţii cu afecţiuni endocrinologice cu manifestări dermatologice în consult interdisciplinar.
Modul 11.13 – Dermato-cosmetologie şi dermatologie corectivă
1. Tematică
1.a. Tematică curs (60 ore)
-Noţiuni generale şi specifice privind proceduri utilizate în cosmetologie
-Aplicaţiile toxinei botulinice
-Aplicaţiile fillerelor
-Peelingul cutanat
-Prevenţia complicaţiilor procedurlor dermato-cosmetice şi managementul acestora
-Tratamente corective laser in dermatologie
-Tehnici combinate moderne în dermatologia corectivă
-Remodelarea cicatricelor
-Prevenţia carcinogenezei induse de UV sau iatrogen
-Aplicaţiile laserelor în dermatologia corectivă
1.b. Tematică aplicaţii practice (150 ore)
-Utilizarea toxinei botulinice în tratamentul defectelor de mimică: 5
-Utilizarea de fillere: 5
-Utilizarea de agenţi chimici şi fizici (peeling chimic, terapie fotodinamică, UV-terapie,
laserterapie, PDL, crioterapie, lipoliză, terapie cu lumină intens pulsată,
radiofrecvenţă, cu infraroşii etc.): 10
-Microneedling: o discuţie tematică
-Flebectomie: o discuţie tematică
-Tratamentul cicatricelor (tratament medical, tratament chirurgical, laserterapie,
terapie fotodinamică, microneedling, injectări, excizii): 5
-Scleroterapie vase cutanate: 10
2. Obiective educaţionale specifice
-Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare diagnosticului şi indicaţiilor terapeutice corecte la pacienţii ce necesită intervenţii corective dermatologice.
3. Rezultate aşteptate
-Capacitatea de a diagnostica corect şi de a indica metoda terapeutică adecvată pentru corectarea defectelor cutaneo-mucoase.
-Capacitatea de a înţelege modalitatea de acţiune a principalelor metode de tratament corectiv dermatologic.
-Capacitatea de a solicita corect consulturi interdisciplinare în cazul pacienţilor ce necesită terapie corectivă cutanată.

7. REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL
CURENT) LA FINALIZAREA PREGĂTIRII
Medicul specialist dermato-venerolog trebuie să facă dovada însuşirii obiectivelor educaţionale cuprinse în Curricula dermato-venerologică la nivelul exigenţelor medicale şi deontologice specifice standardelor naţionale şi din Uniunea Europeană.

8. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST
ÎN SPECIALITATEA DERMATO-VENEROLOGIE
I. Proba scrisă
II – III. Două probe clinice
IV. Proba practică
I. PROBA SCRISĂ
1. Structura pielii la microscopul optic și electronic.
2. Funcțiile organului cutanat.
3. Principalele procese histopatologice ale pielii.
4. Infecții cutanate virale.
5. Infecții cutanate bacteriene.
6. Infecții cutanate fungice.
7. Epizoonoze.
8. Tuberculoze cutanate. Lepra.
9. Noțiuni generale despre alergie și imunologie.
10. Urticaria.
11. Eczeme/dermatite.
12. Eritrodermiile.
13. Dermatoze profesionale.
14. Prurigouri.
15. Vasculite.
16. Reacții cutanate postmedicamentoase.
17. Purpure.
18. Bolile țesutului conjunctiv (lupus eritematos, dermatomiozita, sclerodermia).
19. Boli buloase.
20. Afecțiuni vasculare cutanate (boala venoasă cronică a membrelor inferioare,tromboflebita superficială, malformații venoase, sindrom post-trombotic, arterite,boala și fenomenul Raynaud, limfedeme).
21. Genodermatoze.
22. Limfoame și pseudo-limfoame cutanate.
23. Boala Kaposi.
24. Mastocitoze.
25. Sarcoidoza.
26. Psoriazisul.
27. Lichen și eruptii lichenoide.
28. Parapsoriazisurile.
29. Tulburări de keratinizare.
30. Dermatoze prin agenți fizici.
31. Distrofiile elastice ale pielii (pseudoxantom elastic, acrodermita Pick-Herxheimer,
anetodermiile, polikilodermiile).
32. Discromii cutanate.
33. Sindrom seboreic. Acneea și erupțiile acneiforme.
34. Rozaceea.
35. Dermatoze precanceroase.
36. Tumori benigne cutanate.
37. Carcinoame bazocelulare.
38. Carcinoame spinocelolare.
39. Melanom.
40. Dermatoze paraneoplazice.
41. Manifestări cutanate dismetabolice (porfirii, lipoidoze, amiloidoze, mucinoze,diabet zaharat).
42. Afecțiunile părului și unghiilor.
43. Afecțiunile mucoasei bucale și genitale.
44. Afecţiuni sistemice cu determinări cutanate
Psihodermatologie
45. Dermato-farmacologie
46. Dermatologie corectivă
47. Sifilisul
48. Infecția gonococică.
49. Limfogranulomatoza veneriană.
50. Șancrul moale.
51. Infecțiile genitale cu Chlamydia
52. Infecția genitală cu Mycoplasma.
53. Manifestări cutaneo-mucoase în infecția cu HIV.
54. Epidemiologia, prevenția și controlul bolilor venerice.

II – III. Două probe clinice
Cazurile clinice se vor alege din toată problematica specialității.
IV. PROBA PRACTICĂ
1. Avulsia lamei unghiale.
2. Efectuarea biopsiei cutanate.
3. Efectuarea crioterapiei cu azot lichid.
4. Efectuarea examenului dermatoscopic al leziunilor melanocitare şi nemelanocitare:nevi melanocitari, nev Spitz, melanom, lentigo, carcinom bazocelular, keratoză seboreică, hemangioame și alte leziuni vasculare.
5. Efectuarea exciziei cutanate (leziune cutanată cu diametrul < 2cm).
6. Efectuarea patch-testelor cutanate pentru diagnosticul dermatozelor alergice şi
interpretarea rezultatelor testelor.
7. Efectuarea și interpretarea citodiagnosticului Tzanck.
8. Efectuarea si interpretarea examenului micologic direct din leziune pentru diagnosticul micozelor.
9. Efectuarea şi interpretarea frotiurilor din secreţia uretrală şi vaginală.
10. Evidențierea treponemelor de la nivelul șancrului luetic la ultramicroscop.
11. Fototerapie laser: Terapie cu laser ablativ.
12. Fototerapie laser: Terapie cu laser non-ablativ.
13. Interpretarea unui preparat histopatologic colorat HE pentru diagnosticul histopatologic al urmatoarelor dermatoze: tuberculoză cutanată, boală Paget, boală
Bowen, carcinom spinocelular, carcinom bazocelular, melanom, nevi nevocelulari,lupus eritematos, psoriazis, lichen plan, pemfigus vulgar, dermatită herpetiforma,boală Darier, morfee, porfirie cutanată tardivă, verucă vulgară.
14. Tehnica chiuretării leziunilor cutanate.
15. Tehnica dermabraziunii.
16. Tehnica injectării de toxină botulinică la nivel cutanat.
17. Tehnica injectării fillerelor la nivel cutanat.
18. Tehnica peeling-uli chimic cu sol. Jessner.
19. Tehnica PUVA terapiei.
20. Tehnica sclerozării venectaziilor.
21. Tehnici de electrochirurgie dermatologică.
9. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST
ÎN SPECIALITATEA DERMATO-VENEROLOGIE:
Competența profesională intrinsecă specialității urmare promovării examenului de medic specialist (standard profesional)
-Competența în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor dermato-venerologice la standardele actuale din UE.
-Competența în interpretarea datelor explorărilor de laborator specifice afecțiunilor dermato-venerologice.
-Competența în diagnosticul și tratamentul tuturor urgențelor dermato-venerologice,în mod independent, în condițiile limitelor dotărilor tehnice medicale de la locul acordării asistenței medicale de urgență.
-Competența în recunoașterea, diagnosticul și tratamentul inteferențelor afecțiunilor dermato-venerologice cu patologia aparținând oricărei alte specialități medicale sau chirurgicale.
-Competența medicului specialist dermato-venerolog de a participa corect și activ în echipe medicale multidisciplinare.
-Competența în expertiza disabilităților și handicapului asociate afecțiunilor dermatovenerologice.
-Competența în expertiza medico-legală care implică afecțiunile dermatovenerologice.
-Competența în participarea ca investigator în studii de cercetare clinică în domeniul dermato-venerologiei, condiționată de obținerea certificării periodice în buna practică clinică (GCP).

Obligații
-Cunoașterea și respectarea legislației naționale și internaționale în domeniul medicinii.
-Respectarea obligațiilor etice și deontologice specifice profesiei medicale.
-Respectarea confidențialității datelor pacienților conform prevederilor legale.
-Raportarea observațiilor individuale legate de domeniul farmaco-vigilenței.
-Raportarea observațiilor individuale referitoare la bolile declarabile conform legislației în vigoare.
-Respectarea normelor și criteriilor profesionale prevăzute în ghidurile de diagnostic recunoscute la nivel național și internațional.
-Asumarea răspunderii profesionale pentru diagnosticul și tratamentul personalizat al afecțiunilor dermato-venerologice, dacă situația clinică respectivă implică particularități individuale care nu se regăsesc în ghidurile de diagnostic și tratament publicate la data respectivă.

10. BIBLIOGRAFIE
1. Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 8th Ed., McGraw-Hill Professional, New York, USA, 2012.
2. Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M. Braun-Falco´s Dermatology. 3rd Ed., Editura Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2009
3. Wolff K, Johnson RA, Saavedra AP. Fitzpatrick, Atlas Color si Compendiu de Dermatologie Clinica. Editura Medicala CALLISTO, Bucuresti, 2017
4. Katsambas A D, Ţiplica G-S. Dermatocosmetologie clinică. Editura Curtea Veche, Bucureşti, România, 2012
5. Ghidurile europene de diagnostic și tratament ale afecțiunilor dermatologice
elaborate sub egida EDF (European Dermatology Forum), IUSTI (International Union
against Sexually Transmitted Infections), EADV (European Academy of Dermatology
and Venereology) și UEMS-EBDV (European Board of Dermato-Venereology)
-http://www.eadv.org/
-http://www.euroderm.org/edf/
-http://www.iusti.org/
COMISIA DE SPECIALITATE DERMATO-VENEROLOGIE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII
Președinte Prof. dr. George Sorin Țiplica
Vicepreședinte S.l. dr. Marius Irimie
Membri S.l. dr. Nicuța Manolache
As. univ. dr. Mihaela Țovaru
Dr. Bogdan Niculae
Dr. Monika Căpîlnă
Secretar As. univ. dr. Alexandra Irina Butacu

Lasă un răspuns