Curriculum de pregătire în specialitatea DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Specialitatea Diabet zaharat Nutriţie şi Boli Metabolice (DZNBM)
Specialitatea Diabet zaharat Nutriţie şi Boli Metabolice (DZNBM) este specialitatea care studiază urmatoarele aspecte:
• principalele boli cronice netransmisibile şi factori de risc (diabet zaharat, suprapondere,obezitate, dislipidemii, risc cardiovascular şi metabolic, sindrom metabolic, hiperuricemii, stil de viaţă
nesănătos)
• hipoglicemiile de cauză diabetică şi non-diabetică
• nutriţia individului sănătos
• dietoterapia în boli cronice şi acute (metabolice, cardiovasculare, digestive, renale, imunologice,
pulmonare, etc)
• dietoterapia în situaţii speciale (gravide, lăuze, sportivi, copii, varstnici, comunităţi)
• boli metabolice ereditare /erori înăscute de metabolism

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1. Durata programului
NUMARUL TOTAL DE ANI 5
NUMARUL TOTAL DE MODULE 14
MODULUL 1 (DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI
BOLI METABOLICE – PARTEA I (subiecte 1-27)
DIABET ZAHARAT
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 52 saptamani/12 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 44 ore/1 ora/saptamana/44 saptamani
MODULUL 2 MEDICINĂ INTERNĂ –
CARDIOLOGIE ŞI
ECOGRAFIE VASCULARĂ

NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 20 saptamani /5 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 20 ore/1 ora curs /saptamana/
MODULUL 3 MEDICINĂ INTERNĂ –
PNEUMOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 8 saptamani/2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 8ore/ 1 ora / saptamana/
MODULUL 4 MEDICINĂ INTERNĂ –
NEFROLOGIE si DIALIZA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 12 saptamani/3 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 12 ore/1ora/saptamana/
MODULUL 5 MEDICINĂ INTERNĂ –
GASTROENTEROLOGIE ŞI
ECOGRAFIE GENERALĂ
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 16 saptamani/4 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 16 ore/1 ora/saptamana/
MODULUL 6 OFTALMOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 4 saptamani/1luna
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 4 ore/1 ora /saptamana/
MODULUL 7 NEUROLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 8 saptamani/2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 8 ore/ 1 ora/saptamana/
MODULUL 8 IGIENA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 4 saptamani/ 1 luna
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 4 ore/ 1 ora/saptamana/
MODULUL 9 ENDOCRINOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 24 saptamani/6 luni
STRUCTURA PROGRAMULUI
MODULUL I – ANUL I : DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
(12 luni,1100 ore)

Subtemele I-V ( subiecte 1-27)
Nr. ore curs. 1 ora curs/ saptamana , 44 saptamani/an
Nr.ore practică. 1100 ore/an/ 25 ore/saptamana de practica asistata
Subtema I Bazele metabolice (subiectele 1-5 din tematica disciplinei)
1. Metabolismul energetic, metabolismul intermediar şi al glucidelor, lipidelor şi proteinelor.
2. Tulburările echilibrului hidro-electrolitic şi acido-bazic.
3. Pancreasul endocrin, Insulina: structură, mecanism de acţiune, sinteza şi secreţia insulinei,
reglarea insulinosecreţiei
4. Hormoni de contrareglare, sinteză și mecansim de acțiune.
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 24 ore/1ora /saptamana/
MODULUL 10 PEDIATRIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 8 saptamani/2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 8 ore/1ora/saptamana/
MODULUL 11 BIOSTATISTICA MEDICALA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 saptamani
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 3 ore/1,5 ore/saptamana/
MODULUL 12 BIOETICA MEDICALA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 saptamani
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 3 ore/1,5 ore/saptamana/
MODULUL 13 UPU si TERAPIE INTENSIVA
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 12saptamani/3 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 12 ore/ 1 ora/saptamana/
MODULUL 14 (DIABET, NUTRITIE SI BOLI
METABOLICE PARTEA II (subiecte 28-52)
BOLI METABOLICE SI
NUTRITIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 78 saptamani/18 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 66 ore/1ora/saptamana/66 sapt
5. Homeostazia glucozei: factori reglatori, transportorii glucozei, utilizarea glucozei; starea de
post şi starea post-prandială; rolul creierului în homeostazia glicemică.
1. Obiective : Obținerea cunoștințelor fundamentale necesare profesiei de medic de diabet,
nutriție si boli metabolice și înțelegerea mecanismelor care stau la baza dezechilibrelor metabolice
și ale tratării acestora
2. Aptitudini : posibilitati de sinteză a materialelor prezentate/studiate; evaluarea critică a
rezultatelor obţinute;
3. Atitudini : Atitudine corectă privind necesitatea continuă a educaţiei ştiinţifice de bază, a
biochimiei în echilibru cu celelalte discipline fundamentale din domeniul medical, conștientizând
importanța înțelegerii mecanismelor patogenice de la nivel celular şi subcelular până la nivel
microscopic.
4. Rezultate aşteptate şi Competente : Ințelegerea mecanismelor care stau la baza
funcționării normale a organismului, a îmbolnavirilor și a tratării bolilor metabolice și
nutritionale; cunoaşterea ştiinţifică a acţiunii factorilor de mediu asupra organismului; abilitatea
de a alege o anumită analiză de laborator (indicațiile și contraindicațiile explorării); utilizarea
corectă a Sistemului Internaţional de unităţi de măsură în medicină; deprinderea unor elemente
de bază de interpretare a rezultatelor analizelor, de evaluare a utilităţii acestora, a limitelor lor;
Subtema II. Diagnosticul si clasificarea diabetului zaharat (subiectele 6-9)
6. Diabetul zaharat-diagnostic şi clasificare. Istoria naturală şi stadializarea diabetului zaharat.
7. Diabetul zaharat tip 1- epidemiologie, genetică, factori de mediu, patogeneză, manifestări
clinice. Particularităţi ale diabetului copilului
8. Diabetul zaharat tip 2 – epidemiologie, genetică, factori de mediu, patogeneză, manifestări
clinice
9. Diabetul monogenic; diabetul şi sarcina (diabetul pregestaţional şi gestaţional). Alte forme
de diabet zaharat. Cauze secundare de diabet zaharat.
1. Obiective : Obținerea cunoștințelor si aptitudinilor necesare diagnosticării și evaluării
bolnavului diabetic. Descrierea conceptelor, teoriilor și notiunilor fundamentale în ceea ce
privește producerea diabetului zaharat, a semnelor și simptomelor caracteristice utile pentru
orientarea diagnosticului clinic. Identificarea factorilor de risc în diabetul zaharat și bolile
metabolice, a problemelor populaționale de sănătate în domeniu. Dezvoltarea abilităților de
evaluare a pacientului diabetic
2. Aptitudini: Efectuarea unei anamneza relevante și a unui examen fizic extins pentru diagnosticarea și evaluarea unui bolnav diabetic. Efectuarea examenelor evaluative pentru cauzele
diabetului zaharat și clasificarea diabetului ca forme clinice.

3. Atitudini : Aprecierea rolului și colaborării cu medicul de familie în screeningul și diagnosticul diabetului zaharat. Explicarea demersului diagnostic, a bolii și a implicațiilor ei
persoanei cu diabet zaharat și familiei. Rigurozitatea actului medical și întelegerea rolului determinant al explorărilor diagnostice
4. Rezultate aşteptate şi competenţe: Cunoașterea metodelor de diagnostic și de evaluare primară a diabetului zaharat. Ințelegerea importanței factorilor genetici și de mediu în geneza
bolii, paletei manifestărilor diabetului zaharat și a altor categorii de intoleranță la glucoza
Subtema III. Managementul diabetului zaharat (subiectele 10-15)
10 Abordarea diabetului zaharat în practica medicală – principii şi strategia generală. Diabetul
zaharat – boală cronică netransmisibilă
11 Insulinorezistenţa: diagnostic şi evaluare; sindromul de insulinorezistenţa generală
insulinorezistența localizată (insulinorezistenţa hepatică, cerebrală). Sindroame genetice cu
insulinorezistenţă extremă.
12 Tratamentul nefarmacologic în diabetul zaharat. (Dieta şi exerciţiul fizic la copil,adolescent, adult, bătrân, cu diabet zaharat necomplicat şi cu complicaţii, Optimizarea stilului de
viaţa, Terapie comportamentală).
13 Tratamentul cu insulină în diabetul zaharat. Tipuri de insulină şi modalităţi de administrare şi evaluare; pompa de insulină, CGMS etc
14 Tratamentul cu preparate noninsulinice injectabile şi cu medicaţie orală în diabetul zaharat.Chirurgia metabolică.
15 Educaţia în diabetul zaharat – principii, obiective, evaluare.

1. Obiective: Obținerea cunoștințelor și aptitudinilor necesare managementului complex al
bolnavului diabetic care implică diagnosticul stadiului bolii și particularităților pacientului,
tratament nonfarmacologic și medicamentos (eventual chirurgical). Monitorizarea bolnavilor pe
termen scurt si lung. Stabilirea evoluției și prognosticului.
2. Aptitudini: Efectuarea examenului clinic și recomandarea analizelor relevante pentru
stadializarea bolii și particularizatea cazului. Formularea de ipoteze și interpretarea corectă a
semnelor, simptomelor clinice și a modificărilor paraclinice în vederea elaborării diagnosticului
prezumptiv. Ierarhizarea metodelor terapeutice după caz. Stabilirea conduitei nonfarmacologice
(stil de viață, dietă, exercițiu fizic). Prescrierea si monitorizarea tratamentului. Planificarea orelor
de educație terapeutică
3. Atitudini: Aprecierea utilității abordării multidisciplinare a diagnosticului și tratamentului.
Explicarea opțiunilor terapeutice și a importanței aderenței la dispensarizare, stil de viață sănătos
și medicație. Educație terapeutică structurată pentru pacienți de diverse vârste, nivele de educație și stadii ale bolii. Abord cognitiv comportamental
4. Rezultate aşteptate şi Competente: Identificarea, înțelegerea și cunoașterea managementului bolnavului diabetic. Identificarea obiectivelor tratamentului, a resurselor
disponibile, etapelor de tratament și riscurilor aferente. Executarea manevrelor diagnostice și terapeutice (inclusiv cele invazive). Utilizarea noțiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula planul de tratament precum și descrierea mecanismelor de acțiune, indicațiilor,
contraindicațiilor, efectelor adverse ale medicației și altor posibilități de tratament utilizate în diabetologie. Capacitatea de a integra corect protocoalele de management în contextul particular
al fiecărui pacient. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă multidisciplinară și
aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în relație cu pacientul, capacitatea de a construi relații colegiale funcționabile.
Subtema IV. Complicatiile acute ale diabetului zaharat (subiectele 16-18)
16 Sindroame hiperglicemice acute : Cetoacidoza diabetică, Starea hiperglicemică hiperosmolară patofiziologie, diagnostic, tratament.
17 Diagnosticul acidozelor metabolice la pacientul diabetic. Acidoza lactică patofiziologie,diagnostic, tratament.
18 Hipoglicemiile. Definiţie, clasificare, fiziopatologia hipoglicemiilor, principalele forme clinice. Hipoglicemia la bolnavul diabetic, diagnostic, management clinic
1. Obiective : Diagnosticul hipoglicemiiolor la pacienții nediabetici. Recunoașterea urgențelor medicale specifice diabetului zaharat și a criteriilor de gravitate ale acestora.. Obținerea
aptitudinilor și atitudinilor necesare managementului complicațiilor acute ale diabetului zaharat
2. Aptitudini: Cunoaşterea criteriilor şi metodelor de identificare a semnelor clinice pentru
încadrarea etiologică a unei urgențe. Identificarea pacientului critic și alcătuirea unui plan de management. Capacitatea de a integra corect protocoalele de tratament în contextul particular al pacientului
3. Atitudini: Asumarea responsabilității medicale și juridice pentru actele medicale executate.
Aprecierea și explicarea măsurilor profilactice
4. Rezultate aşteptate şi Competente: Cunoasterea si intelegerea mecanismelor de producere
a complicațiilor acute ale diabetului zaharat. Identificarea urgenței (în general) si diagnosticul ei
clinic si paraclinic. Diagnosticul diferential al comelor Managementul complicațiilor acute ale
diabetului zaharat. Profilaxia complicațiilor acute ale diabetului zaharat.
Subtema V. Complicatiile cronice ale diabetului zaharat. Management preventiv și curativ(subiectele 19-27)

19. Factori de risc şi mecanisme implicate în apariţia complicaţiilor cronice ale diabetului
zaharat
20. Retinopatia diabetică-screening, diagnostic, management.
21. Nefropatia diabetică-screening, diagnostic, management.
22. Neuropatia diabetică periferică şi autonomă – screening, diagnostic, management.
23. Piciorul diabetic-screening, diagnostic management.
24. Riscul şi patologia cardiovasculară în diabetul zaharat. Hipertensiunea arterială la pacientul
diabetic. Boala coronariană la pacientul diabetic. Boala arterială ocluzivă la pacientul diabetic.
25. Alte complicaţii ale diabetului zaharat : complicaţii cutanate şi osteoarticulare, tulburările
de somn la pacientul diabetic, depresia şi tulburările cognitive la diabetici. Disfuncţia sexuală la
pacientul diabetic.
26. Managementul clinic al diabetului zaharat pre-, intra- şi postoperator.
27. Prevenţia în diabetul zaharat
1. Obiective : Obținerea de cunoștinte privind mecanismele complicațiilor cronice și aplicarea lor în tratamentul profilactic și curativ al pacientului cu diabet zaharat.

2. Aptitudini: Dezvoltarea abilităților de diagnostic ale complicațiilor cronice ale diabetului
zaharat; înțelegerea manifestărilor clinice dar și a evaluărilor subclinice pentru elaborarea planului
de management al complicațiilor cronice. Conștientizarea diverselor modalități de intervenție
terapeutică în funcție de particularitățile pacientului. Aplicarea de tehnici de relaționare și muncă
eficientă in cadrul echipei de îngrijire centrată pe pacient.
3. Atitudini: Explicarea naturii suferinței, a prognosticului și a importanței aderenței la tratament. Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiu și formarea de atitudini
obiectivizate în raport cu gravitatea complicațiilor bolii. Dezvoltarea abilităților de comunicare
4. Rezultate aşteptate şi Competente; Atitudine integrativă asupra cunoștințelor și
deprinderilor specialității, în interpretarea datelor clinice și paraclinice. Identificarea și
managementul responsabil al complicațiilor cronice ale diabetului zaharat. Generarea de activități
de screening al complicațiilor nu numai individual ci și de grup sau populațional. Dezvoltarea interesului științific

MODULUL 2 ANUL II : MEDICINĂ INTERNĂ- CARDIOLOGIE ŞI ECOGRAFIE
VASCULARĂ (5 luni)
Nr. ore curs. 20 ore
Nr. ore practică. 500 ore
1. Tematica:
1.1 Temele de curs
1. Electrocardiografia 2. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară 3. Sincope :
fiziopatologie , diagnostic, tratament 4. Moarte subită : cauze şi mecanisme, clinica morţii subite,
diagnostic, prevenirea morţii subite, evoluţie şi prognostic 5. Reanimarea cardio – respiratorie:
metodologia reanimării cardio – respiratorii, evaluarea reanimării, tratamentul postreanimare 6.
Embolia pulmonara 7. Ateroscleroza: etiopatogenia şi factorii de risc, evoluţia şi istoria naturală,
profilaxia 8. Cardiopatia ischemică – fiziopatologia ischemiei miocardice -angina pectorală
stabilă, angina pectorală instabilă, ischemia silentioasa, infarctul miocardic – tratamentul în
cardiopatia ischemică 9. Insuficienţa cardiacă 10. Arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare
11. Tulburarile de ritm şi de conducere: 12. Diabetul zaharat, bolile metabolice şi patologia
cardiovasculară. 13. Prevenţia în cardiologie 14.Riscul cardio-vascular. 15. Intervenţia medicală
specifică la pacientul cu diabet şi boală cardiovasculară.16.Noţiuni de ultrasonografie generală.
17.Noţiuni de ecografie vasculară. (ecodoppler vascular)
1.2. Baremul activităţilor practice
1. Interpretarea unei electrocardiograme: 200 ECG normale şi patologice. (Stabilirea axului
electric şi modificările patologice ale axului, Hipertrofiiie atriale şi ventriculare, Modificările
electrocardiogramei în cardiopatia ischemică, cardiomiopatii Diagnosticul electrocardiografic în cordul pulmonar acut şi cronic. Tulburări de ritm cardiac, tulburări de conducere). 2. Indicaţiile,
tehnica şi interpretarea probei de efort. 3. Interpretarea principalelor date ecocardiografice pentru patologia prevăzută în tematică: 30 ecografii (asistare, interpretare). 4.Tehnicile de resuscitare
cardiorespiratorie: 20 de manevre pe manechin 5. Defibrilarea şi cardioversia: 5 manevre asistare
6. Resuscitare cardiacă: 5 cazuri (daca este posibil, asistare). 7. Examen Doppler vascular: 150
examinări (asistare, efectuare sub supraveghere, interpretare).
2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru screeningul, diagnosticul, stadializarea riscului cardiovascular si a bolilor cardio-vasculare; identificarea urgenţelor cardiovasculare şi a
criteriilor de trimitere în serviciul de specialitate; cunoaşterea şi explicarea opţiunilor terapeutice pentru tratamentul bolilor cardiovasculare si a complicatiilor acestora. Interventia medicala
specifica patologiei cardio-vasculare la pacientii diabetici. Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice şi teoretice pentru evaluarea vasculară periferică a bolnavului diabetic

3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire). Evaluarea factorilor de risc cardiovascular. 1.
Program practic :efectuare și interpretare ECG. Asistare si interpretarea rezultatelor ECO, Rx,
cateterism . 2. Însuşire de tehnici: – înregistrarea ECG, Doppler vascular. 3. tehnica de
reanimare cardio-respiratorie, conversia electrică. Înţelegerea rolului screeningului riscului
cardiovascular, organizarea de programe de screening ale riscului cardiovascular ; diagnosticul
hipertensiunii arteriale, a aterosclerozei, cardiopatiei ischemice, infarctului de miocard,
insuficienţei cardiace, a tulburarilor de ritm şi conducere ; interpretarea electrocardiogramelor si
ecocardiografiilor cardiace; determinarea riscului cardiovascular; cunoaşterea criteriilor pentru urgenţe cardiovasculare. Alcătuirea şi implementarea planului de intervenţie nutriţională la pacientul cu patologie cardiovasculară.
Pentru toate competenţele de mai sus – abilitate de a efectua procedura fără supraveghere

MODULUL 3 ANUL II : MEDICINĂ INTERNĂ- PNEUMOLOGIE (2 luni)
Nr. ore curs. 8 ore
Nr. ore practică. 200
1. Tematica:
1.1 Temele de curs
1. Bronşita cronică; Emfizemul pulmonar; Bronhopneumonia cronică obstructivă.2. Pneumoniile
microbiene, virale, cu micoplasma, chlamidia. 3. Astmul bronşic. 4. Supuraţiile bronhopulmonare. 5. Cancerul bronho-pulmonar. 6. Pleureziile. 7.Tuberculoza primară 8.Tuberculoza
adultului. 9. Metode moderne în explorarea aparatului respirator. 10.Pneumonii în condiţii
speciale (cu anaerobi, la imunodeprimaţi, de aspiraţie). 11. Patologia somnului, sindromul de
sleep-apnea. 12. Sindroame de detresă respiratorie acută şi cronică 13.Insuficienţa respiratorie acută şi cronică. 14. Determinări pulmonare în boli sistemice şi colagen vasculare 15. Patologia mediastinului. 16. Intervenţia medicala specifica la pacientul cu diabet zaharat şi boală pulmonară.

1.2. Baremul activităţilor practice : 1.Interpretarea rezultatelor de la explorările respiratorii(spirometrie şi determinarea gazelor sanguine): 40 buletine 2. Radiografia pulmonară
(interpretare): 50 Rg, 3. Computer tomograf (interpretare): 20 buletine, 4. Puncţie pleurală: 5(asistare, interpretare), 5. Efectuare şi interpretare IDR la tuberculină: 25, 6. Metode de evaluare a apneei în somn: 10 buletine polisomnografie. 7. Aplicarea și interpretarea de chestionare de depistare a perosanelor cu apnee de somn.
2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru screeningul, diagnosticul, stadializarea
bolilor pulmonare; identificarea urgenţelor pneumologice şi a criteriilor de trimitere în serviciul de
specialitate; cunoaşterea şi explicarea opţiunilor terapeutice pentru tratamentul patologiei
pulmonare şi altor complicaţii ale acestora acestora. Interventia medicala specifica patologiei
pulmonare la pacientii diabetici.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire):
Înţelegerea rolului screeningului în patologia pulmonară pentru prevenirea apariţiei şi progresiei
complicaţiilor acetora; organizarea de programe de screening ale patologiei pulmonare în relație
cu diabetul; diagnosticul bronșitei cronice, a patologiei de somn/apnee, pneumoniilor,emfizemului pulmonar, astmului bronsic, pleureziilor, tuberculozei pulmonare, neoplaziilor
pulmonere; cunoaşterea criteriilor pentru urgenţe pneumologice. Alcătuirea si implementarea planului de interventie nutritională la pacientul cu patologie pulmonară.
Pentru toate competenţele de mai sus – abilitate de a efectua procedura fără supraveghere .

MODULUL 4 ANUL II : MEDICINĂ INTERNĂ – NEFROLOGIE ŞI DIALIZĂ (3 luni)
Nr. ore curs. 12 ore
Nr. ore practică. 300 ore
1. Tematica:
1.1. Tematica cursurilor
1. Explorarea funcţională a rinichilor. 2.Nefropatiile glomerulare. 3.Nefropatiile tubulare. 4.
Nefropatiile interstiţiale. 5.Injuria renală acută. 6.Boala cronică de rinichi. 7. Diabetul zaharat,
nutriţia, bolile metabolice şi patologia nefrologică. 8. Metode de supleere renala. 9. Hemodializa
acuta şi cronică.
1. 2 Baremul activităţilor practice :
1. Interpretarea testelor renale uzuale: 150 buletine 2. Teste funcţionale glomerulare (clearenceuri): 30 buletine 3. Evaluarea pacientului dializabil şi bilanţul dializei: 30 cazuri. 4.Scintigrafia
renală (interpretare): 10 teste. 5. Buletine de puncție biopsie renală (interpretare): 10 buletine . 7.
Interpretarea de buletine cu dezechilibre volemice şi acido-bazice la bolnavii renali: 50 buletine

2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru screeningul, diagnosticul, stadializarea
bolilor renale ; identificarea urgenţelor nefrologice şi a criteriilor de trimitere în serviciul de
specialitate; cunoaşterea şi explicarea opţiunilor terapeutice pentru tratamentul patologiei renale şi
altor complicaţii ale acestora . Interventia medicala specifica patologiei renale la pacientii
diabetici. Factorii de risc ai diabetului in patologia renala. Principiile dializei si dializa la pacientii
cu diabet zaharat. Echilibrul hidric si hidroelectrolitic al bolnavului dializat.
Abilitati: 1. Explorarea funcţională a funcţiei excretorii. 2. Hemodializa acută şi cronică
(indicatii). 3. Dializa peritoneală. 4. Managementul pacientului diabetic cu complicaţii renale. 5.
Intervenţia medicală specifică la pacientul cu diabet şi boală renală cronică, inclusiv pacientul
dializat acut şi cronic.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire):
Înţelegerea rolului screeningului pentru prevenirea apariţiei şi progresiei complicaţiilor renale la
pacientul diabetic; organizarea de programe de screening ale riscului de boala renala diabetica;
diagnosticul bolii cronice de rinichi diabetice şi al insuficientei renala; interpretarea buletinelor de
analize; alcatuirea si implementarea planului de management la pacientul diabetic cu boala
cronica de rinichi, patologie renala; cunoaşterea criteriilor pentru urgenţe renale.
Pentru toate competenţele – abilitate de a efectua procedura fără supraveghere

MODULUL 5 ANUL 11 : GASTROENTEROLOGIE ŞI ECOGRAFIE GENERALĂ (4
luni)
Nr. ore curs. 16
Nr. ore practică. 400
1. Tematica:
1.1. Tematica cursurilor
1. Ulcerul gastric şi duodenal ; esofagita de reflux 2. Stomacul operat, 3. Hemoragiile digestive
superioare 4. Hepatita cronică şi cirozele hepatice 5. Ficatul gras non alcoolic (NAFLD, NASH).
6. Pancreatite acute şi cronic 7. Litiaza biliară şi icterele. 8. Cancerul gastric, cancerul de
pancreas 9.Cancerul colonului şi rectului. 10.Sindromul de malabsorbţie 11. Bolile inflamatorii
intestinale 12.Noţiuni de endoscopie digestivă . 13.Chirurgia bariatrică: evaluare şi monitorizare
postoperatorie, intervenţia nutriţională pe stomac operat sau by-pass. 14. Intervenţia medicală specifică la pacientul cu diabet şi boală gastrointestinală.15. Noţiuni de ecografie generala, 16.
Ecografia digestivă.
1.2. Baremul activităţilor practice:
1.Radiografia gastro-intestinală (interpretare): 50. 2. Tehnici de explorare a secreţiei şi motilităţii
gastro-intestinale, pH-metrie interpretare: 20 buletine 3.Test Adler: 5 buletine 4. Proba de
digestie (interpretare):10. 5. Puncţie biopsie hepatică (asistat şi interpretare): 5 proceduri. 6.
Paracenteza: 10 paracenteze ( asistare şi efectuare sub supraveghere) . 6. Ecografie generala,
abdominală (asistare şi interpretare): 150.
2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru screeningul, diagnosticul, stadializarea
bolilor hepatice si gastro-intestinale ; identificarea urgenţelor gastro-intestinale şi a criteriilor de
trimitere în serviciul de specialitate; cunoaşterea şi explicarea opţiunilor terapeutice pentru
tratamentul patologiei hepatice şi gastro-intestinale şi altor complicaţii ale acestora. Intervenţia
medicala specifica patologiei gastro-intestinale la pacientii diabetici. Factorii de risc ai diabetului
in patologia gastro-intestinală. Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice şi teoretice pentru efectuarea ecografiei generale.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire):
Înţelegerea rolului screeningului pentru prevenirea apariţiei şi progresiei complicaţiilor hepatice şi
gastrointestinale la pacientul diabetic; organizarea de programe de screening ale riscului de boală
digestivă diabetică; diagnosticul ficatului gras nonalcoolic şi a complicatiilor lui; interpretarea
buletinelor de analize; alcatuirea si implementarea planului de management la pacientul diabetic
cu patologie digestivă; cunoaşterea criteriilor pentru urgenţele gastroenterologice .Deprinderea
abilitatilor de efectuare a ecografiiilor generale, abdominale, interpretarea buletinelor ecografice.
Pentru toate competenţele – abilitate de a efectua procedura fără supraveghere .

Modulul 6, ANUL II: OFTALMOLOGIE (1 lună)
Nr. ore curs.4
Nr. ore practică. 100
1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1.Retinopatia diabetica şi alte complicaţii ale ochiului diabetic- factori de risc, patogeneza,
screening, diagnostic, diagnostic diferenţial, stadializare, monitorizare . 2.Urgenţe oftalmologice:
diagnostic, criterii de trimitere în serviciul de specialitate. 3. Glaucomul. 4.Tratamentul
chirurgical si non-chirurgical al ochiului diabetic.
1.2 Baremul activităţilor practice

Oftalmoscopie directa: 100,(efectuare sub supraveghere) Interpretarea fotografiei cu patologie
retiniană: 50, Determinarea acuităţii vizuale: 10
2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru screeningul, diagnosticul, stadializarea
retinopatiei diabetice şi cataractei; identificarea urgenţelor oftalmologice şi a criteriilor de
trimitere în serviciul de specialitate; cunoaşterea şi explicarea opţiunilor terapeutice pentru tratamentul retinopatiei diabetice şi altor complicaţii oculare.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire):
Înţelegerea rolului screeningului retinian pentru prevenirea apariţiei şi progresiei complicaţiilor oculare; organizarea de programe de screening ale retinopatiei diabetice; diagnosticul retinopatiei
diabetice şi cataractei cu ajutorul oftalmoscopului (efectuarea de FO cu pupila nedilatată);interpretarea fotografiei cu retiniene; determinarea acuităţii vizuale; cunoaşterea criteriilor pentru urgenţe oftalmologice.
Pentru toate competenţele- abilitate de a efectua procedura fără supraveghere.

Modulul 7, ANUL III: NEUROLOGIE (2 luni)
Nr. ore curs. 8
Nr. ore practică. 200
1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1. Examenul neurologic.2. Principalele metode de investigare paraclinică a sistemului nervos
(somatic şi vegetativ). 3. Principalele sindroame neurologice.4. Patologia nervilor rahidieni. 5.
Accidentele vasculare cerebrale. 6. Diabetul şi patologia neurologică asociată. 7. Traumatismele
sistemului nervos. 8. Epilepsia. 9. Comele. 10. Intervenţia medicală specifică la pacientul cu
diabet şi boală neurologică.
1.2 Baremul activităţilor practice:
1. Interpretarea buletinelor de analiza : vitezei de conducere nervoasă motorie şi senzitivă,
potentialelor evocate , electromiograma, electroencefalograma: 20. 3. Examenul neurologic
complet. Testarea reflexelor. Determinarea sensibilităţii termice, vibratorii, dureroase: 50 cazuri.
Determinarea testelor de neuropatie autonoma: testele Ewing, efectul galvanic al pielii 20 cazuri.
Efectuare si interpretarea testelor cognitive (MMSE): 20 teste
2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru screeningul, diagnosticul, stadializarea şi
tratamentele neuropatiilor diabetice periferice si viscerale; diagnosticul, diagnosticul diferenţial şi
principii generale de tratament în accidentele vasculare cerebrale, epilepsie si tulburari mnezice si cognitive Identificarea urgentei neurologice
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire):
Înţelegerea rolului screeningului neuropatiei pentru prevenirea apariţiei şi progresiei complicaţiilor neurologice ale diabetului zaharat ; organizarea de programe de screening ale
neuropatiei diabetice; diagnosticul neuropatiei diabetice prin determinarea sensibilităţilor
superficiale si profunde , interpretarea vitezei de conducere nervoasă motorie şi senzitivă,reflexograma achiliană; diagnosticarea precoce a tulburarilor neuropatiei autonome/viscerale
selectarea şi explicarea intervenţiilor medicale în neuropatiile diabetice; deprinderea de cunoştinţe
pentru diagnosticul, diagnosticul diferenţial şi principii de tratament în urgentele neurologice
(accidentele vasculare cerebrale)
Pentru toate competenţele – abilitate de a efectua procedura fără supraveghere

Modulul 8, ANUL III: IGIENĂ (1 lună)
Nr. ore curs.6
Nr. ore practică. 100
1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1. Grupele alimentare: compoziţie, valoare nutritivă; Raţia zilnică recomandată. 2. Carnea şi
derivatele din carne. 3. Laptele şi derivatele din lapte. 4. Ouăle. 5. Grăsimile. 6. Cerealele şi
derivatele sale. 7. Legumele şi leguminoasele uscate. 8. Fructele. 9. Zahărul şi produsele
zaharoase. 10. Băuturi alcoolice şi nealcoolice. 11. Condimentele şi aditivii alimentari. 12.
Notiuni de conservare si degradare a alimentelor de origine animală şi vegetală,. Efecte asupra
sănătăţii consumatorilor datorate diferitelor tipuri de contaminanti ai alimentelor. Falsificarea
alimentelor de origine animală şi vegetală, consecinţe asupra sănătăţii consumatorilor. 13. Aerul
ca factor de mediu. Poluantii fizico-chimici ai aerului :surse de poluare, efectele acute si cronice
ale poluarii. Poluarea biologică a aerului în legătură cu starea de sănătate. 14. Rolul apei în menținerea stării de sănătate :Surse de apă potabilă. Poluarea și auto-purificarea apei. Impactul poluării apei asupra stării de sănătate: Prevenirea și combaterea poluării biologice a apei.
Mineralizarea apei și influența ei asupra sanatatii. 15, Fumatul. 16. Disruptorii endicrini. 17.
Principii de alimentaţie sanatoasa în colectivităţi de copii şi adulţi. 18. Sistemul de management al
siguranţei alimentului. (Evaluarea, managementul şi comunicarea riscurilor legat de calitatea
alimentului.). 19. Legislatie privind preventia infectiilor nosocomiale. 20. Organizarea blocurilor
alimentare
1.2. Baremul activităţilor practice:
Efectuarea şi evaluarea anchetei alimentare: 30 cazuri.
2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru stabilirea necesarului zilnic recomandat de
alimente; cunoaşterea de noţiuni de conservare şi degradare a alimentelor, riscul şi prevenirea
toxiinfecţiilor şi a intoxicaţiilor cu substanţe nocive, aplicarea legislaţiei privind securitatea
alimentară şi organizarea blocurilor alimentare. Cunoasterea influientei mediului (fizic, chimic si
biologic) asupra sanatatii
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Cunoasterea de tehnici de determinare a conţinutului alimentelor în principii nutritive; aplicarea
anchetelor alimentare; determinarea şi interpretarea concentraţiei nitriţilor şi nitraţilor în
alimente; cunoaşterea modului de organizare a blocurilor alimentare. Evaluarea riscului de boala
datorat mediului. Notiuni de legislaţie reglatorie (securitate alimentara, aprobări pentru noi
alimente,).Pentru toate competenţele- abilitate de a efectua procedura fără supraveghere
Modulul 9, ANUL III: ENDOCRINOLOGIE (6 luni)
Nr. ore curs.24
Nr. ore practică. 600
1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1. Hormonii. Natura chimică. Mod de acţiune. 2. Sistemul endocrin – rolul şi funcţiile sale. 3.
Adenohipofiza – fiziologie, secreţia hormonală şi efectele sale biologice. 4. Acromegalia. 5.
Insuficienţa antehipofizară la adult şi copii. 6. Neurohipofiza – secreţie hormonală şi efectele sale
biologice. 7. Diabetul insipid. 8. Tiroida – fiziologie, secreţie hormonală şi efectele sale biologice.
9. Hipertiroidia. 10. Hipotiroidia.11. Guşa (simplă, endemică, multinodulară, noduli tiroidieni).
12. Paratiroidele – secreţie hormonală şi efectele sale biologice. 13. Hiperparatiroidia –
hipercalcemii secundare. 14. Insuficienţa paratiroidiană. 15. Corticosuprarenale – fiziologie,
secreţie hormonală şi efectele sale biologice. 16. Sindroame de hiperfuncţie corticosuprarenală.
17. Sindroame de hipofuncţie corticosuprarenală. 18. Medulosuprarenale – secreţie hormonală şi
efectele sale biologice. 19. Gonadele – secreţie hormonală şi efectele sale biologice. Pubertatea.
20. Menopauza. 21. Disfuncţia erectilă la pacientul diabetic şi nediabetic. 22. Intervenţia medicală specifică la pacientul cu diabet şi boală endocrinologică.

1.2 Baremul activităţilor practice
1. Palparea glandei tiroide şi concordanţa cu explorarea ecografică a tiroidei: 30 cazuri. 2.
Interpretarea scintigramei şi iodocaptării tiroidiene: 20 buletine. 3. Reflexograma achiliană: 10
buletine. 4. Interpretarea radiografiilor şa turcească (20), pumn (10). 5. Efectuarea şi interpretarea testelor dinamice de apreciere a secreţiilor hipofizare, corticosuprarenaliene,
tiroidiene şi ale gonadelor: 30. 6. Asistarea şi interpretarea ecografiei tiroidiene 30. 7. Asistarea
si interpretarea osteodensitometriei 20.
2. Obiective educaţionale.
Obţinerea de cunoştinţe de bază pentru stabilirea diagnosticului prezumptiv de boală endocrină şi a principiilor de tratament; înţelegerea impactului patologiei endocrine şi a tratamentelor specifice la pacienţii cu afecţiuni metabolice (diabet, dislipidemii, obezitate); diagnosticarea, evaluarea etiologiei şi opţiunile terapeutice ale disfuncţiei erectile la pacientul cu diabet zaharat,diagnosticarea, evaluarea etiologiei şi opţiunile terapeutice ale disfuncţiei sexuale feminine la
pacientele cu diabet zaharat.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Stabilirea unui diagnostic prezumptiv de boală endocrină prin interpretarea tabloului clinic,
recomandarea şi interpretarea analizelor hormonale şi imagistice de primă intenţie. Stabilirea
diagnosticului de disfuncţie erectilă, disfuncţie sexuală feminină identificarea hipogonadismului şi
aplicarea criteriilor de trimitere la medicul specialist endocrinolog. Identificarea obezitatii endocrine
Pentru toate competenţele- abilitate de a efectua procedura fără supraveghere

Modulul 10, ANUL IV: PEDIATRIE (2 luni)
Nr. ore curs. 12
Nr. ore practică. 200
1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1. Alimentaţia sugarului – aspecte generale. 2. Alimentaţia copilului. 3. Evaluarea stării de nutriţie
0-18 ani. 4. Denutriţia şi carentele nutriţionale la copil. 5. Bolile înnăscute ale metabolismului.
6.Particularităţi ale patologiei medicale la copil. 7. Principalele probleme neurologice la copil. 8.
Urgenţe pediatrice. 9. Particularităţi ale diabetului zaharat la copil. 10. Obezitatea şi dislipidemiile
la copil 11. Intervenţia medical-nutriţională la copiii cu diabet zaharat.
1.2 . Baremul activităţilor practice
1. Determinarea clinică a stării de nutriţie a sugarului şi copilului mic: 30 cazuri 2. Evaluarea
dezvoltării staturo-ponderale: 30 cazuri. 3. Dieta sugarului şi copilului mic cu afecţiuni
metabolice: 20 diete. 4. Managementul de caz în diabetul zaharat la copil – 10 cazuri. 5.
Managementul de caz în obezitatea la copil- 10 cazuri. Educarea familiei si a copilului purtator de
pompa de insulina
2. Obiective educaţionale.
Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru evaluarea stării de nutriţie şi stabilirea
nevoilor nutriţionale şi a planurilor alimentare la grupa de vârstă 0-18 ani; diagnosticul şi
tratamentele bolilor înnăscute ale metabolismului; stabilirea particularităţilor diagnosticului şi a
managementului diabetului zaharat la copil; stabilirea diagnosticului şi a managementului
obezităţii la copil; stabilirea diagnosticului şi a managementului dislipidemiilor la copil;
identificarea urgenţelor pediatrice şi criterii de trimitere în serviciul de specialitate
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Stabilirea şi aplicarea planurilor de evaluare nutriționale şi stabilirea nevoilor nutriţionale,
prescrierea planurilor alimentare la grupa de vârstă 0-18 ani; diagnosticul şi tratamentele bolilor
înnăscute ale metabolismului; Particularizarea diagnosticului şi a managementului diabetului
zaharat la copil, inclusiv iniţierea şi urmărirea tratamentului cu pompe de insulină şi a
monitorizării continue a glucozei; stabilirea diagnosticului şi a managementului obezităţii la copil;
stabilirea diagnosticului şi a managementului dislipidemiilor la copil.
Pentru toate competenţele- abilitate de a efectua procedura fără supraveghere
Modulul 11, ANUL IV: BIOSTATISTICĂ MEDICALĂ (2 săptămâni)
Nr. ore curs. 3
Nr. ore practică. 50

1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1. Designul şi obiectivele unui studiu. 2. Tipuri de studii (longitudinale, cros-secţionale). 3.
Metodele randomizării. 4.Tipuri de date (tipuri de variabile, distribuţii). 5. Conceptele ipotezei
nule, semnificaţia statistică. 6. Date continui (Distribuţia Student, testul t-pereche şi nepereche).
7. Teste ne-parametrice. 8. Corelaţia şi regresia liniară. 9. Regresia logistică. 10. Studii
randomizate controlate. 11.Studii observaţionale. 12. Greşeli comune în utilizarea metodelor statistice

1.2 Baremul activităţilor practice:
1. Elaborarea unui plan de cercetare (obiective, design-ul studiului, loturi) – 2 protocoale. 2.
Analiza critică a datelor din studii – 5 studii. 3. Aplicarea metodelor statistice pe baze de date –
testul Student, corelaţii – 5 analize
2. Obiective educaţionale.
Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul stabilirii obiectivelor, alegerii designului
și interpretării statistice a datelor obținute din studii clinice și experimentale; analiza critică a
datelor din studii
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Cunoaşterea şi aplicarea principiilor de organizare, analiză a datelor şi interpretare critică a
rezultatelor obţinute în studii clinice şi experimentale.
Pentru toate competenţele- abilitate de a efectua procedura fără supraveghere
Modulul 12, ANUL IV: BIOETICĂ MEDICALĂ (2 săptămâni)
Nr. ore curs. 3
Nr. ore practică. 50
1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii. 2. Etica în relaţia medic-pacient.
3. Greşeli şi erori în practica medicală. 4. Probleme etice la începutul şi finalul vieţii. 5. Probleme
etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane, genetică şi genomică. 6. Etica cercetării pe
subiecţi umani
1.2 . Baremul activităţilor practice:
1. Elaborarea unui formular de consimtământ informat pentru consultaţii de ambulator şi
internare – 2 exemple. 2. Elaborarea unui formular de consimtământ informat pentru studiu clinic
2. Obiective educaţionale.
Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru aplicarea standardelor de etică în relaţia
curentă medic-pacient şi în cercetarea pe subiecţi umani cu respectarea drepturilor la
confidenţialitate şi informare a pacienţilor, respectiv a subiecţilor incluşi în studii
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Cunoaşterea şi aplicarea standardelor de etică în relaţia curentă medic-pacient şi în cercetarea pe
subiecţi umani
20
Pentru toate competenţele- abilitate de a efectua procedura fără supraveghere
Modulul 13, ANUL IV: TERAPIE INTENSIVĂ ŞI UPU (3 luni)
Nr. ore curs.25 ore
Nr. ore practică. 300 ore
1. Tematică.
1.1. Tematica cursurilor
1. Echilibrul nutritiv – energetic şi anomaliile acestuia. 2. Echilibrul respirator. 3. Echilibrul
circulator; evaluarea functiei cardiace şi a variabilelor hemodinamice. 4. Echilibrul excretor şi
echilibrul acido-bazic. 5. Insuficienţa respiratorie. 6. Resuscitarea cardio-respiratorie. 7. Şocul. 8.
Durerea şi combaterea ei. 9. Terapia intensivă a principalelor sindroame acute din medicina
internă. 10. Terapia intensivă a bolilor infecţioase. 11. Terapia intensivă a intoxicaţiilor acute. 12.
Coma depăşită. 13. Tehnici şi aparatură specifice terapiei intensive la pacienţii diabetici. 14.
Principiile de monitorizare şi urmărire ale bolnavului critic.
1.2. Baremul activităţilor practice
1.Instalarea de linii venoase periferice – 20 (efectuare), 2. Instalarea de linii venoase centrale – 20
(in limita posibilitatilor, asistare). 3. Intubaţia traheală- orotraheală – 10 (pe manechin). 4.
Instalarea de sondă gastrică – 20. 5. Instalarea de sondă uretrovezicală – 20, 6. Monitorizarea
temperaturii centrale şi periferice – 50, 7. Menţinerea permeabilității căilor aeriene la bolnavi
neintubaţi, inconştienţi, paralizaţi – 10, 8. Utilizarea aparatelor de ventilaţie mecanică (asistare) –
10, 9. Oxigenoterapie – 10.
2. Obiective educaţionale.
Deprinderea de cunoştinţe teoretice şi aplicarea practică a recunoaşterii şi evaluării pacientului
critic; aplicarea principiilor de tratament în stările critice
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în
urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Recunoaşterea şi evaluarea pacientului critic – stop cardiorespirator, şoc, comă; aplicarea
măsurilor iniţiale pentru restabilirea şi menţinerea funcţiilor vitale prin resuscitare
cardiorespiratorie de bază (inclusiv defibrilare electrică), menţinerea căilor aeriene deschise,
restabilirea volemiei şi echilibrului acido-bazic şi electrolitic.
Pentru toate competenţele – abilitate de a efectua procedura fără supraveghere

Modulul 14, anul IV-V (18 luni) DIABETUL ZAHARAT, NUTRITIA, BOLILE
METABOLICE Subtemele VI-IX ( subiecte 27-52)
Subtemele VI- VIII – 6 luni
Nr. ore curs. 24
Nr. ore practică. 600 ore
Subtema VI Obezitatea 3 luni
28. Obezitatea – diagnostic, clasificare, epidemiologie.
29. Obezitatea – etiopatogeneză. Metabolismul energetic și reglarea balanței energetice
30. Obezitatea – factor de risc în patologie. Complicaţiile obezităţii .Relația dintre
obnezitate și diabetul zaharat de tip 2
32.Managementul obezităţii. (Prevenţia în obezitate, stilul de viaţa, terapia cognitiv
compotamentală, tratament farmacologic, chirurgia metabolică). Îngrijirea pacientului
post chirurgie metabolică.
1. Obiective: Cunoștințe generale despre „malnutriție” și în special despre excesul
ponderal. Dezvoltarea abilităților de diagnostic clinic și paraclinic a persoanelor obeze.
Evaluare și abordare holistică a persoanelor obeze. Managementul modern al obezității și
complicatiilor bolii. Evaluarea riscului bolii. Identificarea şi implementarea măsurilor de
prevenție
2. Aptitudini: Evaluarea clinică a unui bolnav obez cu redactarea unui plan de explorare
etiologică. Stadializarea bolii după ultimele ghiduri. Constientizarea diverselor modalităti de
intervenţie terapeutică dupa gradul obezităţii şi complicaţii. Inţelegerea relaâiei mediugene/epigenetică, a influențelor mediului (socio-economic, cultural, etnic, psihologic) asupra
consumul de alimente și posibilităţile de influienţare. Cunoaşterea criteriilor şi metodelor de
încadrare pentru medicaţie sau chirurgie bariatrică. Evaluarea preoperatorie a pacientului
obez, cunoaşterea tipurilor de intervenţie şi a riscurilor. Dispensarizarea postoperatorie.
Capacitatea de evaluare a programelor terapeutice preventive sau curative.
3. Atitudini : Atitudine nediscriminativă faţă de bolnavii obezi. Insuşirea lucrului în echipă
cu identificarea rolului si responsabilităţii într-o echipă multidisciplinară. Capacitatea de a
consilia indivizi, grupuri, organizaţii sau populaţia pentru terapia preventivă şi curativă a obezităţii. Terapie cognitiv-comportamentală
4. Rezultate aşteptate si competenţe; Diagnosticarea şi stadializarea obezităţii; întelegerea, cunoaşterea şi aplicarea metodelor terapeutice conform ghidurilor şi adaptat fiecărui caz.
Ingrijire nutriţională a obezilor. Generarea şi adaptarea programelor de educaţie terapeutică  funcţie de persoana sau grupul de obezi ingrijiti.
Subtema VII. Dislipidemiile. Sindrom Metabolic 2 luni
32. Dislipidemiile – nosologie, screening, diagnostic.
33. Dislipidemiile – etiopatogeneză.
34. Managementul dislipidemiilor (preventiv şi curativ)
35. Sindromul metabolic. Definiţia, diagnostic, epidemiologie, impact, abord terapeutic
36. Evaluarea şi managementul riscului cardiovascular.
37. Hiperuricemiile – diagnostic, tratament.
38. Ficatul gras non-alcoolic. Steatohepatita non-alcoolică.
1. Obiective : Cunoaşterea şi înţelegerea fiziologiei si fiziopatologiei metabolismului lipidic;
cauze primare si secundare ale dislipidemiilor, consecinţe, bazele terapiei. Cunoştinte şi abilităţi
pentru diagnosticarea şi tratarea preventivă şi curativă a sd metabolic. Evaluarea riscului cardiovascular.

2. Aptitudini: Evaluarea comprehensivă a unui pacient cu sd metabolic, clinic şi functional.
Stabilirea corelaţiilor de risc şi a bazelor abordului terapeutic. Armonizarea ghidurilor de
tratament preventiv şi curativ existente.
3. Atitudini: Capacitate de analiză şi sinteză a datelor pacienţilor şi a trendurilor
îmbolnăvirilor. Abilităţi de a alege modalităţile explicative ale tratamentului şi necesităţii
dispensarizării. Capacitatea de a putea lucra într-o echipa multidisciplinară
4. Rezultate aşteptate şi competenţe: Capacitatea de a face screeningul sd metabolic, a
evalua corect şi complet componentele sale şi a face un tratament precoce şi complex. Capacitatea
de a genera, urmări şi evalua un program de screening şi monitorizare a sd metabolic.
Subtema VIII. Alte boli de metabolism şi nutriţie 1 lună
39. Hemocromatoza – diagnostic, tratament.
40. Boala Wilson – diagnostic, tratament.
41. Porfiriile – diagnostic, tratament.
42. Erorile înnăscute ale metabolismului intermediar – diagnostic, tratament.
43. Riscul oncogen al bolilor metabolice.
1. Obiective: Inţelegerea mecanismelor fiziopatologice ale bolilor metabolice ca bază a
diagnosticului şi managementului acestora.
2. Aptitudini: Inţelegerea şi utilizarea diverselor metode de diagnostic şi tratament a bolilor metabolice.
3. Atitudini: Recunoasterea rolului medicilor de alte specialităţi în abordarea bolnavilor cu
boli de metabolism. Capacitatea de lucru în echipă.
4. Rezultate aşteptate şi competenţe: Identificarea persoanelor cu boli metabolice, capacitatea
de a diagnostica aceste boli şi de a aplica un management efectiv. Evaluarea riscului cardiovascular şi a riscului oncogen şi abord terapeutic precoce.
Examen evaluativ dupa aceste 6 luni.
Subtemele IX – X.
IX – NUTRIŢIE CLINICĂ 10 luni

Nr. ore curs. 44
Nr. ore practică. 1100 ore
44. Alimente şi nutrimente (macro şi micronutrimente) rol, surse, carenţe şi exces. Suplimentele
alimentare.
45. Evaluarea nutriţională : Noțiuni de antropometrie, evaluarea aportului și consumului energetic
(biochimic, clinic şi dietetic), evaluarea compoziţiei corporale.
46. Principiile alimentaţiei sănătoase, ghiduri şi recomandări nutriţionale. Nutriţia în diferite
perioade ale vieţii. Nutritia şi activitatea fizică.
47. Comportament alimentar normal şi pathologic (tulburări de comportament alimentar).
Educaţia nutriţională.
48. Elaborarea unei prescripţii dietetice. Principii de dietoterapie în boli acute şi cronice
49. Denutriţia.
50. Alimentaţia enterală şi parenterală.
51. Principii de gastrotehnie.
52. Principiile studiului epidemiologic. Cercetarea nutriţională principii şi metode.
1. Obiective: Înţelegerea fundamentelor ştiinţifice ale recomandărilor nutriţionale la omul
sănătos şi bolnav. Capacitatea de evaluare nutriţionalş completă. Capacitatea de elaborare a
terapiei medicale nutriţionale. Familiarizarea cu programele de educaţie nutritională. Elaborarea
de programe nutriţionale de prevenţie sau curative. Capacitatea de a genera sau a se integra în
cercetarea în nutriţie
2. Aptitudini: Abilitatea de a stabili diagnosticul şi evaluarea stării de nutriţie (clinic,
biochimic cât şi prin tehnici complementare cum ar fi calorimetria indirectă, BIA, metode de
determinare a compozitiei corporale etc ) Capacitatea de a recomanda / elabora tratamentul
nutrițional adecvat fiecărei patologii, punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor nutriționale
medicale sau chirurgicale. Capacitatea de a desfaşura educaţie medicală nutritională
3. Atitudini: de management a unui serviciu de nutriţie. Capacitatea de a lucra în echipă, în
interacțiune cu alți medici (medici generaliști și de alte specialităţi) și para-medicale
(dieteticieni, asistente medicale, kinetoterapeuti etc). Capacităţi de comunicare
4. Rezultate aşteptate şi competenţe: Evaluarea nutriţională şi intervenţia în : 1. boli ale
supraalimentaţiei (obezitate, inclusiv monitorizarea dupa chirurgia bariatrică, diabet zaharat de tip
2, sindrom metabolic, dislipidemiile, steatopatite metabolice (NASH), 2. malnutriție (persoana în
vârstă, fragilă, cancer, situaţii de agresiune, insuficiență de organe, boli digestive, spitalizare, boli
cronice, deficiențe nutriționale specifice), 3. patologii legate de alimente sau care necesită recomandări dietetice (alergii alimentare specifice, erori înnăscute de metabolism) și 4. tulburări
de alimentație (anorexie, bulimia,etc.).
De asemenea, este competent în toate domeniile legate de prevenirea bolilor nutriționale sau
condiții pentru care nutriția este un factor predispozant sau de protecție.
Examen evaluativ al modulului de nutriție.
Subtema X 2 luni :
Integrarea cunostințelor dobîndite in anul 1 (modulul 1 ) și anul 4 si 5 (modulul 14)
Ultimele 2 luni sunt recapitulative și integrative pentru reevaluarea metodologiei cercetarii
științifice, a capacitătilor de educație terapeutică și de comunicare și in vederea pregătirii examenului specialitații.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
Programele de formare se dezvoltă in spirală. Ele trebuie să asigure cunoştinţe,competenţe practice şi atitudinale fundamentale care să crească progresiv responsabilitatea în
gestionarea problemelor clinice. Experienţa practicii supravegheate din modulele fundamentale/conexe dar şi din cele ale specialităţii dezvoltă judecata şi maturitatea clinică.
Problemele manageriale, de atitudine, interacţiunea cu pacienţii, colegii şi autorităţile trebuie de învăţat a fi rezolvate. La finalul programului de 5 ani, rezidentul trebuie să fie capabil să practice
specialitatea, dar să fie deschis să includă noi cunoştinţe şi competenţe pe parcursul viitoarei cariere.
Scopul şi obiectivele educaţionale generale sunt de a dobândi
1. Cunoştinte, abilităţi şi performanţe comune tuturor specialităţilor medicale şi care stau la
baza dezvoltării ulterioare a carierei profesionale:
– efectuarea anamnezei şi examen fizic corect oricărui pacient
– înţelegerea solidă a biologiei şi abilităţi de diagnostic
– folosirea tehnologiilor actuale, proceduri de raţionamemnt profesional
– aplicarea medicinii centrate pe pacient
– asigurarea siguranţei pacientului

2. Dezvoltare personală :
– comportament personal profesional
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi pedagogice
– prioritizarea acţiunilor, managementul timpului
– dezvoltarea autonomiei profesionale
3. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
– dezvoltarea abilităţilor tehnice, informatice şi de cercetare
– revizuirea critică a literaturii ştiinţifice şi aplicarea medicinii bazate pe dovezi
– aplicarea principiilor bioeticii, confidenţialitate, consimţământ informat
– menţinerea încrederii
4. Relaţii profesionale şi parteneriate
– lucru în echipă şi leadership
– cunoaşterea problemelor din sănătate şi a legislaţiei în vigoare
– identificarea impedimentelor pentru un stil de viaţă sănătos şi acţiune într-un cadru
multidisciplinar
– managementul şi promovarea sănătăţii

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:
Specialitatea Diabet zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice implică însuşirea cunoştinţelor şi abilităţilor privind screeningul, diagnosticul, măsurile de prevenţie şi managementul clinic general
al bolilor metabolice enunţate din tematica şi a complicaţiilor acute şi cronice ale acestora.
Include şi abordează nutriţia individului sănătos, evaluarea stării de nutriţie şi managementul
nutriţional al pacienţilor cu afecţiuni acute şi cronice (diagnosticul, terapia medicală nutriţională şi
monitorizarea/reintervenţia).
Specialiştii vor fi capabili să stabilească diagnosticul complet şi să acorde îngrijirile medicale necesare unui pacient cu diabet zaharat în condiţiile unei patologii multiple asociate, vor
fi abilitaţi să evalueze mecanismele şi să aplice mijloacele terapeutice adecvate pentru a preveni şi
controla obezitatea, dislipidemiile, sindromul metabolic, patologia cardiovasculară asociată
acestora, hiperuricemiile şi alte boli cu implicaţii metabolice şi nutriţionale cât şi să conducă
educaţia medicală terapeutică. Specialitii vor fi capabili sa genereze programe de screening si
dispensarizare a bolilor metabolice si a problemelor legate de nutritie şi sa desfasoare activitatea
de cercetare în domeniul diabetului zaharat, bolilor metabolice şi nutriţiei.

Obiectivele specifice specialităţii reprezintă insuşirea temeinică a cunoştinţelor, abilitatilor si
atitudinilor privind :
– Principalele boli cronice netransmisibile şi factori de risc (diabet zaharat,
suprapondere, obezitate, dislipidemii, risc cardiovascular şi metabolic, sindrom metabolic,
hiperuricemii, stil de viaţă nesănătos)
– Hipoglicemiile de cauză non-diabetică şi diabetică
– Nutriţie individului sănătos
– Dietoterapie în boli acute si cronice (metabolice, cardiovasculare, digestive, renale,
imunologice, pulmonare, etc)
– Dietoterapie în situaţii speciale (gravide, lăuze, sportivi, copii, varstnici,
comunităţi)
– Boli metabolice ereditare /erori înăscute de metabolism
Specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice este caracterizatş prin concomitenţa
medicinii de spital i de ambulator, a celei curative dar şi preventive. Medicii trebuie să facă faţă
urgenţelor specifice bolilor metabolico-nutriţionale, dar si urgenţelor complicaţiilor acestor boli.
Ei trebuie sa elaboreze, desfăşoare şi evalueze programe de screening clinic si nutriţional, cât şi
dispensarizarea activă a persoanelor depistate cu diabet zaharat sau alte boli metabolice şi nutriţionale. Fiind singurii medici nutriţionişti trebuie să aibă cunoştinţe şi abilităţi de a gestiona
servicii/programe de nutriţie şi de a educa alţi medici sau alte categorii de lucrători în sănătate in acest domeniu .
REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea pregătirii:
– Să aibă abilitățile necesare pentru a comunica eficient cu pacienții și colegii
– Să aibă o înțelegere profundă a științelor medicale și competențele necesare pentru
diagnosticul și tratamentul afecțiunilor metabolice într-un sistem independent de practică
medicală
– Să poată face un diagnostic diferențial corect al pacienților cu afecțiuni metabolice pe
baza anamnezei, examenului clinic și investigațiilor imagistice/de laborator.
– Să aibă competența de a efectua/recomanda investigațiile paraclinice specifice
specialității.
– Să poată realiza un plan terapeutic complet pentru pacient, cu o bună cunoaștere a
tratamentelor disponibile, inclusiv pentru promovarea sănătății, prevenția bolii și management pe
termen lung.
– Să utilizeze abilitățile de învățare pe termen lung pentru a/și menține la zi cunoștiințele
– Să aibă calitățile de profesor, om de echipă dar și de șef.
– Să aibă abilități manageriale pentru a dezvolta servicii integrate în domeniul
afecțiunilor metabolice.
– Să aibă capacitatea de a gestiona corect timpul și resursele pentru beneficiul
pacienților.
– Va practica medicina conform normelor de deontologie ale CMR.
– Va putea deveni automat membru cu drepturi depline al SRDNBM (Societatea
Romană de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice)

Scopul şi obiectivele educationale generale sunt de a dobăndi
1. Cunostinte, abilități si performante comune tuturor specialităților medicale şi care stau
la baza dezvoltarii ulterioare a carierei profesionale:
– efectuarea anamnezei si examen fizic corect oricărui pacient
– intelegerea solidă a biologiei şi abilităti de diagnostic
– folosirea tehnologiilor actuale, proceduri de rationament profesional
– aplicarea medicinii centrate pe pacient
– asigurarea sigurantei pacientului
2. Dezvoltare personală :
– comportament personal profesional
– dezvoltarea abilitatilor de comunicare şi pedagogice
– prioritizarea actiunilor, managementul timpului
– dezvoltarea autonomiei profesionale
3. Cercetare ştiinţifică ş dezvoltare
– dezvoltarea abilităţilor tehnice, informatice şi de cercetare
– revizuirea critică a literaturii ştiintifice şi aplicarea principiilor bazate pe dovezi
– aplicarea principiilor bioeticii, confidenţialitate, consimţămant informat
menţinerea increderii
4. Relaţii profesionale şi parteneriate
– lucru in echipă şi leadership
– cunoaşterea problemelor din sănătate şi a legislatiei in vigoare
– identificarea impedimentelor pentru un stil de viaţă sănătos şi acţiune intr-un cadru
multidisciplinar
– managementul şi promovarea sănătăţii
Obiectivele specifice specialităţii reprezintă însuşirea temeinică a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor privind :
– Principalele boli cronice netransmisibile şi factorii lor de risc (diabet zaharat,
suprapondere, obezitate, dislipidemii, risc cardiovascular şi metabolic, sindrom metabolic,
hiperuricemii, stil de viaţă nesănătos)
– Hipoglicemiile de cauză non-diabetică şi diabetică
– Nutriţie individului sănătos
– Dietoterapie în boli acute si cronice (metabolice, cardiovasculare, digestive, renale,
imunologice, pulmonare, etc)
– Dietoterapie în situaţii speciale (gravide, lăuze, sportivi, copii, varstnici, comunităţi)
– Boli metabolice ereditare /erori înăscute de metabolism
Examenul de medic specialist:
Probe de evaluare, specifice programului:

– probă scrisă DA
– examen clinic DA
– probă de abilităţi/manualităţi DA
– probă pe casetă video ± DA
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de
instruire. Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 30%, restul de 70%, fiind
dedicată activităţilor practice şi studiului individual. (Anexa I,II,III)
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută
în unitatea de pregătire de către coordonatorul respectivului stagiu şi îndrumătorul, în funcţie de
stagiul modulului parcurs .
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU si note
La finalul anului I de rezidenţiat, se va susţine o testare care îşi propune să evalueze cunoştinţele
teoretice şi practice în specialitate. (Anexa IV). Întreaga activitate de pregătire este monitorizată
prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite,
activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie
medicală continuă. Se va elaborara o platformă electronică (log-book electronic) pentru
monitorizarea pregătirii rezidenţilor, pe circuitul îndrumător de rezidenţiat (responsabil de
pregatire), centru universitar, Ministerul Sănătăţii ca supervizor.
La examenul organizat la sfârşitul primului an de stagiu:
– testare din materia de specialitate, nota minimă de promovare este 7,00 (şapte) sau 70%.
Examenul nu poate fi repetat decât de 2 ori în timpul celor 5 ani de pregătire.
Anexa I.Metode didactice
Crt Metode didactice Parametru formativ
*
Ore (minimum)
1 Autopregatire (tratate, reviste, internet) 1, 2 1,5 ore/zi
2 Educaţia (de către cadrul didactic) la
camera de gardă#
, ambulatoriu de
specialitate ## şi la patul bolnavului
1,2,3,4 5.500 ore/ 5 ani
3 Cursuri 1, 2 225 ore/5 ani
4 Conferinţe monodisciplinare 1,2 30 ore/an
5 Conferinţe multidisciplinare,
manifestări ştiinţifice extraspitaliceşti
1,2 40 ore/an
6 Demonstraţii şi lucrări practice
(inclusiv laborator paraclinic orientat
catre Diabet, nutriţie şi boli
metabolice)
1,2,3 100 ore/an
7 Cercetare 1,2,3 60 ore/an
8 Analiza literaturii de specialitate
(articole, studii, etc)
1,2 45 ore/an
29
1=cunoştinţe; 2=aptitudini; 3=atitudini; 4=experienţă
#
,
## : pentru modulele specialităţii de bază, cel putin 2 gărzi pe lun şi cel puţin 1 zi de ambulator
Anexa II.Metode de evaluare formativă
Crt Metoda
de
evaluare
Ce se
evaluează
Cine este
abilitat să
evalueze
Metodologie Frecvenţa Criterii de
apreciere
evaluare
1 Observarea
activitaţii
zilnice
– propriu-zisă
– evaluare
periodică a
foilor de
observaţie
-evaluaere
log-bookului
1,2,3,4 Cadrul didactic
îndrumator şi
Responsabilul
de program
Vizite
zilnice/evaluare
directa/
Permanent Calificativ
acordat la
sfârşitul
modulului/stag
iului de cadrul
didactic
îndrumator
Confirmarea
îndeplinirii
obiectivului
(Caietul de
stagiu şi
portofoliu)
2 Observarea
activitaţii
de către
responsabilii
– studii de caz
– lucrări
practice
– cercetare
etc.
1,2,4 Cadrul didactic
îndrumator şi
Responsabilul
de program
Discuţie cu
responsabilii
– studiilor de
caz, lucrarilor
practice
-cercetare etc.
Săptămânal Calificativ
acordat cel
puţin anual şi
inclus în
Caietul de
stagiu şi
portofoliu
3 Colocvii 1,2 Cadrul didactic
îndrumator
Metodologie
stabilită de
responsabilul de
program/modul
şi aplicată de
cadrele
didactice
La sfârsitul
fiecarui
modul/stagiu
de pregatire
Calificativ
acordat de
cadrul didactic
îndrumător şi
inclus în
Caietul de
stagiu şi
portofoliu şi
Catalogul
examenelor
1=cunoştinţe; 2=aptitudini; 3=atitudini; 4=experienţă
Anexa III.Metode de evaluare integrativă
Crt Modalita
tea de
evaluare
Ce se
evaluaeză
Cine
evaluează
Metodologia
evaluarii
Frecvenţa Metoda de
apreciere/
evaluare
1 Examen
scris
1,2 Responsabil
de
program/mod
Raspunsuri
redacţionale/cu
răspuns
La sfârşitul
fiecărui
modul, cu
Calificativ
acordat în
Caietul de
30
ul multiplu la
alegere
excepţia
celor de diabet
care sunt
anuale
stagiu, în
portofoliu şi în
Catalogul
examenelor
2 Examen
scris
/colocvii
1,2,3 Responsabil
de program/
modul
Metodologie
stabilită de
conducătorul
stagiului şi
aplicată de
cadrele
didactice
La sfârşitul
fiecărui
modul, cu
excepţia
celor de diabet
care sunt
anuale
Calificativ
acordat în
Caietul de
stagiu,
în portofoliu şi
în Catalogul
examenelor
3 Examen
practic
1,2,3,4 Responsabil
de program/
modul
Caz clinic La sfârşitul
fiecărui
modul, cu excepţia
celor de diabet
care sunt
anuale
Calificativ
acordat în
Caietul de
stagiu,
în portofoliu şi
în Catalogul
examenelor
4 Evaluarea
capacităţii
de efectuare
a manevrelor
invazive
1,2,4 Cel puţin 2
cadre
didactice, cel
puţin
2 manevre
Responsabil
de program
În funcţie de
situaţia
specifică
(pacient/simula
re
La sfârsitul
fiecarui
modul, cu
excepţia
celor de diabet
care sunt
anuale
Formulare
standardizate
ataşate
Caietului de
stagiu şi în
portofoliu
5 Intervievarea
colegilor şi a
pacienţilor
3 Colegii şi
pacienţii
Îndrumatorul
direct
Recomandată Anual Formulare
standardizate;
concluziile
sunt ataşate
Caietului de
stagiu şi
portofoliului
6 Evaluarea
Portofoliului
de realizări
1,4 Responsabilu
l de program
Evaluarea
Caietului de
stagiu şi
Portofoliului
Anual Calificativ
acordat cel puţin
anual şi
inclus în
Caietul de
stagiu şi în
portofoliu
1=cunoştinţe; 2=aptitudini; 3=atitudini; 4=experienţa
Anexa IV. Metode de evaluare certificativă
La sfârsitul programului de 5 ani, rezidenţii susţin un examen complet (probă scrisă, probe clinice
şi probă practică), care evaluează toate componentele competenţei profesionale. Accesul la acest
examen este condiţionat de promovarea tuturor examenelor stagiilor anterioare. Examenul de la
sfârşitul programului va fi conceput de către coordonatorii/responsabilii de program din toate  centrele universitare care pregatesc rezidenti, în aşa fel încât să evalueze uniform/egal nivelul de
cunoştinţe teoretice şi practice şi judecata clinică în toate domeniile în care medicul specialist de
diabet zaharat, nutritive si boli metabolice este obligat să aibă un înalt nivel de competenţă.

Examenul constă în patru probe:
1. proba scrisă (subiecte de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice);
2. două probe clinice (1 caz de Medicină internă şi 1 caz de Diabet zaharat, Nutriţie şi Boli
Metabolice);
3. proba practică de interpretare a unor investigaţii.
b. La examenul organizat la sfârşitul primului an de stagiu:
– testare din materia de specialitate, nota minimă de promovare este 7,00 (şapte) sau 70%.
Examenul nu poate fi repetat decât de 2 ori în timpul celor 5 ani de pregătire.
TEMATICA DE EXAMEN
TEMATICA SPECIALITĂTII
TEMATICA DE MEDICINĂ INTERNĂ
I. PROBA SCRISĂ
II – III. DOUĂ PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICĂ
I. PROBA SCRISĂ
1. Metabolismul intermediar şi energetic al glucidelor, lipidelor şi proteinelor.
2. Tulburările echilibrului hidro-electrolitic şi acido-bazic.
3. Pancreasul endocrin, sinteza şi secreţia insulinei, reglarea insulinosecreţiei
4. Insulina: structură, mecanism de acţiune.
5. Homeostazia glucozei: factori reglatori, transportorii glucozei, utilizarea glucozei; starea de post
şi starea post-prandială; rolul creierului în reglarea glucozei.
6. Diabetul zaharat-diagnostic şi clasificare. Istoria naturală şi stadializarea diabetului zaharat.
7. Diabetul zaharat tip1- epidemiologie, genetică, factori de mediu, patogeneză, manifestări clinice.
Particularităţi ale diabetului copilului
8. Diabetul zaharat tip 2 – epidemiologie, genetică, factori de mediu, patogeneză, manifestări clinice
9. Diabetul monogenic; diabetul şi sarcina (diabetul pregestaţional şi gestaţional). Alte forme de
diabet zaharat. Cauze secundare de diabet zaharat.
10. Abordarea diabetului zaharat în practica medicală – principii şi strategia generală. Diabetul
zaharat – boală cronică netransmisibilă
11. Insulinorezistenţa: diagnostic şi evaluare; insulinorezistenţa generală şi localizată
(insulinorezistenţa hepatică, cerebrală). Sindrom cu insulinorezistenţă extremă.
12. Tratamentul nefarmacologic în diabetul zaharat. (Dieta şi exerciţiul fizic la copil, adolescent,
adult, bătrân, cu diabet zaharat necomplicat şi cu complicaţii, Optimizarea stilului de viaţa,
32
Terapie comportamentală).
13. Educaţia în diabetul zaharat – principii, obiective, evaluare.
14. Tratamentul cu insulină în diabetul zaharat. Tipuri de insulină şi modalităţi de administrare şi
evaluare; pompe de insulină, CGMS, SMBG etc
15. Tratamentul cu preparate noninsulinice injectabile şi cu medicaţie orală în diabetul zaharat.
Chirurgia metabolică.
16. Sindroame hiperglicemice acute : Cetoacidoza diabetică, Starea hiperglicemică hiperosmolară
patofiziologie, diagnostic, tratament.
17. Acidoza lactică. Diagnosticul acidozelor metabolice la pacientul diabetic
18. Hipoglicemiile la persoanele nediabetice. Definiţie, clasificare, fiziopatologia hipoglicemiilor,
principalele forme clinice. Hipoglicemia la bolnavul diabetic, diagnostic, management clinic
19. Factori de risc şi mecanisme implicate în apariţia complicaţiilor cronice ale diabetului zaharat
20. Retinopatia diabetică-screening, diagnostic, management.
21. Nefropatia diabetică-screening, diagnostic, management.
22. Neuropatia diabetică periferică şi viscerală – screening, diagnostic, management.
23. Piciorul diabetic-screening, diagnostic management.
24. Riscul şi patologia cardiovasculară în diabetul zaharat. Hipertensiunea arterială la pacientul
diabetic. Boala arterială ocluzivă la pacientul diabetic.
25. Alte complicaţii ale diabetului zaharat : complicaţii cutanate şi osteoarticulare, tulburările de
somn la pacientul diabetic, depresia şi tulburările cognitive la diabetici.
26. Managementul clinic al diabetului zaharat pre-, intra- şi postoperator.
27. Prevenţia în diabetul zaharat
28. Obezitatea – diagnostic, clasificare, epidemiologie.
29. Obezitatea – etiopatogeneză.
30. Managementul obezităţii. (stilul de viaţa, abordul cognitiv compotamental, medicaţie, chirurgia
bariatrică). Pacientul post chirurgie metabolică. Prevenţia în obezitate
31. Obezitatea – factor de risc în patologie. Complicaţiile obezităţii
32. Dislipidemiile – nosologie, screening, diagnostic.
33. Dislipidemiile – etiopatogeneză.
34. Managementul dislipidemiilor (preventiv şi curativ)
35. Sindromul metabolic. Definiţia, diagnostic, epidemiologie, impact, abord terapeutic
36. Evaluarea şi managementul riscului cardiovascular.
37. Hiperuricemiile – diagnostic, tratament.
38. Hemocromatoza – diagnostic, tratament.
39. Boala Wilson – diagnostic, tratament.
40. Porfiriile – diagnostic, tratament.
41. Erorile înnăscute ale metabolismului intermediar – diagnostic, tratament.
42. Riscul oncogen al bolilor metabolice.
43. Ficatul gras non-alcoolic.
44. Alimente şi nutrimente (macro şi micronutrimente) rol, surse, carenţe şi exces. Suplimentele
alimentare.
45. Evaluarea nutriţională: evaluarea consumurilor energetice şi a aporturilor (antropometric, biochimic, clinic şi dietetic), compoziţia corporală.
46. Principiile alimentaţiei sănătoase, ghiduri şi recomandări nutriţionale. Nutriţia în diferite perioade ale vieţii. Nutritia şi activitatea fizică.
47. Comportament alimentar normal şi patologic. Educaţia nutriţională.
48. Elaborarea unei prescripţii dietetice. Principii de dietoterapie în boli acute şi cronice
49. Denutriţia. Cauze endogene şi exogene. Consecinţe şi complicaţii. Evaluare si management
50. Alimentaţia enterală şi parenterală.
51. Principii de gastrotehnie.
52. Principiile studiului epidemiologic. Cercetarea nutriţională principii şi metode.
II. PROBA CLINICĂ de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
1. Diabetul zaharat – screening, diagnostic şi tratament.
2. Complicaţiile acute şi cronice ale diabetului zaharat – screening, diagnostic si tratament.
3. Obezitatea – screening, diagnostic şi tratament.
4. Dislipidemiile – screening, diagnostic şi tratament.
5. Hiperuricemiile – screening, diagnostic şi tratament.
III. PROBA CLINICĂ de medicină internă
1) Pneumoniile.
2) Bronsita cronică.
3) Emfizemul pulmonar.
4) Astmul bronsic.
5) Supuratiile bronho-pulmonare.
6) Cancerul bronho-pulmonar.
7) Tuberculoza pulmonară.
8) Miocarditele.
9) Valvulopatiile mitrale si aortice.
10) Cardiopatie ischemică (angina pectorală si infarctul miocardic).
11) Insuficienta cardiacă.
12) Aritmiile cardiace.
13) Hipertensiunea arteriala (esentiala si secundara).
14) Sindromul de ischemie periferica acuta si cronica.
15) Tromboflebite si tromboembolismul pulmonar.
16) Ulcerul gastric si duodenal.
17) Cancerul gastric.
18) Diareea si constipatia.
19) Cancerul de colon si rectosigmoidian.
20) Rectocolita ulcero – hemoragica.
21) Litiaza biliara.
22) Colecistita acută.
23) Hepatita cronică.
24) Ciroza hepatică.
25) Pancreatitele acute si cronice.
26) Glomerulonefritele acute si cronice.
27) Pielonefritele acute si cronice.
28) Insuficienta renală acută si cronică.
29) Litiaza urinară.
30) Anemiile.
31) Accidentele vasculare cerebrale.
IV. PROBA PRACTICA
1. Evaluarea stării de nutritie (antropometrie, clinic, biologic, dietetic)
2. Elaborarea planurilor de interventie nutritională (in diabet zaharat, obezitate, dislipidemii, denutritie
si hipovitaminoze, hiperuricemii).
3. Evaluarea riscului cardiovascular si metabolic.
4. Determinarea glicemiei, glicozuriei, acetonuriei.
5. Profilul glicemic – tehnica si interpretare.
6. Spectrul lipidic plasmatic – tehnica si interpretare.
7. Explorarea functionala renală (proteinurie, microalbuminurie, clearance creatininic).
8. Oftalmoscopia directă – tehnica si interpretare.
9. Explorarea echilibrului acido-bazic si hidro-electrolitic – tehnica si interpretare.
10. Teste de evaluare semicantitativă a sensibilitătii (diapazon, monofilamente).
11. Evaluare prin metoda Doppler a presiunilor la arterele membrelor inferioare.
12. Tehnica sedintelor de educatie individuală si de grup.
13. Principii de gastrotehnie.
14. Anchetele alimentare.
15. Metodologia testului de toleranta la glucoza oral.
16. Screeningul familial in bolile metabolice.
17. Metodologia cercetarii epidemiologice.
Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice (maxim 2000 caractere)
35
– Efectuarea si interpretarea TTGO (cu 75 g si 100 g glucoză)
– Folosirea glucometrului si interpretarea unui profil glicemic
– Folosirea seringii de insulină
– Folosirea penurilor de insulină
– Folosirea dispozitivelor de injectare a GLP1Ra
– Montarea unuei pompe de insulină şi setarea ratelor de infuzie şi a bolusurilor
– Montarea unui senzor CGMS şi interpretarea rezultatelor
– Determinarea compoziţiei corporale cu ajutorul dispozitivelor bazate pe bioimpedanţă
– Evaluarea stării de nutriţie, antropometrie – inclusiv măsurarea circumferinţelor si pliurilor
cutanate (calliper), determinarea HGS, completarea si interpretarea unui chestionar SGA
evaluare clinica si biochimica, aplicarea si interpretarea chestionarelor privind starea de nutritie
– Evaluare nutritională individuală şi în colectivităţi pe baza de anchete alimentare (chestionare)
– Alcătuirea planului de alimentaţie sănătoasă pentru diverse grupe de vârstă, pentru sportivi,
gravide, comunităţi
– Alcatuirea planului de intervenţie nutritională în diferite afecţiuni acute şi cronice
– Calculul riscului cardio-metabolic
– Oftalmoscopia directă pentru screeningul retinopatiei diabetice
– Efectuarea testelor de sensibilitate periferică pentru diagnosticul neuropatiei diabetice
– Efectuarea si interpretarea ECG, inclusiv căutarea elementelor de neuropatie autonoma cardiacă
– Efectuarea indicelui glezna/brat
– Efectuarea de teste pentru diagnosticul precoce al neuropatiei autonome (reflex galvanic al pielii,
etc)
– Publicarea a minim 3 abstracte si 2 articole de specialitate, în volumele congreselor naţionale sau
interanţionale, respectiv în reviste naţionale sau internaţionale indexate.
2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN DIABET ZAHARAT,
NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE
2.1. Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
– Urmare promovării examenului de medic specialist (standard profesional)
Medicul specialist în DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE are următoarele
competenţe profesionale:
• screening-ul, diagnosticul şi managementul clinic al tuturor formelor de diabet zaharat la grupele
de vârstă 0-18 ani şi peste 18 ani, în spital şi/sau ambulator. Managementul clinic include recomandări
de dietă şi alte elemente ale stilului de viaţă, educaţia terapeutică, prescrierea tuturor claselor de medicamente antihiperglicemiante şi al dispozitivelor medicale pentru administrarea medicaţiei şi monitorizarea glicemică în conformitate cu reglementările în vigoare; tratamentul complicaţiilor acute specifice;
• screeningul, monitorizarea şi tratamentul complicaţiilor cronice cu excepţia tratamentelor care
intră în competenţa exclusivă a altor specialităţi (terapia LASER, injecţiile intravitreene, intervenţii
chirurgicale oftalmologice, dializa şi transplantul renal, chirurgia piciorului diabetic, intervenţii de
revascularizare), tratamentul factorilor de risc asociaţi (hipertensiune arterială, dislipidemii)
• screening-ul, diagnosticul şi managementul clinic al tuturor formelor de dislipidemii la grupele
de vârstă 0-18 ani şi peste 18 ani, în spital şi/sau ambulator.
• screening-ul, diagnosticul şi managementul clinic al supraponderii şi obezităţii la grupele de
vârstă 0-18 ani şi peste 18 ani, în spital şi/sau ambulator, inclusiv prescrierea de medicaţie specifică şi
stabilirea indicaţiei pentru chirurgia bariatrică/metabolică la pacienţii cu obezitate cu sau fără
comorbidităţi.
• screening-ul, diagnosticul şi managementul clinic al tulburărilor de nutriţie la grupele de vârstă 0-
18 ani şi peste 18 ani, în spital şi/sau ambulator.
• screening-ul, diagnosticul şi managementul clinic al sindromului metabolic la grupele de vârstă
0-18 ani şi peste 18 ani, în spital şi/sau ambulator.
• screening-ul, diagnosticul şi managementul clinic hiperuricemiilor la grupele de vârstă 0-18 ani
şi peste 18 ani, în spital şi/sau ambulator.
• screening-ul, diagnosticul şi managementul clinic al hemocromatozei, porfiriilor şi erorilor
înnăscute ale metabolismului intermediar – diagnostic, tratament.
• evaluare, prescrierea şi monitorizarea terapiei medicale nutriţionale în boli acute şi cronice,
inclusiv nutriţia enterală şi parenterală,
• evaluarea nutriţională şi recomandări de alimentaţie la persoanele sănătoase
Proceduri care intră în competenţa medicului specialist în DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI
METABOLICE:
• oftalmoscopie directă; efectuarea şi interpretarea retinofotografiei – pentru screeningul
retinopatiei diabetice
• teste de sensibilitate semicantitativă – pentru screeningul neuropatiei diabetice periferice
• testarea neuropatiei autonome
• măsurarea indicelui gambă-braţ
• efectuarea si interpretarea ECG
• folosirea glucometrelor, testarea glicemiei si urmarirea profilului de SMBG
• montarea de sisteme de monitorizare continuă a glucozei şi interpretarea rezultatelor
• montarea şi monitorizarea tratamentului cu pompă de insulină
• evaluarea stării de nutriţie, inclusiv prin metode de analiză corporeală (efectuare şi interpretare
bioimpedanţă, interpretare DEXA)
• educaţia terapeutică a pacientului cu boli metabolice
• educatie terapeutica nutritionala individuala si de grup

2.2. Obligaţii
-ETICE, DEONTOLOGICE
-PROFESIONALE
– Obligaţiile etice şi deontologice sunt cele prevăzute de Codul de deontologie medicală al
Colegiului Medicilor din România
– Obligaţii profesionale: medicul acționează potrivit specialității, competențelor și practicii pe
care le are, cu excepția unor cazuri de urgență vitală, cu respectarea legilor şi reglementărilor în
vigoare.
2.3. Modulele de pregătire, similare unor atestate de studii complementare din cuprinsul
pregătirii, care intră in standardul profesional şi pot fi practicate urmare obţinerii titlului de
medici specialist;
1. Ultrasonografie abdominală
2. Ecografie vasculară Doppler
2.4. Domeniile adiţionale de dezvoltare profesională în specialitate, prin formare specializată
suplimentară (atestate de pregătire complementară existente în legislaţia MS), ulterior obţinerii
titlului de medic specialist. Obţinerea competenţelor urmatoare este asigurată prin susţinerea
examenelor de competenţă, ulterior examnenului de specialitate :
1. Ecografie vasculară la pacientul diabetic
2. Ecografie abdominală pacientul diabetic
3. Sexologie la pacientul diabetic

4. EMG la pacientul dabetic
PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE IN CURRICULUM
PRESEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,


NUME, PRENUME: PROF UNIV.DR.BABEŞ AUREL
SEMNĂTURA:

Lasă un răspuns