Curriculum de pregătire în specialitatea ENDODONȚIE

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

1. Definiţie
Endodonţia reprezintă ramura medicinii dentare care se ocupă cu morfologia,fiziologia şi patologia pulpei dentare şi a ţesuturilor perirapicale. Studiul şi practica endodonţiei cuprind cunoştinţele fundamentale şi clinice cu privire la biologia pulpei dentare,
etiologia, diagnosticul, prevenirea şi tratamentul afecţiunilor şi traumelor acesteia şi starea ţesuturilor periapicale. Abordarea profilactică, diagnostică şi de tratament se referă la:
1. Evidenţierea si prevenirea factorilor etiologici ai patologiei pulpare şi apicale prin cunoaşterea morfofiziologiei pulpei dentare şi a anatomiei spaţiului endodontic şi a parodontiului apical;
2. Evaluarea preoperatorie a posibilităţilor unui tratament endodontic corect prin stabilirea stadiului reversibil sau ireversibil al afecţiunii pulpare;
3. Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor moderne de tratament endodontic conservator, prin aplicarea celor mai adecvate metode permiţând menţinerea totală sau parţială a pulpei vii în
situaţia unei afecţiuni pulpare reversibile, ca şi a principiilor şi tehnicilor terapeutice aplicate în
situaţia unei afecţiuni pulpare ireversibile;
5. Identificarea factorilor care pot afecta evoluţia şi prognosticul unui tratament endodontic
ortograd, precum şi posibilităţile existente în situaţia necesităţii eventualei reluări a acestuia;
6. Cunoaşterea metodelor de tratament chirurgical asociate tratamentului endodontic convenţional;
7. Cunoaşterea principiilor biomecanice ale realizării restaurărilor morfo-funcţionale specifice
dinţilor trataţi endodontic;
8. Principiile specifice din odonto-terapia restauratoare;
9. Corelaţiile endo-parodontale;
9. Chirurgia endodontică şi dento-alveolară;
5. Restaurări protetice adaptate specificului dinţilor trataţi endodontic;
6. Principiile terapiei endodontice aplicate în pedodonţie;
6. Implicaţiile endodontice ale terapiei ortodontice;
7. Implantologia ca alternativă de tratament.

2. Durata rezidenţiatului: 3 ani
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri)pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 –
50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind
dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
Curricula de Endodonţie 2009 3
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,
participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
3. Structura stagiilor de pregătire în rezidenţiat
3A.1. Etapa de angajare şi luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social-administrative prezentarea medicului dentist la Spitalul sau Clinicile unde a fost repartizat, alegerea
îndrumătorului şi fixarea planului de activitate: 2 săptămâni
3A.1. Stagiul de Endodonţie: 20 luni
3A.2. Stagiul de Odontoterapie Restauratoare: 2 luni
3A.3. Stagiul de Parodontologie: 2 luni
3A.4. Stagiul de Chirurgie dento-alveolară: 2 luni
3A.5. Stagiul de Protetică: 2 luni
3A.6. Stagiul de Pedodonţie: 4 luni
3A.7. Stagiul de Ortodonţie: 2 luni
3A.8. Stagiul de Bioetică: 2 săptămâni
3A.9. Stagiul de Sănătate publică: 2 săptămâni
3A.10. Stagiul de Farmacologie clinică: 1 lună
3B. Ordinea de rotaţie a stagiilor în rezidenţiat
Anul I: endodonţie 12 luni
Anul II: endodonţie 8 luni
odonto-terapie restauratoare 2 luni
parodontologie 2 luni


Anul III: chirurgie dento-alveolară 2 luni
protetică 2 luni
pedodonţie 4 luni
ortodonţie 2 luni
bioetică 2 săptămâni
sănătate publică 2 săptămâni
farmacologie clinică 1 lună
Curricula de Endodonţie 2009 4
3C. Barem de promovare:

Anul I: Endodonţie
Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic
Anul II:
Endodonţie
Odonto-terapie restauratoare
Parodontologie
Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic
Anul III:
Chirurgie dento-alveolară
Protetică
Pedodonţie
Ortodonţie
Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic
Bioetică
Sănătate publică
Farmacologie clinică
Examen scris

4. Programul de activitate teoretică şi practică pe ani de pregătire
4.1. Anul I
4.1.1. Stagiul de ENDODONŢIE: 12 luni
4.1.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 24 ore
Cursuri
1. Introducere. Istoricul Endodonţiei. Obiectul Endodonţiei – ramură medico-chirurgicală a
ştiinţelor medicinei dentare. Stadiul actual al cunoştinţelor de specialitate în Endodonţie.
Terminologie.
2. Anatomia spaţiului endodontic.
3. Morfologia şi fiziologia pulpei dentare. Caracteristici morfologice şi funcţionale ale
complexului pulpo-dentinar şi rolul acestora în reuşita unor metode terapeutice biostimulatoare.
4. Factorii etiologici ai patologiei pulpare. Elemente de profilaxie în endodonţie. Mijloace de
diagnostic. Examenul radiologic. Raportul dinţilor cu structurile anatomice locale.
5. Manifestări inflamatorii ale ţesutului pulpar şi periradicular. Simptomatologia patologiei
pulpare. Evaluarea preoperatorie a posibilităţilor unui tratament endodontic corect.
6. Caracterul reversibil şi ireversibil al inflamaţiilor pulpare. Indicaţii şi principii privind
conservarea pulpei dentare prin tratament biologic conservator. Interpretarea clinicoradiologică a leziunilor periradiculare.
7. Inflamaţia pulpară ireversibilă. Indicaţii şi principii ale extirpării parţiale sau totale a
pulpei dentare.
8. Principii şi mijloace de determinare a lungimii canalelor radiculare. Consecinţele supra şi
subevaluării lungimii de lucru.
Curricula de Endodonţie 2009 5
9. Principii şi metode de realizare a tratamentului biomecanic de canal. Tehnici actuale,
manuale şi rotative, de tratament biomecanic. Metode neconvenţionale de preparare a canalelor radiculare: tehnici sonice, ultrasonice şi bazate pe radiaţia laser.
10. Criterii de selecţie a soluţiilor de irigare a spaţiului endodontic, rolul antiseptic şi chelator
al acestora. Interpretarea aspectelor de microscopie electronică ale dentinei radiculare parietale în urma pregătirii spaţiului endodontic.
11. Rolul medicaţiei endodontice, criterii de selecţie a substanţelor medicamentoase,posibilităţile de potenţare a efectelor antiseptice şi biostimulatoare. Evaluarea clinică şi
microbiologică a statusului endodontic.
12. Principiile obturaţiei de canal tridimensionale. Sigilanţi. Materiale şi metode actuale de realizare a obturaţiei de canal tridimensionale.
13. Morfologia şi fiziologia parodonţiului apical.
14. Identificarea factorilor etiologici ai necrozei şi gangrenei pulpare. Mijloace preventive.
15. Simptomatologia necrozei şi gangrenei pulpare. Mecanismele imune în etiologia
osteitelor apicale cronice.
16. Evaluarea preoperatorie a posibilităţilor unui tratament endodontic corect în gangrena
pulpară simplă şi complicată.
17. Procedurile terapeutice de urgenţă în parodontitele apicale acute.
18. Evoluţia şi prognosticul parodontitelor apicale cronice.

Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
4.1.1.2. Barem de manevre, tehnici şi activităţi practice în cadrul anului I a rezidenţiatului în endodonţie
1. Examenul clinic în endodonţie: foaia de observaţie, mijloace de izolare, teste de diagnostic
complementare. Instrumentarul de consultaţie şi tratament în endodonţie – tehnici de utilizare.
2. Stabilirea planului de tratament în endodonţie. Valoarea examenului radiologic în diagnostic şi
evaluarea tratamentului endodontic.
3. Stabilirea diagnosticului inflamaţiilor pulpare acute şi cronice şi a planului de tratament în
inflamaţiile pulpare acute şi cronice.
4. Realizarea accesului în spaţiul endodontic – instrumentar, tehnici.
5. Odontometria canalului radicular – mijloace, tehnici.
6. Tehnici actuale manuale de tratament biomecanic de canal – step back şi crown down.
7. Tehnici actuale rotative de tratament biomecanic de canal.
8. Managementul parodontitelor apicale acute.
9. Managementul parodontitelor apicale cronice.
10. Tehnici actuale de obturare a canalelor radiculare.
4.2. Anul II
4.2.1. Stagiul de ENDODONŢIE: 8 luni
4.2.1.1 Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 8 cursuri, 16 ore
1. Autoevaluarea tratamentelor endodontice. Criterii de apreciere succes/eşec în endodonţie.
2. Incidente, accidente şi eşecuri în tratamentul endodontic.
3. Monitorizarea tratamentelor endodontice. Combaterea recidivelor în tratamentele endodontice.
4. Limitele tratamentului endodontic convenţional. Metode de tratament chirurgical asociat
tratamentului endodontic.
Curricula de Endodonţie 2009 6
5. Principiile biomecanice ale restaurărilor morfo-funcţionale pentru dinţii trataţi endodontic.
Metode de restaurare corono-radiculară a dinţilor trataţi endodontic.
6. Elemente de diagnostic ale patologiei endo-parodontale. Metode de tratament.
7. Cauzele durerii dento-parodontale şi cranio-faciale.
8. Tratamentul de urgenţă în traumatismele dento-parodontale cu implicaţii pulpare şi apicale.
9. Cunoaşterea şi prevenirea infecţiei de focar de origine dento-parodontală.
10. Tratamentul endodontic la diverse grupe de pacienţi, inclusiv vârstnici şi pacienţi cu afecţiuni
sistemice.
11. Materiale şi metode de rezolvare a discromiei dinţilor devitali.
12. Noţiuni de epidemiologie a pulpopatiilor şi a principiilor de sănătate publică conexe.
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate

4.2.1.2. Barem de manevre, tehnici şi activităţi practice în cadrul anului II a rezidenţiatului în endodonţie
1. Valoarea examenului radiologic în diagnosticul pozitiv şi diferenţial al diferitelor forme de
parodontite apicale cronice. Evaluarea intrepretării radiologice în raport cu datele examenului
clinic.
2. Corelarea rezultatelor tratamentului endodontic cu evoluţia simptomatologiei clinice şi cu
evoluţia interpretată radiologic a leziunilor periapicale.
3. Aprecierea şi managementul incidentelor şi accidentelor ce pot surveni în cursul diferitelor
etape ale tratamentului endodontic: perforaţii radiculare, căi false, fractura instrumentarului în
spaţiul endodontic, etc.
4. Abordarea terapeutică a rezorbţiilor radiculare interne şi externe.
5. Rezolvarea unor leziuni endo-parodontale complexe prin metode de tratament endodontic
ortograd şi prin utilizarea tehnicilor de chirurgie endodontică.
6. Reluarea tratamentului endodontic: motive, moment, instrumentar, tehnici şi metode.
7. Aplicarea de tehnici şi metode specifice de restaurare morfo-funcţională coronară şi/sau
corono-radiculară a dinţilor trataţi endodontic.
4.2.2. Stagiul de ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE: 2 luni
4.2.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii

Cursuri
1. Concepte moderne în etiopatogenia cariei dentare
2. Metode uzuale şi speciale de preparare a cavităţilor în caria dentară simplă, impuse de
utilizarea materialelor de obturaţie coronară bazate pe adeziune
3. Tratamentul actual al plăgii dentinare şi adeziunea la structurile dure dentare
4. Modalităţi terapeutice de refacere a morfologiei dentare cu materiale adezive estetice
5. Metode de restaurare odontală a dinţilor trataţi endodontic cu distrucţii coronare întinse
6. Tratamentul leziunilor coronare prin incrustaţii metalice şi nemetalice
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
4.2.2.2. Pregătire practică
Curricula de Endodonţie 2009 7
4.2.3 Stagiul de PARODONTOLOGIE: 2 luni
4.2.3.1 Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
1. Modalităţi conceptuale privind etapele examenului clinic obiectiv al parodonţiului marginal
în condiţii de sănătate şi de îmbolnăvire. Indici de evaluare a igienei orale şi a stării de
îmbolnăvire parodontală.
2. Criterii moderne de diagnostic în gingivite şi parodontite.
3. Influenţe reciproce clinico-terapeutice în contextul relaţiei endo-parodontale.
4. Parodontita marginală cronică superficială – entitate nosologică rezultată din evoluţia
ontogenetică a gingivitelor cronice – forme clinice şi simptomatologie.
5. Leziuni parodontale marginale favorizate de anomalii morfologice ale sistemului endodontic.
6. Semnificaţii actuale privind existenţa ca forme nosologice diferenţiate între parodontitele agresive şi parodontitele marginale cronice. Parodontitele marginale cronice profunde.
6. Consideraţii moderne privind clinica şi tratamentul retracţiilor gingivale. Corelaţii între patologia
endodontică şi a parodonţiului marginal:
– managementul leziunilor interradiculare cu punct de plecare endodontic;
– regenerarea tisulară ghidată în cadrul patologiei endo-parodontale;
– implicaţiile iatrogeniilor endodontice asupra parodonţiului marginal.
7. Complicatiile parodontopatiilor marginale cronice.
8. Orientări, direcţii şi etape principale ale tratamentului parodontal.
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
4.2.3.2. Pregătire practică
4.3. Anul III
4.3.1. Stagiul de CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ: 2 luni
4.3.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii = 18 ore
Cursuri
1. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor extracţiilor dentare.
2. Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul endodontic.
3. Accidente şi complicaţii de erupţie ale dinţilor temporari şi definitivi şi tratamentul acestora.
4. Tratamentul de urgenţă în traumatismele dento-parodontale.
5. Depistarea precoce a leziunilor maligne oro-maxilo-faciale.
6. Infecţii oro-maxilo-faciale.
4.3.2. Stagiul de PROTETICĂ DENTARĂ: 2 luni
4.3.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
1. Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor cranio-mandibulare
2. Sisteme protetice fixe alternative (integral ceramice, adezive, etc)
3. Particularităţi clinico-tehnice în protezarea fixă metalo-ceramică
Curricula de Endodonţie 2009 8
4. Restaurări protetice fixe în cazuri complexe, cu patologie multidisiplinară
5. Tratamentul protetic al edentaţiei unidentare
6. Tratamentul protetic combinat fix-mobilizabil
4.3.3. Stagiul de PEDODONŢIE: 4 luni
4.3.3.1 Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii

Cursuri
1. Examinarea pacientului copil şi adolescent. Cronologia erupţiei dentare
2. Particularităţi morfologice şi de structură ale dinţilor temporari şi ale dinţilor permanenţi tineri
3. Caria precoce severă a dinţilor temporari. Caria complicată la dinţii permanenţi tineri
4. Patologia molarului de şase ani – atitudinea terapeutică în caria simplă profundă şi în distrucţia mare coronară
5. Traumatismele la dinţii temporari şi permanenţi tineri
6. principii de tratament endodontic la dinţii temporari şi permanenţi tineri
4.3.4. Stagiul de ORTODONŢIE: 2 luni
4.3.4.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
1. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare
2. Dezvoltarea ocluziei
3. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare
4. Principii şi metode de clasificare a anomaliilor dento-maxilare
5. Diagnosticul în ortodonţie
6. Principii de bază în tratamentul ortodontic

4.3.5. Stagiul de BIOETICĂ: 2 săptămâni
4.3.5.1 TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică- 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală- definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii- 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate,
boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc)
III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
Curricula de Endodonţie 2009 9
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţămîntul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic- pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală- 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală- definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii- 2 ore
1. Liberertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane- 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma
cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani- 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri
de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

Curricula de Endodonţie 2009 10
4.3.5.2 TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică- 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate- comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2.Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3.Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri
concrete – 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri
concrete- 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma
unor cazuri concrete- 2 ore
4.3.6. Stagiul de SĂNĂTATE PUBLICĂ: 2 săptămâni
4.3.6.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
4.3.6. Stagiul de FARMACOLOGIE CLINICĂ: 1 lună
4.3.6.1. Pregătire teoretică prin cursuri
Cursuri
1. Anestezice locale
2. Analgezice, antiinflamatoare, antipiretice
3. Antiinflamatoare steroidiene
4. Analgezice opioide
5. Chimioterapice antibacteriene
6. Chimioterapice antifungice
7. Antiseptice si dezinfectante
8. Reactii adverse stomatologice produse de medicamente

Curricula de Endodonţie 2009 11
ENDODONŢIE
3 ani
STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ
• ANUL I : ENDODONŢIE (I.1) 12 luni
• ANUL II : ENDODONŢIE (I.2) 8 luni
ODONTO-TERAPIE RESTAURATOARE (I.3) 2 luni
PARODONTOLOGIE (I.4) 2 luni
• ANUL III : CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ (I.5) 2 luni
PROTETICĂ (I.6) 2 luni
PEDODONŢIE (I.7) 4 luni
ORTODONŢIE (I.8) 2 luni
BIOETICĂ (I.9) 2 săptămâni
SĂNĂTATE PUBLICĂ (I.10) 2 săptămâni
FARMACOLOGIE CLINICĂ (I.11) 1 lună

ANUL I ANUL II ANUL III
STAGIUL I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11

Lasă un răspuns