Curriculum de pregatire in specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Expertiza medicală a capacității de muncă este o disciplină clinică orientată pe interacțiunea dinamică între starea de sănătate și munca profesională.
În termeni medicali, expertizarea capacității de muncă se definește ca activitatea de evaluare clinico-paraclinică a unei condiții de sănătate (boală, afecțiune) în scopul identificării unor afectări / deficiențe funcționale și cuantificării impactului asupra
capacității de muncă. Evaluarea vizează funcțiile fizice, mentale și intelectuale și stabilește în ce măsură acestea permit persoanei să desfășoare (sau nu) activități profesionale coordonate sau orice alte activități legate de muncă. Expertiza medicală a
capacităţii de muncă presupune, pe lângă cunoştinţe medicale extinse şi cunoaşterea aprofundată a unor metodologii proprii şi a legislaţiei aferente, fiind îndeplinite cerințele științifice și practice formulate de UEMASS (Uniunea Europeană a Medicinei de Asigurări şi Securitate Socială).

Obiectivele generale ale expertizării capacității de muncă :
• Evaluarea persoanelor care prezintă limitări în realizarea unei activități
profesionale coordonate sau a unor activități legate de profesie
• Evaluarea comprehensivă a nivelului funcțional al persoanei în relație cu condițiile reale din mediul de muncă
• Măsurarea, prin metode specifice a efectelor unei anumite stări patologice asupra participării individului la viaţa comunităţii (socială, profesională)
• Stabilirea gradului de reducere a capacităţii de muncă
2017
Expertiza medicală a capacităţii de muncă este o specialitate medicală care evaluează prin
metode şi tehnici specifice, capacitatea de muncă a persoanelor cu diferite tulburări morfologice
şi funcţionale în vederea acordării unor beneficii de asigurări sociale (medicina de asigurări
sociale). Demersurile specifice acestei activităţi vizează şi recuperarea capacităţii de muncă, cu finalitate în reinserţia socio- profesională a persoanelor cu condiții de sănătate variate.

• Identificarea beneficiilor de asigurări sociale adecvate prevăzute de lege
• Stabilirea eligibilității pentru beneficiile de asigurări sociale, conform legii(concediu medical prelungit, pensie de invaliditate, alte beneficii)
1. Durata programului de pregătire în expertiza medicală a
capacității de muncă
4 ani
2. Organizarea programului de pregătire
Disciplină/modul
specialitate Durata modul
Locul recomandat
pentru parcurgerea
modulului
Coordonatori
Anul I
Explorări funcționale
și imagistică medicală
(microcursuri și stagiu
practic)
6 luni
Serviciile de explorări
funcționale și
imagistică medicală
din cadrul INEMRCM
Cadrele didactice din
cadrul Disciplinei de
expertiză medical a
capacității de muncă,
UMF”Carol Davila”,
medici primari
Medicină internă 6 luni Clinici de specialitate
acreditate de MS
Cadre didactice sau
medici primari
medicină internă
Anul II
Neurologie 4 luni Clinici de specialitate
acreditate de MS
Cadre didactice sau
medici primari
neurologie
Psihiatrie 4 luni Clinici de specialitate
acreditate de MS
Cadre didactice sau
medici primari
psihiatrie
Medicină fizică și
recuperare medicală
4 luni Clinici de specialitate
acreditate de MS
Cadre didactice sau
medici primari de
specialitate
Anul III
Expertiza medicală și
recuperarea
capacității de muncă
12 luni INEMRCM Cadrele didactice din
cadrul Disciplinei de
expertiză medical a
capacității de muncă,
UMF”Carol Davila”,
medici primari
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU). 1 credit = 25
ore de instruire. Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul
de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de
etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care
vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de
cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
3. Repartiția și durata modulelor pe ani de rezidențiat
Anul I
• Modul 1. Explorări funcţionale și imagistică medicală 6 luni
• Modul 2. Medicina internă 6 luni
Anul II
• Modul 3. Neurologie 4 luni
• Modul 4. Psihiatrie 4 luni
• Modul 5. Medicină fizică și de reabilitare 4 luni
Anul IV
Expertiza medicală și
recuperarea
capacității de muncă
(Stagiu practice în
cadrul serviciilor
teritoriale de expertiză
medical a capacității
de muncă)
6 luni Serviciile și cabinetele
teritoriale de expertiză
medicală a capacității
de muncă
Medici primari
expertiza medical a
capacității de muncă
Diabetologie și boli
de nutriție
2,5 luni Clinici de specialitate
acreditate de MS
Cadre didactice sau
medici primari de
specialitate
Medicina muncii 1 lună Clinici de specialitate
acreditate de MS
Cadre didactice sau
medici primari de
specialitate
Oncologie 2 luni Clinici de specialitate
acreditate de MS
Cadre didactice sau
medici primari de
specialitate
Etică medicală 2 săptămâni
Total ore pregătire
teoretică
840 ore
Total ore pregătire
practică
3920 ore

Anul III
• Modul 6. Expertiza medicală și recuperarea capacității de muncă 12 luni
Anul IV
• Modul 7. Expertiza medicală și recuperarea capacității de muncă
 Stagiu practic în cadrul serviciilor teritoriale de expertiză
medicală a capacității de muncă 6
luni
• Modul 8. Diabetologie și boli de nutriție 2,5 luni
• Modul 9. Medicina muncii 1 lună
• Modul 10. Oncologie 2 luni
• Modul 11. Bioetică 2 săptămâni

Modul 1, anul I : EXPLORĂRI FUNCȚIONALE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. ore curs : 120 Nr. ore practică: 480
Tematică adaptată obiectivelor specifice
1. Electrocardiografie – efectuare, interpretare
2. Testele de efort – tipuri, indicaţii, contraindicaţii, interpretare, capacitatea de efort,
integrarea rezultatelor testului de toleranţă la efort în evaluarea şi recuperarea
capacităţii de muncă
3. Interpretarea și efectuarea indicelui gleznă-braț
4. Ecocardiografie
5. Explorarea funcțională pulmonară (spirometrie, determinarea gazelor sanguine,
testele de efort) –efectuare, interpretare
6. Examen radiologic toraco-pulmonar clasic
7. Interpretarea analizelor de sânge periferic pentru principalele afecțiuni hematologice
invalidante (anemii, leucemii, sindroame mieloproliferative, sindroame
hemoragipare)
8. Explorarea tubului digestiv, funcţională şi imagistică (ecografia abdominală)
9. Explorarea aparatului renal, funcţională şi imagistică (ecografie)
10. Explorarea sistemului endocrin, biologic, hormonal, imagistic
11. Explorarea aparatului locomotor – testarea mobilităţii articulare, explorare
imagistică (radiologică, ecografică)
12. Electroencefalografia- noţiuni privind interpretarea de rutină
13. Examenul oftalmologic: acuităţi vizuale,cîmp vizual,examenul fundului de ochi
14. Examenul ORL: audiograma, probele vestibulare
15. Examenului psihologic privind ineligenţa, personalitatea, aptitudinile psihomotorii
NOTĂ: Stagiul de explorări funcţionale se va desfăşura în INEMRCM sub
îndrumarea cadrelor didactice din cadrul Disciplinei de Expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul UMF „Carol Davila” şi a medicilor primari care coordonează activitatea cabinetelor de evaluare funcţională. Stagiul de explorări funcţionale conţine microcursuri şi demonstraţii practice.

Barem de activități practice
1. Interpretarea examenului radiologic clasic în afecțiunile invalidante, pe aparate și
sisteme
2. Efectuare spirometrie
3. Interpretarea rezultatelor explorărilor funcționale pulmonare (spirometrie,
gazometrie)
4. Efectuare electrocardiograme
5. Interpretare electrocardiograme
6. Asistare și interpretare ecografie abdominală
7. Asistare și interpretare ecocardiografie
8. Asistare și interpretare ecocardiografie vasculară periferică
9. Interpretare probe biologice și hematologice
10. Asistare și interpretare explorări funcționale oftalmologice
11. Asistare și interpertare audiometrie, probe vestibulare
12. Efectuare și interpretare examene aparat locomotor- testări articulare
13. Asistare examen psihologic
Obiective educaționale. Cunoașterea principalelor tehnicilor de investigare funcțională
și de laborator a afecțiunilor cronice – indicații, principii, metodologie, parametrii
măsurați (valori normale, semnificația devierilor patologice).
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de explorări
funcționale, medicul rezident va trebui să poată interpreta investigațiile biologice,
funcționale și imagistice privind afecțiunile invalidante și să înțeleagă rolul acestora în
cadrul algoritmului de evaluare a capacității de muncă.
Modul 2, anul I : MEDICINA INTERNĂ
Nr. ore curs : 120 Nr. ore practică: 480
Tematica cursurilor adaptată obiectivelor specifice
1. Bronhopneumopatia obstructivă cronică
2. Astmul bronşic
3. Pneumopatii interstiţiale fibrozante difuze netuberculoase şi neprofesionale
4. Supuraţii bronhopulmonare
5. Pleurezia purulentă
6. Cancerul bronho-pulmonar
7. Tuberculoza pulmonară
8. Cordul pulmonar cronic
9. Insuficiența respiratorie cronică
10. Valvulopatii mitrale și aortice
11. Tulburările de ritm ale inimii
12. Tulburările de conducere ale inimii
13. Cardiopatia ischemică
14. Miocardite, cardiomiopatii
15. Hipertensiunea arterială esenţială și secundară
16. Bolile aortei și arterelor periferice
17. Bolile venelor– trombofeblite, insuficienţa venoasă cronică
18. Boala cronică de rinichi
19. Sindromul nefrotic
20. Glomerulonefrite cronice
21. Nefropatii interstiţiale cronice
22. Ulcerul gastric şi duodenal; esofagita de reflux
23. Cancerul gastric
24. Rectocolita ulcero-hemoragică
25. Cancerul colo-rectal
26. Hepatitele cronice
27. Ciroza hepatică
28. Pancreatita cronică
29. Anemii(clasificare, diagnostic, principii terapeutice, evoluție)
30. Sindroame mieloproliferative (clasificare, diagnostic, principii terapeutice, evoluție)
31. Sindroame hemoragipare (clasificare, diagnostic, principii terapeutice, evoluție)
32. Colagenoze
33. Spondiloartropatii
34. Poliartrita reumatoidă
NOTA: În general, se recomandă evidențierea aspectelor legate de patologia cronică
(elemente de diagnostic clinic, plan de investigare, evoluţie, complicaţii, sechele), planul de
monitorizare de lungă durată, posibilități de recuperare.
Baremul de activităţi practice
1. Examinarea pacienților, întocmirea foilor de observaţie, plan de investigații
2. Interpretarea rezultatelor investigațiilor în vederea stabilirii diagnosticului afecțunilor
cuprinse în tematica de curs
3. Planul de monitorizare de lungă durată și posibilitățile de recuperare adaptate la cazurile examinate
Obiective educaționale. Cunoașterea diagnosticului și tratamentului bolilor interne cu
impact de lungă durată asupra funcționării pacientului în mediul curent. Recunoașterea
bolilor care necesită consulturi și investigații de specialitate .
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de medicină internă,
medicul rezident va avea capacitatea să examineze un pacient medical, să stabilească diagnosticul, planul de investigare și de monitorizare de lungă durată în afecțiunile cuprinse în tematică. De asemenea, trebuie să poată interpreta și integra corect în formularea diagnosticului, examenele biologice, imagistice și de explorări funcționale, în
cazurile examinate.

Modul 3, anul II : NEUROLOGIE
Nr. ore curs : 80 Nr. ore practică: 320
Tematica cursurilor adaptată obiectivelor specifice
1. Traumatisme cranio-cerebrale
2. Boli vasculare cerebrale
3. Boli demielinizante. Scleroza multiplă
4. Discopatii. Hernia de disc operată
5. Leziuni ale nervilor periferici
6. Polineuropatii
7. Boli extrapiramidale şi cerebeloase
8. Miopatii
9. Epilepsia
10. Tumori cerebrale şi cu alte localizări
NOTA: În general, se recomandă evidențierea aspectelor legate de patologia cronică
(elemente de diagnostic clinic, plan de investigare, evoluţie, complicaţii, sechele), planul de
monitorizare de lungă durată, posibilități de recuperare.
Baremul de activităţi practice
1. Examinarea pacienților, întocmirea foilor de observaţie, plan de investigații
2. Interpretarea rezultatelor investigațiilor în vederea stabilirii diagnosticului afecțunilor
cuprinse în tematica de curs
3. Planul de monitorizare de lungă durată și posibilitățile de recuperare adaptate pentru cazurile examinate
Obiective educaționale. Cunoașterea diagnosticului și tratamentului bolilor neurologice cu impact de lungă durată asupra funcționării pacientului în mediul curent.
Recunoașterea bolilor care necesită consulturi și investigații de specialitate .
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de neurologie,medicul rezident va avea capacitatea să examineze un pacient neurologic, să stabilească
diagnosticul, planul de investigare și de monitorizare de lungă durată în afecțiunile cuprinse în tematică. De asemenea, trebuie să poată înțelege și integra corect în formularea diagnosticului, examenele biologice, imagistice (examen radiologic clasic,
CT, RMN ) și de explorări funcționale, în cazurile examinate.
Modul 4, anul II : PSIHIATRIE
Nr. ore curs : 80 Nr. ore practică: 320
Tematica cursurilor adaptate obiectivelor specifice
1. Tulburări mentale organice (demenţa, delirium, sindromul amnestic organic, alte tulburări mentale organice)
2. Tulburări mentale şi de comportament determinate de consumul de alcool sau alte substanţe psihoactive
3. Tulburări afective
4. Tulburări depresive
5. Tulburări anxioase
6. Tulburări de personalitate (psihopatii)
7. Tulburări disociative (de conversie)
8. Tulburări somatoforme
9. Schizofrenia
10. Retardare mentală
NOTA: În general, se recomandă evidențierea aspectelor legate de patologia cronică
(elemente de diagnostic clinic, plan de investigare, evoluţie, complicaţii, sechele), planul de monitorizare de lungă durată, posibilități de recuperare.
Baremul de activităţi practice
1. Examinarea pacienților din perspectiva psihopatologică (observarea expresivității și
comportamentului, relaționare)
2. Anamneza psihiatrică, întocmirea foilor de observație
3. Aplicarea tehnicilor specifice de investigații în stabilirea diagnosticului afecțiunilor psihice cuprinse în tematica de curs.
4. Formularea planului terapeutic şi de reintegrare socială și profesională pentru cazurile studiate.
Obiective educaționale. Cunoașterea diagnosticului și tratamentului afecțiunilor
psihice cu impact de lungă durată asupra funcționării pacientului în mediul curent.
Recunoașterea afecțiunilor care necesită consulturi și investigații de specialitate .
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de psihiatrie, medicul rezident va avea capacitatea să examineze un pacient cu afecțiune psihică, să stabilească
diagnosticul, planul de investigare și de monitorizare de lungă durată în afecțiunile cuprinse în tematică. De asemenea, trebuie să poată utiliza scale de evaluare/chestionare
pentru depresie, anxietate, alcoholism, MMSE, etc. și să fie în măsură să formuleze
obiectivele şi interpretarea unei investigaţii sociale în contextul clinic al cazului.
Modul 5, anul II : MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE (MFR)
Nr. ore curs : 80 Nr. ore practică: 320
Tematica cursurilor adaptate obiectivelor specifice
1. Diagnosticul în MFR
2. Orteze și proteze
3. Scaune rulante si tehnologia de asistare.
4. Dispozitive augmentative pentru persoane cu dizabilităţi
5. MFR în afecţiunile sistemului nervos (accident vascular cerebral, traumatismele
coloanei vertebrale,scleroza multiplă, boala Parkinson)
6. MFR în afecţiunile ortopedice şi musculoscheletale (dorso- lombo-sacralgie,
afecțiuni degenerative musculo-scheletale, după intervenții chirurgicale ortopedice
reconstructive, amputații, afecțiuni musculo-scheletale de cauză profesională)
7. MFR în afecţiuni specifice (boli cardiovasculare, boli repiratorii, cancere, durerea
cronică)
8. Reabilitarea medicală şi OMS-CIF (Clasificarea Internatională a Functionalităţii,
Dizabilităţii şi Sănătăţii-OMS), Raportul Mondial OMS privind dizabilitatea, alte
documente europene şi internaţionale
Baremul de activităţi practice
1. Evaluarea în medicina fizică și de reabilitare
2. Principalele intervenții pentru sănătate în MFR- proceduri specifice, totalitatea
agenților fizici cu efecte terapeutice
3. Evaluarea rezultatelor în MFR
Obiective educaționale. Cunoașterea metodelor specifice de evaluare și diagnostic în
MFR. Capacitatea de a stabili programe de MFR adaptate cazurilor studiate.
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de medicină fizică și
de reabilitare medicul rezident va înțelege rolul recuperării medicale în cadrul
programului complex de recuperare a capacității de muncă și re/integrare profesională.
Va dobândi, de asemenea abilitatea de a lucra în cadrul echipelor pluridisciplinare.
Modul 6, anul III: EXPERTIZA MEDICALĂ ȘI RECUPERAREA
CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
Nr. ore curs : 240 Nr. ore practică: 960
Tematica cursurilor adaptate obiectivelor specifice
1. Intoducere în domeniul expertizei medicale a capacității de muncă(definții, cadru
conceptual, principii, obiective, metode și tehnici specifice)
2. Caracterul pluridisciplinar al activității de expertizare a capacității de muncă.
Confluențe științifice și practice.
3. Legislaţia privind asigurările sociale şi pensiile. Incapacitatea temporară de muncă
prelungită.
4. Legislaţia privind persoanele cu dizabilități
5. Organizarea,funcţionarea şi atribuțiile sistemului național de expertiză medicală a
capacităţii de muncă
6. Înregistrarea şi raportarea cazurilor – statistica invalidităţii
7. Conceptele de capacitate de muncă și capacitate profesională. Relația
dizabilitate/invaliditate- capacitate de muncă
8. Metodologia stabilirii diagnosticului funcţional, a incapacităţii adaptative şi de
evaluare a capacităţi de muncă în bolile şi sechelele invalidante

9. Modele tradiționale de conceptualizare a capacității de muncă versus modelul biopsiho-social. Aplicarea conceptelor ICF în domeniul expertizei medicale a capacității
de muncă.
10. Clasificarea profesiunilor
11. Pregătirea profesională. Deprinderile profesionale. Exerciţiu. Antrenament.
12. Condiţii ambientale şi psiho-sociale ale locului de muncă
13. Psihologia muncii
14. Sociologia muncii. Implicaţiile sociale ale bolii şi invalidităţii
15. Particularităţile muncii în funcţie de vîrstă şi gen
16. Biotipologia profesională
17. Factorii de adaptare în munca profesională
18. Oboseala în muncă. Metode de testare a oboselii. Particularităţile oboselii la
persoanele cu deficienţe
19. Complexul de dezadaptare în muncă. Factorii limitativi şi stimulativi ai capacităţii
de muncă
20. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile aparatului respirator
21. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile cardio – vasculare
22. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în bolile digestive şi bolile de nutriţie
23. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile renale
24. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile aparatului locomotor
25. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecțiunile neurologice
26. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecțiunile psihice
27. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile endocrine
28. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecțiunile oftalmologice
29. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile ORL
30. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiuni neoplazice
31. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile dermatologice
32. Recuperarea capacității de muncă și reintegrarea profesională (delimitarea
domeniului, principii, obiective, metode și tehnici specifice )
33. Întoarcerea la muncă din perspectiva științifică și practică la nivel european.
34. Prognosticul de recuperabilitate – criterii medico-socio-profesionale . Posibilităţi de
cuantificare
35. Prevederile legale privind atribuțiile medicului specializat în expertiza medicală a
capacității de muncă în domeniul recuperării capacităţii de muncă
36. Adaptarea la muncă a persoanelor cu deficiențe fucnționale. Particularităţi ,
posibilităţi compensatorii şi dezvoltarea acestora. Criterii de urmărire a adaptării la
muncă .
12
37. Noţiuni de ergonomie (concepţia ergonomiei, organizarea activităţii de ergonomie –
ergonomie de proiectare şi ergonomie de corecţie)
38. Îndrumarea ,orientarea şi reorientarea profesională a persoanelor cu deficienţe
funcționale
39. Acţiuni formativ – profesionale de recuperare a capacității de muncă
40. Integrarea/ reintegrarea socială și profesională a persoanelor cu deficiențe
funcționale de diferite cauze
− reglementările existente şi posibilităţi de intervenţie;
− întocmirea programului de recuperare, soluţii preconizate;
− conjunctura socio-economică şi posibilitatea de a transpune în practică
soluţiile adoptate;
− motivaţia psihologică şi socială pentru inserţia sau reinserţia socială;
− posibilităţile tehnice şi practice de realizare a programului de recuperare
sub aspectul inserţiei sociale;
− acţiuni sociale în vederea facilitării integrării sociale:
− cu caracter general;
− cu caracter particular – personal;
41. Informaţia şi comunicarea în acţiunea de inserţie sau reinserţie socială;
− la nivelul persoanelor cu deficiențe funcționale/ dizabilități;
− la nivelul angajatorului;
− la nivelul factorului de decizie;
− la nivelul opiniei publice;
42. Rolul asistentului social în recuperare:
− investigaţia socială;
− intervenţia socială;
43. Practica integrării sau reintegrării socio-familiale:
a. adaptări ergonomice necesare ale accesului în locuinţe şi dotarea
locuinţei;
b. servicii şi facilităţi în sprijinul persoanelor cu dizabilități;
c. intervenţii la organele competente pentru soluţionarea cazului;
44. Practica integrării sau rein/serţiei socio-profesionale:
− catagrafierea locurilor de muncă accesibile persoanelor cu deficiențe
funcționale/diazbilități;
− indicaţii şi contraindicaţii de muncă în raport de potenţialul biopsihic
restant şi problemele de securitatea muncii;
− orientare, reorientare şi îndrumare profesională;
− organizarea şi reorganizarea muncii în condiţiile unor persoane cu
dizabilități;
− relaţiile funcţionale între unităţile EMRCM, Agenţia de Ocupare şi
Formare a Forţei de Muncă şi cu Agenţii Economici teritoriali pentru care
s-a realizat catagrafierea locului de muncă accesibil persoanelor cu
deficienţe funcționale /dizabilități;
45. Calitatea vieţii persoanelor cu deficienţe funcționale/dizabilități.

Baremul de activităţi practice
1. Examinarea bolnavilor internaţi în INEMRCM
2. Interpretarea rezultatelor explorărilor funcţionale generale şi cu caracter specific
pentru cazurile examinate
3. Participarea la comisiile consultative din INEMRCM , prezentarea cazurilor
.Finalizarea cazurilor expertizate şi întocmirea rapoartelor de expertiză medicală a
capacității de muncă
4. Efectuarea corespondenţei cu unităţile din reţeaua de expertiză medicală a capacităţii
de muncă teritoriale şi cu diferite agenţii (naţionale,comunitare ) în funcţie de
specificul cazului
5. Efectuarea unei analize de loc de muncă şi întocmirea profesiogramei
6. Efectuarea unei analize de ergonomice a locului de muncă – stabilirea corecţiei
ergonomice
7. Întocmirea unui plan complex de recuperare pentru un caz dat (acţiuni medicale,
sociale și profesionale)
8. Orientarea, reorientarea profesională a unui caz dat
9. Aprecierea gradului de recuperabilitate al unui caz concret (studiu de caz).
10. Întocmirea unui program individual de recuperare.
11. Stabilirea obiectivelor și interpretarea rezultatelor unei anchete sociale
– obiective: confirmare de diagnostic, de stabilire a diagnosticului funcţional sau
de verificare a aplicării programului de recuperare;
– surse de informare;
– posibilităţi de realizare:
– investigaţia prin corespondenţă;
– ancheta socială de teren.
12. Formularea scopului, obiectivelor acţiunilor sociale (diagnoza problematicii socioprofesionale a cazului).
13. Concretizarea acţiunilor sociale în programul de inserţie sau reinserţie socioprofesională şi a modalităţilor de realizare.
14. Intervenţia activă în soluţionarea cazurilor.
15. Urmărirea modului de adaptare a deficientului (handicapat sau invalid) ca urmare a
aplicării soluţiei preconizate (anchete de supraveghere).
Obiective educaționale.
Însușirea și aplicarea principiilor și metodologiei de evaluare a capacității de muncă în
cazul deficiențelor funcționale de diferite cause. Perspectiva globală asupra persoanei în
relația dinamică cu mediul curent și în special cu mediul de muncă.Rezultate așteptate.
1. În practica evaluării capacității de muncă, abilitățile achiziționate în cadrul acestui modul sunt necesare în situațiile: ca profesioniști în sistemul de asigurări sociale.
Evaluarea medico-psiho-socială urmată de consiliere vocaţională a pacienţilor cu
afecţiuni cronice – orientarea lor către locuri de muncă şi ocupaţii compatibile cu tipul şi gradul lor de dizabilitate, ținându-se seama și de profilul psihologic.
2. În practica intervențiilor, abilitățile achiziționate în cadrul acestui modul sunt
necesare în situațiile: Intervenţii multi/interdisciplinare pentru sprijinirea recuperării capacităţii de muncă şi a (re)integrării profesionale a pacienţilor cu afecţiuni cronice
invalidante. Strategii active combinate – medico-psiho- sociale privind: modificarea percepţiei asupra bolii/invalidităţii, creşterea motivaţiei pentru muncă, consiliere şi orientare vocaţională.

Modul 7, anul IV: EXPERTIZA MEDICALĂ ȘI RECUPERAREA CAPACITĂȚII
DE MUNCĂ STAGIU PRACTIC ÎN CADRUL SERVICIILOR TERITORIALE
DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ (EMCM)
Nr. ore curs : 0 Nr. ore practică: 600
Baremul de activităţi practice
1. Participare la propuneri de pensionare
2. Participare la expertiza capacităţii de muncă şi întocmirea programului de recuperare
3. Stabilirea obectivelor investigaţiilor sociale la pensionarii sau handicapaţii aflaţi în
evidenţă
4. Participare la lucrările de raportare a invalidităţii: lunar, trimestrial şi anual
5. Trierea propunerilor la pensionare de către reţeaua curativă
6. Participare la rezolvarea cererilor de prelungire a concediului medical peste 90 zile,respectiv 183 zile.
7. Participare împreună cu şeful serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă la acţiunile de îndrumare şi control a unităţilor subordonate (participarea la
întocmirea procesului verbal de constatare şi recomandări)
8. Participare la analiza stării de invaliditate la nivelul judeţelor (semestrial şi anual)
9. Accidente de muncă- evaluare a costurilor şi compensaţiilor, avizarea beneficiilor de asigurări sociale şi serviciilor suportate de la bugetul de asigurări sociale
NOTĂ. Acest stagiu se va desfăşura la nivelul unităţilor teritoriale de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă, sub îndrumarea medicilor primari şi cu acordul conducerii Caselor de Pensii teritorale.
Obiective educaționale. Însușirea și aplicarea principiilor și metodelor de lucru la nivelul cabinetelor teritoriale de expertiză medical a capacității de muncă.
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării acestui modul medicul rezident
trebuie să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare desfășurării activității specifice cabinetelor de EMCM .

Modul 8, anul IV : DIABETOLOGIE ȘI BOLI DE NUTRIȚIE
Nr. ore curs : 50 Nr. ore practică: 200
Tematica cursurilor adaptate obiectivelor specifice
1. Evaluarea stării de nutriție, antropometrie, perimetrie
2. Elaborarea planurilor de intervenție nutrițională (în diabet zaharat, obezitate,
dislipidemii, hiperricemii)
3. Diabetul zaharat – diagnostic, clasificare, patogenie, aspecte clinice,factori de risc,
investigații paraclinice, principii de tratament, tipuri de insulină, tipuri de ADO,complicații, evoluție, prognostic, dispensarizare, ghiduri de practică
4. Diabet zaharat rezistent la insulină
5. Obezitatea- diagnostic, clasificare, epidemiologie, aspecte clinice, complicații,management
6. Sindromul hipoanabolic
7. Dislipidemiile
8. Hiperuricemiile
Baremul de activităţi practice
1. Examinarea pacienților, întocmirea foilor de observaţie, plan de investigații
2. Interpretarea rezultatelor investigațiilor în vederea stabilirii diagnosticului afecțunilor cuprinse în tematica de curs
3. Planul de monitorizare de lungă durată și posibilitățile de recuperare adaptate la cazurile examinate
Obiective educaționale. Cunoașterea diagnosticului și tratamentului diabetului zaharat tip 2, diagnosticul celorlalte forme de diabet, diagnosticul bolilor metabolice comune.
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de medicină internă,medicul rezident va avea capacitatea să examineze un pacient diabetic, să stabilească
diagnosticul, planul de investigare și de monitorizare de lungă durată în afecțiunile cuprinse în tematică, să evalueze impactul de lungă durată asupra funcționării pacientului în mediul current.

Modul 9, anul IV : MEDICINA MUNCII
Nr. ore curs : 20 Nr. ore practică: 80
Tematica cursurilor adaptate obiectivelor specifice
1. Evaluarea globală a riscului profesional la un loc de muncă
2. Amenajarea postului de muncă din punct de vedere ergonomic: modalităţi de analiză,
recomandări conform legislaţiei în vigoare de medicina muncii
3. Consilierea privind planificarea şi organizarea muncii cu referire la persoanele cu dizabilităţi
4. Aptitudinea în muncă.Definiţie. Metode şi tehnici.Legislaţie
5. Bolile profesionale:prezentare generală, definiţie, etiologie, diagnostic
tratament,profilaxie, complicaţii , prognostic, expertiza capacităţii de muncă.
NB.Prezentarea se va face pe grupe etiologice mari
6. Accidentele de muncă; definiţie, clasificare , declarare, anchetare, indicatori statistici, evaluare post-accident de muncă
Baremul de activităţi practice
1. Efectuarea anamnezei profesionale
2. Anchetarea cazurilor de boli profesionale
3. Evaluarea accidentelor de muncă în vederea stabilirii costurilor şi compensaţiilor conform legislaţiei în vigoare

Obiective educaționale. Cunoașterea etiologiei, diagnosticului și tratamentului celor
mai frecvente boli profesionale
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de medicină internă,medicul rezident va avea capacitatea să examineze un pacient diabetic, să stabilească
diagnosticul, planul de investigare și de monitorizare de lungă durată în afecțiunile cuprinse în tematică, să evalueze impactul de lungă durată asupra funcționării pacientului în mediul current.
Modul 10, anul IV : ONCOLOGIE
Nr. ore curs : 40 Nr. ore practică: 160
Tematica cursurilor adaptate obiectivelor specifice
1. Criteriile de diagnostic pozitiv, diagnostic diferențial și evoluția principalelor localizări maligne.
2. Principii și metode de diagnostic în cancer: diagnosticul clinic , diagnostic biologic,diagnostic imagistic
3. Evoluția naturală a cancerului. Complicații frecvente.
4. Incidentele și complicațiile radioterapiei în oncologie
5. Principiile tratamentului hormonal în oncologie: clasificare, obiective, agenți terapeutici, efecte
6. Monitorizarea pacientului oncologic
7. Durerea în cancer
8. Tratamente oncologice paleative
9. Aspecte psiho-oncologice

Baremul de activităţi practice
1. Anamneza și examenul clinic al pacientului oncologic
2. Interpretarea explorărilor biologice și imagistice și integrarea lor în contextul clinic
3. Monitorizarea evoluției, identificarea complicațiilor
Obiective educaționale. Cunoașterea diagnosticului și tratamentului afecțiunilor oncologice.
Rezultate așteptate. În urma parcurgerii și promovării modulului de oncologie,medicul rezident va avea capacitatea să examineze un pacient oncologic, planul de
investigare și de monitorizare de lungă durată în afecțiunile cuprinse în tematică. De asemenea, trebuie să poată interpreta și integra corect în formularea diagnosticului,examenele biologice, imagistice și de explorări funcționale, în cazurile examinate.

Modul 11, anul IV : BIOETICĂ
Nr. ore curs : 10 Nr. ore practică: 0
Tematica cursurilor adaptată obiectivelor specifice
1. Introducere în Bioetică: morala, etică, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu, contextul apariţiei bioeticii, definirea bioeticii, delimitarea domeniului de studiu al bioeticii, teorii şi metode în bioetică
2. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii: definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă, conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii, rolul credinţelor şi valorilor personale sau de
grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)
3. Relaţia medic-pacient: valori ale relaţiei medic-pacient, paternalism versus autonomie, modele ale relaţiei medic-pacient, dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate, consimţământul informat, confidenţialitatea în relaţia medic-pacient, relaţia medic-pacient minor, acte normative care reglementează
relaţia medic – pacient
4. Greşeli şi erori în practica medicală: definirea noţiunilor de greşeală şi eroare, culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice, managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
5. Probleme etice la începutul vieţii: libertatea procreaţiei, dileme etice în avort, etica reproducerii umane asistate medical, probleme etice în clonarea reproductivă
6. Probleme etice la finalul vieţii: definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină,probleme etice în stările terminale, tratamente inutile în practica medicală, eutanasia şi suicidul asistat, îngrijirile paliative
7. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane: donarea de organe de la cadavru, donarea de organe de la persoană vie, etica alocării de resurse în transplant
8. Probleme etice în genetică şi genomică: eugenia şi discriminarea pe baza geneticii,proiectul genomului uman – probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma
cunoaşterii genomului uman, etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală, statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni, terapia genică, posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
9. Etica cercetării pe subiecţi umani: principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
Obiective educaţionale. Cunoasterea principiilor eticii medicale, implicatiile lor legale.
Rezultate aşteptate. În urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire,rezidentul va cunoaște principiile eticii medicale și implicațiile lor.

Scopul și obiectivele educaționale generale
– Capacitatea preluării unei anamneze coerente cu date medicale și date legate de activitatea profesională
– Capacitatea de a efectua un examen fizic complet
– Capaciatatea de a solicita, eventual efectua și interpreta investigațiile necesare
– Capacitatea de a stabili un plan de investigații în scopul evaluării medicale a capacității de muncă
– Recunoașterea situațiilor care necesită investigații de specialitate
– Cunoașterea și recomandarea măsurilor profilactice și de regim de viață
– Cunoașterea și recomandarea măsurilor de recuperare medicală
Scopul și obiectivele educaționale specifice
– Cunoașterea evoluției și complicațiilor afecțiunilor potential generatoare de deficiență funcțională
– Capacitatea de a integra datele medicale în tabloul funcționării/dizabilității generale
și adaptat la caz
– Cunoașterea și identificarea beneficiilor de asigurări sociale adecvate, individualizate
conform legislației curente
– Capacitatea de a stabili un plan de intervenție eficient pentru recuperarea capacității de muncă și a reintegrării sociale și profesionale
Rezultate așteptate (standard profesional curent) la finalizarea
pregătirii
La finalul pregătirii prin rezidențiat în expertiza medicală a capacității de muncă,medicii rezidenți trebuie să dobândească o perspectivă complexă asupra condițiilor de
sănătate, atât din punct de vedere fizic (ca deficiențe funcționale însoțite sau nu de limitări de activitate ) dar și în relația dinamică cu mediul curent, în special cu mediul de
muncă.
Competențe profesionale
• Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare privind relația dinamică între starea de sănătate și munca profesională.
• Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în cazurile în care afectările cronice perturbă funcționarea optima a persoanei în domeniile muncă și societate.
• Evaluarea complexă a individului, grupului și organizației în situația alterării capacității profesionale cauzate de anumite condiții de sănătate cu impact asupra persoanei și a relațiilor complexe din mediul de muncă.
• Proiectarea și realizarea intervențiilor în vederea recuperării capacității de muncă și a
reintegrării profesionale.
19
• Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului reabilitării și
consilierii vocaționale adaptată profilului individual
• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice profesiei.
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor
profesionale la dinamica contextului social.
Examenul de medic specialist
Probe de evaluare specifice programului
– Proba scrisă DA
– Examen clinic DA
– Proba de abilități / manualități NU
– Proba pe casetă video NU
– Proba operatorie NU
– Dizertație NU
Tematica de examen
1. Conceptele de capacitate de muncă și capacitate profesională (definiții,
componenete).
2. Relația deficiență funcțională- incapacitate adaptativă- dizabilitate/invaliditatecapacitate de muncă.
3. Factori intrinseci de solicitare în muncă
4. Factori extrinseci de solicitare în muncă. Factori de ambianță fizică și psihosocială
5. Analiza locului de muncă- metode, utilitate practică
6. Gestualitatea profesională
7. Postura în muncă
8. Formarea profesională. Deprinderile profesionale
9. Orientareași selecția profesională. Particularități ale orientării profesionale ale
deficienților
10. Antrenamentul professional. Efectele antrenamentului asupra capacității de muncă.
Compensarea prin antrenament a deficiențelor funcționale.capa
11. Oboseala și surmenajul professional
12. Factori limitativi ai capacității de muncă
13. Principiile generale și metodologia expertizării medicale a capacității de muncă
14. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile aparatului respirator
15. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și capacitate de muncă în afecţiunile cardio – vasculare
16. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în bolile digestive şi bolile de nutriţie
17. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile renale
18. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile aparatului locomotor
19. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecțiunile neurologice
20. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecțiunile psihice
21. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile endocrine
22. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecțiunile oftalmologice
23. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile ORL
24. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile dermatologice
25. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în afecţiunile neoplazice
26. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional, incapacitate adaptativă și
capacitate de muncă în bolile profesionale
27. Recuperarea capacității de muncă și reintegrarea profesională (delimitarea
domeniului, principii, obiective, metode și tehnici specifice )
28. Recuperarea medicală a capacității de muncă
29. Acțiuni educative-formative de recuperare a capcității de muncă
30. Întoarcerea la muncă din perspectiva științifică și practică la nivel european.
31. Prognosticul de recuperabilitate – criterii medico-socio-profesionale . Posibilităţi de
cuantificare
32. Prevederile legale privind atribuțiile medicului specializat în expertiza medicală a
capacității de muncă în domeniul recuperării capacităţii de muncă
33. Adaptarea la muncă a persoanelor cu deficiențe funcționale. Particularităţi ,
posibilităţi compensatorii şi dezvoltarea acestora .Crierii de urmărire a adaptării la muncă .
34. Acțiuni sociale de recuperare a capacității de muncă. Serviciile sociale.
35. Legislaţia de asigurări sociale şi pensii . Incapacitatea temporară de muncă prelungită . Legislaţia privind persoanele cu dizabilități
36. Organizarea, funcţionarea şi atribuțiile sistemului național de expertiză medicală a capacităţii de muncă
Baremul de manevre, tehnici și activități practice
1. Examen clinic complet , completat cu examen neurologic standard
2. Interpretarea probelor biologice
3. Interpretarea electrocardiogramei
4. Interpretarea spirometriei
5. Interpretarea examenului radiologic clasic pe aparate și sisteme
6. Interpretarea ecografiei abdominale
7. Interpretarea ecocardiogarfiei
8. Interpretarea testelor de efort

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN EXPERTIZA
MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
Urmare promovării examenului de medic specialist (standard profesional):
• Este singurul medic abilitat în expertizarea medicală a capacității de muncă,
conform legislaței în vigoare în România
• Va putea practica specialitatea de expertiză medicală a capacității de muncă în
cadrul sistemului national de EMCM
• Va aborda cazurile din dublă perspectivă, medicală și socială, vizând posibilitatea
obținerii unui beneficiu de asigurări sociale și aspectele de integrare socială și
profesională
Drepturi
• Să practice specialitatea în regim public în cadrul sistemului national de EMCM
• Să solicite opinii profesionale și să colaboreze cu medici din alte specialități și
din clinici universitare
• Să recomande proteze, orteze, scaune rulante și alte dispozitive de asistare
• Să participe la stagii de perfecționare în clinici universitare
• Să participe la proiecte de cercetare științifică, studii clinice, etc
• Poate obține o a doua specialitate medicală, în condițiile legii și regulamentelor în
vigoare
Obligaţii
• Să respecte principiile de etică în activitatea de expertizare medicală a capacității
de muncă
• Să fie un factor de mediere și imparțialitate între persoana aflată în situația de risc
social și instituțiile care acordă beneficiile de asigurări sociale
• Să dea un aviz medical obiectiv, fără a fi influențat de niciunul dintre partenerii
contractului de asigurare socială
• Să se perfecționeze pe toată durata practicării specialității
• Să obțină acordul informat al pacientului

FIŞĂ POST MEDICI REZIDENŢI ÎN EXPERTIZA MEDICALĂ A
CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
• Denumirea postului : Medic rezident anul ………..
• Obiectivul specific al postului: Medic rezident specialitatea expertiza medicală
a capacității de muncă
• Relații :
o Ierarhice : șeful secției, directorul medical, manager
o Funcționale: coordonatori de rezidențiat, mediul universitar, medici
rezidenți, specialiști sau primari expertiza medicală a capacității de muncă
sau din alte specialități din cadrul secției, spitalului sau cabinetului teritorial
o De reprezentare:
Competențele postului de muncă: cunoștințe și deprinderi conform
tematicii de pregătire; cunoașterea legislației în domeniul medical și în
domeniul asigurărilor sociale
Standardul de performanță asociat: alegerea de soluții corecte;
desfășurarea unui act medical de calitate; utilizarea eficientă a resurselor;
capacitatea de a lucra în echipă
DESCRIEREA POSTULUI
Pregătirea profesională : studii medicale superioare de lungă durată; educație
medicală continua conform legislației în vigoare
Responsabilități generale: desfășurarea în bune condiții a activităților legate de
evaluarea capacității de muncă; păstrarea confidențialității; atitudine respectuoasă
față de pacienți și starea lor de sănătate.
Responsabiliăți specifice:
1. Rezidențul are obligația de a parcurge toate modulele, în conformitate cucurriculul de pregătire. După fiecare modul efectuat prin rotație, conform repartizării, rezidențul are obligația de a informa coordonatoii de rezidențiat asupra etapei de pregătire.
2. Învață conţinutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat.
3. Examinează pacienții, propune palnul de investigații și aplică, după caz soluții
terapeutice sub stricta supraveghere a îndrumătorului, în funcție de abilitățile
dobândite și de nivelul de pregătire.
4. Asistă, eventual aplică manevrele practice specifice fiecărei specialităţi.
5. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor
(prezentări de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe,
etc.)
6. Are obligația de a consemna în caietul de monitorizare toate aspectele pregătirii,
inclusiv activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări
ştiinţifice şi de educaţie continuă.
7. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al
instituției în care se desfășoară stagiul, conform repartizării.
8. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către
coordonatorul de rezidenţiat sau responsabilul de formare
9. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului
Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare și 1386/2007 al
MECT, privind măsurile de pregătire prin rezidențiat
10. La sfârşitul fiecărui modul de pregătire, rezidentul este evaluat în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.

Bibliografie orientativă
1. Şirjiţă N., Ciuvică MM., Gherman D., Statnic L. „Elemente de expertiză
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă”, Editura TIPARG, 2004 ; ISBN 7734 – 10 -6;
2. Ciuvică MM., Gherman D., Medicina asigurărilor sociale. Editura Național, 2007;
3. Casificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății. Traducere în limba română a International Classification of Functioning, Disability and Health. WHO, 2001;
4. Raport Mondial privind Dizabilitatea. Traducerea în limba română a World Report on Disability. WHO 2011;
5. Ciuvică MM, Gherman D., Explorări funcţionale în expertiza medicală a
capacităţii de muncă, Editura Naţional, 2005;
6. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic functional și de încadrare în gradele I,II și III de invaliditate, HG 155/2010;
7. www.mmuncii.ro, https://www.cnpp.ro pentru legislația aferentă sistemului de asigurări sociale. 

Lasă un răspuns