CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ NUCLEARĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

1. DEFINITIE
Medicina nucleara este specialitatea medicala care utilizeaza proprietatile nucleare ale izotopilor radioactivi pentru a investiga tulburari ale metabolismului si functiei diverselor organe si sisteme, in conditii fiziologice si fiziopatologice,avand scopul de a diagnostica si a trata diversele boli cu ajutorul surselor radioactive deschise. Gama de proceduri care sunt implicite acestei definitii include – proceduri
in vitro, imagistica in vivo cu radiofarmaceutice, chirurgia radio-ghidata, alte modalitati de imagistica corelativa cu scopul de a localiza si a cuantifica leziunile detectate.
2. DURATA: 4 ani
Curriculumul prevede un numar de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentari de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata, în afara carora sunt prevazute si 40 – 50 de ore de studiu
individual.
Cuantificarea pregatirii in vederea echivalarii, se face prin credite ( CFU) : 1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregatirii, activitatea didactica acopera 20-30 %, restul de 70-80 %, fiind dedicata activitatiilor practice si studiului individual.
La sfarsitul fiecarui modul de pregatire ( cel putin o data pe an), are loc o evaluare de etapa, facuta in unitatea de pregatire de catre responsabilul de stagiu si indrumator.
Evaluarea se finalizeaza prin acordarea de credite CFU.
Intreaga activitate de pregatire este monitorizata prin caietul de stagiu ( log-book), in care vor fi trecute de asemenea evaluarile de etapa in credite, activitatea in programele de cercetare, participarea la
manifestari stiintifice si de educatie continua.

3. STRUCTURA STAGIILOR
3.1. Etapa de angajare, luare in evidenta, rezolvarea problemelor social-administrative, prezentare la spitalul si clinica unde a fost repartizat (2 saptamani)
3.2. Stagiul de medicina nucleara 33 luni:
A. Substagiul de scintigrafie – 23 luni si 2 sapt.
B. Substagiul de tomoscintigrafie pozitronica si imagistica de fuziune PET si PET-CT – 6 luni.
C. Substagiul de terapie radionuclidica – 2 luni
D. Substagiul de osteodensitometrie – 2 luni
3.3. Stagiul de ecografie generala – 3 luni
3.4. Stagiul de cardiologie – 2 luni
3.5. Stagiul de neurologie – 2 luni
3.6. Stagiul de endocrinologie – 2 luni
3.7. Stagiul de oncologie clinica – 2 luni
3.8. Stagiul de tomografie computerizata – 2 luni
3.9. Stagiul de rezonanta magnetica nucleara – 2 luni
3.10. Stagiul de bioetica – ½ luna
4. CONTINUTUL STAGIILOR
4.1. STAGIUL DE MEDICINA NUCLEARA
A. SUBSTAGIUL DE SCINTIGRAFIE
A1. Tematica lectiilor de conferinta (380 ore)
1. Consideratii istorice
1.1. Inceputurile medicinei nucleare
1.2. Situatia actuala ( aparatura,radiofarmaceutice, aplicatii clinice, perspective)
2. Bazele fizice ale medicinii nucleare
2.1. Structura atomului si nucleului
2.2. Legile radioactivitatii
2.3. Tipuri de dezintegrari radioactive
2.3. Interactiunea radiatiei cu materia
3. Aparatura de detectie a radiatiei nucleare utilizata in medicina nucleara
3.1. Tipuri de detectori de radiatii (detectori cu gaz, detectori de scintilatie , semiconductori)
3.2. Camera de scintilatie Anger ( gammacamera planara)
3.2.1. Tipuri de colimatoare,parametrii de performanta
3.2.2. Cristalul de scintilatie, tuburi fotomultiplicatoare
3.2.3. Procesarea semnalelor, analizorul de impulsuri, circuitele de corectie
3.2.3. Tipuri de achizitie a imaginilor (static, dinamic, gated) si sisteme de prelucrare ,formare si redare a imaginilor
3.3. Camera de scintilatie cu sistem tomografic (SPECT)
3.3.1. Principii de functionare
3.3.2. Tipuri de dispozitive SPECT
3.3.3. Formarea si procesarea imaginii
3.4. Camera de scintilatie pentru tomografie prin emisie de pozitroni (PET)
3.4.1. Principii de functionare
3.4.2. Cristale de scintilatie
3.4.3. Tipuri de dispozitive PET
3.4.4. Formarea si procesarea imaginii
4. Dozimetria radiatiilor si elemente de radioprotectie
4.1. Notiuni fundamentale de dozimetrie (doza absorbita,doza echivalenta)
4.2. Notiuni fundamentale de radiobiologie, efectele biologice ale radiatiilor
4.3. Limite de doze pentru pacienti si personalul medical, evaluarea riscurilor de iradiere ( stocastic,deterministic)
4.4. Masuri generale de radioprotectie ( designul laboratorului, echipament de radioprotectie)
4.5. Masuri de radioprotectie pentru pacienti si personalul medical
4.6. Transportul materialelor radioactive ( intern si extern)
4.7. Gestiunea deseurilor radioactive
4.8. Principii de baza ale cadrului legislativ national si al Uniunii Europene referitor la utilizarea izotopilor radioactivi in scop medical (Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01), Norme de
securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara. (NSR-14)
5. Radiofarmaceutice
5.1. Radionuclizi ,radiofarmaceutice, productia radionuclizilor
5.2. Generatorul Molibden-99 / Technetium -99 ( caracteristici fizico-chimice, control de calitate)
5.3. Kituri de legare cu Technetiu-99m ( mod de preparare, controlul calitatii)
5.4. Alte radiofarmaceutice ( I-131, I-123, Indium-111, Thalium-201, Xenon-133)
5.5. Biocinetica radiofarmaceuticelor si mecanisme de localizare
5.6. Criterii de alegere a radiofarmaceuticului optim
5.6. Radiofarmaceutice utilizate in PET ( ciclotronul, tipuri de radiofarmaceutice)
6. Controlul calitatii aparaturii utilizate in medicina nucleara
6.1. Gamma camera – parametri de performanta ( rezolutia spatiala, uniformitate, sensibilitate ,distorsiuni spatiale,rata de numarare, rezolutia energetica)
6.2. SPECT – parametrii de performanta (Controlul gantry-ului, dimensiunea pixelullui, centrul de
rotatie,rezolutia spatiala, uniformitatea)
6.3. PET- parametrii de performanta (calitatea imaginii,acuratetea corectiilor de atenuare si imprastiere ,
stabilitatea detectorilor,rezolutia temporala in coincidenta, uniformitate,normalizare si calibrarea
concentratiei de radiactivitate 2D-3D)
6.4. Calibratorul de doza – parametrii de performanta (acuratete, liniaritate si constanta)
7. Informatica imagistica
7.1. Infrastructura informaticii imagistice – sisteme PACS, RIS, si datele electronice ale pacientului,standarde informatice ( DICOM,HL7,IHE), metode e-learning ( invatamant electronic, aspecte
relevante ale telemedicinei
7.2. Principii elementare ale procesarii si postprocesarii de semnal, principiile sistemelor liniare
(convolutie, transformari Fourier, Nyquist, restaurare de imagine si deconvolutie)
7.3. Metode de analiza si procesarea imaginii (reconstructia si analiza 2D si 3D, fiziunea de imagini,realitate virtuala, principiile afisarii imaginii, calitatea imaginii ( zgomot, contrast,rezolutie si amplificare de zgomot in timpul procesarii)
7.4. Principiile cuantificarii – imagistica cantitativa- ROI, curbe de activitate-timp si analiza factoriala)
7.5 Principii de procesare a imaginii ( detectarea marginilor, detector, netezire,segmentare reconstructive, fuziune, inregistrare si afisare )
8. Notiuni de imagistica moleculara
8.1. Principiile de baza ale biologiei si biochimiei celulare – activitatea ADN si ARN, metabolism, apoptza
si hipoxia, elemente despre migratia si diferentierea celulelor stem
8.2. Principii elementare ale metodelor de imagistica moleculara( micro PET, micro SPECT,microPET/CT/IRM) si de imagistica optica( fluorescent, bioluminiscenta)
8.3. Principiile contrastului tintit – notiuni privind substantele de diagnostic molecular, tinte pentru imagistica moleculara, trasori utilizati in imagistica moleculara
9. Explorarea scintigrafica in endocrinologie
9.1. Evaluarea radioizotopica a glandei tiroide
9.1.1. Radiofarmaceutice utilizate (131I, 99mTc, I23I ) caracteristici fizico-chimice, farmacocinetica,dozimetrie, pregatire pacient
9.1.2. Radioiocaptarea / Technetocaptarea ( tehnica, valori normale si patologice)
9.1.3. Scintigrafia tiroidiana – ( tehnica examinarii, imagini normale si patologice)
9.1.4. Scintigrafia tiroidiana in afectiuni benigne ( adenomul toxic tiroidian, gusa multinodulara,tiroidite,Boala Graves)
9.1.5. Scintigrafia tiroidiana in evaluarea nodulilor tiroidieni (nodulul cald, nodulul rece, nodulul discordant)
9.1.6. Scintigrafia in cancerul tiroidian – Scintigrafia de corp intreg cu 131I (Pregatirea pacientului dupa tiroidectomie, tehnica examinarii, interpretarea imaginilor)
9.1.7. Follow-up pacientilor cu cancer tiroidian
9.1.8. Indicatii clinice la adulti si in pediatrie
9.1.9. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei glandei tiroidiene
9.2. Explorarea scintigrafica a glandelor paratiroide
9.2.1. Tipuri de radiofarmaceutice , farmacocinetica, doze
9.2.2. Scintigrafia paratiroidiana – tipuri de tehnici scintigrafice utilizate in patologia paratiroidiana (tehnica de sustractie folosind doi radiotrasori 99mTc pertechnetat/99mTc MIBI sau 123 Iod/99mTc MIBI versus tehnica in dubla faza utilizind 99mTc-MIBI)
9.2.3. Scintigrafia planara/ SPECT/ SPECT/CT in evaluarea patologiei paratiroidiene
9.2.4. Indicatii clinice
9.2.5. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei glandelor paratiroidiene
9.3. Explorarea scintigrafica a glandelor suprarenale
9.3.1. Radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, indicatii clinice
9.3.2. Pregatire pacient,tehnica examinarii, achizitie imagini planare/ SPECT/ SPECT/CT)
9.3.3. Indicatii clinice la adulti si in pediatrie
9.3.4. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei glandei suprarenale.
9.4. Explorarea scintigrafica a tumorilor neuroendocrine
9.4.1. Radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze ,indicatii clinice
9.4.2. Tehnica examinarii, pregatire pacient, achizitie imagini planare/Spect/SPECT/CT
9.4.3. Indicatii clinice la adulti si in pediatrie
9.4.4. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei tumorilor neuroendocrine .
10. Explorarea scintigrafica renala
10.1. Scintigrafia renala dinamica – radiofarmaceutice, farmacocinetica,doze, pregatire pacient, tehnica examinarii
10.1.1. Renograma izotopica, parametrii functionali (FRD si GFR)
10.1.2. Imagini normale si patologice
10.1.3. Indicatii clinice la adulti si in pediatrie
10.2. Scintigrafia renala dinamica modulata cu Furosemid : principiu, indicatii clinice,pregatire pacient,tehnica examinarii, interpretarea rezultatelor
10.3. Scintigrafia renala dinamica modulata cu Captopril : principiu,pregatire pacient, tehnica examinarii,interpretarea rezultatelor Indicatii clinice la adulti si in pediatrie
10.4. Scintigrafia renala statica : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze,tehnica examinarii, imagini normale si patologice ,indicatii clinice la adulti si in pediatrie
10.5. Explorarea scintigrafica a rinichiului transplantat
10.6. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei renale
11. Explorarea scintigrafica a sistemului osteo-articular
11.1. Radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, pregatire pacient, tehnica examinarii
11.2. Tipuri de examinari – scintigrafie planara, dinamica in trei faze, whole-body, SPECT
11.3. Imagini normale si patologice, artefacte
11.4. Indicatii clinice la adulti si in pediatrie (afectiuni osoase benigne si maligne, inflamatorii ,infectioase, boli metabolice, traumatisme si afectiuni osteo-articulare)
11.5. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei sistemului osteo-articular
12. Explorarea scintigrafica a tubului digestiv si a ficatului
12.1. Scintigrafia glandelor salivare – radiofarmaceutice farmacocinetica, doze, pregatire pacient, tehnica examinari, indicatii clinice
12.2. Scintigrafia esofagiana – radiofarmaceutice, doze, pregatire pacient, tehnica examinarii, indicatii clinice
12.3. Scintigrafia gastrica – radiofarmaceutice , doze, pregatire pacient, tehnica examinarii, indicatii clinice
12.4. Detectia scintigrafica a hemoragiilor digestive – radiofarmaceutice,doze, pregatire pacient, tehnica examinarii, indicatii clinice
12.5. Detectia scintigrafica a diverticulului Meckel – radiofarmaceutice, doze,pregatire pacient,tehnica examinarii
12.6. Scintigrafia hepato splenica – radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze ,pregatire pacient,tehnica examinarii,indicatii clinice
12.6.1. Angioscintigrafia hepatica – principiu, indicatii clinice
12.6.2. Scintigrafia hepatica cu hematii marcate – principiu, tehnica examinarii, indicatii clinice
12.7. Scintigrafia hepato-biliara – radiofarmaceutice, farmacocinetica,doze , pregatire pacient, tehnica
examinarii, indicatii clinice la adulti si in pediatrie
12.8. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei tubului digestiv si a ficatului

13. Explorarea scintigrafica a cordului
13.1. Scintigrafia miocardica de perfuzie – radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze
13.1.1. Tipuri de achizitie : achizitii SPECT , Gated SPECT si SPECT/CT- prelucrare imagini, imagini normale, artefacte
13.1.2. Scintigrafie miocardica de perfuzie in repaus – pregatire pacient ,tehnica examinarii
13.1.3. Scintigrafia miocardica de perfuzie cu test de efort – pregatire pacient, tehnica examinarii
13.1.4. Scintigrafia miocardica de perfuzie cu stress farmacologic – tipuri de vasodilatatoare, doze ,tehnica examinarii
13.1.5. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei cardiace
13.1.6. Indicatii clinice – detectia ischemiei miocardice, evaluarea viabilitatii tesutului miocardic,detectia infarctului miocardic acut si sechelar, evaluarea tulburarilor hemodinamice coronariene
13.2. Angiocardiografia radioizotopica
13.2.1. Radiofarmaceutice – farmacocinetica, doze, fractie de ejectie
13.2.2. Tehnica primei treceri – detectia si cuantificarea sunturilor intracardiace
13.2.3. Tehnica la echilibru sincronizata cu EKG – determinarea fractiei de ejectie, studiul cineticii parietale a ventriculului sting, aprecierea performantei ventriculare in repaus si efort
14. Explorarea scintigrafica pulmonara
14.1. Scintigrafia pulmonara de perfuzie – radioarmaceutice, farmacocinetica, doze, tehnica examinarii,tipuri de examinari (planara, SPECT si SPECT/CT)
14.1.1. Imagini scintigrafice normale si patologice
14.1.2. Indicatii clinice la adulti si in pediatrie ( embolia pulmonara acuta si cronica, cancerul pulmonar,BPCO,afectiuni cardiace)
14.2. Scintigrafia pulmonara de ventilatie
14.2.1. Radioarmaceutice, farmacocinetica, doze, tehnica examinarii, tipuri de examinari (planara, SPECT si SPECT/CT)
14.2.2. Imagini scintigrafice normale si patologice , indicatii clinice
14.3. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT, IRM, etc) si integrarea
acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei pulmonare
15. Explorarea scintigrafica a sistemului nervos central
15.1. Scintigrafia cerebrala de perfuzie (SPECT) – radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, pregatire
pacient, tehnica examinarii
15.1.1. Imagini normale si patologice
15.1.2. Indicatii clinice (Boala Alzheimer, demente vasculare, AVC ischemic, epilepsie, moarte cerebrala)
15.2. Scintigrafia receptorilor dopaminergici – radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, pregatire pacient, tehnica examinarii
15.2.1. Imagini normale si patologice
15.2.2. Indicatii clinice ( Boala Parkinson,sindroame parkinsoniene)
15.3. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei sistemului nervos central
16. Detectia scintigrafica a proceselor infectioase si inflamatorii localizate
16.1. Radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze , pregatire pacient, tehnica examinarii
16.2. Imagini normale si patologice, indicatii clinice la adulti si in pediatrie
16.3. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT,IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei proceselor infectioase si inflamatorii localizate
17. Limfoscintigrafia
17.1. Limfoscintigrafia extremitatilor
17.1.1. Radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, tehnica examinarii
17.1.2. Imagini scintigrafice normale si patologice, indicatii clinice
17.2. Limfoscintigrafia in detectia ganglionului santinela in afectiuni oncologice
17.2.1. Radiofarmaceutice, farmacocinetica, conceptul de ganglion santinela, tehnica examinarii
17.2.2. Imagini normale si patologice, indicatii clinice
17.3. Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT, IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei sistemului limfatic

18. Diagnosticul scintigrafic cu radiofarmaceutice cu tropism tumoral
18.1. Radiofarmaceutice cu tropism tumoral ( Taliu , MIBI, V-DMSA, Galiu, 131-Iod,131-I- MIBG, 111-Indiu octreotid), farmacocinetica, doze, tehnica examinarii
18.2. Detectia si stadializarea tumorala utilizind diferite tehnologii ( scintigrafie planara, SPECT,SPECT/CT)
18.3. Indicatii clinice la adulti si in pediatrie
18.4 Corelarea examinarii scintigrafice cu alte tehnici imagistice (ecografie, CT, IRM,etc) si integrarea acestora in algoritmul de diagnostic imagistic al patologiei oncologice.
A2 Baremul activitatilor practice
Interpretarea:
A2.1. Tomoscintigrafii cerebrale – 60
A2.2. Scintigrafii tiroidiene – 200
A2.3. Scintigrafii de perfuzie pulmonara – 100
A2.4. Scintigrafii miocardice de perfuzie repaus/efort -120
A2.5. Angiocardiografii – 50
A2.6. Scintigrafie hepato-biliara – 50
A2.7. Scintigrafii renale statice si dinamice – 200
A2.8. Scintigrafii osoase – 700
A2.9. Scintigrama cu hematii marcate (“in vivo”) pentru detectia hemangioamelor – 30
A2.10. Scintigrama cu hematii marcate (“in vivo”) pentru depistarea unei sangerari digestive – 30
A2.11. Scintigrama pentru detectia diverticulului Meckel – 10
A2.12. Scintigrama pentru tranzitul esofagian – 30
A2.13. Scintigrama de golire gastrica – 30
A2.14. Scintigrama de reflux gastro-esofagian – 30
A2.15. Limfoscintigrafii /ganglion santinela- 50
A2.16. Scintigrafie oncologica (radiotrasor metabolic) – 100
B. SUBSTAGIUL DE TOMOSCINTIGRAFIE POZITRONICA (PET) SI IMAGISTICA DE FUZIUNE
(SPECT-CT, PET-CT, PET-IRM)
B1 Tematica lectiilor de conferinta (100 ore)
B1.1. Sistem hibrid SPECT/CT
B1.1.1. Principiul de functionare, tipuri de dispozitive
B1.1.2. Subsistemul SPECT : descriere parti componente, protocoale de achizitie, controlul de calitate
B1.1.3. Subsistemul CT : descriere parti componente , CT “low dose”, CT diagnostic – controlul de calitate
B1.1.4. Tehnica examinarii SPECT/CT, protocoale de achizitie, controlul de calitate al sistemului
SPECT/CT
B1.1.5. Indicatii clinice
B1.2. Sistemul hibrid PET/CT
B1.2.1. Principiul de functionare, tipuri de dispozitive
B1.2.2. Subsitemul PET : descriere parti componente, protocoale de achizitie, control de calitate
B1.2.3. Subsistemul CT : descriere parti componente, protocoale de achizitie, control de calitate
B1.2.4. Tehnica examinarii PET/CT, protocoale de achizitie, controlul de calitate PET/CT
B1.2.5. Indicatii clinice
B1.3. Sistemul hibrid PET/IRM
B1.3.1. Principiul de functionare ,provocari tehnice in combinarea PET/IRM, PET/IRM in cercetarea
preclinical.Perpective
B2 Baremul activitatilor practice
B2.1. PET/CT in oncologie – 100
B2.2. SPECT-CT in oncologie – 100
B2.3. PET/CT in cardiologie – 50
B2.4. SPECT-CT in cardiologie – 50
B2.5. PET/CT in neurologie – 50
B2.6. SPECT-CT in neurologie– 50

C. SUBSTAGIUL DE RADIOTERAPIE RADIONUCLIDICA
C1. Tematica lectiilor de conferinta (40 ore)
C1.1. Agenti radioterapeutici: proprietati, dozimetrie, consideratii radiobiologice
C1.2. Criterii de alegere a radionuclizilor in terapie
C1.3. Protocoale radioterapeutice generale
C1.4. Noi orientari in terapia radionuclidica: radioterapia tintita – anticorpi monoclonali, peptide
radiomarcate
C1.5. Radioterapia in:
C1.5.1. Afectiuni tiroidiene benigne si maligne
C1.5.2. Afectiuni reumatismale, radioterapia sinovitelor cronice
C1.5.3. Afectiuni hematologice: policitemia Vera, leucemii, limfoame maligne
C1.5.4. Afectiuni maligne hepatice – primare si secundare
C1.5.5. Tumori neuroendocrine
C1.5.6. Terapia paliativa a durerii osoase din metastazele osoase – indicatii, criterii de selectie a
pacientilor,radiofarmaceutice utilizate
C2. Baremul activitatilor practice
C2.1. Terapia cu iod radioactive – calculul dozei si stabilirea protocolului terapeutic în afectiuni
tiroidiene benigne (30 cazuri) si maligne (30 cazuri)
C2.2. Terapia paliativa a durerii din metastazele osoase (30 cazuri)

D. SUBSTAGIUL DE OSTEODENSITOMETRIE
D1. Tematica lectiilor de conferina (40 ore)
D1.1. Principiul metodei (DXA, DPA, QUS, QCT), tehnici de investigatie ,aparatura utilizata , notiuni de
radioprotectie
D1.2. Osteoporoza – definitie, clasificare, factori de risc, diagnostic, fractura de fragilitate , osteoporoza
secundara
D1.3. Diagnosticul osteoporozei (Criterii OMS) si evaluarea riscului de fractura,clase de substante
utilizate în tratamentul osteoporozei , monitorizarea post-terapeutica in osteoporoza
D1.4. Evaluarea artroplastiilor
D1.5. Examinarea osteodensitometrica in pediatrie
D2 Baremul activitatilor practice ( sub supravegherea coordonatorului de modul)
D2.1. Interpretarea testului DXA – 100 examinari
4.2. STAGIUL DE ECOGRAFIE GENERALA (50 ore)
4.2.1.Tematica lectiilor de conferinta (este valabil curriculum pentru competenta in ecografie generala)
4.2.2.Baremul activitatilor practice ( sub supravegherea coordonatorului de modul)
Participa la efectuarea de examene ecografice si la interpretarea rezultatelor:
4.2.2.1. Tiroidiene – 100
4.2.2.2. San si parti moi – 100
4.2.2.3. Cardiace – 100
4.2.2.4. Abdominale – 400
4.2.2.5. Pelvine – 400
4.3. STAGIUL DE CARDIOLOGIE
4.3.1. Tematica lectiilor de conferinta (40 ore)
4.3.1.1. Cardiopatia ischemica
4.3.1.2. Infarct miocardic acut
4.3.1.3. Infarct miocardic cronic sechelar
4.3.1.4. Malformatii congenitale de cord
4.3.1.5. Cardiomiopatii
4.3.1.6. Valvulopatii
4.3.1. 7. Tromboza venoasa profunda a membrelor inferioare
4.3.2. Baremul activitatilor practice ( sub supravegherea coordonatorului de modul)
Participa la efectuarea de examene specifice si la interpretarea rezultatelor:
4.3.2.1. Examenul clinic al bolnavului cardio-vascular – 100
4.3.2.2. Interpretarea de EKG – 200
4.3.2.3. Interpretarea datelor ecografice – 100
4.4. STAGIUL DE NEUROLOGIE (40 ore)
4.4.1. Tematica lectiilor de conferinta
4.4.1.1. Sindromul de neuron motor central
4.4.1.2. Sindromul de neuron motor periferic
4.4.1.3. Sindromul encefalic
4.4.1.4. Sindrom de trunchi cerebral
4.4.1.5. Sindroame extrapiramidale
4.4.1.6. Boli cerebro-vasculare
4.4.1.6.1. Accidente cerebro-vasculare ischemice si hemoragice
4.4.1.6.2. Tromboze venoase cerebrale
4.4.1.7. Sindrom de hipertensiune intracraniana
4.4.1.8. Malformatii cerebrale vasculare (angiom, anevrisme, fistule arterio-venoase)
4.4.1.9. Traumatisme cranio-cerebrale
4.4.1.10. Tumori cerebrale primitive si secundare
4.4.1.11. Sindroame amiotrofice cerebrale
4.4.1.12. Demente
4.4.1.13. Epilepsia
4.4.1.14. Sindroame Parkinsoniene
4.4.2. Baremul activitatilor practice ( sub supravegherea coordonatorului de modul)
Participa la efectuarea de examene specifice si la interpretarea rezultatelor:
4.4.2.1. Examenul neurologic al bolnavului – 100
4.4.2.2. EEG – interpretare orientativa – 20
4.4.2.3. F.O. – interpretare orientativa – 20
4.4.2.4. Interpretarea datelor biologice din LCR – 20
4.4.2.5. Eco Doppler – interpretare – 30
4.5. STAGIUL DE ENDOCRINOLOGIE (40 ore)
4.5.1. Tematica lectiilor de conferinta
4.5.1.1. Tiroida – morfologie, fiziologie, explorare morfo-functionala
4.5.1.2. Hipertiroidismul
4.5.1.3. Boala Graves Basedow
4.5.1.4. Hipotiroidismul
4.5.1.5. Tiroidite
4.5.1.6. Gusa endemica( prin carenta de iod)
4.5.1.7. Nodulul tiroidian – diagnostic si strategie terapeutica
4.5.1.8. Cancerul tiroidian
4.5.1.9. Paratiroida – morfologie, fiziologie, explorare morfo-functionala
4.5.1.10. Hiperparatiroidismul primar si secundar
4.5.1.11. Hipoparatiroidismul
4.5.1.12. Osteoporoza
4.5.1.13. Corticosuprarenala – morfologie, fiziologie si explorare morfo-functionala
4.5.1.14. Medulosuprarenala – morfologie, fiziologie si explorare morfo-functionala
4.5.1.15. Feocromocitomul
4.5.1.16. Neoplazii endocrine multiple
4.5.2. Baremul activitatilor practice ( sub supravegherea coordonatorului de modul)
Participa la efectuarea de examene specifice si la interpretarea rezultatelor:
4.5.2.1. Examenul clinic al bolnavului endocrin – 50
4.5.2.2. Interpretarea dozarilor hormonale – 50
4.5.2.3. Interpretarea datelor ecografice – 50
4.6. STAGIUL DE ONCOLOGIE (40 ore)
4.6.1. Tematica lectiilor de conferinta
4.6.1.1. Tumorile sistemului nervos
4.6.1.2. Cancerul mamar
4.6.1.3. Cancerul bronho-pulmonar
4.6.1.4. Cancerul de prostata
4.6.1.5. Cancerul renal
4.6.1.6. Cancerele digestive
4.6.1.7. Cancerul uterin
4.6.1.8. Cancerul ovarian
4.6.1.9. Melanomul malign
4.6.1.10. Limfoame
4.6.1.11. Tumori osoase
4.6.2. Baremul activitatilor practice ( sub supravegherea coordonatorului de modul)
Participa la efectuarea de examene specifice si la interpretarea rezultatelor:
4.6.2.1. Examenul clinic al bolnavului oncologic – 100
4.6.2.2. Interpretarea markerilor tumorali – 50
4.6.2.3. Interpretarea corelata a datelor imagistice ( ecografie, CT, RMN, scintigrafie) – 100
4.7. STAGIUL DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA
4.7.1. Tematica lectiilor de conferinta (40 ore)
4.7.1.1. Principiul metodei, tehnica, tipuri de achizitie
4.7.1.2. Afectiuni cerebrale
4.7.1.3. Afectiuni digestive
4.7.1.4. Afectiuni pulmonare
4.7.1.5. Afectiuni renale
4.7.1.6. Afectiuni endocrinologice
4.7.1.7. Afectiuni osoase, articulare, musculare
4.7.1.8. Corelarea diagnosticului tomografic cu datele obtinute prin ecografie, IRM, scintigrafie, PET
4.7.2. Baremul activitatilor practice( sub supravegherea coordonatorului de modul)
Participa la efectuarea de examene specifice si la interpretarea rezultatelor:
4.7.2.1. Examenul cerebral – 100
4.7.2.2. Examenul regiunii cervicale – 50
4.7.2.3. Examenul coloanei vertebrale – 50
4.7.2.4. Examenul toracic – 100
4.7.2.5. Examenul abdominal – 100
4.7.2.6. Examenul musculo-articular si scheletal – 50
4.8. STAGIUL DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA
4.8.1. Tematica lectiilor de conferinta (40 ore)
4.8.1.1 Principiul metodei, tehnica, tipuri de aparatura, aplicatii clinice prioritare
4.8.1.2. Afectiuni cerebrale (accidente vasculare ischemice si hemoragice, malformatii vasculare,
tumori cerebrale, traumatisme, modificari degenerative)
4.8.1.3. Afectiunile coloanei vertebrale si maduvei spinarii
4.8.1.4. Afectiuni digestive (patologia cailor biliare, patologia pancreasului, tumori vasculare hepatice)
4.8.1.5. Afectiuni pulmonare (vasculare, tumorale)
4.8.1.6. Afectiuni renale (vasculare, inflamatorii, obstructive, tumorale)
4.8.1.7. Afectiuni endocrinologice (tiroidiene, suprarenaliene)
4.8.1.8. Afectiuni osoase, articulare, musculare
4.8.1.9. Corelarea diagnosticului IRM cu datele obtinute prin ecografie, CT, scintigrafie, PET
4.8.2. Baremul activitatilor practice ( sub supravegherea coordonatorului de modul)
Participa la efectuarea de examene specifice si la interpretarea rezultatelor:
4.8.2.1. Examenul cerebral – 100
4.8.2.2. Examen regiune cervicala – 30
4.8.2.3. Examen coloana vertebrala – 100
4.8.2.4. Examen torace – 40
4.8.2.5. Examen abdominal – 40
4.8.2.6. Examen musculo-articular si scheletal – 100
4.9. MODULUL DE BIOETICA – 2 saptamani
MEDICINA NUCLEARA – 4 ani
(MEDICINA NUCLEARA – 33 LUNI si 2 SAPT.)

A. SUBSTAGIUL DE SCINTIGRAFIE (I.1) – 23 LUNI si 2 SAPTAMANI
B. SUBSTAGIUL DE TOMOSCINTIGRAFIE POZITRONICA (PET) SI IMAGISTICA DE FUZIUNE (SPECT-CT, PETCT) (I.2) – 6 LUNI
C. SUBSTAGIUL DE TERAPIE RADIONUCLIDICA (I.3) – 2 LUNI
D.. SUBSTAGIUL DE OSTEODENSITOMETRIE(I.4) – 2 LUNI
– CARDIOLOGIE (I.5) – 2 LUNI
– NEUROLOGIE (I.6) – 2 LUNI
– ENDOCRINOLOGIE (I.7) – 2 LUNI
– ONCOLOGIE CLINICA (I.8) – 2 LUNI
– ECOGRAFIE GENERALA (I.9) – 3 LUNI
– TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA (I.10) – 2 LUNI
– IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA (I.11) – 2 LUNI
– BIOETICA (I.12) – ½ luna
FISA POST REZIDENT MEDICINA NUCLEARA
1. In anul I de rezidentiat, rezidentul de Medicina Nucleara:
a. Invata notiunile de baza ale fizicii in Medicina Nucleara si le transpune in practica clinica
b. Asistă la efectuarea examinărilor scintigrafice.
c. Deprinde abilităţile de comunicare cu pacientul
d. Asista la prepararea radiofarmaceuticelor și injecteaza sub supraveghere radiofarmaceutice
e. Învaţă modul de operare al aparatelor de Medicina Nucleara
f. Învaţă modul de operare al sistemelor informatice specifice Medicinei Nucleare (staţii de
interpretare a imaginilor, PACS, RIS, HIS).
g. Asistă şi contribuie la redactarea buletinelor de rezultat al examinărilor scintigrafice.
h. Întreprinde toate acţiunile necesare şi legal obligatorii privind radioprotecţia individuală a
personalului expus profesional.
i. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (prezentări
de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
j. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Laboratorului
de Medicina Nucleara şi al Spitalului în care activează.
k. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de
rezidenţiat sau responsabilul de formare.
l. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.
1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
2. In anul II de rezidentiat, rezidentul de Medicina Nucleara :
a. Verifica documentele medicale ale pacientului inainte de investigatie si alege protocolul de
achizitie corespunzător
b. Asistă la efectuarea examinărilor scintigrafice si de imagistica de fuziune ( SPECT/CT si PET/CT)
c. Asistă şi contribuie la redactarea buletinelor de rezultat al examinărilor Scintigrafice
d. Participa la efectuarea testelor de stres fizic / farmacologic
e. Asista si contribuie la gestionarea cazurilor de terapie radionuclidica mai simple ( 131 Iod
pentru tireotoxicoza )
f. Invaţă modul de operare al aparatelor de Medicina Nucleara
g. Învaţă modul de operare al sistemelor informatice specifice Medicinei Nucleare (staţii de
interpretare a imaginilor, PACS, RIS, HIS.
h. Întreprinde toate acţiunile necesare şi legal obligatorii privind radioprotecţia individuală a
personalului expus profesional.
i. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (prezentări
de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
j. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Laboratorului
Radiologie Imagistică Medicală şi al spitalului în care activează.
k. Indeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de
rezidenţiat sau responsabilul de formare.
l. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.
1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
3. In anul III de rezidentiat , rezidentul de Medicina Nucleara :
a. Petrece perioade de detașare la alte departamente specializate, de exemplu pediatrie,
radiologie, oncologie, cardiologie, endocrinologie, neurologie.
b. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (prezentări
de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
c. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Laboratorului
Radiologie Imagistică Medicală şi al spitalului în care activează.
d. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de
rezidenţiat sau responsabilul de formare.
e. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.
1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
4. In anul IV de rezidentiat , rezidentul de Medicina Nucleara :
a. Asista si contribuie la gestionarea cazurilor de terapie radionuclidica complexa , Iod 131 pentru
carcinoma tiroidian, articulara ,paleativa osoasa
b. Asistă la efectuarea examinărilor scintigrafice clasice si de imagistica de fuziune ( SPECT/CT si
PET/CT)
c. Aplică modulele de operare ale sistemelor informatice specifice Medicine Nucleare (staţii de
interpretare a imaginilor, PACS, RIS, HIS).
d. Asistă şi contribuie la redactarea buletinelor de rezultat al examinărilor scintigrafice.
e. In cazurile complexe/particulare/atipice, rezidentul este obligat sa ceara expertiza diagnostica
a medicului titular (a responsabilului de formare).
f. Întreprinde toate acţiunile necesare şi legal obligatorii privind radioprotecţia individuală a
personalului expus profesional.
g. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (prezentări
de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
h. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Laboratorului
Radiologie Imagistică Medicală şi al spitalului în care activează.
i. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de
rezidenţiat sau responsabilul de formare.
j. are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007
cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica pentru examenul de Medic Specialist in specialitatea
MEDICINA NUCLEARA
I. PROBA SCRISA
II. PROBA PRACTICA – TEHNICA EXAMINARII
III. PROBA PRACTICA – INTERPRETARE DE IMAGINI
I. PROBA SCRISA
1. Structura nucleului atomic (tipuri de dezintegrari radioactive, interactiunea radiatiei cu materia)
2. Aparatura de detectie a radiatiei nucleare utilizata in medicina nucleara
Tipuri de detectori de radiatii (detectori cu gaz, detectori de scintilatie , semiconductori)
Camera de scintilatie Anger ( gammacamera planara): descriere parti componente, principii de
functionare, formarea imaginii, tipuri de achizitie a imaginilor (static, dinamic, gated)
Camera de scintilatie cu sistem tomographic (SPECT): principiu de functionare, achizitia SPECT, formarea
si procesarea imaginii
Camera de scintilatie pentru tomografie prin emisie de pozitroni (PET) : descriere parti componente,
principii de functionare , formarea si procesarea imaginii
Sistem hibrid SPECT/CT: principiul de functionare ,tehnica examinari SPECT/CT, fuziunea imaginilor
Sistemul hibrid PET/CT :principiul de functionare , tehnica examinari PET/CT, fuziunea imaginilor
3. Dozimetria radiatiilor si elemente de radioprotectie
Doza absorbita,doza echivalenta, efectele biologice ale radiatiilor, limite de doze pentru pacienti si
personalul medical, masuri generale de radioprotectie , designul laboratorului, echipament de
radioprotectie, masuri de radioprotectie pentru pacienti si personalul medical, gestiunea deseurilor
radioactive, transportul materialelor radioactive( intern si extern)
4. Radiofarmaceutice
Radionuclizi ,radiofarmaceutice, productia radionuclizilor
Generatorul Molibden-99 / Technetium -99 ( caracteristici fizico-chimice, control de calitate)
Kituri de legare cu Technetiu-99m ( mod de preparare, controlul calitatii)
Alte radiofarmaceutice ( I-131, I- 123,indium-111, Thalium – 201, Xenon -133)
Biocinetica radiofarmaceuticelor si mecanisme de localizare
Criterii de alegere a radiofarmaceuticului optim
Radiofarmaceutice utilizate in PET( ciclotronul, tipuri de radiofarmaceutice
5. Controlul calitatii aparaturii utilizate in medicina nucleara
Gammacamera, sistemul SPECT, sistemul PET, sisteme hibride SPECT/CT, PET/CT, calibratorul de doza
6.Informatica imagistica
Infrastructura informaticii imagistice, metode de analiza si procesarea imaginii, calitatea imaginii,
principiile cuantificarii – imagistica cantitativa, principii de procesare a imaginii
7. Notiuni de imagistica moleculara
Principiile de baza ale biologiei si biochimiei celulare, principii elementare ale metodelor de imagistica
molecular, principiile contrastului tintit
8. Explorarea scintigrafica in endocrinologie
Evaluarea radioizotopica a glandei tiroide
Radiofarmaceutice utilizate (I-131/ Tc-99m, /I -123)caracteristici fizico-chimice, farmacocinetica ,
dozimetrie, pregatire pacient
Radioiocaptarea / Technetocaptarea : tehnica, valori normale si patologice
Scintigrafia tiroidiana : tehnica examinarii, imagini normale si patologice
Scintigrafia tiroidiana in afectiuni benigne ( adenomul toxic tiroidian, gusa multinodulara,tiroidite, Boala
Graves)
Scintigrafia tiroidiana in evaluarea nodulilor tiroidieni ( nodulul cald, nodulul rece,nodulul discordant)
Scintigrafia in cancerul tiroidian : scintigrafia de corp intreg cu I-131
Follow-up pacientilor cu cancer tiroidian
Explorarea scintigrafica a glandelor paratiroide
Tipuri de radiofarmaceutice , farmacocinetica, doze
Tehnici scintigrafice utilizate in patologia paratiroidiana
Scintigrafia planara/ SPECT/ SPECT/CT in evaluarea patologiei paratiroidiene
Indicatii clinice
Explorarea scintigrafica a glandelor suprarenale
Radiofarmaceutice, farmacocinetica, , indicatii clinice
Tehnica examinarii, achizitie imagini planare/ SPECT/ SPECT/CT)
Explorarea scintigrafica a tumorilor neuroendocrine
Radiofarmaceutice, farmacocinetica
Tehnica examinarii, planare/SPECT/SPECT/CT
Indicatii clinice
9. Explorarea scintigrafica renala
Scintigrafia renala dinamica : radiofarmaceutice, farmacocinetica,doze,pregatire pacient, tehnica
examinarii, renograma izotopica, parametrii functionali (FRD si GFR), indicatii clinice, imagini normale si
patologice
Scintigrafia renala dinamica modulata cu Furosemid : principiu, indicatii clinice,pregatire pacient,
tehnica examinarii, interpretarea rezultatelor
Scintigrafia renala dinamica modulata cu Captopril : principiu, indicatii clinice,pregatire pacient, tehnica
examinarii, interpretarea rezultatelor
Scintigrafia renala statica : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze,tehnica examinarii, indicatii
clinice, imagini normale si patologice
Explorarea scintigrafica a rinichiului transplantat
10. Explorarea scintigrafica a sistemului osteo-articular
Radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze,pregatire pacient, tehnica examinarii
Tipuri de examinari : scintigrafie planara, dinamica in trei faze, whole-body, SPECT,SPECT/CT
Imagini normale si patologice, artefacte ,indicatii clinice
11. Explorarea scintigrafica a tubului digestiv si a ficatului
Scintigrafia glandelor salivare : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, pregatire pacient, tehnica examinari, indicatii clinice
Scintigrafia esofagiana : radiofarmaceutice, doze, pregatire pacient, tehnica examinarii, indicatii clinice
Scintigrafia gastrica : radiofarmaceutice , doze, pregatire pacient, tehnica examinarii, indicatii clinice
Detectia scintigrafica a hemoragiilor digestive : radiofarmaceutice,doze, pregatire pacient, tehnica examinarii, indicatii clinice
Detectia scintigrafica a diverticulului Meckel : radiofarmaceutice, doze,pregatire pacient,tehnica examinarii
Scintigrafia hepato splenica : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze ,pregatire pacient,tehnica examinarii, indicatii clinice
Angioscintigrafia hepatica : principiu, indicatii clinice,
Scintigrafia hepatica cu hematii marcate : principiu, tehnica examinarii, indicatii clinice
Scintigrafia hepato-biliara : radiofarmaceutice, farmacocinetica,doze , pregatire pacient, tehnica examinarii, indicatii clinice
12. Explorarea scintigrafica a cordului
Scintigrafia miocardica de perfuzie : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze

Tipuri de achizitie : achizitii SPECT , Gated SPECT si SPECT/CT- prelucrare imagini, imagini normale,artefacte,
Scintigrafie miocardica de perfuzie in repaus: pregatire pacient ,tehnica examinarii
Scintigrafia miocardica de perfuzie cu test de efort : pregatire pacient, tehnica examinarii
Scintigrafia miocardica de perfuzie cu stress farmacologic : tipuri de vasodilatatoare, doze , tehnica
examinarii
Indicatii clinice : detectia ischemiei miocardice, evaluarea viabilitatii tesutului miocardic, detectia
infarctului miocardic acut si sechelar, evaluarea tulburarilor hemodinamice coronariene
Angiocardiografia radioizotopica : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, fractie de ejectie
Tehnica primei treceri- detectia si cuantificarea sunturilor intracardiace
Tehnica la echilibru sincronizata cu EKG : determinarea fractiei de ejectie, studiul cineticii parietale a
ventriculului sting, aprecierea performantei ventriculare in repaus si efort
13. Explorarea scintigrafica pulmonara
Scintigrafia pulmonara de perfuzie : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, tehnica examinarii, tipuri
de examinari (planara, SPECT si SPECT/CT), imagini scintigrafice normale si patologice, indicatii clinice
Scintigrafia pulmonara de ventilatie : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, tehnica examinarii,
tipuri de examinari (planara, SPECT si SPECT/CT)
14. Explorarea scintigrafica a sistemului nervos central
Scintigrafia cerebrala de perfuzie (SPECT): radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, pregatire pacient,
tehnica examinarii, imagini normale si patologice, indicatii clinice
Scintigrafia receptorilor dopaminergici : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, pregatire pacient,
tehnica examinarii, imagini normale si patologice, indicatii clinice
15. Detectia scintigrafica a proceselor infectioase si inflamatorii localizate
Radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze , pregatire pacient, tehnica examinarii , imagini normale si
patologice, indicatii clinice
16. Limfoscintigrafia
Limfoscintigrafia extremitatilor : radiofarmaceutice, farmacocinetica, doze, tehnica examinarii, imagini
scintigrafice normale si patologice, indicatii clinice
Limfoscintigrafia in detectia ganglionului santinela in afectiuni oncologice : radiofarmaceutice,
farmacocinetica, conceptul de ganglion santinela, tehnica examinarii, imagini normale si patologice,indicatii clinice
17. Diagnosticul scintigrafic cu radiofarmaceutice cu tropism tumoral
Radiofarmaceutice cu tropism tumoral ( thalim , MIBI, V-DMSA,galiu, 131-Iod,131-I- MIBG, 111-Indiu
octreotid), farmacokinetica, doze, tehnica examinarii
Detectia si stadializarea tumorala utilizind diferite tehnologii ( scintigrafie planara, SPECT, SPECT/CT,PET/CT), indicatii clinice
18. Sistemul hibrid SPECT/CT
Principiul de functionare, tehnica examinarii SPECT/CT, protocoale de achizitie, controlul de calitate al
sistemului SPECT/CT , indicatii clinice
19. Sistemul hibrid PET/CT
Principiul de functionare, tehnica examinarii PET/CT, protocoale de achizitie, controlul de calitate PET/CT , indicatii clinice

20. Radioterapia radionuclidica
Agenti radioterapeutici: proprietati, dozimetrie, consideratii radiobiologice.; Criterii de alegere a radionuclizilor în terapie
Radioterapia în afectiuni tiroidiene benigne si maligne
Radioterapia in afectiuni reumatismale; radioterapia sinovitelor cronice
Radioterapia in afectiuni hematologice: policitemia Vera, leucemii, limfoame maligne
Radioterapia in afectiuni maligne hepatice – primare si secundare
Radioterapia in tumori neuroendocrine
Terapia paliativa a durerii osoase din metastazele osoase – indicatii, criterii de selectie a pacientilor,radiofarmaceutice utilizate
21. Osteodensitometrie
Principiul metodei (DXA, DPA, QUS, QCT),tehnici de investigatie , aparatura utilizata , notiuni de radioprotectie, indicatii clinice

II. PRIMA PROBA PRACTICA
Descrierea tehnicii de efectuare
1. Evaluarea radioizotopica a glandei tiroide
2. Explorarea scintigrafica a glandelor paratiroide
3. Explorarea scintigrafica a glandelor suprarenale
4. Explorarea scintigrafica a tumorilor neuroendocrine
5. Explorarea scintigrafica renala
6. Explorarea scintigrafica a sistemului osteo-articular
7. Explorarea scintigrafica a cordului
8. Explorarea scintigrafica pulmonara
9. Explorarea scintigrafica a sistemului nervos central
10. Limfoscintigrafia
11. Explorarea scintigrafica a tubului digestiv si a ficatului
12. Diagnosticul scintigrafic cu radiofarmaceutice cu tropism tumoral
III. A DOUA PROBA PRACTICA
Interpretarea unor imagini de:
1. Scintigrafie tiroidiana
2. Scintigrafia glandelor paratiroide
3. Scintigrafia glandelor suprarenale
4. Scintigrafia tumorilor neuroendocrine
5. Scintigrafie a sistemului nervos central
6. Scintigrafie renala
7. Scintigrafie pulmonara
8. Scintigrafie miocardica
9. Scintigrafie osoasa
10. Limfoscintigrafia
Indrumator de abilitati practice, competente si atitudini
urmand a fi dezvoltate in cursul pregatirii pentru specialitatea Medicina Nucleara
A. NOȚIUNI DE BAZĂ
Obiectiv: sa ofere rezidentului cunostinte de lucru fundamentale corespunzatoare domeniului Medicinii Nucleare
SUBIECT I: Fizica si matematica
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Structura si modalitati de dezintegrare a
atomilor radioactivi
B. Interactiunea emisiilor radioactive ale
atomilor cu materia
C. Implicatiile biologice si pericolul de
iradiere al radiatiilor ionizante.
D. Biologie moleculara
E. Statistica parametrica si non-parametrica
F. Matematica si fizica corezpunzatoare,
aplicata teoriei trasorilor radionuclidici ,modelarea cineticii trasorilor si imagistica cantitativa
A. Integrarea principilor de baza în practica
medicală
A. Isi recunoaste nevoia de a intelege
notiunile de baza ale fizicii in Medicina
Nucleara
B. Isi intelege propriile limite si cere
asistenta de la personalul non-medical

SUBIECT II: Instrumentatie si computere
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Teoria sistemelor utilizate pentru detectia
si analizarea emisiilor provenite de la
atomii radioactivi
B. Intelegerea principiului de utilizare,
calibrare si testare a sistemelor de
detectie in Medicina Nucleara
C. Principiile colimarii si experienta practica a
utilizarii colimatoarelor
D. Principiile tomoscintigrafiei de monoemisie si cuantificarea coincidentelor
E. Principii de reconstructie a imaginii
A. Experienta practica cu utilizarea sistemelor de monitorizare, gamma probe-urilor, calibratoarelor de doza,gamma camerelor si sistemelor de
tomoscintigrafie prin emisie pozitronica
B. Utilizarea computerelor pentruvizualizarea si procesarea de imagini
A. Dorinta de a deprinde noi abilitati si de a
fi la curent cu evolutia tehnologiei

Subiect III: Radiobiologie si radioprotectie
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Teoria efectelor biologice ale radiatiilor de
nivel inalt si scazut provenind de la surse
nesigilate
B. Calcularea dozei de iradiere a
radiofarmaceuticelor (Doza efectiva [ED])
C. Principii de baza ale terapiei radionuclidice
D. Natura proceselor proliferative si bazele
radiobiologice in terapia radionuclidica a
neoplaziilor
E. Managementul accidentelor radioactive in
cadrul Medicinii Nucleare
A. Manipularea in siguranta a
radiofarmaceuticelor
B. Implementarea de semne adecvate in
Departamentele de Medicina Nucleara
C. Redacteaza reguli locale pentru utilizarea
surselor de radiatii nesigilate
D. Demonstreaza abilitatea de a controla
incidente radioactive (scurgeri sau
contaminari)
A. Apreciaza importanta manipularii
radiofarmaceuticelor in siguranta pentru
sine si pentru altii
Subiect IV: Radiochimie si radiofarmacie
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Producerea radionuclizilor utilizand
reactoare, ciclotroane sau generatoare
B. Proprietati fizice ale radionuclizilor,
aplicatii clinice
C. Proprietati biologice si fizico-chimice ale
diferitelor radiofarmaceutice utilizate de
rutina in practica clinica, trialuri clinice si in
curs de dezvoltare
D. Formule utilizate in Medicina Nucleara
E. Tehnici de marcare celulara
F. Principii de asigurare a calitatii (QA) in
radiofarmacie
G. Parametri de control al calitatii care
determina calitatea radiofarmaceuticelor,
inclusiv puritatea radionuclidica si
radiochimica
H. Principiile prepararii aseptice

A. Efectuarea elutiei generatorului de
technetiu
B. Prepararea unui kit rece
C. Efectuarea unei marcari celulare
D. Efectuarea de teste simple de puritate
radionuclidica si radiochimica
E. Demonstreaza tehnici de preparare
aseptica
A. Demonstreaza atentie la detalii in
manipularea radiofarmaceuticelor si in
asigurarea puritatii radiochimice si
radionuclidice si, de asemenea, a tehnicii
aseptice

Subiect V: Principiile si tehnicile trasorilor si studiile in vitro
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Cinetica radiotrasorilor utilizati in Medicina
Nucleara
B. Utilizarea principiilor cineticii si adaptarea
tehnicilor pentru calcularea de parametri
precum rata filtrarii glomerulare, etc.
C. Principiile fiziologice ale tehnicilor
trasorilor
D. Erori asociate masuratorilor cantitative
E. Principiile de radioimunoanaliza (RIA)
F. Principiile ELISA (proba imunoabsorbtiei
enzimelor linkate)
A. Vezi diagnosticul non-imagistic individual A. Vezi diagnosticul non-imagistic individual
Subiect VI: Cadru de reglementare in Medicina Nucleara
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Cerinte Nationale si Internationale de
reglementare in practica Medicinii
Nucleare,
B. Ghiduri medicale, licente ale produselor si
alte legislatii corespunzatoare
C. Cerinte de reglementare care se aplica in
crearea si functionarea radiofarmaciilor
D. Reglementari de control al transportului
materialelor radioactive in Romania
E. Mecanismele prin care reglementarile
sunt aplicate si controlate in Romania
F. Reglementarile de siguranta si sanatate
care legifereaza practica în condiții de
siguranță
G. ALARA (nivelul cel mai scăzut ce poate fi
atins în mod rezonabil) si ALARP (la un
nivel cât mai scăzut rezonabil posibil)
H. Orice alte revizuiri sau completari aduse
ulterior legislatiei mentionate
A. Demonstreaza abilitatea de aplica
reglementarile in practica locala
A. Arata dorinta de a fi la curent cu evolutia
reglementarilor in Medicina Nucleara
B. Apreciaza necesitatea de a lucra cu alte
persoane pentru a se asigura ca
reglementarile sunt strict respectate
B. DIAGNOSTIC IMAGISTIC

SECTIUNEA 1. SISTEMUL OSOS
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua patologiile osoase utilizand tehnici
radionuclidice
Subiectul I: Scintigrafia osoasa
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia și fiziologia sistemului osos
B. Prezentarea clinică și managementul
tulburărilor ce afectează sistemul osos
C. Notiunile de bază ale scintigrafiei osoase
cu 99mTc-difosfonati
D. Notiunile de bază ale scintigrafiei de
maduva osoasa cu 99mTc-coloizi
E. Indicații pentru scintigrafia scheletala si de
maduva osasa, inclusiv înțelegerea bazei
de dovezi
F. Utilizarea scintigrafiei osoase în corelație
cu alte proceduri imagistice radionuclidice
pentru a evalua infectiile osoase sau
periprotetice (vezi secțiunea infecție /
inflamație)
G. Cunoașterea protocoalelor de achizitie,
incluzand achizitia in trei faze, baleiaj corp
intreg sau statica segmentara planara,
SPECT și SPECT / CT
H. Rolul imagisticii comparative (radiografie
simpla, CT si IRM) pentru evaluarea
patologiei osoase
I. Problemele legate de radioprotecție
A. Pregătirea pacientului inaintea și în timpul
examinarii
B. Alegerea protocolului de achizitie
corespunzător
C. Injectarea radiofarmaceuticului
D. Efectuarea testului asigurand o tehnică
bună și dezvoltand recunoasterea
capcanelor
E. Reconstrucție de imagini, vizualizare si
interpretare a unui număr suficient de
studii scintigrafice pentru a evalua
utilitatea, sursele de eroare, variantele
normale și artefactele
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
acesta
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante
Subiectul II : Osteodensitometria (DEXA)
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Factori de risc, prezentarea clinica si
managementul osteoporozei.
A. Pregătirea pacientului pentru examinare. A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Bazele fiziologice si biochimice ale
metabolismului osos.
C. Notiunile de baza ale osteodensitometriei
si ale altor metode, de exemplu examinare
ultrasonografica (USS), tomografie
computerizata cantitativa (QCT), etc.
D. Indicații pentru determinarile
osteodensitometrice, inclusiv cunoașterea
bazei de dovezi
E. Controlul calității
F. Problemele legate de radioprotecție
B. Efectuarea examinarii asigurand o tehnică
bună și dezvoltand recunoasterea
capcanelor
C. Analiza datelor și calculul rezultatelor
scanării
D. Interpretarea rezultatelor
E. Capacitatea de a oferi consiliere cu privire
la terapie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
acesta
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

SECTIUNEA 2: SISTEMUL ENDOCRIN
Subiectul I: Imagistica glandelor suprarenale
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia, fiziologia si fiziopatologia
glandelor suprarenale
B. Sindroame clinice asociate patologiei
suprarenale
C. Principiile imagisticii suprarenalelor cu
123I-MIBG si agenti de colesterol
D. Indicatiile scintigrafiei glandelor
suprarenale
E. Sensibilitatea si specificitatea testelor
F. Rolul testelor imagistice complementare
G. Particularitati de radioprotectie asociate
examinarilor cu 123I-MIBG si agenti de
colesterol
A. Pregatirea pacientului inainte de
examinare
B. Masurarea si inregistrarea radiotrasorului
C. Injectarea radiofarmaceuticului
D. Efectuarea examinarii asigurand o tehnică
bună și dezvoltand recunoasterea
capcanelor asociate studiului
E. Utilizarea tehnicii de substractie renala
F. Procesarea si vizualizarea imaginilor
G. Interpretarea imaginilor unui număr
suficient de studii scintigrafice pentru a
evalua utilitatea, sursele de eroare,
variantele normale și artefactele
H. Auditul rezultatului studiului efectuat
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
acesta
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante
Subiectul II: Scintigrafia tiroidiana si masurarea captarii tiroidiene
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua patologiile glandei tiroide utilizand
tehnici radionuclidice
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia, fiziologia si fiziopatologia
glandei tiroide
B. Sindroame clinice asociate patologiei
tiroidiene
C. Principiile imagisticii folosind 99mTcO4- and
123I
D. Indicatiile scintigrafiei tiroidiene
E. Rolul investigatiilor complementare :
biochimie, imunologie, ecografie,CT ,
biopsie si aspiratie cu ac fin (FNA) in
evaluarea patologiilor tiroidiene
F. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientului pentru examinare
B. Evaluarea clinica a glandei tiroide
C. Masurarea si consemnarea trasorului
D. Injectarea trasorului
E. Alegerea colimatorului optim
F. Realizarea achizitiei utilizand o tehnica
optima, cunoscand posibilele capcane
asociate studiului
G. Procesare de date si imagini, cuantificare
si afisare de imagini
H. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
acesta
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
G. Masuri de radioprotectie asociate
radiofarmaceuticelor
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
I. Corelarea examinarilor cu datele clinice
J. Auditul rezultatului
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

Subiectul III: Scintigrafia paratiroidiana
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua patologiile glandelor paratiroide
utilizand tehnici radionuclidice
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia dezvoltarii si fiziologia glandelor
paratiroide
B. Tabloul clinic al hiperparatiroidismului
C. Notiunile de baza ale scintigrafiei glandelor
paratiroide folosind tehnicile de
substractie 201Tl / 99mTc și 99mTc /123I și
tehnica washout-ului 99mTc-MIBI, precum și
acei trasori/ protocoale aflate în
dezvoltare.
D. Indicatiile scintigrafiei paratiroidiene
E. Rolul testelor comparative în evaluarea
tulburărilor paratiroidiene, incluzand
ultrasonografia, cateterizarea venoasă
selectivă etc.
F. Utilitatea detectiei intraoperatorii
intraoperatorii cu ajutorul gamma probeului
G. Particularitati de radioprotectie asociate
examinarilor
A. Pregatirea pacientului pentru examinare
B. Alegerea protocolului de achizitie optim
C. Masurarea si consemnarea trasorului
D. Administrarea radiofarmaceuticelor
E. Realizarea achizitiei utilizand o tehnica
optima, cunoscand posibilele capcane
asociate studiului
F. Procesare si vizualizare de imagini
G. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
H. Auditul rezultatului
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
acesta
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale relevante

SECTIUNEA 3: SISTEMUL UROGENITAL
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua afectiunile aparatului urogenital
utilizand tehnici radionuclidice
Subiect : Functia renala si a vezicii urinare
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Cunostinte de baza asociate cu patologia
tractului urogenital
B. Radiofarmaceutice utilizate in scintigrafia
renala (de ex. DMSA, DTPA si MAG3).
C. Principiul scintigrafiei renale dinamice
D. Calcularea functiei renale diferentiale
E. Calcularea tranzitului/ drenajului renal
F. Utilizarea agentilor interventionali precum
Captopril si Furosemid
G. Studii urodinamice (reflux, cistografie)
H. Evaluarea transplantului renal
I. Evaluarea torsiunii testiculare si a
varicocelului
J. Rolul examinarilor comparative (precum
ecografie, CT, etc.)
K. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientului pentru examinare
B. Alegerea radiofarmaceuticului si a
protocolului de achizitie
C. Tehnici de injectare a radiofarmaceuticului
pentru studiile renale
D. Realizarea achizitiei utilizand o tehnica
buna, cunoscand posibilele capcane
asociate studiului
E. Procesare, afisare si cuantificare de date
F. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
acesta
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

SECTIUNEA 4: SISTEMUL CARDIOVASCULAR
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua boala arteriala coronariana utilizand
tehnici radionuclidice
Subiectul I: Imagistica de perfuzie a miocardului si a infarctului miocardic
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia , fiziologia si fiziopatologia inimii
si arterelor coronare
B. Principiile perfuziei miocardului si
imagistica SPECT inclusiv EKG-gated SPECT
C. Radiofarmaceuticele utilizate curent
pentru imagistica perfuziei miocardice si
imagistica infarctului miocardic
D. Principiile fiziologice si farmaceutice ale
testelor de stres, adenozinei si
dobutaminei
E. Protocoalele utilizate pentru a evalua
viabilitatea ischemiei si functiei
miocardului
F. Indicatiile imagisticii de perfuzie a
miocardului si ale infarctului
G. Rolul altor metode inclusiv testul de
efort,ecocardiografie de stres si angiografie
coronariana
H. Particularitati in radioprotectie
I. Contraindicatiile examinarii si alternative
A. Pregatirea pacientului inainte de test
B. Prepararea si masurarea trasorului
C. Executa testelor de stres cardiace folosind
tehnici fiziologice si farmaceutice
D. Injecteaza trasori
E. Pregateste instrumentele pentru EKGgated si achizitia SPECT
F. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima cunoscand posibilele erori
G. Tehnici de reconstructie tomografica,
analiza calitativa si cantitativa si tehnici de
afisare cunoscand posibilele artefacte din
imagini
H. Interpretarea imaginilor
I. Rezultatul auditului si rezultatele
scanarilor
J. Certificat de prim ajutor (ALS)
K. Interpreteaza EKG-ul de repaus si decide
daca se poate face testul de efort
L. Intelege ce inseamna un test de efort
optim executat
M. Capabilitatea de a informa pacientul
despre posibilele efecte secundare, si
durata acestora
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante
G. Intelege ingrijorarile pacientilor
H. Doreste sa explice pacientilor de ce este
nevoie de examinare
I. Este deschis la discutii cu pacientii despre
masuri de reducere a riscului de ischemie
cardiaca

Subiectul II: Ventriculografia radionuclidica
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua functia ventriculara utilizand tehnici
radionuclidice
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Fiziologia si fiziopatologia cardiaca
B. Principiile ventriculografiei radionuclidice
C. Radiofarmaceutice utilizate in
ventriculografia radionuclidica
D. Indicatiile ventriculografiei radionuclidice
E. Rolul tehnicilor complementare:
ecocardiogradia si ventriculografia cu
contrast
A. Pregatirea pacientului inainte de test
B. Prepararea si masurarea trasorului
C. Executarea testelor de stres cardiace
folosind tehnici fiziologice si farmaceutice
D. Injecteaza trasori
E. Pregateste instrumentele pentru EKGgated si achizitia SPECT
F. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima cunoscand posibilele erori
G. Tehnici de reconstructie tomografica,
analiza calitativa si cantitativa si tehnici de
afisare cunoscand posibilele artefacte din
imagini
H. Interpretarea imaginilor
I. Rezultatul auditului si rezultatele
scanarilor
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

SECTIUNEA 5: SISTEMUL RESPIRATOR
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua patologiile pulmonare utilizand
tehnici radionuclidice
Subiectul I: Embolia Pulmonara (EP)
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Factori de risc si prezentarea clinica a PE
B. Cunostiine de baza ale perfuziei si
ventilatiei pulmonare
C. Indicatiile si dovezile ce sustin scintigrafia
de perfuzie (VQ)
D. Principiile scintigrafie de perfuzie
E. Radiotrasori folositi pentru sccintigrafia
pulmonara de ventilatie, incluzand 89
Krypton, 99mtc-DTPA si Technegas
F. Caracteristicile aerosolilor si sistemelor de
furnizare a gazelor
G. Rolul tehnicilor comparative angiografia
pulmonara cu contrast si CTPA
H. Contributia dozarii D-dimerilor, a
ecografiei membrelor inferioare si a
venografiei cu contrast pentru a facilita
diagnosticul EP
I. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientului pentru examinare
B. Alegerea radiofarmaceuticului si a
protocolului de achizitie optim
C. Tehnici de administrare a
radiofarmaceuticelor (injectabil/ inhalator)
D. Realizarea achizitiei utilizand o tehnica
optima, cunoscand posibilele capcane
asociate studiului
E. Procesare si vizualizare de imagini
F. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

SECTIUNEA 6: LIMFOSCINTIGRAFIA
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua drenajul limfatic regional utilizand
tehnici radionuclidice
Subiectul I : Evaluarea limfedemului si localizarea ganglionului santinela
Cunostinte teoretice Competente/ Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia si fiziologia sistemului limfatic
B. Mecanisme de diseminare a tumorii si
conceptul de nodul santinela
C. Cunostinte generale despre
radiofarmaceuticele utilizate in
indentificarea nodului limfatic
D. Indicatiile limfoscintigrafiei
E. Examinari complementare de localizare
F. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pracientului inaintea examinarii
B. Alegerea radiotrasorului
C. Tehnica injectarii
D. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima si cunoscand posibilele erori
E. Localizarea la piele a nodului santinela
F. Calibrarea si utilizarea gamma probe-ului
G. Efectuarea si raportarea unui număr
suficient de studii scintigrafice pentru a
evalua utilitatea, sursele de eroare,
variantele normale și artefactele
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante
SECTIUNEA 7: SISTEMUL NERVOS CENTRAL
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru evaluarea patologiilor sistemului nervos
central (SNC) utilizand tehnici radionuclidice
Subiect: Imagistica sistemului nervos central
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Cunostinte de baza de neuroanatomie,
neurofiziologie si neurochimie
B. Radiofarmaceutice utilizate in mod current
in imagistica SNC si cele in curs de
dezvoltare
C. Indicatii pentru scintigrafia de perfuzie
cerebrala (rCBF) utilizand trasori precum
HMPAO
D. Indicatii pentru imagistica functiei barierei
hematoencefalice
E. Indicatii pentru imagistica
neuroreceptorilor
F. Rolul tehnicilor comparative: ecografia, CT,
IRM
G. Particularitati ale radioprotectiei
A. Pregatirea pacientului inainte de test
B. Alegerea radiofarmaceuticului si
protocolului optim
C. Prepararea radiotrasorului si verificarea
radiotrasorului
D. Injectarea radiofarmaceuticului
E. Pregatirea aparaturii pentru achizitia
SPECT
F. Procesarea datelor, reconstructia si
cuantificarea imaginilor
G. Interpretarea imaginilor
H. Auditul studiului efectuat
I. Intelege care tehnica trebuie aplicata intr-o
situatie particulara
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

SECTIUNEA 8: SISTEMUL GASTROINTESTINAL
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru evaluarea patologiilor sistemului
gastrointestinal utilizand tehnici radionuclidice
Subiectul I: Scintigrafia glandelor salivare
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia, fiziologia si fiziopatologia
glandelor salivare
B. Principiile imagisticii folosind 9m TcO4- C. Indicatiile scintigrafiei de glande salivare
D. Investigatii complementare
E. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientrului pentru investigatie
B. Prepararea si masurarea trasorului
C. Injectarea trasorului si stimularea
glandelor salivare
D. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima cunoscand posibilele erori
E. Procesarea de date, afisarea de imagini si
cuantificare
F. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
G. Rezultatul auditului si rezultatele
scanarilor
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

Subiectul II: Tranzit esofagian si reflux gastroesofagian
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia, fiziologia si fiziopatologia
tranzitului esofagian si a sfincterului
esofagian inferior
B. Principiile imagisticii motilitatiii
esofagiene si a refluxului gastro-esofagian
folosind 99mTc-coloid sau DTPA
C. Indicatiile acestei examinari
D. Examinari comparative complementare,
incluzand imagistica esofagiana si
manometria
E. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientrului pentru investigatie
B. Prepararea si masurarea trasorului
C. Injectarea trasorului, instruirea si
pozitionarea pacientului
D. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima, cunoscand posibilele erori
associate studiului
E. Procesarea de date, afisarea de imagini si
cuantificare
F. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
G. Auditul rezultatelor scanarilor
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

Subiectul III: Hemoragii gastrointestinale si diverticulul Meckel
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia si fiziopatologia hemoragiilor
gastrointestinale si a diverticului Meckel
B. Principiile de masurare a sangerarii
gastrointestinale utilizand 99mTc-coloid sau
legat de hematii
C. Principiile de detectie a diverticului
Meckel utilizand 99mTcO4- D. Indicatii pentru hemoragia
gastrointestinala si diverticulul Meckel
E. Examinari complementare comparative
pentru detectarea surselor de hemoragie
GI si diagnosticul diverticulului Meckel
F. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientilor inainte de test
B. Pregatirea si administrarea
radiofarmaceuticului
C. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima cunoscand posibilele erori
D. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
E. Auditului rezultatelor scanarilor
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

Subiectul IV : Evaluarea functiei hepatice si splenice
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia si fiziopatologia vascularizatiei
hepatice, celulelor Kupffer si a splinei
B. Radiofarmaceuticele folosite pentru a
evalua functia reticulului endothelial (RES)
si posibilelor hemangioame hepatice
C. Masurarea perfuziei hepatice, tehnica
primei treceri,calcularea indicelui de
perfuzie hepatica (HPI) si alegerea
trasorului (99mTc-colloid sau 99mTcO4-)
D. Evaluarea hipersplenismului utilizand
coloid sau hematii denaturate
E. Examinari complementare comparative ale
perfuziei hepatice, RES si functiei splenice
F. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientului inainte de
examinare
B. Alegerea radiofarmaceuticului si a
protocolului corespunzator
C. Administrarea radiofarmceuticului
D. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima cunoscand posibilele erori
E. Procesarea datelor, calcularea indicelui de
perfuzie hepatica HPI si afisarea imaginii
F. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
G. Auditul rezultatelor scanarilor
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

Subiectul V: Functia hepatobiliara
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Spectrul clinic al afectiunilor biliare,
inclusiv cunoasterea procedurilor
chirurgicale
B. Fiziologia si fiziopatologia formarii bilei,
veziculei biliare si functia sfincterului Odi
C. Cunostinte de baza despre derivatii 99mTcHIDA si farmacologia analogilor de
colecistokinina
D. patologia biliara inclusiv cunostinte despre
proceduri chirurgicale
E. Utilizarea 99mTc-HIDA sau derivatilor pentru
a evalua:
– obstructia biliara,
– colecistita acuta,
– fistula biliara ,
– diskinezia biliara,
– disfunctia sfincterului Oddi,
– refluxul biliar duodenogastric
F. Metode alternative pentru evaluarea
tractului biliar
G. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientului inainte de
examinare
B. Preparearea si masurarea
radiofarmaceuticului
C. Alegerea protocolului de achizitie si
administrarea radiofarmaceuticului
D. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima cunoscand posibilele erori
E. Sincronizarea administrarii agentului de
stimulare a contractiei veziculei biliare
F. Procesarea datelor si cuantificarea functiei
veziculei biliare
G. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
H. Auditul rezultatelor scanarilor
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

SECTIUNEA 9: INFECTIE / INFLAMATIE
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru evaluarea focarelor de infectie/ inflamatie
utilizand tehnici radionuclidice
Subiectul I: Scintigrafia focarelor de infectie sau inflamatie
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Cunostinte de baza despre
infectie/inflamatie inclusiv mecanisme
celulare
B. Manifestari clinice ale infectiilor cu punct
de plecare necunoscut
C. Radiofarmaceutice utilizate pentru
infectii/inflamatii
D. Indicatiile utilizarii trasorilor radioactivi
utilizati in infectiile oculte sau a
inflamatiilor
E. Examinari complementare
F. Particularitati de radiprotectie
A. Pregatirea pacientului
B. Alegerea protocolului de achizitie si a
radiofarmaceuticului corespunzator
C. Prepararea (incluzand tehnici de marcare
celulara) si administrarea radiotrasorului
D. Efectuarea examinarii asigurand o tehnică
bună și dezvoltand recunoasterea
capcanelor asociate studiului
E. Procesarea si vizualizarea imaginilor
F. Interpretarea imaginilor unui număr
suficient de studii scintigrafice pentru a
evalua utilitatea, sursele de eroare,
variantele normale și artefactele
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante
SECTIUNEA 10: ONCOLOGIE – IMAGISTICA TUMORILOR CU RADIONUCLIZI
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru evaluarea neoplaziilor utilizand tehnici
radionuclidice

Subiect I: Imagistica tumorală
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Cunostinte de baza privind
biologia,metabolismul si metastazarea
tumorilor
B. Caracteristicile tumorilor solide si a
malignitatilor hematologice
C. Principiile localizarii tumorale
D. Radiofarmaceutice folosite pentru detectia
tumorilor
E. Cunostinte despre protocoalele de
imagistica incluzand scintigrafia de corp
intreg SPECT si SPECT/CT
F. Rolul tehnicilor imagistice complementare:
CT si IRM
G. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pracientului inaintea examinarii
B. Pregatirea si masurarea
radiofarmaceuticului
C. Injectarea radiofarmaceuticului
D. Achizitia de imagini utilizand o tehnica
optima cunoscand posibilele erori
E. Reconstructia de imagini si vizualizarea
acestora
F. Interpretarea imaginilor si raportarea unui
număr suficient de studii scintigrafice
pentru a evalua utilitatea, sursele de
eroare, variantele normale și artefactele
G. Revizuirea datelor secvențiale despre
pacienți și comparația cu alte metode de
evaluare
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante
SECTIUNEA 11: TEHNICI IMAGISTICE HIBRIDE CE INCLUD MEDICINA NUCLEARA SI TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a cunoaste modul de lucru cu imagistica
sectionala utilizand scanarea CT in contextul PET-CT-ului si al SPECT-CT-ului.
Subiect : Scanarea CT in contextul PET-CT -ului si al SPECT-CT -ului
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia secționala și variantele normale
evidentiate CT.
B. Cunostinte de baza de imagistica CT
C. Aparatura CT, PET-CT si SPECT-CT
D. Protocoale CT pentru PET-CT și SPECT-CT
și modul în care acestea diferă de CT-ul
diagnostic.
E. Indicațiile, contraindicațiile, complicațiile
și principiile de utilizare a substantelor de
contrast CT cu administrare gastrointestinala și intravenoasă.
F. Principiile de co-înregistrare a imaginilor
CT cu PET si SPECT si alte tehnici procesare
post-achizitie de imagine CT.
G. Indicatii ale examinarii CT pentru: creier,
cap si gat, torace, abdomen si pelvis,
sistem musculoscheletal și vascular.
H. Aspecte legate de radioprotectie in
imagistica CT
I. Aspecte legale asociate cu imagistica CT
A. Pregătirea pacientului înainte de
examinare
B. Evaluarea necesității și / sau
contraindicațiilor pentru substante de
contrast CT si tratamentul complicatiilor.
C. Evaluarea calității imaginii CT și
identificarea de artefacte.
D. Interpretarea achizitiilor unui număr
suficient de studii SPECT-CT și / sau PET-CT
pentru a evalua utilitatea, surse de eroare,
variante normale și artefacte, inclusiv
abilitatea (i) de a corela modificari
detectate PET/ SPECT cu anumite structuri
anatomice, (ii) de a integra aspectul CT în
evaluarea semnificației constatărilor PET
sau SPECT, și (iii) de a recunoaste
modificari CT care nu se asociaza cu
captarea radiotrasorului.
E. Revizuirea datelor secvențiale despre
pacienți și compararea cu alte metode de
evaluare.
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale si a pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Recunoaște limitarile imagistice ale CT-ului
utilizat pentru PET-CT si SPECT-CT și
necesitatea unei opinii sau a unei
examinari radiologice suplimentare acolo
unde este necesar.
E. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante
SECTIUNEA 12: EXAMINAREA PET
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a cunoaste modul de lucru PET-CT
Subiect I: Examinarea PET – notiuni de baza
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Metode de producere si dezintegrare a
radionuclizilor pozitronici utilizati in PET
B. Metode de analiza compartimentale
C. Matematica si fizica aplicata teoriei
trasorilor utilizati in PET, modelarea
cineticii trasorilor si tehnici imagistice
cantitative
D. Radiofarmacia trasorilor utilizati in PET
E. Principii fiziologice ale tehnicilor
F. Dozimetrie a diferitilor trasori utilizati
G. Aspecte legale asociate cu trasorii
H. Metode de masurare a activitatii trasorilor
si aparatura de scanare
I. Erori asociate cu masuratorile cantitative
J. Cunostinte despre gamma camera si
sistemul dedicat PET
K. Metode de achizitie a imaginilor PET
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale si a pacientului
inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la timp si
o comunicare prompta a rezultatelor catre
clinicieni
D. Recunoaște limitarile imagistice ale CT-ului
utilizat pentru PET-CT si SPECT-CT și
necesitatea unei opinii sau a unei
examinari radiologice suplimentare acolo
unde este necesar.
E. Apreciaza importanta tinerii la curent cu
evolutia si noutatile literaturii medicale
relevante

Subiectul II: PET – CT in oncologie
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Cunostintele de bază – metabolism
tumoral
B. Trasori PET utilizati pentru detectarea
tumorii, inclusiv FDG și metionină
C. Variații fiziologice în distribuția
trasorului în întregul corp sau in
anumite localizari.
D. PET-CT în diagnosticul tumorilor, de ex
noduli pulmonari
A. Pregatirea pacientului inainte de
examinare
B. Pregatirea si masurarea radiotrasorului
C. Injectarea radiotrasorului
D. Metode de scanare si manipulare de
date
E. Reconstructie de imagini si vizualizare
F. Interpretarea imaginilor unui număr
suficient de studii scintigrafice pentru
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale si a
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta a
rezultatelor catre clinicieni
E. PET-CT în stadializarea tumorii, de ex
cancer pulmonar, limfom, tumori cu
cellule germinale, etc.
F. PET-CT in detectarea bolii recurente,
de ex cancer colorectal.
G. Rolul PET-CT comparativ cu alte
metode imagistice, inclusiv CT si IRM.
H. Probleme legate de radioprotecție
a evalua utilitatea, sursele de eroare,
variantele normale și artefactele
G. Revizuirea datelor secvențiale despre
pacienți și compararea cu alte metode
de evaluare.
D. Recunoaște limitarile imagistice ale CT- ului utilizat pentru PET-CT si SPECT-CT
și necesitatea unei opinii sau a unei
examinari radiologice suplimentare
acolo unde este
necesar.
E. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante
Subiectul III: PET- CT in neuropsihiatrie
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Notiuni de baza in neurofiziologie,
neurochimie si neuroanatomie
sectionala
B. Trasori PET utilizati in imagistica
cerebrala
C. Variatii normale ale distributiei
trasorului PET in imagistica cerebrala
D. Rolul PET in diagnosticul bolilor
neurologice frecvente, precum
epilepsia si dementa
E. Examinarea PET in evaluarea tumorilor
cerebrale
F. Rolul PET comparativ cu alte tehnici
imagistice, inclusiv CT si IRM
G. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientului inainte de
examinare
B. Pregatirea si masurarea radiotrasorului
C. Injectarea radiotrasorului
D. Metode de scanare si manipulare de
date
E. Reconstructie de imagini si vizualizare
F. Interpretarea imaginilor unui număr
suficient de studii scintigrafice pentru
a evalua utilitatea, sursele de eroare,
variantele normale și artefactele
G. Revizuirea datelor secvențiale despre
pacienți și compararea cu alte metode
de evaluare.
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale si a
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta a
rezultatelor catre clinicieni
D. Recunoaște limitarile imagistice ale CTului utilizat pentru PET-CT si SPECT-CT
și necesitatea unei opinii sau a unei
examinari radiologice suplimentare
acolo unde este necesar.
E. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante
Subiectul IV: PET- CT in cardiologie
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomie coronariana si cardiac,
fiziologie si fiziopatologie cardiaca
B. Evaluarea ischemiei cardiace utilizand
82Rb , 13N-amoniu,15O-apa
C. FDG PET pentru evaluarea viabilitatii
miocardului
D. Controlul si monitorizarea
metabolismului glucozei pentru
injectarea FDG
E. Principiul pentru testul de stres
farmacologic
F. Variatiile normale ale distributiei FDG
la nivel cardiac
G. Rolul PET in comparatie cu celelalte
teste imagistice, incluzand
ecocardiografia de stres si angiografia
coronariana
H. Particularitati de radioprotectie
A. Pregatirea pacientului inainte de
examinare
B. Pregatirea si masurarea
radiotrasorului
C. Realizarea testului de efort cardiologic
utilizand tehnici farmacologice
D. Injectarea de FDG, NH3 si orice alti
trasori noi
E. Producerea de imagini de perfuzie cu
parametri si calcularea rezultatelor
numerice
F. Interpretarea imaginilor unui număr
suficient de studii scintigrafice pentru
a evalua utilitatea, sursele de eroare,
variantele normale și artefactele
G. Revizuirea datelor secvențiale despre
pacienți și compararea cu alte metode
de evaluare.
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale si a
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta a
rezultatelor catre clinicieni
D. Recunoaște limitarile imagistice ale CTului utilizat pentru PET-CT si SPECT-CT
și necesitatea unei opinii sau a unei
examinari radiologice suplimentare
acolo unde este necesar.
E. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante
SECTIUNEA 13: PEDIATRIE
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a evalua patologiile pediatrice utilizand
tehnicile radionuclidice
Subiectul: Imagistica pediatrica utilizand radionuclizi
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Notiuni de baza privind cresterea si
dezvoltarea copiilor, cunoasterea
particularitatilor captarii
radiotrasorului la nivelul organelor
imature
B. Indicatiile specifice ale examinarilor
radionuclidice la copil, in special
imagistica tractului renal, biliar si a
sistemului osos
C. Rolul tehnicilor comparative
complementare: ecografia, CT, IRM
D. Cunostinte de legislatie privind
efectuarea examinarilor la pacientii
pediatrici
E. Principiile consimtamantului informat
la copil
F. Particularitati de radioprotectie
adaptate la pacientul pediatric
G. Cunoasterea de aspecte ale Protectiei
Copilului
A. Pregătire generală a copilului pentru
examinare.
B. Pregătirea specifică a copilului pentru
anumite examinari.
C. Alegerea dozei de radiofarmaceutic și
protocolul de achizitie a imaginii
corespunzătoare pentru copil.
D. Utilizarea de tehnici de injectare
adecvate pentru copii.
E. Realizarea fiecărei etape a scanării la
copii.
F. Interpretarea imaginilor si raportarea
unui număr suficient de studii
scintigrafice pentru a evalua utilitatea,
sursele de eroare, variantele normale
și artefactele examinarilor efectuate la
copii
G. Auditul rezultatelor scanarilor
H. Menținerea unui mediu sigur
A. Recunoaste importanta evaluarii
documentelor medicale si a
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta a
rezultatelor catre clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante
G. Arata interes in problemele de
siguranta si sanatate
H. Conștientizeaza problemele de
Protecția Copilului

C. TERAPIE
Obiectiv: Ofera rezidentului cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a indica, administra si monitoriza utilizarea
radiofarmaceuticelor pentru terapie
Subiectul I: Terapia cu 131I in tireotoxicoza
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Tabloul clinic si diagnosticul
tireotoxicozei
B. Cauze de tirotoxicoza incluzand bola
tiroidiana autoimuna, nodul tiroidian
toxic unic, gusa multinodulara toxica,
etc
C. Tratamentul medicamentos in
tireotoxicoza
D. Selectia pacientilor pentru terapia cu
131I pentru tirotoxicoza si
constientizarea optiunilor alternative
de tratament
E. Factori legali si de mediu care
reglementeaza utilizarea terapiei cu
131I in tireotoxicoza
F. Particularitati de radioprotectie
A. Obtine consimtamantul informat
pentru terapie
B. Ofera instructiuni de radioprotectie
corespunzatoare pentru
pacient,ingrijitor si membrii familiei
C. Abilitatea de a evalua prezenta si de a
trata boala oftalmica distiroidiana
D. Instruieste pacientul cand sa isi
opreasca medicatia antitiroidiana
E. Evalueaza si administreaza doza
potrivita de 131I
F. Evalueaza raspunsul la terapie
G. Auditul rezultatului terapiei
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale si a
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta si
precisa a rezultatelor catre clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante
Subiectul II: Sinovectomia radionuclidica
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Anatomia articulatiilor și patogeneza
artritei inflamatorii
B. Principiile de sinovectomie
radionuclidica folosind 90Y-colloid,
186Re-sulfid și 169Er-citrat.
A. Obținerea consimțământului informat
pentru terapie
B. Furnizarea de instrucțiuni adecvate de
radioprotecție pacientilor /
însotitorilor
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
A. C.Selecția pacienților pentru
sinovectomia radionuclidica și
conștientizarea opțiunilor alternative
de tratament.
C. Cunoașterea eficacității și a
potențialelor complicații ale
tratamentului.
D. Problemele legate de radioprotectie
C. Măsurarea și extractia
radiofarmaceuticului
D. Realizarea injectarii intra-articulare de
radiofarmaceutic
E. Utilizarea intraarticulara a
corticosteroizilor acolo unde este cazul
F. Asigurarea imobilizării adecvate a
membrului injectat pentru a preveni
absorbția limfatica.
G. Monitorizarea răspunsului și a
toxicității.
H. Auditul rezultatului tratamentului
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta a
rezultatelor catre clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante

Subiect III: 32P in tratamentul policitemiei rubra vera si a trombocitemiei esentiale
Cunostinte teoretice Competente/Abilitati practice Atitudini
A. Caracteristicile clinice ale policitemia
rubra vera (PRV) și trombocitemiei
esențiale (ET)
B. Principii de radiobiologie în terapia
radionuclidica tintita
C. Natura terapiei cu 32P
D. Selecția pacientului pentru terapia 32P
în PRV și ET, inclusiv conștientizarea
opțiunilor alternative de tratament.
E. Cunoașterea eficacității și a
potențialelor complicații ale
tratamentului.
F. Problemele legate de radioprotecție
A. Obținerea consimțământului informat
pentru terapie
B. Furnizarea de instrucțiuni adecvate de
radioprotecție pacientului /
insotitorului
C. Măsurarea și extractia
radiofarmaceuticului
D. Injectarea de 32P.
E. Monitorizarea răspunsului și toxicității.
F. Auditul rezultatului tratamentului
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti pe
pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta a
rezultatelor catre clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante
Subiectul IV: Terapia sursă pentru tratamentul bolii maligne avansat local sau metastatic
Cunostinte teoretice Competențe/Abilitati practice Atitudini
A. Principii de radiobiologie în terapia
oncologica
B. Caracteristicile radionuclizilor
terapeutici.
C. Tumori care pot fi supuse unui
tratament cu terapie radionuclidica
tintita.
D. Radiofarmaceuticele aprobate pentru
terapie tintita, inclusiv 131l, 89Strontiu,
131I-MIBG și 90Y-Octreotid.
E. Selectarea pacientului, incluzand
caracterul adecvat al tratamentului și
conștientizarea opțiunilor alternative
de tratament.
F. Factori legislativi si factori de mediu,
inclusiv fizica radioprotectiei
G. Sisteme de administrare terapeutica a
radiofarmaceuticelor
H. Principii de dozimetrie pre- și
postterapeutica
A. Obținerea consimțământului informat
pentru terapie
B. Furnizarea de instrucțiuni adecvate de
radioprotecție a pacienților
C. Pregătirea pacientului
D. Măsurarea și elaborarea
radiofarmaceuticului
E. Injectarea radiofarmaceutic folosind
sistemul de administrare adecvat.
F. Monitorizarea semnelor vitale
postterapie
G. Răspunsul și monitorizarea toxicității.
H. Auditul rezultatelor
I. Calcule de doză, de pre si post
tratament
A. Recunoaste importanta verificarii
documentelor medicale ale
pacientului inainte de investigatie
B. Arata dorinta de a explica pacientului
natura investigatiei pentru a-l linisti
pe pacient
C. Apreciaza importanta raportarii la
timp si o comunicare prompta a
rezultatelor catre clinicieni
D. Considera importanta auditului in
rezultatele obtinute
E. Arata deschidere la feedback-ul critic
F. Apreciaza importanta tinerii la curent
cu evolutia si noutatile literaturii
medicale relevante

Lasă un răspuns