CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA RADIOTERAPIE

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

1.1 DEFINIŢIE:
Radioterapia (oncologia radiologică) este specialitatea medicală clinică independentă care utilizează radiaţia ionizantă, singură sau în combinaţie cu alte metode terapeutice în tratamentul pacienţilor cu cancer sau alte boli.
Radioterapia (oncologia radiologică) presupune responsabilitatea diagnosticului, tratamentului şi urmăririi pacienţilor cu cancer în cadrul managementului multidisciplinar. Specialitatea este recunoscuta sub denumirea de radioterapie sau oncologie radiologica. Se recomanda ca radioterpeutul sa aibe cel putin cunostinte de baza de oncologie medicala, fiind capabil sa recunoasca si sa initieze tratamente de urgenta de oncologie medicala si sa-si asume responsabilitatea administrarii asociate a
radioterapiei cu tratamentele sistemice.
1.2 DURATA: 4 ani
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu
individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU). 1
credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire ( cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu ( log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
1.3 STRUCTURA STAGIILOR
1.3.1. Etapa de angajare, luare în evidentă, rezolvarea problemelor social administrative, prezentare la spitalul şi clinica unde a fost repartizat, alegerea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate (2 săptămâni)
1.3.2 Stagiul de radioterapie – 2 luni
1.3.3 Stagiul de oncologie medicală – 5 luni
1.3.4 Chirurgie oncologică: – 3 luni
1.3.5 Stagiul de anatomie patologică – 2 luni
1.3.6 Stagiul de diagnostic imagistic – 6 luni
1.3.7 Stagiul de bioetică – 2 săptămâni
1.3.8 Stagiul de radioterapie – 29 1/2 luni

I.4 CONŢINUTUL STAGIILOR
1.4.1. STAGIUL DE DIAGNOSTIC IMAGISTIC AL CANCERULUI.
1.4.1.1.Tematica lecţiilor conferinţă (100 ore).
1 Radiodiagnosticul cu utilizarea radiografiilor plane. 2)
Diagnosticul ecografic.
3) Diagnosticul C.T.
4) Diagnosticul R.M.N.
5) Diagnosticul scintigrafic.
1. Diagnosticul imagistic al cancerului S.N.C.şi anexe
2. Diagnosticul imagistic al cancerului urechii mijlocii.
3. Diagnosticul imagistic al cancerului sinusurilor feţei
4. Diagnosticul imagistic al cancerului tiroidei.
5. Diagnosticul imagistic al cancerului rinofaringelui.
6. Diagnosticul imagistic al cancerului orofaringelui.
7. Diagnosticul imagistic al cancerului hipofaringelui.
8. Diagnosticul imagistic al cancerului glandelor salivare.
9. Diagnosticul imagistic al cancerului laringelui.
10. Diagnosticul imagistic al cancerului mediastinal.
11. Diagnosticul imagistic al cancerului bronhopulmonar.
12. Diagnosticul imagistic al cancerului pleurei.
13. Diagnosticul imagistic al cancerului esofagului.
14. Diagnosticul imagistic al cancerului gastric.
15. Diagnosticul imagistic ai cancerului hepatic şi al căilor biliare intrahepatice.
16. Diagnosticul imagistic al cancerului veziculei biliare şi a căilor biliare extrahepatice.
17. Diagnosticul imagistic al cancerului pancreasului.
18. Diagnosticul imagistic al cancerului colonului.
19. Diagnosticul imagistic al cancerului rectosigmoidian şi anal.
20. Diagnosticul imagistic al cancerului retroperitoneal şi peritoneal.
21. Diagnosticul imagistic al cancerului sânului.
22. Diagnosticul imagistic al cancerului colului uterin.
23. Diagnosticul imagistic al cancerului corpului uterin.
24. Diagnosticul imagistic al cancerului ovarian.
25. Diagnosticul imagistic al cancerului renal.
26. Diagnosticul imagistic al cancerului vezicii urinare.
27. Diagnosticul imagistic al cancerului prostatei.
28.Diagnosticul imagislic al cancerului osos.
29.Diagnosticul imagistic al cancerului de părţi moi.
30.Diagnosticul imagistic al cancerului glandelor endocrine.
31.Diagnosticul imagistic al metastazelor.
32.Diagnosticul imagistic în Boala Hodgkin.
33.Diagnosticul imagistic în limfoame nehodgkiniene.
34.Diagnosticul imagistic al mielomului multiplu şi tumorilor imunoproliferative                                                                             35.Diagnosticul imagistic în leucemii
1.4.1.2. Baremul activităţilor practice.
1. Interpretarea radiografiilor standard:
– scheletale: 100 toraco-pleuro-pulmonare: 200
– esofagiene: 10 gastrice: 10
– colorectale: 50
– aparat urinar: 50 mamografii: 200
– căi biliare: 10
2. Interpretarea computer tomografiei cu radiaţii ” X”
– cerebrale: 30 toracice: 50
abdomino-pelvine; 50
3. Scintigrafia hepatică: tehnică , interpretare: 50
4. Scintigrafia osoasă: tehnică , interpretare: 30
5. Scintigrafia renală: tehnică , interpretare: 50
6. Scintigrafia tiroidiană: tehnică , interpretare:30
7. Scintigrafia pulmonară; tehnică , interpretare: 30
8. Interpretarea ecografiei hepatice, ovariene, căi biliare, splenică pancreatica, renală,prostatei, testiculare, tiroidiană, sân: 20 din fiecare
9. Interpretarea computer tomografiei cu RMN – cranio-facial, cervical, toracic (cutie şi coloană dorsală) şi abdomino-pelvin: 50
1.4.2. STAGIUL DE ONCOLOGIE MEDICALĂ
1.4.2.1.Tematica lecţiilor conferinţă ( 150 ore):
l)Cancerogeneza şi progresia tumorală – Iniţiere şi
promoţie -Progresia tumorală
2)Biologia moleculară a cancerogenezei -Transducţia
semnalului -Ciclul celular. -Genele cancerului -Genele
reparatorii -Genele de detoxifiere -Oncogene
-Gene tumoral supresoare 3)Istoria naturală a cancerului şi fenotipul
malign -Proliferarea celulară -Invazia locală şi metastazarea
„Progresia tumorală
4)Citostatice – generalităţi.
-Clasificarea citostaticelor. –
Modalităţi de acţiune a citostaticelor.
-Indicaţiile tratamentului citostatic.
-Efecte secundare.CompIicaţii.Rezistenţa la tratamentul citostatic. -Strategia
terapeutică şi locul chimioterapiei. -Alegerea citostaticului optim.Valoarea
polichimioterapiei. -Mod de administrare a tratamentului citostatic. 5)Tratamentul citostatic în principalele localizări neoplazice. -Tumorile S.N.C. -Cancerul sferei
O.R.L. -Cancerul bronhopulmonar. -Cancerul mamar. -Cancérele aparatului
digestiv. -Cancérele aparatului urinar -Cancérele aparatului genital. -Sarcoame.
-Leucemii şi limfoame. -Melanom malign. -Hormono
terapia -Modificatori biologici 6)Modul ORL – oncologie
(sinteza din 8 secţiuni de curs)
• examenul clinic ORL
• metode de explorare paraclinică în cancérele din sfera ORL
• tumorile maligne de rinofaringe
• tumorile maligne de amígdala
• tumorile maligne ale hipofaringelui, ale limbii şi esofagului cervical
• tumorile maligne ale laringelui
• tumorile maligne ale foselor nazale şi ale sinusurilor feţei
• adenopatiile metastatice în sfera ORL

1.4.2.2. Baremul activităţilor practice
1.Tehnica examenului clinic al bolnavilor de cancer; examenul clinic în raport cu localizările neoplaziei,solicitarea examenelor de laborator necesare pentru diagnostic, stadializare şi conducerea tratamentului:100.
2.Intocmirea foilor de observaţie oncologică: 100                                 3.Tehnica recoltării secreţiilor pentru examenul citologic:20.
4.Tehnica administrării citostaticelor; diagnosticul, prevenirea şi tratarea complicaţiilor chimioterapiei sau asociaţiei chimioterapice pentru localizările prevăzute în tematică:50
5. Tehnica punctiei aspiraţive cu ac fin (ganglioni, tumori superficiale, mamare, etc):50
6. Tratamentul durerii în cancer:50.
1.4.3.STAGIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ
1.4.3.1. Tematica lecţiilor conferinţă (50 ore)
1) Biologia şi morfologia celulei canceroase.
2) Clasificarea tumorilor
3) Formele histopatologice ale principalelor tumori benigne şi maligne
4) Factori de prognostic morfopatologici
5) Tumorile epiteliale.
6) Tumorile ţesutului conjunctiv.
7) Tumorile ţesutului gras
8) Tumorile ţesutului cartilaginos
9) Tumorile ţesutului osos
10) Tumorile ţesutului muscular
11) Tumorile vasculare
12) Tumorile ţesutului APUD
13) Tumorile ţesutului mezotelial
14) Tumorile sinoviale
15) Tumorile ţesutului melanoformator
16) Tumorile disembriopiazice

1.4.3.2. Baremul activităţilor practice
A. MODIFICĂRILE CITOGENETICE
1. Demonstrarea cariotipului normal
2. Demonstrarea modificărilor citogenetice în neoplazii
B. PRELEVAREA Şl INTERPRETAREA ÎN EXAMINĂRILE DE CITOLOGIE
ONCOLOGICĂ
1. Prelevarea şi examinarea frotiurilor de măduvă
2. Prelevarea şi examinarea frotiurilor de sânge periferic
3. Prelevarea şi examinarea frotiurilor vaginale
4. Prelevarea şi examinarea frotiurilor de spută
5. Prelevarea şi examinarea frotiurilor din lichid pleural
6. Prelevarea şi examinarea frotiurilor din lichid ascitic
C. ASPECTUL ANATOMO-PATOLOGIC ŞI INTERPRETAREA BULETINULUI
HISTOPATOLOGIC ÎN:
1. Tumorile benigne şi maligne epiteliale:50 examinări de fiecare tip.
2. Tumorile benigne şi maligne ale ţesutului conjunctiv (care include şi ţesutul muscular şi vascular!): 10 examinări de fiecare tip.

3. Tumorile benigne şi maligne ale ţesutului hematoformator: 20 examinări de fiecare tip.
4. Tumorile benigne şi maligne ale ţesutului trofoblastic: 5 examinări de fiecare tip.
5. Tumorile benigne şi maligne disembriopiazice: 5 examinări de fiecare tip.
1.4.4. STAGIUL DE RADIOTERAPIE
1.4.4.1. Programul de pregătire ( 600 ore)
Infrastructura şi aspecte organizatorice
Instituţiile educaţionale acreditate pentru pregătirea rezidenţilor în radioterapie trebuie să fie echipate cu aparatura corespunzătoare pentru pregătirea în specialitate: aparate de iradiere de megavoltaj, din care
minimum unul cu electroni, simulatoare, CT simulatoare, sisteme de planning computerizat, computer tomograf conform nivelului tehnic actual, echipament dozimetric şi de radioprotecţie; echipament de brahiterapie, laborator pentru confecţionarea de mulaje, radioprotecţii sau mijloace de contenţie.
Departamentul trebuie să dispună de paturi pentru pacienţii internaţi sau să aibă acces la internare în alte departamente. Instituţiile de pregătire trebuie să elaboreze un program de control de calitate al deciziei
terapeutice şi a îngrijirii pacienţilor. Instituţia responsabilă de pregătirea rezidenţilor trebuie sa aibă cel puţin 500 pacienţi oncologici trataţi anual. Se recomandă ca fiecare rezident să fie implicat în tratarea integrală a cel puţin 450 cazuri pe durata pregătirii în radioterapie.
Directorul programului de pregătire a rezidenţilor răspunde de administrarea, structura, conţinutul programului şi asigură respectarea acestuia în conformitate cu criteriile curriculei. Organizează întâlniri
regulate cu stafful de învăţământ pentru revizuirea obiectivelor şi a desfăşurării programului. Pentru asigurarea unei pregătiri corespunzătoare este esenţial nivelul ridicat al staffului de învăţământ. Membrii acestui staff trebuie să desfăşoare o parte considerabilă din timpul lor de activitate profesională în cadrul programului de învăţământ.
În vederea pregătirii rezidenţilor în domeniul fizicii, a planului terapeutic şi a dozimetriei vor fi implicaţi fizicieni medicali de radioterapie din stafful instituţiei.
Instituţia de învăţământ trebuie să aibă acces la un laborator de radiobiologie, la tehnici imagistice curente, la laborator de anatomie patologică şi genetică. Trebuie să dispună de servicii adecvate de
oncologie medicală, chirurgie oncologică şi alte servicii specializate în oncologie. Rezidenţii trebuie să aibă acces la literatura de specialitate.
Se vor organiza conferinţe regulate (ex. cazuri noi, planuri de tratament, cazuri particulare, etc), mese rotunde, prezentări de caz, revista literaturii şi se va facilita accesul rezidenţilor la cursuri de pregătire la
nivel naţional şi internaţional. Aceste cursuri vor urmări includerea celor mai importante capitole din curricula europeană. Medicii rezidenţi trebuie încurajaţi să participe la proiecte de cercetare, supervizaţi de către stafful experimentat. Rezidenţii trebuie încurajati să petreacă o parte din pregătirea lor într-o altă instituţie acreditată pentru pregătirea în rezidenţiat.
Fiecare cursant va completa un caiet de lucrări (log-book) standardizat în care va consemna experienţa proprie şi care acoperă programul de pregătire în specialitate. Directorul de program revizuieşte acest
caiet împreună cu cursanţii cel puţin de două ori pe an.
Se recomandă auditul extern regulat al programului educaţional. Dacă nu există un sistem de audit extern naţional se recomandă evaluarea programului de către reprezentanţi ai sistemului european de audit în
radioterapie.
Programul de pregătire
Fiecare cursant în perioada de pregătire trebuie să dobândească cunoştinţe teoretice (nivel 1) sau cunoştinţe teoretice şi practice (nivel 2) în temele prevăzute pentru specialitatea radioterapie.

Programul modular de pregătire în ştiinţe fundamentale prevăzut de ESTRO cuprinde următoarele capitole mari:
1. ŞTIINŢE FUNDAMENTALE
1.1. Biologia cancerului
Terminologia şi tehnici de biologie moleculară (1)
Cancere ereditare (1)
Genetica cancerului (1)
Proliferarea, ciclul celular şi moartea celulară în cancer (1)
Transmiterea semnalului (1)
Mecanisme genomice în prevenţia cancerului (1)
1.2. Tratamente biologice şi moleculare ţintite
Mecanismul de acţiune a moleculelor ţintite, a anticorpilor, torozinkinazelor (1)
Mecanismul de acţiune a imunoterapiei (1)
Mecanismul de acţiune a vaccinurilor anticanceroase (1)
Mecanismul de acţiune a terapiei genice (1)
1.3. Radiobiologie
Interacţiunea radiaţiei cu materia vie la nivel molecular (1)
Leziuni ADN (1)
Efecte celulare, mecanismul morţii celulare (1)
Repararea leziunilor induse de iradiere (1)
Curbe de supravieţuire celulară (1)
Sisteme tisulare normale (2)
Sisteme tumorale solide şi sisteme leucemice (2)
Efectul oxigen, sensibilizatori şi protectori (1)
Raport doză-timp-fracţionare, LET, diferite modalităţi de iradiere şi evaluarea lor în practică
clinică (2)
Reacţii acute şi tardive ale ţesuturilor normale (2)
Evaluarea răpunsului tumoral (2)
Interacţiunea tratament citotoxic si radioterapie (1)
Factori predictivi ai răspunsului la iradiere (2)
1.4. Bazele fizicii radiaţiilor
Structura atomului şi nucleului (1)
Caracteristicile particulelor şi radiaţiei electromagnetice (1)
Definitia si descrierea radioizotopilor (1)
1.5. Fizica aplicată în radioterapie
Descrierea construcţiei şi explicarea mecanismului de acţiune a tubului de raze X (1)
Descrierea construcţiei şi explicarea mecanismului de acţiune a acceleratorului liniar (1)
Descrierea sistemelor de colimare specializate (2)
Descrierea sistemelor de brahiterapie (2)
Descrierea construcţiei şi explicarea mecanismului de acţiune a ciclotronului (1)
Definiţia, explicarea şi discutarea distribuţiei dozei absorbite (1)
Descrierea planului de tratament inclusiv 3D, a simulării virtuale şi a simulării CT şi aplicarea practică a acestora (2)
Evaluarea beneficiului tehnicilor de iradiere conformaţionale şi speciale (radioterapia intraoperatorie, radioterapia stereotactică (1)
Specificarea volumului ţintă şi a dozei absorbite în radioterapia externă (2)
Specificarea dozei absorbite în volumul ţintă în brahiterapie (2)
Aplicarea algoritmului calculării dozei în iradierea 2D (2)
Algoritmul calculării dozei în iradierea 3D (2)
Principiile, aspectele tehnice şi aplicarea RT conformaţionale, a RT cu intensitate modulată, a RT stereotactice şi a tratamentului cu particule (1)

1.6. Radioprotecţie
Principiile radioprotectiei, inclusiv ALARA (1)
Efecte stohastice şi deterministice (2)
Riscul inducţiei tumorilor secundare (1)
Factorul de pondere al radiaţiei (2)
Definirea şi discutarea echivalenţei factorului de pondere doză-ţesut (1)
Consecinţele expunerii la radiaţii, radioprotecţie şi doza limită pt expunerea profesională şi populaţională (1)
Legislaţia europeană şi natională (2)
Cunoaşterea bazată pe evidenţa în radioprotecţie (2)
1.7. Determinarea volumului ţintă
Modalităţi imagistice, proceduri şi tehnici (1)\
Determinarea volumului ţintă în practica clinică (2)
GTV,CTV,PTV şi recomandări ICRU relevante (2)
1.8. Cercetare clinică şi evaluarea rezultatelor terapeutice
Principii de etică în cercetarea clinică (1)
Definirea şi evaluarea controlului tumoral şi a toxicităţii (2)
Discutarea şi aprecierea unui studiu (2)
Descrierea diferitelor tipuri de trialuri şi a rolului lor (1)
Analiza metodei life-tabel (2)
Teste de semnificaţie (2)
Analize univariate/multivariate (2)
Specificitate/ sensitivitate/ validitate/putere
Meta-analize şi a importanţa lor (1)
Nivele de evidenţă (1)
Identificarea capcanelor: studii pilot, rezultate preliminare, migrarea stadială, fraude, etc (1)
Bazele managementului si economiei în radioterpie
Previziunea şi justificarea necesităţilor în radioterapie (2)
Estimarea costurilor (2)
Descrierea sistemelor de rambursare (2)
2. ONCOLOGIE GENERALĂ
2.1. Epidemiologia cancerului (1)
Epidemiologia descriptivă
Epidemiologia analitică
Epidemiologia experimentală
2.2. Etiologia cancerului (1)
Factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali)
Factori de tisc comportamentali (fumat, alcool, alimentatie)
Factori de risc constituţionali (hormonali, genetici, imunologici)
2.3. Evoluţia naturală a cancerului (1)
2.4. Carcinogeneza (1)
Iniţierea, promoţia, progresia, invazia locală şi metastazarea.
Bazele genetice ale invaziei şi metastazării
Celula neoplazică
Rolul mecanismelor imune în apărarea antitumorală.
Modificatorii răspunsului biologic

2.5. Clasificarea stadială a neoplaziilor maligne (2)
Principii generale de stadializare
Reguli de clasificare
Aprecierea categoriei T, N, M
2.6. Markeri tumorali (2)
Elemente definitorii şi caracteristicile ideale ale unui marker tumoral
Clasificarea markerilor tumorali
Rolul markerilor tumorali în diagnostic, aprecierea prognosticului şi monitorizarea tratamentului
2.7. Sindroame paraneoplazice (2)
Clasificare, diagnostic şi tratament
2.8. Rolul chirurgiei în oncologie (1)
Rolul chirurgiei în profilaxia cancerului
Rolul chirurgiei în diagnosticul cancerului
Rolul chirurgiei în tratamentul cancerului
Principiile tratamentului chirurgical
2.9. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului (1)
Cinetica celulară
Mecanismul de acţiune al citostaticelor
Rezistenţa la citostatice
Cai de administrare a citostaticelor
Indicaţiile şi contraindicaţiile chimioterapiei
Tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor
Clasificarea citostaticelor
Evaluarea răspunsului la chimioterapie
Principii generale privind cercetarea şi caracterizarea de noi medicamente antineoplazice
2.10. Principiile tratamentului hormonal în oncologie (2)
Principalele efecte ale hormonilor în cancer
Principalele obiective ale tratamentului hormonal
Principalii agenţi terapeutici utilizaţi în hormonoterapia cancerului
2.11. Decizia terapeutică (2)
Obiectivele tratamentului în cancer şi alegerea modalităţilor terapeutice
Indicaţia terapeutică în recidive şi metastaze
Principii generale de oncologie pediatrică
2.12. Infecţiile în cancer (2)
2.13. Complicaţiile cancerului (2)
2.14. Urgenţele în oncologie (2)
2.15. Durerea în cancer (2)
Sindroame dureroase în cancer
Tratamentul durerii în cancer
2.16. Tratamente paleative în cancer (2)
2.17. Calitatea vieţii în oncologie (2)
2.18. Aspecte de psiho-oncologie (2)
2.19. Alimentaţia în oncologie (2)
2. 20. Principii de screening.
Prevenirea şi depistarea precoce a cancerului şi educaţia sanitară a populaţiei
Leziuni precursoare ale malignităţii. Definiţie, clasificare, diagnostic, tratament
3. RADIOTERAPIA CLINICĂ
Specialiştii în radioterapie oncologică trebuie să fie capabili să acţioneze ca membri independenţi şi responsabili ai echipei multidisciplinare, pentru îndeplinirea următoarelor cerinţe:
– Recunoaşterea simptomelor şi semnelor cancerului
– Stabilirea diagnosticului în cazul suspiciunii unor tumori sau metastaze şi stadializarea tumorilor confirmate
– Evaluarea prognosticului, stabilirea conduitei terapeutice, alegerea metodei de iradiere (sau a tratamentului asociat), planificarea şi aplicarea tratamentului radiologic optimal, a tratamentului asociat radiologic şi sistemic, urmărirea în bolnavilor în cursul şi după terminarea tratamentului
– Cunoaşterea tratamentelor de susţinere//simptomatice şi îngrijirea bolnavilor terminali
– Diagnosticarea, clasificarea şi tratarea efectelor secundare ale radioterapiei
– Evaluarea impactului radioterapiei asupra calităţii vieţii pacienţilor
– Comunicarea adecvată şi cu acurateţe cu pacienţii cu cancer
– Rezolvarea problemelor psihologice apărute în cursul tratamentului sau în stadii finale
– Practicarea medicinei în concordanţă cu etica medicală şi drepturile pacienţilor
Fiecare rezident trebuie să însuşească cunoştinţe teoretice (1) respectiv cunoştinţe teoretice şi practice (nivel 2) în conformitate cu următoarele capitole mari de tematică.:
Cap şi gât (2)
– Laringe (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Cavitate bucală (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM si histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie -plicatii, indicatie terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicatii postterapeutice, urmarirea postterapeutica)
– Orofaringe (epidemiologie, profilaxie, istorie naturala, clasificare TNM si histologica,simptomatologie, diagnostic pozitiv si diferential, factori de prognostic, evolutie -plicatii, indicatie terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicatii postterapeutice, urmarirea postterapeutica)
– Hipofaringe (epidemiologie, profilaxie, istorie naturala, clasificare TNM si histologica, simptomatologie, diagnostic pozitiv si diferential, factori de prognostic, evolutie -plicatii, indicatie terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Nazofaringe (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie -plicaţii, indicaţie terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Limba (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologicăsimptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie -plicaţii, indicaţie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Nas (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie  terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Sinusuri paranazale (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evolutie – plicaţii, indicaţie terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicatii postterapeutice, urmarirea postterapeutica)
– Glande salivare (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv si diferential, factori de prognostic, evolutie – plicatii, indicatie
terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicatii postterapeutice, urmarirea postterapeutica)
– Tiroida (epidemiologie, profilaxie, istorie naturala, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv si diferential, factori de prognostic, evolutie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Ochi (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
Tract gastrointestinal (2)
– Esofag (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Stomac (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Intestin subţire (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Colon/rect (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv si diferential, factori de prognostic, evolutie – plicatii, indicatie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Anus (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Tract biliar (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Ficat (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Pancreas (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv si diferential, factori de prognostic, evolutie – plicatii, indicatie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
Plămân/Mediastin (2)

– Cancer bronho-pulmonar non-small cell (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – aplicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentr radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Cancer bronho-pulmonar small cell (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie –
plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Tumori mediastinale (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii,
indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie,tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Mezoteliom (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Timom (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutica – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
Os şi ţesuturi moi (2)
– Tumori osoase (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Tumori de părţi moi (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutic – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii,dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică) Tumori Cutanate (2)
– Melanom (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Alte tumori cutanate decât melanomul (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie -plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru
radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
Sân (2) (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
– chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)

Ginecologie (2)
– Col uterin (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Endometru (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Ovar şi trompe (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie  terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Vagin (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Vulvă (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
Tract genitourinar (2)
– Prostată (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Vezică (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)

– Testicol (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Rinichi (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Ureter (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Uretră (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie
terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Penis (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
Tumori oftalmice/orbitare (2) (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii,indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie,tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
Limfoame & leucemii (2)
– Limfom Hodgkin (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Limfom non-Hodgkin (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii,indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie,tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Leucemii (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie  terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Mielom multiplu şi/sau plasmocitom (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru
radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Iradiere corporeală totală (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii,
indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie,tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Iradiere cutanată totală (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii,
indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)

Sistem nervos central (2)
– Glioame (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Meningioame (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Măduva spinală(epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)
– Baza de craniu (epidemiologie, profilaxie, istorie naturală, clasificare TNM şi histologică,simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenţial, factori de prognostic, evoluţie – plicaţii, indicaţie terapeutică – chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru radioterapie, tehnica
iradierii, dozimetrie, complicaţii postterapeutice, urmărirea postterapeutică)

Tumori cu punct de plecare necunoscut (2)
Paliaţii (2)
Metastaze osoase
Metastaze cerebrale
Compresii cardiace
Sindrom de venă cavă
Obstrucţii
Sindroame hemoragice
Retratamente (2)
Tumori ale copiilor (1)
Boli benigne cu indicaţie de radioterapie (1)
Portofoliu
Portofoliul conţinte documentele colectate de rezident pe tot parcursul pregătirii, care trebuie actualizat
permanent şi care reflectă dezvoltarea competenţei acestuia.
Portofoliul cuprinde următoarele capitole:
1. Date personale
2. Programa de pregătire
3. Rezultatul evaluărilor periodice şi a aprecierilor făcute de îndrumători şi directorul de program
4. Rezultatul testelor şi examenelor de pe parcursul pregătirii teoretice
5. Publicaţii, articole, postere, abstracte la care rezidentul a fost autor, documente care atestă prezentarile făcute de rezident
6. Conferinţe, cursuri, manifestări ştiinţifice la care a participat
7. Activităti speciale desfăşurate pe parcursul rezidenţiatului
8. Aprecierea de către directorul de program a conţinutului şi acurateţii portofiliului
Caietul de lucrări practice
Caietul de lucrări practice revizuit de către directorul de program cel puţin de două ori pe an se consideră o modalitate de evaluare a rezidentului. Este totodată o modalitate de asumare a responsabilităţii îndrumătorului diferitelor stagii pentru perioada de pregătire a rezidentului.
Caietul de lucrări este documentul experienţei clinice proprii dobândite pe parcursul pregătirii rezidentului.
Capitolul de experienţă clinică cuprinde următoarele capitole :
1. Cap şi gât
2. Tract gastrointestinal
3. Plămân/Mediastin
4. Os şi părţi moi
5. Tegument
6. Sân
7. Ginecologie
8. Tract genitourinar
9. Limfoame şi leucemii
10. Sistem nervos central
11. Tumori cu punct de plecare necunoscut
12. Paliaţii
13. Alte experienţe practice (ex. Pediatrie, Tumori oftalmice, Boli benigne)
Caietul de lucrări practice se consideră un instrument de bază în colectarea informaţiilor necesare pentru monitorizarea dezvoltării învăţământului de radioterapie.
Curricula de pregătire în radioterapie acceptata pe plan european reprezintă un pas important spre armonizarea învăţământului medical în Europa, în vederea accesului egal al pacienţilor la îngrijire
medicală de cel mai înalt nivel. Responsabilitatea implementării recomandărilor europene revine autorităţilor locale şi/sau naţionale de învăţământ.

1.4.4.2. Baremul activităţilor practice
1. Planuri de tratament pentru următoarele localizări:
Cancer cutanat: 10
– Cancer al S.N.C.
– Cancerul glandelor salivare: 10
Cancerul cavităţii bucale: 30
– Cancerul rinofaringelui: 15
Cancerul orofaringelui: 25
– Cancerul hipofaringelui: 20
– Cancerul laringelui: 60 Cancerul
bronhopulmonar:30 Cancerul
esofagului: 5 Cancerul marnar: 50
– Cancerul rectal şi al canalului anal:
10 Cancerul renal: 5

– Cancerul vezicii urinare: 20
Cancerul colului uterin: 50
– Cancerul endometrului: 10
– Cancerul ovarian: 5
Limfom Hodgkin şi limfom nonHodgkin
– Cancerul tiroidian: 5 Sarcoame de
părţi moi: 20 Tumori rare, localizări
diferite: 10 Planuri de tratament paleativ: 30
2. Prezentare referate din literatură: 20
3. Prezentare cazuri clinice: 20-40
Examinări parţiale în timpul stagiului:
La sfârşitul anului I
– fizica
medicală
radiobiologie
radioterapie clinică (anul 1) + planuri de tratament
La sfârşitul anului II
radioterapie clinică (anul 2) + planuri de tratament
brachiterapie + ginecologie oncologică
clinică oncologică şi tratamente multidisciplinare
1.4.5.
MODULUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni
1.4.5.1.TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă 2.Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii 3.Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă,etnie, etc.)
III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic – pacient

V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în donarea reproductiva
VII. Probleme etice Ia finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoană vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1.Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2.Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală – discutarea principalelor coduri de etică şi
convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3.Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4.Aspecte etice în cercetările mul ti centri ce, multinaţionale
5.Comitetele de etică a cercetării
6-Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică
1.4.5.2. TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioética – 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate – comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient

IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete – 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri
concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete -2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor
cazuri concrete – 2 ore
Caietul de monitorizare
Caietul de monitorizare (European Log-book) pentru pregătirea în radioterapie se consideră u n
instrument de bază în colectarea informaţiilor necesare pentru monitorizarea dezvoltării învăţământului de
radioterapie si este principalul element de evaluare.

RADIOTERAPIE
4 ani
STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ
RADIOTERAPIE (1.1) 2 LUNI
ONCOLOGIE MEDICALĂ (1.2) 5 LUNI
CHIRURGIE ONCOLOGICĂ(I.3) 3 LUNI
ANATOMIE PATOLOGICĂ (1.4) 2 LUNI
IMAGISTICĂ (CT, RMN, SCINTIGRAFIE) (1.5) 6 LUNI
BIOETICĂ (1.6) 2 SĂPT.
RADIOTERAPIE (1.7) 2 ANI ŞI 5 1/2 LUNI
ANULI ANUL II ANUL III ANUL IV
STAGIUL I.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7
1.7
1.7

Lasă un răspuns