CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

Rezidentiat

Definiţia specialităţii:

Medicina Fizică și de Reabilitare (MFR) este o specialitate medicală clinică ce se ocupă cu
prevenția, diagnosticul, tratamentul și managementul reabilitării persoanelor de toate
vârstele care prezintă condiții de sănătate dizabilitante și comorbiditățile acestora,
adresându-se în special afectărilor (impairment) și limitărilor de activitate ale acestora cu
scopul de a facilita funcționarea fizică și cognitivă (incluzând comportamentul),
participarea (incluzând calitatea vieții) cât și modificarea factorilor personali și de mediu.
Medicina Fizică și de Reabilitare este considerată specialitatea medicală a funcționării, prin
urmare, Clasificarea Internațională a Funcționării (CIF-OMS) constituie referința principală ca
instrument și ca taxonomie. Interacțiunile dintre componentele CIF conform Clasificării
Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) -OMS 2001, sunt prezentate în
schema subiacentă.
Cu toate că partea de “Medicină Fizică” a specialității se menține, cele două parți care mai înainte
se considerau a fi separate, “Medicina Fizică” și “Medicina de Reabilitare” evoluează într-un
model integrat ce este inspirat de către Clasificarea Internațională a Funcționării (CIF), motiv
pentru care, în limbajul curent, se va utiliza denumirea prescurtată de Reabilitare Medicală.
Dizabilitatea este un termen generic ce cuprinde afectări, limitări de activitate și restricții de
participare:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
3
• Afectarea (Impairment) reprezintă o problemă a funcției și/sau structurii
corpului;
• Limitarea de activitate reprezintă o dificultate pe care individul o are în
efectuarea unei acțiuni sau sarcini;
• Restricția de participare reprezintă o problemă resimțită de către individ în
timpul implicării acestuia în situații de viață.
Astfel, dizabilitatea este un fenomen complex reflectând interacțiunea dintre caracteristicile
corpului unei persoane și cele ale societății în care el sau ea traiește. Depășirea dificultăților
întalnite de către persoanele cu dizabilitate, necesită intervenții pentru a îndepărta barierele
sociale și de mediu.
Definiția dizabilității în CIF-OMS face o distincție clară între problemele care rezultă în
principal din condiția de sănătate (capacitate) și problemele ce apar la interacțiunea dintre
capacitate și factorii de mediu și personali (performanța).
În conformitate cu Raportul Mondial privind Dizabilitatea, reabilitarea reprezintă “un set de
măsuri ce asistă indivizii care au sau ar putea dezvolta o dizabilitate să obțina și să mențină o
funcționare optimă în cadrul interacțiunii cu mediul lor înconjurător” (Organizația Mondială a
Sănătății, 2011).
Specialitatea de Medicină Fizică și de Reabilitare caută să optimizeze funcționarea sub toate
aspectele încercând să elimine sau să amelioreze consecințele dizabilității. Funcționarea
reprezintă conceptul central al CIF-OMS și cuprinde totalitatea funcțiior și structurilor corpului
uman și totodată toate acțiunile umane de la simple la complexe.
Balneoterapia utilizează Factorii Naturali Terapeutici existenți într-o stațiune Balneară în scop
terapeutic în cadrul Curei Balneare, și este parte componentă a specialității de Medicină Fizică
și de Reabilitare.
Asistența de Reabilitare Medicală reprezintă un tip particular de asistență medicală/strategie de
sănătate alături de cea profilactică, curativă și paliativă.
Medicul specialist de MFR îşi desfăşoară activitatea în diferite unităţi medicale incluzând secţii
de acuţi si cronici din spitale, ambulatorii şi cabinete de specialitatea MFR. Acesta foloseşte
instrumente specifice de diagnostic si evaluare, recomandă şi efectuează tratamente
farmacologice şi non-farmacologice şi intervenţii educaţionale şi profesionale şi coordonează
activitatea echipei multi-profesionale.
Echipa multi-profesională de Reabilitare Medicală este formată din: medicul specialist de
MFR, asistent medical, fizioterapeut şi asimilaţi, psiholog, logoped, terapeut ocupaţional,
asistent social, bioinginer, precum şi alţi profesionişti abilitaţi să desfăşoare activităţi de îngrijire
în domeniul de reabilitare medicală.
Servicii de Reabilitare Medicală – sunt efectuate de medicul specialist de MFR şi includ:
consultaţie, evaluare funcţională specifică, consultaţii de control, manevre, investigaţii şi
intervenţii şi recomandarea şi/sau aplicarea de proceduri specifice de Reabilitare Medicală.
Proceduri specifice de Reabilitare Medicală: fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie,
biofeedback, tracţiuni, masaj, precum şi alte proceduri necesare Reabilitării Medicale. Acestea
se aplică numai la indicaţia sau de către medicul specialist de MFR.
Serie de proceduri specifice de Reabilitare Medicală – aplicarea de proceduri specifice de
Reabilitare Medicală ca tip, parametri, ritmicitate, număr de zile de aplicare.
Baza de Reabilitare Medicală – spaţiu destinat aplicării procedurilor specifice de Reabilitare
Medicală, amenajat şi dotat în acest scop, conform reglementărilor în vigoare, coordonat de catre
medicul specialist de MFR.
Factori Naturali Terapeutici – ansamblul elementelor naturale fizico-chimice sanogene și
terapeutice. Sunt consideraţi factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi
nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului,
inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform Legislaţiei în
4
vigoare. Aceştia sunt folositi în balneoterapie, şi împreună cu celelalte proceduri specifice de
Reabilitare Medicală alcătuiesc Cura Balneară aplicată numai în Staţiuni Balneare.
Staţiune Balneară (SB) – localitate sau areal cu Factori Naturali Terapeutici şi bază de
Reabilitare Medicală, avizate de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.
Referințe:
1. World Health Organization Geneva, International Clasification of Functioning,
Disability and Health 2001- tradus în limba română
2. Cartea Alba a Specialității de Medicină Fizică și de Reabilitare în Europa. Traducerea
în limba română a White Book in Physical and Rehabilitation Medicine in EUROPE.
Europa Medicophysica, vol42, No. 4, 2006.
3. World Report on Disability- tradus în limba română, WHO 2011
4. Meyer T, Gutenbrunner C, Bickenbach J, Ciesa A, Melvin J, Stucki G. Towards a
conceptual description of rehabilitation as a health strategy. J Rehabil Med 2011
Sep;43(9):765-9. (PMID: 21826389)
5. Stucki G, Zampolini M, Juocevicius A, Negrini S, Christodoulou N. Practice, science
and governance in interaction: European effort for the system-wide implementation of
the ICF in Physical and Rehabilitation Medicine, envisioning its implementation in
rehabilitation and health care at large. Eur J Phys Rehabil Med 2016. (Accepted for
publication[ABW1])
6. Gutenbrunner C, Meyer T, Melvin J, Stucki G. Towards a conceptual description of
Physical and Rehabilitation Medicine. J Rehabil Med 2011 Sep;43(9):760-4. (PMID:
21874211)

1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI

1.1. Durata programului

NUMĂRUL TOTAL DE ANI 5
NUMĂRUL TOTAL DE MODULE 15
MODULUL 1 Medicină Fizică și de Reabilitare
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 27 ½ luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 2 Medicină Fizică și de Reabilitare
Pediatrică
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 5 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 3 Ecodiagnostic neuro-musculoscheletal
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 4 Electromiografie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
5
MODULUL 5 Imagistică medicală
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 6 Neurologie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 5 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 7 Cardiologie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 3 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 8 Reumatologie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 9 Chirurgie plastică
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 10 Ortopedie-Traumatologie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 11 Pneumologie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 12 Geriatrie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 13 Neurochirurgie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 14 Medicină Sportivă
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 1 lună
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
MODULUL 15 Bioetica
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 săptămâni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 5 ore/săptămână
Total ore pregătire teoretică 1200
Total ore pregătire practică 4800
6
Structura programului

Modulul 1, anul I, III, IV, V: Medicină Fizică și de Reabilitare
Nr. ore curs. 550
Nr. ore practică. 2200
I. Tematică.
Curriculum de studii şi cunoştinţe teoretice pentru adulţi şi copii.
Adaptat după UEMS-PRM – www.euro-prm.org
Precizare: Modulul 1 de Medicină Fizică și de Reabilitare include o perioadă de pregătire de
două săptămâni în anul III sau IV în Balneoterapie și se va desfășura într-o stațiune Balneară
agreată de centrul universitar în care rezidentul se formează.

A. Subiecte de interes general în Reabilitarea Medicală (MFR)
A.1. Domeniul de competenţă în MFR
A.2. Reabilitarea medicală şi OMS-CIF (Clasificarea Internatională a Functionalităţii,
Dizabilităţii şi Sănătăţii-OMS), Raportul Mondial OMS privind dizabilitatea, alte documente
europene şi internaţionale.
A.3. Evaluarea în MFR
A.4. Diagnosticul în MFR
A.5. Principalele intervenţii pentru sănătate în MFR (1) (informarea, educaţia, tratamentele
medicale, programe de MFR)
A.6. Principalele intervenţii pentru sănătate în MFR (2) proceduri specifice de MFR –
totalitatea agenţilor fizici cu efecte terapeutice.
A.7. Evaluarea rezultatelor în MFR
A.8. Evaluarea calităţii vieţii QoL în MFR
A.9. MFR şi Electrodiagnosticul
A.10. Stimularea Electrică Functională Neuromusculară (FES); Biofeedback
A.11. Kinetologia; Analiza mersului; Analiza mişcării; Posturografia, Podologia, etc
A.12. Orteze şi proteze.
A.13. Scaune rulante si tehnologia de asistare.
A.14. Dispozitive augmentative pentru persoane cu dizabilităţi.
A.15. Tehnologii avansate de asistare in MFR.
A.16. Consideraţii privind ergonomia la domiciliu, locul de muncă şi alte situaţii referitoare la
persoanele cu dizabilităţi.
A.17. MFR şi sportul; MFR şi sporturile la persoanele cu dizabilităţi
A.18. Rolul Medicinei Alternative/Complementare în MFR (medicina manuală, managementul
durerii, etc.)
A.19. Cercetarea în MFR.
A.20. Considerente etice în MFR.
A.21. Altele în Bioștiințe în Reabilitare, Ştiinţele Reabilitării Biomedicale şi Ingineria, Ştiinţele
Funcţiorării Umane.
A.22. Balneologia în MFR (Factori Naturali Terapeutici şi Cura Balneară).
B. MFR în afecţiunile sistemului nervos
B.1. MFR la persoanele cu stroke (Accident Vascular Cerebral)
B.2. MFR la persoanele cu leziuni cerebrale dobândite
B.3. MFR la persoanele cu alte afecţiuni cerebrale
B.4. MFR la persoanele cu afecţiuni şi traumatisme ale coloanei vertebrale (TVM)
7
B.5. MFR la persoanele cu afecţiuni neurologice autoimune şi inflamatorii (ex: scleroza
multiplă)
B.6. MFR la persoanele cu tulburări de mişcare, inclusiv cu spasticitate şi afecţiuni
neurodegenerative (ex: boala Parkinson)
B.7. MFR la persoanele cu neuropatii, miopatii şi leziuni de nerv periferic
B.8. MFR la persoanele cu tulburări cognitive si comportamentale (inclusiv evaluarea
neuropsihologica)
B.9. MFR la persoanele cu tulburări de limbaj, vorbire şi deglutiţie
B.10. MFR la copiii şi adulţii cu paralizie cerebrală
B.11. MFR la copii şi adulţi cu deficite congenitale, inclusiv boli neuromusculare
B.12. Altele
C. MFR în afecţiunile ortopedice şi musculoscheletale
C.1. MFR la persoanele cu afecţiuni musculoscheletale, inclusiv de ţesuturi moi (ex:
fibromialgia, sdr. de oboseala cronica, etc) şi cu boli profesionale musculoscheletale
C.2. MFR la persoanele cu afecţiuni ale coloanei vertebrale (inclusiv dorso-lombo-sacralgice)
C.3. MFR la persoanele cu artroză, artrită cu microcristale şi alte afecţiuni degenerative
musculoscheletale
C.4. MFR la persoanele cu afecţiuni inflamatorii şi autoimune (ex: PR, LES,SA,SASN, etc.)
C.5. MFR la persoanele cu osteoporoză
C.6. MFR la persoanele cu leziuni ale mâinii
C.7. MFR la persoanele cu leziuni posttraumatice ale trunchiului şi membrelor (altele decat la
C9) şi cu fracturi
C.8. MFR la persoanele cu intervenţii chirurgicale ortopedice reconstructive
C.9. MFR la persoanele fără un membru de cauză congenitală sau prin amputaţie
C.10. MFR la persoanele cu sindromul dureros complex regional (CRPS)
C.11. MFR la persoanele cu afecţiuni ale articulaţiei temporo-mandibulare
C.12. Altele
D. MFR în alte afecţiuni specifice generatoare de dizabilitate
D.1. MFR la persoanele cu boli cardiace şi vasculare
D.2. MFR la persoanele cu boli respiratorii
D.3. MFR la persoanele cu cancer
D.4. MFR la persoanele cu durere cronică
D.5. MFR la persoanele vârstnice (inclusiv pacienti imobilizati)
D.6. MFR la copiii cu dizabilităţi (alţii decât la pct. B11 şi B12)
D.7. MFR la persoanele cu instabilitate posturală şi căderi recurente
D.8. MFR la persoanele care necesită îngrijirea rănilor (promovarea viabilităţii tisulare,
prevenţia şi tratamentul leziunilor de decubit)
D.9. MFR la persoanele cu afecţiuni ale vezicii urinare şi a intestinului
D.10. MFR, dizabilitatea şi sexualitatea
D.11. MFR la persoanele cu transplant de organ
D.12. Altele (ex. Reabilitarea în arsuri întinse, afecţiuni metabolice, psihiatrice, afecţiuni ale
auzului şi văz)
E. Ştiinţele integrative şi clinice de Reabilitare Medicală
E.1. Cercetarea în domeniul Serviciilor de MFR
E.2. Cercetarea în Intervenţiile Comprehensive de MFR.
E.3. Administraţie şi Management în MFR.
8
E.4. Cercetarea clinică în domeniul bunei practici, incluzând ghidurile, organizarea,
coordonarea şi educaţia.
E.5. Standarde şi ghiduri pentru buna practică medicală (inclusiv Medicina Bazată pe Dovezi)
în MFR.
E.6. Managementul calităţii în MFR
E.7. Educaţia ştiinţifică şi formarea profesioniştilor în MFR
E.8. Dezvoltarea şi evaluarea echipei de MFR şi a bunei practici multidisciplinare.
E.9. Reabilitarea în comunitate.
E.10. Rețele și protocoale în MFR.
E.11. Altele.

II. Obiective educaţionale- vezi pag. 14

III. Rezultate așteptate- vezi pag. 15

Modulul 2, anul IV sau V: Medicină Fizică și de Reabilitare Pediatrică
Nr. ore curs. 100
Nr. ore practică. 400
I. Tematică.
1. Evaluarea dezvoltării copilului: dezvoltarea psihomotorie, mobilitatea, dezvoltarea
senzorială şi cognitivă. Testarea şi evaluarea stadiilor de dezvoltare.
2. Fiziopatologia în dezvoltarea sistemului locomotor. Interacţiuni între creştere şi
anomalii din structurile musculo-scheletice şi ale articulaţiilor.
3. Neuropediatrie, paralizie cerebrală (IMC), spina bifida şi mielomeningocel. Amiotrofii
spinale infantile. Consecinţele neuro-ortopedice ale tulburărilor neurologice, prevenire,
tratament şi monitorizare.
4. Malformaţii congenitale ale sistemului musculo-scheletic (coloana vertebrală, membre,
agenezie scheletică, aplazie şi displazie congenitală, displazie de şold, picior strâmb,
alte malformaţii ale piciorului).
5. Tulburări de creştere.
6. Inegalităţi ale membrelor inferioare.
7. Scolioze idiopatice, congenitale şi secundare.
8. Traumatismele infantile: o apreciere generală a traumatismelor şi recuperării la copii;
amputaţii la copii.
II. Obiective educaţionale- vezi pag. 14
III. Rezultate așteptate- vezi pag. 15Modulul 3, anul IV sau V: Ecodiagnostic Neuro-Musculo-Scheletal
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematică.
1. Generalități despre ecografie și sonde
2. Anatomia ecografică a aparatului locomotor
3. Indicații ale examinării ecografice în Medicina Fizica și de Reabilitare
4. Revărsate articulare, tenosinovite
5. Examinarea canalului carpian, tarsian
6. Examinarea ecografică a piciorului în încarcare
9
7. Examinarea ecografică a țesuturilor moi- mușchi, ligamente, tendoane, burse,
aponevroze
8. Examinarea ecografică a umărului – rupturile coafei rotatorilor
9. Examinarea ecografică a genunchiului – leziuni ligamentare, meniscale, capsulare,
sinoviale
10. Rupturile tendoanelor – achilean, rotulian, cvadricipital, bicipital
11. Hematoamele și revărsatele intra-articulare
12. Examinarea ecografică a tumorilor de țesut moale – localizare, măsurători, puncție
ghidată ecografic, monitorizare.
II. Obiective educaţionale- vezi pag. 14
III. Rezultate așteptate- vezi pag. 15

Modulul 4, anul IV sau V: Electromiografie
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematică.
1. Introducere. Investigația electronică neuromusculară.
2. Principii de neuro-electro-fiziologie. Unitatea motorie. Neuronul. Joncțiunea
neuromusculară. Fibra musculară. Arhitectura unității motorii. Tipurile de fibre
nervoase.
3. Inervația radiculară, tronculară, miotomală
4. Leziuni de nervi periferici
5. Tehnici clasice de electrodiagnostic
6. Aparatura de electromiografie
7. Electromiografia-semiologie. Activitate spontană, potențialul de uitate motorie,
recrutarea, EMG de fibră unică.
8. Electro-mio-neurografia – principii generale
a) Studii de conducere nervoasă motorie
b) Studii de conducere nervoasă senzitivă-tehnică anti-dromica și orto-romica
c) Studiul reflexelor-unda F, unda A, reflexul H, reflexul de clipire
d) Stimularea repetativă
9. Biofeed-back electromiografic
10. Metode cantitative în electromiografie- EMG kineziologică
a) Stimularea magneto-electrică
b) Patologia EMG
• Leziuni focale ale nervilor. Polineuropatii. Neuronopatii.
• Miopatii
• Tulburări ale transmiterii neuro-musculare
II. Obiective educaţionale- vezi pag. 14
III. Rezultate așteptate- vezi pag. 15
10

Modulul 5, anul I sau II: Imagistică medicală
Nr ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematica.
1. Radiologia convențională a sistemului neuro-musculo-scheletal.
2. Tomografia computerizată a sistemului neuro-musculo-scheletal.
3. Imagistica prin Rezonanță Magnetică (IRM) a sistemului neuro-musculoscheletal.
4. Substanțele de contrast.
5. Informatica imagistică.
6. Noțiuni de Imagistică moleculară (PET, etc).
7. Noțiuni de Radioprotecție.
8. Noțiuni de Radiologie Intervențională.
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic ale entităților obiectivabile prin mijloacele
imagisticii medicale, conform tematicii supraiacente.
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască principalele aspecter imagistice din specialitate.
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat în specialitate.

Modulul 6, anul II sau III: Neurologie
Nr. ore curs. 100
Nr. ore practică. 400
I. Tematică.
1. Aspecte de fiziologie a nervilor periferici, sinapse și transmiterea sinaptică
2. Patologia pericarionului neuronal
3. Patologia fibrei nervoase periferice
4. Sindromul de neuron motor periferic
5. Bazele neurofiziologice ale sistemului nervos central
6. Sindroame medulare: vasculare, degenerative, compresive, secundare modificarilor
degenerative vertebrale
7. Sindroamele de trunchi cerebral
8. Sindromul cerebelos
9. Sindroame diencefalice
10. Sindroame extrapiramidale
11. Sindromul piramidal
12. Sindroame corticale
13. Sindroame vegetative
14. Patologia substanței reticulare
15. Boli cerebrovasculare: particularități morfofuncțilonale, ale circulației cerebrale,
ischemia cerebrală, insuficiența circulatorie cerebrală cronică, hemoragiile cerebrale,
tromboembolismul cerebral
16. Hemiplegia si paraplegia
17. Scleroza multiplă (în plăci)
18. Boala Parkinson și sindroamele parkinsoniene
19. Epilepsia
11
20. Cefaleea și sindroamele migrenoase
21. Patologia neuro-musculară : distrofii musculare progresive ,polimiozite, sindromul
miastenic, diskaliemii
22. Tipuri anatomo-clinice de nevralgii: nevralgia Arnold, nevralgia cervico-brahială,
intercostală, lombară și sciatică, femurală, meralgia parestezică
23. Neuropatii ale nervilor cranieni: nervul trigemen și facial
24. Neuropatii periferice cu topografie diferită: paralizie de nerv circumflex, radial,
median, cubital, sciatic, politeu intern și extern
25. Polineuropatii cu diferite etiologii: infecțioase, alergice, toxice, metabolice, vasculare,
paraneoplazice, prin agenți fizici
26. Neuropatii senzitive
27. Tumori cerebrale și medulare
28. Sindroame neurologice posttraumatice, sechelare, craniocerebrale și vertebro-medulare
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente.
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din
specialitate
• Va fi capabil să faca diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în
specialitate

Modulul 7, anul II sau III: Cardiologie
Nr. ore curs. 60
Nr. ore practică. 240
I. Tematică.
1. Aritmiile cardiace
2. Valvulopatiile
3. Cardiopatia ischemică cronică (nedureroasă/dureroasă)
4. Hipertensiunea arterială
5. Hipertensiunea pulmonară
6. Cordul pulmonar cronic
7. Insuficiența cardiacă
8. Arteriopatiile periferice
9. Ateroscleroza
10. Bolile venoase periferice și bolile limfatice ale membrelor
11. Patologia cardiovasculară a vârstnicului
12. Patologia cardiovasculară în bolile țesutului conjunctiv
13. Patologia cardiovasculară în bolile hematologice , endocrine, de nutriție, în tulburări
electrolitice
14. Interrelații în patologia cardiovasculară și neurologică
15. Tratamentul chirurgical al afecțiunilor arteriale veno-limfatice
16. Explorări paraclinice în afecțiunile cardiovasculare
17. Recuperarea pacienților cardiovasculari
18. Terapia specifică conservatoare cardiovasculara
12
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente.
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din specialitate
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în specialitate

Modulul 8, anul II sau III: Reumatologie
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematică.
1. Bolile reumatice (nomenclatură și clasificări, conținutul nosologic)
2. Țesutul conjunctiv (biochimie, structură și funcții, fiziopatologie)
3. Inflamația și imunologia bolilor reumatice
4. Farmacologie clinică: medicația antireumatică, AINS, corticoterapia,
imunomodulatoare, hipouremice, terapia intraarticulară
5. Artritele reumatoide (diagnostic și tratament medicamentos)
6. Spondilartritele seronegative: SA, artrita psoriazică, boala Reiter, artritele
enteropatice, artritele reactive (diagnostic și tratament medicamentos)
7. Tulburări inflamatorii ale țesutului conjunctiv: lupus eritematos sistematic, polimiozite
și dermatomiozite, vasculite, polimialgia reumatică și artritele cu celule gigantice,
scleroza sistematică, sindromul Sjogren
8. Alte forme de artrite: secundare infecțioase, tulburări ereditare, din bolile sanguine,
etc.
9. Afecțiunile reumatice degenerative articulare și abarticulare- forme clinice și
topografice (diagnostic și tratament medicamentos)
10. Bolile metabolice osteo-articulare: artropatia gustoasă, artropatii din ocronoza,
hemocromatoza și boala Wilson, artropatie pirofosfatică, artropatii endocrine
osteoporozele (diagnostic și tratament medicamentos)
11. Boli reumatice ale copilului: RA, artrita cronică juvenilă.
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente.
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din specialitate
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în specialitate

Modulul 9, anul II sau III: Chirurgie plastică
Nr ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematica
1. Accidentele traumatice ale: tegumentului și anexelor, mușchilor, țesutului
subcutan, nervilor periferici (incluzând sindroamele de compresie),
articulațiilor și ligamentelor, tendoanelor și oaselor.
2. Managementul arsurilor.
3. Microchirurgia nervilor periferici și a vaselor.
13
4. Noțiuni de îngrijire a plăgilor
5. Managementul escarelor.
6. Noțiuni de chirurgie estetică.
III. Obiective educaţionale.
Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al entităților care fac obiectul
chirurgiei plastice, conform tematicii supraiacente.
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască principalele entități care fac obiectul chirurgiei plastice conform
cu tematica supraiacenta,.
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al entităților care fac obiectul chirurgiei
plastice.

Modulul 10, anul II sau III: Ortopedie-Traumatologie
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematică.
1. Traumatismele umărului: luxații, rupturi musculotendinoase și capsulare, fracturi,
semnificația funcționala a diverselor atitudini terapeutice ortopedico-chirurgicale
2. Complicațiile imediate și tardive în traumatismele umărului
3. Traumatismele cotului: luxații, fracturi – tablou clinic, semnificația funcțională a
diferitelor procedee ortopedico-chirurgicale, complicațiile imediate și tardive
4. Traumatisme la nivelul pumnului – implicații terapeutice și funcționale ale
tratamentului ortopedico-chirurgical
5. Traumatismele mâinii: entorse, luxații, fracturi, rupturi de tendoane, afectare vasculo
nervoasă – semnificația funcțională a tratamentului ortopedico-chirurgical, complicații
imediate și tardive
6. Traumatisme ale oaselor lungi la nivelul membrelor – atitudine terapeutico-chirurgicala
în funcție de topografie, de gravitatea leziunilor și evoluția funcțională
7. Traumatismele bazinului: disjuncții, luxații, fracturi – semnificația terapiei
conservatoare ortopedice și indicațiile chirurgicale
8. Traumatismele șoldului: luxații, fracturi, rupturi musculo-tendino-capsulare – aspecte
clinice și semnificația funcțională a diverselor atitudini terapeutice
9. Osteonecroza aseptică de cap femural
10. Șoldul operat protezat
11. Traumatismele de genunchi: luxații, entorse, leziuni meniscale, fracturi- semnificația
funcțională a programelor terapeutice ortopedico-chirurgicale
12. Genunchiul operat și protezat
13. Traumatismele de gleznă: entorse, luxații, rupturi de tendon achilean, fracturi – aspecte
clinice, semnificația funcțională a programelor terapeutice ortopedico-chirurgicale
14. Intervenții ortopedice corective pentru deviații axiale de tipul: coax vara, coax valga,
genu valga, genu var, genu recurvatum, tulburări de statică plantară și deviații ale
degetelor
15. Scolioze
16. Cifoze
17. Hernia de disc lombară operată
18. Traumatismele coloanei vertebrale : fără leziuni neurologice /cu leziuni neurologice
19. Algoneurodistrofia cu diferite topografii
20. Amputațiile
21. Protezarea
14
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din specialitate
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în specialitate

Modulul 11, anul II sau III: Pneumologie
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematică.
1. Astmul bronșic
2. BPOC
3. Bronșiectazia
4. Tuberculoza pulmonară și sindroamele sechelare bronho pulmonare post-TBC
5. Alergoze-penumoconioze
6. Particularitățile morfo-funcționale patologice și farmacoterapeutice la vârstnici
7. Bolile peretelui toracic
8. Manifestările bronho-pulmonare în cadrul altor patologii
9. Terapia respiratorie
10. Explorări în penumofitiziologie
II. Obiective educaţionale.
Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din specialitate
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în specialitate

Modulul 12, anul II sau III: Geriatrie
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematică.
1. Procesul de îmbatrânire: teorii și principii generale, îmbatrânirea țesutului
conjunctiv, procesele imunologice la vârstnici, arteroscleroza și procesele
metabolice lipidice
2. Patologia cardio-vasculară la vârstnici: tulburări ischemice ale miocardului,
tulburări de ritm, hipertensiunea arterială, tulburările valvulare, insuficiența
cardiacă, arteriopatiile periferice
3. Patologia respiratorie la vârstnici: fiziopatologie, infecții respiratorii, embolismul
pulmonar, fibrozele difuze interstițiale, tumorile pulmonare, tuberculoza pulmonară
la vârstnici
4. Patologia digestivă la vârstnici
5. Tulburările de nutriție la vârstnici
6. Patologia nefro-urologică și genitală a vârstnicilor: rinichiul, vezica urinară,
prostata, tulburările ginecologice, sexualitatea la vârstnici
15
7. Tulburările endocrine la vârstnic: tiroida, corticosuprarenala, paratiroida, diabetul
vârstnicilor
8. Osteoporoza, osteomalacia și boala Paget
9. Tulburările sanguine la vârstnici
10. Pielea vârstnicilor: modificări involutive și patologice. Escarele
11. Problemele neurologice ale vârstnicilor: circulația cerebrală, AVC, hemiplegia,
boala Parkinson și parkinsonismul, epilepsia, tulburările de transmisie neuromusculară, neuropatii periferice, tulburările medulare și radiculare
12. Tulburările psihice ale vârstnicului
13. Afecțiunile tumorale la vârstnici
14. Aspecte de gerontologie socială
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din specialitate
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în specialitate

Modulul 13, anul II sau III: Neurochirurgie
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practică. 160
I. Tematică.
1. Traumatisme cranio-cerebrale
2. Traumatisme vertebro-medulare
3. Hernii discale
4. Procese expansive intracraniene
5. Procese expansive intrarahidiene
6. Politraumatisme cu interesare cranio-cerebrală și vertebro-medulară
7. Diganosticul și tratamentul comelor
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente
III. Rezultate așteptate:
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din specialitate
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în specialitate

Modulul 14, anul II sau III: Medicină Sportivă
Nr. ore curs. 20
Nr. ore practică.80
I. Tematică
1. Introducere în Medicina Sportivă
2. Exerciții fizice pentru sănătate
3. Modificări adaptative acute și cronice induse de efortul fizic
4. Capacitatea de efort: baze fiziologice și biochimice
5. Refacerea post-efort
6. Patologii specifice efortului fizic
16
II. Obiective educaţionale.
• Să cunoască principiile de diagnostic și tratament al sindroamelor majore din
specialitate conform tematicii supraiacente.
III. Rezultate așteptate.
• Va putea să recunoască și să trateze în faza acută principalele urgențe din specialitate.
• Va fi capabil să facă diagnosticul diferențiat al principalelor sindroame în specialitate.

Modulul 15, anul V: Bioetica
Nr. ore curs. 10
Nr. ore practică. 40
I. Tematică.
A. Introducere în Bioetică- 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariției bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii și metode în bioetică
B. Conceptele de sănătate, boală, suferință prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferință
2. Conceptele de sănătate, boală și suferință în contextul evoluției medicinei și științelor
vieții
3. Rolul credințelor și valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de
sănătate, boală și suferință (percepții particulare funcție de credință religioasă, etnie,
etc.)
C. Relația medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relației medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relației medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea și accesul pacienților la îngrijirile de sănătate
D. Relația medic-pacient II- 2 ore
1. Consimțământul informat
2. Confidențialitatea în relația medic-pacient
3. Relația medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relația medic- pacient
E. Greșeli și erori în practica medicală- 2 ore
1. Definirea noțiunilor de greșeală și eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicații juridice și deontologice
3. Managementul greșelii și erorii medicale în practica medicală
F. Probleme etice la începutul vieții – 2 ore
1. Libertatea procreației
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
17
G. Probleme etice la finalul vieții- 2 ore
1. Definirea morții în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia și suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
H. Probleme etice în transplantul de țesuturi și organe umane- 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
I. Probleme etice în genetică si genomică- 2 ore
1. Eugenia și discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman – probleme etice, redefinirea noțiunii de boală prin prisma
cunoașterii genomului uman
3. Etică și testarea genetică prenatală, neonatală și postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătățirii rasei umane prin intervenții genetice
J. Etica cercetării pe subiecți umani- 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecți umani
2. Protecția participanților într-o cercetare biomedicală – discutarea principalelor coduri
de etică și convenții internaționale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează
cercetarea pe subiecți umani
3. Populații vulnerabile în contextul cercetării pe subiecți umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaționale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul stiințific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea stiințifică
II. Obiective educaţionale.
Înțelegerea principiilor de Bioetică
III. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite
în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire)
• Clarificarea conceptelor cu care operează Bioetica
• Înțelegerea relației medic- pacient
• Înțelegerea eticii cercetării
• Înțelegerea eticii în transplant
• Înțelegerea eticii paliației

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
• Să acumuleze cunoștințele teoretice necesare practicării specialității de Medicină Fizică
și de Reabilitare (MFR) la pacienții de toate vârstele
• Să deosebească abilitățile necesare executării intervențiilor specifice: infiltrații, blocuri
de nervi, etc
• Să invețe să coordoneze echipa multidisciplinară de reabilitare medicală
• Domeniul de competenţă în MFR
18
• Reabilitarea medicală şi OMS-CIF (Clasificarea Internatională a Functionalităţii,
Dizabilităţii şi Sănătăţii-OMS), Raportul Mondial OMS privind dizabilitatea, alte
documente europene şi internaţionale.
• Evaluarea în MFR
• Diagnosticul în MFR
• Principalele intervenţii pentru sănătate în MFR (1) (informarea, educaţia, tratamentele
medicale, programe de MFR)
• Principalele intervenţii pentru sănătate în MFR (2) proceduri specifice de MFR –
totalitatea agenţilor fizici cu efecte terapeutice.
• Evaluarea rezultatelor în MFR
• Evaluarea calităţii vieţii QoL în MFR
• Kinetologia; Analiza mersului; Analiza mişcării; Posturografia.
• Orteze şi proteze.
• Dispozitive augmentative pentru persoane cu dizabilităţi.
• Tehnologii avansate de asistare in MFR.
• Consideraţii privind ergonomia la domiciliu, locul de muncă şi alte situaţii referitoare
la persoanele cu dizabilităţi.
• Cercetarea în MFR.
• Considerente etice în MFR.
• Balneologia în MFR (Factori Naturali Terapeutici şi Cura Balneară).
• Managementul calităţii în MFR
• Educaţia ştiinţifică şi formarea profesioniştilor în MFR
• Dezvoltarea şi evaluarea echipei de MFR şi a bunei practici multidisciplinare.
• Reabilitarea în comunitate.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:
Cunoașterea principiilor și a managementului reabilitării în:
• Afecţiunile sistemului nervos
• Afecţiunile ortopedice
• Afecţiunile musculoscheletale
• Alte afecţiuni specifice generatoare de dizabilitate: boli cardiace și vasculare, boli
respiratorii, cancer, durere cronică, afecțiuni ale persoanelor vârstnice, afecțiuni ale
copiilor cu dizabilități, îngrijirea rănilor, afecțiuni ale vezicii urinare și a intestinului,
transplantul de organe.

REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea
pregătirii:
• Va practica specialitatea de Medicină Fizică și de Reabilitare la nivel european de
pregătire având în vedere ca atât Curriculum cât și tematica sunt în concordanță cu
recomandările UEMS Secțiunea de Medicină Fizică și de Reabilitare
• Va înțelege, va trata și va integra în mod comprehensiv atât necesitățile medicale ale
persoanei cu dizabilitate, cât și problemele sociale, familiale și profesionale ale
acesteia.
19
Examenul de medic specialist:
Probe de evaluare, specifice programului:
– probă scrisă DA
– examen clinic DA
– probă de abilităţi/manualităţi DA
– probă pe casetă video
– probă operatorie
– dizertaţie

TEMATICA DE EXAMEN

Pentru examenul scris de medic specialist de Medicina Fizică și de Reabilitare Medicală inclusiv
pentru examenele de ocupare a posturilor de specialitate, atât la adulți cât și la copii.
1. Istoricul și Examenul Fizic la adulți și copii în Reabilitarea Medicală.
2. Tulburări Neurogene de Comunicare la Adulți si Copii și Evaluare și Intervenție Psihologică în
Reabilitarea Medicală
3. Analiza Mersului: Tehnologie și Aplicații Clinice.
4. Evaluarea Gradelor de Incapacitate Dizabilitate, Dobândirea Independenței Funcționale.
5. Imagistică Neurologică și Musculo-Scheletică.
6. Electrodiagnosticul în Reabilitarea Medicală.
7. Reabilitarea și Protezarea Post-Amputație a Membrelor Superioare, și a Membrelor Inferioare.
8. Dispozitive Ortotice Pentru Membrele Superioare și Inferioare și Ortezele Spinale.
9. Fotolii Rulante și Tehnologii Avansate de Reabilitare.
10. Kinesiologie.
11. Exercițiul Terapeutic.
12. Manipulările, Tracțiunile, Masajul și Medicina Alternativă și Complementară în Reabilitare.
13. Proceduri cu Agenți Fizici joasă și medie frecvență și electrostimulare neuro-musculară
(ESNM/FES).
14. Proceduri cu Agenți Fizici înaltă frecv: ultrasunete, unde scurte, Tekar, microunde, etc.
15. Proceduri cu Agenți Fizici fototerapie: Laser, ultraviolete, infrarosii, lumina polarizată, etc.
16. Proceduri cu diverși alți Agenți Fizici precum magnetoterapie: PEMF, RMS; unde de șoc
extracorporeale (ESWT); vibratii, etc.
17. Proceduri cu Agenți Fizici pentru hidroterapie și termoterapie (inclusiv crioterapie).
18. Factori naturali de cură: Apele minerale, Nămolurile terapeutice, Factorii naturali de cură ai
litoralului marin, Gazele naturale terapeutice, Clima, etc.
19. Indicații pentru cure balneoclimatice profilactice, Indicațiile pentru cura balneoclimaterică pe
grupe de afecțiuni.
20. Tehnica infiltrațiilor la Nivelul Articulațiilor Periferice și a Țesuturilor Moi.
21. Tehnica infiltrațiilor la Nivelul Coloanei Vertebrale.
22. Reabilitarea Pacienților cu Afecțiuni ale Deglutiției.
23. Managementul Disfuncțiilor Vezicii Urinare.
24. Intestinul Neurogen: Disfuncție și Reabilitare.
25. Controlul Spasticității.
26. Disfuncția și Dizabilitatea Sexuală.
27. Prevenția și Managementul Plăgilor Cronice.
28. Reabilitarea Cardiacă.
20
29. Reabilitarea Pulmonară.
30. Reabilitarea Ocupațională și Încadrarea în Muncă a Persoanelor cu Dizabilități.
31. Bolile Reumatice Inflamatorii. PR, SA, AP.
32. Boli Reumatice Degenerative și Metabolice (Guta, Condrocalcinoza)
33. Afecțiunile Neuro- Musculo-Scheletice ale Regiunii Cervicale.
34. Afecțiunile Musculo-Scheletice ale Membrului Superior.
35. Afecțiunile Musculo-Scheletice ale Membrului Inferior.
36. Lombosacralgia.
37. Osteoporoza.
38. Durerea Cronică.
39. Durerea Musculară.
40. Medicina Sportivă.
41. Afecțiunile Neuronului Motor.
42. Reabilitarea Pacienților cu Neuropatii.
43. Afecțiunile Miopatice.
44. Leziunea Cerebrală Traumatică I.: Definiții, Epidemiologie, Fiziopatologia asociată cu leziunea
cerebrală traumatică, Evaluarea și tratarea leziunii cerebrale traumatice, Măsurătorile
comportamentale ale reacției și cogniției, Evaluarea și managementul reabilitării pacienților
internați.
45. Leziunea Cerebrală Traumatică II.: Evaluarea funcțională și conceptele terapeutice în
reabilitare, Aspectele comportamentale, emoționale și de dispoziție în reabilitare, Procedurile
neuroimagistice în cercetarea leziunii cerebrale traumatice, Rezultate, integrarea în comunitate,
resurse și prevenție
46. Accidentele Vasculare Cerebrale I.: Definiții, Epidemiologia accidentului vascular cerebral,
Fiziopatologia accidentului vascular cerebral, Bazele anatomice ale sindroamelor din accidentul
vascular cerebral, Managementul accidentului vascular cerebral acut.
47. Accidentele Vasculare Cerebrale II.: Reabilitarea deficitelor și dizabilității legate de accidentul
vascular cerebral, Tranziția către comunitate, urmărirea evoluției și îngrijirile pe termen lung,
Rezultatele reabilitării.
48. Tulburările Degenerative de Mișcare ale Sistemului Nervos Central.
49. Scleroza Multiplă.
50. Paralizia Cerebrală (*) Pediatrie.
51. Mielomeningocelul și alte Disrafisme Spinale (*) Pediatrie
52. Traumatismele Vertebro-Medulare I.: Epidemiologie, Anatomia, mecanică și sindroamele
leziunilor traumatice, Clasificarea traumatismelor vertebro-medulare, Leziuni vertebromedulare nontraumatice, Consecințele traumatismelor vertebro-medulare.
53. Traumatismele Vertebro-Medulare II.: Faza acută a traumatismului, Perioada de reabilitare a
traumatismului, Faza cronică a traumatismelor
vertebro-medulare, Complicațiile secundare.
54. Boala Vasculară Periferică a Membrului Inferior.
55. Reabilitarea Persoanelor cu Cancer.
56. Reabilitarea în Arsuri.
57. Reabilitarea Pacienților Geriatrici.
58. Transplantul de Organe: Intervenții de Reabilitare pentru Maximizarea Rezultatelor.
* Subiectele 51 si 52 sunt obligatorii pentru posturile de Reabilitare Pediatrică
21
Bibliografie:
1. Braddom R. Medicină Fizică și de Reabilitare. Ed IV-a. Elsevier 2015
2. Cartea Alba a Specialității de Medicină Fizică și de Reabilitare în Europa. Traducerea în limba
română a White Book in Physical and Rehabilitation Medicine in EUROPE. Europa
Medicophysica, vol42, No. 4, 2006.
3. Field of Competence of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians UEM-PRM Ediția
2014 Partea I
4. Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Șănătății. Traducere în limba română
a International Classification of Functioning, Disability and Health. WHO 2001.
5. Raport Mondial privind Dizabilitatea. Traducerea în limba română a World Report on
Disability. WHO 2011.
6. Alexander M, Matthews D. Pediatric Rehabilitation. Principles and Practice. 4-th Edition, 2010.
Demos Medical.
7. Rădulescu A, Burtan M. Electroterapie. Ediția a II-a. Editura Medicală. București 2014
8. Teleki N. et al. Cura Balneoclimatică în Romania. Ed. Sport Turism. 1984
9. Sbenghe T. Kinesiologie – Știința Miscării. Ed. Medicală, 2002
10. Ionescu R. Esențialul in Reumatologie. Ed. Amaltea 2007
Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice (maxim 2000 caractere)
• Bilanț articular- 200
• Bilanț muscular- 200
• Interpretare de Radiografii ale sistemului osteoarticular- 200
• Interpretare de Computer tomograf- 150
• Interpretare de Rezonanță magnetica 100
• Interpretare de Scintigrafie- 10
• Interpretare de Osteodensiometrie- 100
• Infiltrații periarticulare- 50
• Infiltrații intraarticulare- 20
• Analiza lichidului sinovial- buletine 20
• Blocuri neurolitice inclusiv cu Toxină Botulinică- 60
• Interpretare de ecografii neuro-musculo-scheletale- 60
• Interpretare de Electromiografii- 60
• Buletin de analize factori naturali terapeutici- 10
• Prezentare de referate- 10
• Prezentare de cazuri- 20
• Examenul clinic, bilanțul muscular și articular al copilului
• Evaluarea mersului și a posturii la copil
• Interpretare de Radiografii ale sistemului articular- 40 la copil
• Interpretare de ecografii neuromusculoscheletale- 10 la copil
• Interpretarea de electromiografii- 10 la copil
22

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN MEDICINA FIZICĂ ȘI DE REABILITARE
2.1. Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
– Urmare promovării examenului de medic specialist (standard profesional):
o Va practica specialitatea de Medicină Fizică și de Reabilitare la nivel european
de pregătire având în vedere ca atât Curriculum cât și tematica sunt în
concordanță cu recomandările UEMS Secțiunea de Medicină Fizică și de
Reabilitare
o Va înțelege, va trata și va integra în mod comprehensiv atât necesitățile medicale
ale persoanei cu dizabilitate, cât și problemele sociale, familiale și profesionale
ale acesteia.
2.2. Drepturi
• Să practice specialitatea în regim public sau privat, în spital, policlinici sau cabinet,
în bazele de tratament din stațiuni balneare, sanatorii balneare, etc
• Să ceară opinii profesionale experților din clinici universitare
• Să prescrie proteze, orteze, scaune rulante și alte dispozitive de asistare
• Să participe la stagii de perfecționare în clinici universitare
• Să participe la proiecte de cercetare științifică, studii clinice, etc
• Să susțină examenul de Board European UEMS-PRM
• Să participe la cursuri/specializări europene și internaționale
• Să participe la obținerea de atestate pentru studii complementare
• Să fie ales în structurile de conducere ale asociației profesionale “Societatea
Română de Reabilitare Medicală”
2.3. Obligaţii
– Să respecte principiile de etică în reabilitarea și îngrijirea persoanei cu dizabilitate
– Să se perfecționeze pe toată durata practicării specialității
– Să obțină acordul informat al pacientului
2.4. Modulele de pregătire, similare unor atestate de studii complementare din
cuprinsul pregătirii, care intră in standardul profesional şi pot fi practicate
urmare obţinerii titlului de medic specialist:
• Infiltrații periarticulare, intraarticulare, blocuri neurolitice inclusiv cu Toxină
Botulinică
• Ecografie musculoscheletală
• Electromiografie
• Terapia Durerii
• Balneoterapie
• Podiatrie
23
2.5. Domeniile adiționale de dezvoltare profesională în specialitate, prin formare
specializată suplimentară (atestate de pregătire complementară existente în
legislaţia MS), ulterior obţinerii titlului de medic specialist:
• Managementul Serviciilor de Sănătate
• Managementul Medical al Dezastrelor
• Îngrijiri paliative
• Acupunctură
• Homeopatie
• Apifitoterapie
• Medicină Aerospațială
PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ȘI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE ÎN CURRICULUM
PREȘEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE A MINISTERULUI
SĂNĂTĂŢII,

Prof. Dr. Mihai Berteanu
Președinte al Comisiei de Specialitate Medicină Fizică și de Reabilitare
Semnatura:

24
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE
Durata 5 ani
STAGII PRACTICE ȘI CURSURI
1. MEDICINĂ FIZICĂ și de REABILITARE- 10 luni (anul I) + 17½ luni = anii III, IV si
V
2. MEDICINĂ FIZICĂ și de REABILITARE PEDIATRICĂ- 5 luni (anul IV sau V)
3. ECODIAGNOSTIC NEURO-MUSCULO-SCHELETAL- 2 luni (anul IV sau V)
4. ELECTROMIOGRAFIE- 2 luni (anul IV sau V)
5. IMAGISTICĂ MEDICALĂ – 2 luni (anul I sau II)
6. NEUROLOGIE- 5 luni (anul II sau III)
7. CARDIOLOGIE- 3 luni (anul II sau III)
8. REUMATOLOGIE- 2 luni (anul II sau III)
9. CHIRURGIE PLASTICĂ – 2 luni (anul II sau III)
10. ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE- 2 luni (anul II sau III)
11. PNEUMOLOGIE- 2 luni (anul II sau III)
12. GERIATRIE- 2 luni (anul II sau III)
13. NEUROCHIRURGIE- 2 luni (anul II sau III)
14. MEDICINĂ SPORTIVĂ- 1 luna (anul II sau III)
15. BIOETICĂ- 2 săptămâni (anul V)
ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
1 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 3 1 4 2 1 15

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns