DECIZIA Nr. 12 din 20.12.2019 privind unele măsuri organizatorice pentru organizarea alegerilor privind desemnarea noilor organe de conducere ale colegiilor teritoriale precum și pentru asigurarea desfășurării activității colegiilor teritoriale până la finalizarea procesului electoral

Legislatie

Văzând că prin Decizie nr.8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România precum și aprobarea Regulamentului electoral, decizie publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.986 din
09.XII.2019, s-a stabilit ca organizarea alegerilor pentru desemnarea noilor organe de conducere ale colegiilor medicilor teritoriale să aibă loc în perioada 01 martie 2020 – 08 martie 2020 respectiv în perioada 13 martie 2020 – 20 martie 2019 în cazul în care condiția de cvorum nu este îndeplinită la primul tur;

În temeiul art.428 și art.438 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a art.1 și art.2 din Decizia nr.8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România precum și aprobarea Regulamentului electoral și art. 2030 din C.Civ.

Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România decide:
Art.1. Birourile executive ale colegiilor teritoriale vor lua toate măsurile pentru organizarea în bune condiții a alegerilor conform Deciziei nr.8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România precum și
aprobarea Regulamentului electoral în sensul :
a) convocării consiliul teritorial pentru stabilirea datei alegerilor și pentru alegerea comisiei electorale locale;
b) desemnării secretariatului tehnic;
c) aducerii la zi a evidenței membrilor.

Art.2. După alegerea comisiei electorale locale fiecare birou executiv va face toate demersurile în vederea asigurării bunei desfășurări a activității comisiei electorale locale în deosebi prin asigurarea unui spațiu de lucru, a personalului tehnico-administrativ și juridic necesar precum și, dacă va fi
cazul, a resurselor financiare necesare realizării unor măsuri stabilite prin Regulamentul electoral.

Art.3. Până la finalizarea procesului electoral și înmânarea mandatelor noilor membri ai organelor de conducere, actualele structuri de conducere ale colegiilor teritoriale, respectiv:
a) Consiliul colegiului;
b) Biroul consiliului colegiului;
c) Președintele colegiului teritorial;
d) Reprezentanții în Adunarea Generală Națională.
își vor exercitat atribuțiile și vor îndeplini toate activitățile necesare funcționării în bune condiții a colegiului teritorial.
(2) Încetarea mandatului actualelor organe de conducere va avea loc la data primirii mandatului de către noi membri aleși în urma finalizării procesului electoral.

Art.4. Dispozițiile prezentei decizii se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește pe membrii Consiliului Național și Biroului Executiv ai Colegiului Medicilor din România precum și Președintelui Colegiului Medicilor din România ale căror mandate se vor înceta la momentul
primirii mandatelor de către persoanele nou alese la finalizarea procesului electoral.

Art.5. Prezenta decizie se comunică pentru punere în aplicare către colegiile teritoriale aleColegiului Medicilor din România.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns