Decizia nr. 9 din 29.11.2019 pentru suspendarea Presedintelui Comisiei de nefrologie a Colegiului Medicilor din Romania

Legislatie

În temeiul art. 414 și 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare art. 51 din Statutul Colegiului Medicilor din România, , precum și art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România aprobat prin Decizia CMR nr. 2/2011,

Văzând propunerea Departamentului profesional stiintific al CMR si a Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, consemnată în procesul verbal al şedintei din data de 07.11.2019,
CONSILIUL NAŢIONAL al COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
DECIDE:

Art. 1. Se suspenda domnul Prof. Dr. Checheriță Ionel Alexandru din functia de Presedinte al Comisiei de nefrologie a Colegiului Medicilor din Romania, pana la clarificarea situatiei sale profesionale.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Departamentul profesional stiintific al CMR, care o va comunica domnului Prof. Dr. Checheriță Ionel Alexandru.

Art. 3. Decizia va fi publicata pe site-ul CMR.
Preşedintele Colegiului Medicilor in România, Gheorghe Borcean

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns