DECIZIE nr. 4 din 24 februarie 2017 privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017

Data intrării in vigoare: 8 martie 2017

În temeiul art. 414 și 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv al art. 47 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului și a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu modificările și completările ulterioare, și față de prevederile art. 460 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale art. 137 lit. a) din Statutul Colegiului Medicilor din România, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. 1

Taxa de înscriere în Colegiul Medicilor din România este în cuantum de 50 lei și se achită în contul bancar sau la casieria colegiului teritorial emitent al certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

ART. 2

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. București, 24 februarie 2017.

Lasă un răspuns