Domeniul Farmacie

Cursuri

ANALIZA MEDICAMENTULUI
316. Titlul cursului: Asigurarea calității probelor biologice (biobanking)
pentru aplicații biomedicale utilizând tehnologii “omice”
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr. 6, et. II
Perioada: 1-15 octombrie 2019
Durata: 20 ore teoretice
Nr. ore evaluare finală 2
Cadre didactice de predare: Coordonator: CSIII dr. Maria Ilieș
Colaboratori: Asist. univ. dr. Alina Uifălean, Asist. univ. drd. Raul Nicoară, Conf. dr. Lucia
Maria Rus, Conf. dr. Simona Codruța Hegheș, Prof.dr. Cristina-Adela Iuga
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate: medici, farmacişti
Nr. min. – max. cursanţi: 10-50
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: CSIII dr. Maria Ilieș, eMail: ilies.maria@umfcluj.ro

317. Titlul cursului: Actualităţi în imunoprofilaxie
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, et II
Perioada: 1-10 noiembrie 2019
Durata: 20 ore teoretice
Nr. ore evaluare finală 2
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Simona Codruţa Hegheş
Colaboratori: Conf. dr. Lucia Maria Rus, Asist. univ. dr. Alina Uifălean, CSIII dr. Maria
Ilieș, Asist. univ. drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 100 Lei
Adresabilitate: medici, farmacişti
Nr. min. – max. cursanţi: 10-50
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Simona Codruţa
Hegheş, e-mail: cmaier@umfcluj.ro

318. Titlul cursului: Rolul farmacistului în vaccinările opţionale
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, et II
Perioada: 1-15 februarie 2020
Durata: 20 ore
Nr. ore evaluare finală 2
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Simona Codruţa Hegheş
Colaboratori: Conf. dr. Lucia Maria Rus, Asist. univ. dr. Alina Uifălean, CSIII dr. Maria Ilieș, Asist. univ. drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 100 Lei, 50 Lei – pentru rezidenţi
Adresabilitate: farmacişti, chimişti, biochimişti, rezidenţi în laborator farmaceutic
Nr. min. – max. cursanţi: 5 – 30
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Simona Codruţa
Hegheş, e-mail: cmaier@umfcluj.ro

319. Titlul cursului: Metode termice (DSC, TG) aplicate în analiza
medicamentului
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, et II
Perioada: 1-15 aprilie 2020
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii practice 25
Nr. ore evaluare finală 2
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Lucia Maria Rus
Colaboratori: Conf. dr. Simona Codruţa Hegheş, Asist. univ. dr. Alina Uifălean, CSIII dr.
Maria Ilieș, Asist. univ. drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 500 lei
Adresabilitate: farmacişti, chimişti, rezidenţi în laborator farmaceutic, doctoranzi
Nr. min. – max. cursanţi: 5-50
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Lucia Maria Rus, email: lucia.rus@umfcluj.ro

320. Titlul cursului: Baze de date medicale şi farmaceutice
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, parter
Perioada: 1-15 mai 2020
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice 5
Nr. ore lucrări practice 15
Nr. ore evaluare finală 1
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. dr. Lucia Maria Rus
Colaboratori: Conf. dr. Simona Codruţa Hegheş, Asist. univ. dr. Alina Uifălean, CSIII dr.
Maria Ilieș, Asist. univ. drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: farmacişti, medici, chimişti, medici şi farmacişti rezidenţi, doctoranzi
Nr. min. – max. cursanţi: 5 – 20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Lucia Maria Rus, e-mail:
lucia.rus@umfcluj.ro

321. Titlul cursului: Curs practic de gaz-cromatografie. Elaborarea de metode
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, et II
Perioada: 1-10 iunie 2020
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii practice 25
Nr. ore evaluare finală 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf. dr. Simona Codruţa Hegheş
Colaboratori: Conf. dr. Lucia Maria Rus, Asist. univ. dr. Alina Uifălean, CSIII dr. Maria Ilieș, Asist. univ. drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 700 Lei, 350 Lei – pentru doctoranzi
Adresabilitate: farmacişti, chimişti, biochimişti, medici, rezidenţi în laborator farmaceutic
Nr. min. – max. cursanţi: 5 – 15
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Simona Codruţa
Hegheş, e-mail: cmaier@umfcluj.ro

322. Titlul cursului: Redactarea ştiinţifică medicală şi farmaceutică
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, parter
Perioada: 11-20 iunie 2020
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice 5
Nr. ore lucrări practice 15
Nr. ore evaluare finală 1
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. dr. Lucia Maria Rus
Colaboratori: Conf. dr. Simona Codruţa Hegheş, Asist. univ. dr. Alina Uifălean, CSIII dr.
Maria Ilieș, Asist. univ. drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: farmacişti, medici, chimişti, medici şi farmacişti rezidenţi, doctoranzi
Nr. min. – max. cursanţi: 5 – 20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Lucia Maria Rus, e-mail:
lucia.rus@umfcluj.ro

323. Titlul cursului: Dezvoltarea şi optimizarea metodelor HPLC
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, et II
Perioada: 20-30 iunie 2020
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii practice 25
Nr. ore evaluare finală 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Cristina Adela Iuga
Colaboratori: Conf. dr. Simona Codruța Hegheș, Conf. dr. Lucia Maria Rus, Asist. univ. dr.
Alina Uifălean, CSIII dr. Maria Ilieș, Asist. univ. drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 700 Lei, 350 Lei – pentru doctoranzi
Adresabilitate: chimişti, biochimişti, farmacişti, medici, rezidenţi în laborator farmaceutic
Nr. min. – max. cursanţi: 5 – 20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Cristina Adela Iuga, email: iugac@umfcluj.ro

324. Titlul cursului: Validarea metodelor analitice şi bioanalitice
Locul desfăşurării: str. Louis Pasteur nr 6, et II
Perioada: 1-30 iunie 2020
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii practice 25
Nr. ore evaluare finală 1
Cadre didactice de predare: Prof. dr. Cristina Adela Iuga, Conf. dr. Simona Codruța Hegheș,
Conf. dr. Lucia Maria Rus, Asist. univ. dr. Alina Uifălean, CSIII dr. Maria Ilieș, Asist. univ.
drd. Raul Nicoară
Preţul cursului: 500 Lei, 250 Lei – pentru doctoranzi
Adresabilitate: chimişti, biochimişti, farmacişti, rezidenţi în laborator farmaceutic
Nr. min. – max. cursanţi: 5 – 20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Cristina Adela Iuga, email: iugac@umfcluj.ro

325. Titlul cursului: Implicarea farmacistului ȋn consilierea pacientului
Locul desfăşurării: sediul universității sau la cerere în deplasare
Perioada: 1-15 noiembrie 2019; 1-15 martie 2020; alte perioade, la cerere
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice: 25 ore
Elaborare proiect : 15 ore
Evaluare finală (grila) : 1ora
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Marius Bojiţă, Conf. Dr. Lorena Filip,
Conf. dr. Oliviu Voştinaru, Conf. dr. Codruţa Hegheş
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie
Nr. min.- max. de cursanţi: 5-100

BIOCHIMIE FARMACEUTICĂ ŞI LABORATOR CLINIC
326. Titlul cursului: Preparate farmaceutice obţinute prin biotehnologie
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Catedra de Biochimie farmaceutică
şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 1-30 octombrie 2019
Durata: Nr. ore teoretice: 40
Număr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Corina Ionescu
Colaborator: Conf. Dr. Roxana Stan
Preţ curs: 250 RON
Adresabilitate: farmacişti (rezidenţi şi din reţea), nutriţionişti, doctoranzi
Număr minim – maxim cursanţi: 5-25
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Corina Ionescu

327. Titlul cursului: Bazele biochimice ala interacţiunilor medicamentoase
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Catedra de Biochimie farmaceutică
şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 3-28 februarie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 40
Număr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Corina Ionescu
Colaborator: Conf. Dr. Roxana Stan
Preţ curs: 250 RON
Adresabilitate: farmacişti (rezidenţi şi din reţea), nutriţionişti, doctoranzi
Număr minim – maxim cursanţi: 5-25
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Corina Ionescu

328. Titlul cursului: Bazele biochimice ale afectării neurodegenerative
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Catedra de Biochimie farmaceutică
şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 2-31 martie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 40
Număr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Corina Ionescu
Colaborator: Conf. Dr. Roxana Stan
Preţ curs: 250 RON
Adresabilitate: farmacişti (rezidenţi şi din reţea), nutriţionişti, doctoranzi
Număr minim – maxim cursanţi: 5-25
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Corina Ionescu

329. Titlul cursului: Enzimopatii
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Catedra de Biochimie farmaceutică
şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 1-30 aprilie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 40
Număr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Roxana Stan
Colaborator: Prof. Dr. Corina Ionescu
Preţ curs: 250 RON
Adresabilitate: farmacişti (rezidenţi şi din reţea), nutriţionişti, doctoranzi
Număr minim – maxim cursanţi: 5-25
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr. Roxana Stan

330. Titlul cursului: Markeri tumorali
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Catedra de Biochimie farmaceutică
şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 1-29 mai 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 40
Număr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Corina Ionescu
Colaborator: Conf. Dr. Roxana Stan
Preţ curs: 250 RON
Adresabilitate: farmacişti (rezidenţi şi din reţea), nutriţionişti, doctoranzi
Număr minim – maxim cursanţi: 5-25
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Corina Ionescu

331. Titlul cursului: Implicaţiile stresului oxidativ în evoluţia diabetului
zaharat
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Disciplina de Biochimie farmaceutică şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 1 – 29 noiembrie 2019
Durata: Nr. ore teoretice: 7
Nr. ore evaluare finală: 0,5
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun
Preţ curs: 50 lei
Adresabilitate: farmacişti, nutriţionişti, doctoranzi, medici specialisti/primari de laborator,chimişti, biologi, biochimişti.
Număr minim – maxim cursanţi: 5-15
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun

332. Titlul cursului: Rolul vitaminelor B1, B6 şi B12 în tratamentul durerii
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Disciplina de Biochimie
farmaceutică şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 2 – 13 decembrie 2019, 3-28 februarie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore evaluare finală: 0,5
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun
Preţ curs: 50 lei
Adresabilitate: farmacişti, nutriţionişti, doctoranzi, medici specialisti/primari de laborator,
chimişti, biologi, biochimişti.
Număr minim – maxim cursanţi: 5-15
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun

333. Titlul cursului: Vitaminele: aspecte de fiziopatologie şi metode de
explorare a statusului vitaminic
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Disciplina de Biochimie
farmaceutică şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 3 – 28 februarie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun
Preţul cursului: 50 lei
Adresabilitate: farmacişti, nutriţionişti, doctoranzi, medici specialisti/primari de laborator,
chimişti, biologi, biochimişti.
Număr minim – maxim cursanţi: 5-15
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun

334. Titlul cursului: Vitamina B12
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca, Disciplina de Biochimie
farmaceutică şi Laborator clinic, str. Pasteur nr.6
Perioada: 1 – 30 iunie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 5
Nr. ore evaluare finală: 0,5
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun
Preţul cursului: 50 lei
Adresabilitate: farmacişti, nutriţionişti, doctoranzi, medici specialisti/primari de familie şi de
laborator.
Număr minim – maxim cursanţi: 5-15
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr. Elena Cristina Crăciun

BOTANICĂ FARMACEUTICĂ
335. Titlul cursului: Produşi naturali utilizaţi în tratamentul durerii
Locul desfăşurarii: Sala de lucrări practice a disciplinei, str. Gh. Marinescu, nr. 23, et. III
Perioada: 15 octombrie – 30 noiembrie 2019; la cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: prof. dr. Gianina Crişan
Colaboratori: şef lucr. dr. Irina Ielciu, şef lucr. dr. Andrei Mocan, şef lucr. dr. Cristina
Ştefănescu, as. univ. dr. Ana-Maria Gheldiu, şef lucr. dr. Georgeta Balica
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Farmacie, Medicină, Medicină dentară, Biologie,
Chimie
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Gianina Crişan;
gcrisan@umfcluj.ro

336. Titlul cursului: Plante medicinale de referinţă în terapie
Locul desfăşurarii: Sala de lucrări practice a disciplinei, str. Gh. Marinescu, nr. 23, et. III
Perioada: 15 noiembrie – 20 decembrie 2019; la cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: prof. dr. Gianina Crişan
Colaboratori: şef lucr. dr. Andrei Mocan, şef lucr. dr. Irina Ielciu, şef lucr. dr. Georgeta
Balica, şef lucr. dr. Cristina Ştefănescu, as. univ. dr. Ana-Maria Gheldiu
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Farmacie, Medicină, Medicină dentară, Biologie,
Chimie
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Gianina Crişan;gcrisan@umfcluj.ro

337. Titlul cursului: Produse vegetale utilizate în tratamentul maladiilor
neurodegenerative
Locul desfăşurarii: Sala de lucrări practice a disciplinei, str. Gh. Marinescu, nr. 23, et. III
Perioada: 15 ianuarie – 29 februarie 2020; la cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: prof. dr. Gianina Crişan
Colaboratori: as. univ. dr. Ana-Maria Gheldiu, şef lucr. dr. Andrei Mocan, şef lucr. dr. Irina
Ielciu, şef lucr. dr. Cristina Ştefănescu, şef lucr. dr. Georgeta Balica
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Farmacie, Medicină, Medicină dentară, Biologie,Chimie
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Gianina Crişan;
gcrisan@umfcluj.ro

338. Titlul cursului: Identificarea corectă şi evitarea substituirilor plantelor
medicinale
Locul desfăşurarii: Sala de lucrări practice a disciplinei, str. Gh. Marinescu, nr. 23, et. III
Perioada: 15 februarie – 31 martie 2020; la cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: şef lucr. dr. Cristina Ştefănescu
Colaborator: prof. dr. Gianina Crişan, şef lucr. dr. Georgeta Balica, as. univ. dr. Ana-Maria
Gheldiu, şef lucr. dr. Andrei Mocan, şef lucr. dr. Irina Ielciu
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Farmacie, Medicină, Medicină dentară, Biologie,Chimie
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: şef lucr. dr. Cristina Ştefănescu;
cstefanescu@umfcluj.ro

339. Titlul cursului: Specii vegetale cu potenţial antifungic
Locul desfăşurarii: Sala de lucrări practice a disciplinei, str. Gh. Marinescu, nr. 23, et. III
Perioada: 15 martie – 30 aprilie 2020; la cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: prof. dr. Gianina Crişan
Colaboratori: as. univ. dr. Ana-Maria Gheldiu, şef lucr. dr. Andrei Mocan, şef lucr. dr. Irina Ielciu, şef lucr. dr. Georgeta Balica, şef lucr. dr. Cristina Ştefănescu
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Farmacie, Medicină, Medicină dentară, Biologie,
Chimie
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Gianina Crişan;
gcrisan@umfcluj.ro

340. Titlul cursului: Specii vegetale cu potenţial adaptogen
Locul desfăşurarii: Sala de lucrări practice a disciplinei, str. Gh. Marinescu, nr. 23, et. III
Perioada: 15 aprilie – 31 mai 2020; la cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: prof. dr. Gianina Crişan
Colaboratori: şef lucr. dr. Irina Ielciu, as. univ. dr. Ana-Maria Gheldiu, şef lucr. dr. Cristina
Ştefănescu, şef lucr. dr. Georgeta Balica, şef lucr. dr. Andrei Mocan
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Farmacie, Medicină, Medicină dentară, Biologie,Chimie
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Gianina Crişan;
gcrisan@umfcluj.ro

341. Titlul cursului: Biologia celulei canceroase
Locul desfăşurarii: Sala de lucrări practice a disciplinei, str. Gh. Marinescu, nr. 23, et. III
Perioada: 15 mai – 30 iunie 2020; la cerere
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: prof. dr. Gianina Crişan
Colaboratori: şef lucr. dr. Andrei Mocan, şef lucr. dr. Irina Ielciu, as. univ. dr. Ana-Maria Gheldiu, şef lucr. dr. Georgeta Balica, şef lucr. dr. Cristina Ştefănescu
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţilor de Farmacie, Medicină, Medicină dentară, Biologie,
Chimie
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Gianina Crişan; gcrisan@umfcluj.ro

BROMATOLOGIE, IGIENĂ, NUTRIŢIE
342. Titlul cursului: Rolul nutriţiei în sănătatea reproductivă şi alăptare
Locul desfăşurării: str.Pasteur nr. 6
Perioada: 4-18 noiembrie 2019
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice: 20 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Doina Miere, Conf. Dr. Lorena Filip, Sef
lucr. Dr. Roxana Banc, Sef lucr. Dr. Oana Stanciu
Preţul cursului: 100 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, dieteticieni, biologi, chimişti
Nr. min.- max. de cursanţi: 5-50

343. Titlul cursului: Beneficii ale alimentației ecologice pentru sănătatea
umană
Locul desfăşurării: str.Pasteur nr. 6
Perioada: 2-16 martie 2020
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare:
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Doina Miere, Conf. Dr. Lorena Filip, Sef
lucr. Dr. Roxana Banc, Sef lucr. Dr. Oana Stanciu
Preţul cursului: 100 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, dieteticieni, biologi, chimişti,
Nr. min.- max. de cursanţi: 5-50

CENTRUL DE CERCETĂRI PRIVIND INFORMAREA ASUPRA
MEDICAMENTULUI
344. Titlul cursului: Reacțiile adverse și interacțiunile medicamentoase
Locul desfasurarii: Str. Louis Pasteur Nr. 6A, Cluj-Napoca
Perioada: 13-17 mai 2020; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2 ore; evaluare teste grilă
Cadrul did. de predare: coordonator CS III Dr. Camelia Bucșa
Colaborator CS II Dr. Andreea Farcaș
Pretul cursului : 200 ron
Adresabilitate: medici specialisti/primari, MG, farmaciști
Nr. min-max de cursanţi: 5-10
Date de contact pentru informații suplimentare: Camelia Bucsa cfarah@umfcluj.ro

345. Titlul cursului: Studii de Farmacoepidemiologie
Locul desfasurarii: Str. Louis Pasteur Nr. 6A, Cluj-Napoca
Perioada: 13-17 mai 2020; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2 ore; evaluare teste grilă
Cadrul did. de predare: coordonator CS III Dr. Camelia Bucșa
Colaborator CS II Dr. Andreea Farcaș
Pretul cursului: 200 ron
Adresabilitate: medici specialisti/primari, MG, farmaciști
Nr. min-max de cursanţi: 5-10
Date de contact pentru informații suplimentare: Camelia Bucsa cfarah@umfcluj.ro

346. Titlul cursului: Sistemul european de farmacovigilență. Detectarea,
evaluarea, raportarea și managementul reacțiilor adverse și a altor probleme de siguranță
Locul desfasurarii: Str. Louis Pasteur Nr. 6A, Cluj-Napoca
Perioada: 24-28 octombrie 2019; 21-25 noiembrie 2019; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2 ore; evaluare teste grilă
Cadrul did. de predare: coordonator CS II Dr. Andreea Farcaș
Colaborator CS III Dr. Camelia Bucșa
Pretul cursului: 200 ron
Adresabilitate: medici specialisti/primari, MG, farmaciști
Nr. min-max de cursanţi: 5-10
Date de contact pentru informații suplimentare: Andreea Farcaș afarcas@umfcluj.ro

CHIMIE FARMACEUTICĂ
347. Titlul cursului: Strategii în lupta împotriva rezistenţei bacteriene
Locul desfasurarii: Catedra de Chimie farmaceutică, str. I. Creanga 12
Perioada: 14-20 octombrie 2019 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonatori: prof. Dr. Oniga Ovidiu, prof. Dr. Brînduşa
Tiperciuc
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicină, Fac. de Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

348. Titlul cursului: Bolile cu transmitere sexuală. Educaţie, prevenţie şi
tratament
Locul desfăşurării: Catedra de Chimie farmaceutică, str. I. Creangă 12
Perioada: 11 noiembrie – 17 noiembrie 2019 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: prof. Dr. Tiperciuc Brindusa, Prof. Dr. Ovidiu
Oniga
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicina, Fac. De Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

349. Titlul cursului: Opţiuni terapeutice în infecţiile fungice locale şi sistemice
Locul desfăşurării: Catedra de Chimie farmaceutica, str. I. Creanga 12
Perioada: 02 decembrie – 08 decembrie 2019 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: prof. Dr. Tiperciuc Brindusa, prof. Dr. Ovidiu
Oniga
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicină, Fac. De Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

350. Titlul cursului: Interacţiuni medicamentoase care implică agenţii
antimicrobieni
Locul desfasurarii: Catedra de Chimie farmaceutica, str. I. Creanga 12
Perioada: 13 ianuarie -19 ianuarie 2020 sau in functie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonatori: prof. Dr. Oniga Ovidiu, Prof. Dr. Brinduşa
Tiperciuc
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicină, Fac. De Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

351. Titlul cursului: Zoonoze şi helmintiaze: terapii prezente şi viitoare
Locul desfăşurării: Catedra de Chimie farmaceutică, str. I. Creangă 12
Perioada: 04 februarie -10 februarie 2020 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: prof. Dr. Brindusa Tiperciuc, Prof. Dr. Oniga
Ovidiu
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicina, Fac. de Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

352. Titlul cursului: Opţiuni terapeutice în infecţiile virale la pacienţi
imunocompetenţi şi imunocompromişi
Locul desfăşurării: Catedra de Chimie farmaceutica, str. I. Creanga 12
Perioada: 11 martie – 17 martie 2020 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: prof. Dr. Tiperciuc Brindusa, Prof. Dr. Ovidiu
Oniga
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicină, Fac. De Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5
353. Titlul cursului: Noi orizonturi în terapia antitumorală
Locul desfăşurării: Catedra de Chimie farmaceutica, str. I. Creanga 12
Perioada: 08 aprilie – 14 aprilie 2020 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Ovidiu Oniga, Prof. Dr. Brînduşa
Tiperciuc
Pretul cursului: 300 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicină, Fac. De Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

354. Titlul cursului: Hepatitele virale la capăt de linie?
Locul desfăşurării: Catedra de Chimie farmaceutica, str. I. Creanga 12
Perioada: 18 – 24 noiembrie 2019 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 30
Nr. ore teoretice – 30
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Brînduşa Tiperciuc, Conf. dr. Cristina
Nastasă, Prof. Dr. Ovidiu Oniga
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicină, Fac. De Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

355. Titlul cursului: Tuberculoza o ameninţare globală?
Locul desfăşurării: Catedra de Chimie farmaceutica, str. I. Creanga 12
Perioada: 18 – 24 martie 2020 sau în funcţie de cerere
Durata (ore): Nr. ore: 20
Nr. ore teoretice – 20
Evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Brînduşa Tiperciuc, Conf. dr. Cristina
Nastasă, Prof. Dr. Ovidiu Oniga
Pretul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de Farmacie, Fac. de Medicină, Fac. De Stomatologie
Nr. minim de cursanti: 5

CHIMIE TERAPEUTICĂ
356. Titlul cursului: Substanţe medicamentoase indicate în răceală și gripă
Locul desfășurării: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion
Creangă nr. 12, Cluj-Napopca
Perioada: 17-31 octombrie 2019
Durata: 15 ore
Nr. ore teoretice: 15 ore
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare coordonator: Şef lucrări Dr. Cătălin Araniciu
Cadrul didactic colaborator: Conferenţiar Dr. Smaranda Oniga
Preţul cursului: 50 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti, biologi, chimişti
care lucrează în domeniul medicamentului.
Numar minim: 5
Date de contact pentru informații suplimentare:
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851

357. Titlul cursului: Substanţe de contrast
Locul desfășurării: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion Creangă
nr. 12, Cluj-Napopca
Perioada: 10-20 noiembrie 2019
Durata: 10 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare coordonator: Șef lucrări Dr. Cristina Stoica
Cadrul didactic colaborator: Prof. Dr. Mariana Palage
Preţul cursului: 50 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti sau primari.
Numar minim: 5
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851

358. Titlul cursului: Substanțe medicamentoase utilizate în afecţiuni oculare
non-infecţioase
Locul desfășurării: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion Creangă
nr. 12, Cluj-Napopca
Perioada: 5-19 decembrie 2019
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice: 40 ore
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare coordonator: Prof. Dr. Mariana Palage
Cadrul didactic colaborator: Conf. Dr. Smaranda Oniga, Șef lucrări Dr. Cătălin Araniciu
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti, biologi, chimişti care lucrează în domeniul medicamentului.
Numar minim: 5
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851

359. Titlul cursului: Caracteristici ale substanţelor medicamentoase din clasa AINS
Locul desfășurării: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion
Creangă, nr. 12, Cluj-Napoca
Perioada: 9-31 ianuarie 2020
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice: 20 ore
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare coordonator: Conf. Dr. Smaranda Oniga
Cadrul didactic colaborator: Şef lucrări Dr. Cătălin Araniciu
Prețul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti, biologi, chimişti care lucrează în domeniul medicamentului.
Numar minim: 5
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851
360. Titlul cursului: Substanţe medicamentoase indicate în afecţiuni vasculare
Locul desfasurarii: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion Creanga
nr. 12, Cluj-Napopca
Perioada: 1-31 martie 2020
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice: 40 ore
Nr. ore evaluare finală: 1oră
Cadrul didactic de predare coordonator: Conferenţiar Dr. Smaranda Oniga
Cadrul didactic colaborator: Prof. Dr. Mariana Palage, Șef lucrări Dr. Cătălin Araniciu, Asist.
Univ. Dr. Cristina Stoica
Prețul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti, biologi, chimişti
care lucrează în domeniul medicamentului.
Numar minim: 5
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851

361. Titlul cursului: Substanțe medicamentoase utilizate în depresie
Locul desfășurării: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion Creangă
nr. 12, Cluj-Napopca
Perioada: 5-19 aprilie 2020
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice: 20 ore
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare coordonator: Prof. Dr. Mariana Palage
Cadrul didactic colaborator: Conferenţiar Dr. Smaranda Oniga
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti, biologi, chimişti
care lucrează în domeniul medicamentului.
Numar minim: 5
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851

362. Titlul cursului: Caracterizarea substanţelor medicamentoase utilizate în sindromul metabolic
Locul desfășurării: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion
Creangă, nr. 12, Cluj-Napoca sau într-o altă locaţie, la cerere.
Perioada: 2-31 mai 2020
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice: 40 ore
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare coordonator: Prof. Dr. Mariana Palage, Conf. Dr. Smaranda Oniga
Cadrul didactic colaborator: Şef lucrări Dr. Cătălin Araniciu, Asist. Univ. Dr. Cristina Stoica
Prețul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti, biologi, chimişti care lucrează în domeniul medicamentului.
Numar minim: 5
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851

363. Titlul cursului: Noi perspective în clasa antihipertensivelor
Locul desfăşurării: Disciplina de Chimie terapeutică, Facultatea de Farmacie, str. Ion Creanga
nr. 12, Cluj-Napopca
Perioada: 1-30 iunie 2020
Durata: 40 ore
Nr. ore teoretice: 40 ore
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare coordonator: Conf. Dr. Smaranda Oniga, Prof. Dr. Mariana Palage
Cadrul didactic colaborator: Șef lucrări Cătălin Araniciu
Prețul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, farmacişti specialişti, biologi, chimişti care lucrează în domeniul medicamentului.
Numar minim: 5
Telefon disciplina Chimie terapeutică: 0374834851

DERMATOFARMACIE ȘI COSMETOLOGIE
364. Titlul cursului: Îngrijirea pielii copiilor
Locul desfășurării: Disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. Ion Creangă nr. 12,parter
Perioada: 2 – 14 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 5
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf.dr. Mirela Moldovan
Prețul cursului: 150 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultăților de Farmacie, Medicină, alți specialiști din industria cosmetică
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 15

365. Titlul cursului: Îngrijirea pielii pacienților cu acnee
Locul desfășurării: Disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. Ion Creangă nr. 12
Perioada: 16 – 27 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 5
Nr.ore demonstraţii practice: 2
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 8
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf.dr. Mirela Moldovan
Colaborator: Șef lucr. dr. Cătălina Bogdan
Prețul cursului: 150 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultăților de Farmacie, Medicină, alți specialiști din domeniul medical
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 20

366. Titlul cursului: Consilierea în farmacie a pacienților cu afecțiuni
dermatologice
Locul desfășurării: Disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. Ion Creangă nr. 12
Perioada: 6 – 17 aprilie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 5
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf.dr. Mirela Moldovan
Prețul cursului: 150 RON
Adresabilitate : absolvenți ai Facultăților de Farmacie, Medicină, alți specialiști din domeniul medical
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 20

367. Titlul cursului: Medicamente homeopate
Locul desfășurării: Disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, str. Ion Creangă nr. 12
Perioada: 04 – 15 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 5
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf.dr. Mirela Moldovan
Colaborator: Șef lucr. dr. Cătălina Bogdan
Prețul cursului: 150 RON
Adresabilitate : absolvenți ai Facultăților de Farmacie, Medicină, Medicină Dentară
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 20

DISPOZITIVE MEDICALE. PRACTICĂ FARMACEUTICĂ
368. Titlul cursului: Importanța alegerii și utilizării corecte a dispozitivelor
medicale de monitorizare în managementul pacientului hipertensiv
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie
Perioada: 14-25 octombrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: Conf. dr. Simona Mirel
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie/Medicină, farmacişti, medici specialisti/primari, MG, asistenţi de farmacie
Nr. min-max de cursanţi: 5-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Simona Mirel; smirel@umfcluj.ro

369. Titlul cursului: Plasturi cu acţiune antialgică în tratamentul durerilor
musculo-scheletale
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie
Perioada: 04-15 noiembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: Conf. dr. Simona Mirel
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie/Medicină, farmacişti, medici
specialisti/primari, MG, asistenţi de farmacie
Nr. min-max de cursanţi: 5-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Simona Mirel; smirel@umfcluj.ro

370. Titlul cursului: Recomandarea dispozitivelor medicale în farmacia
comunitară
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie
Perioada: 17-28 februarie 2020, în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: Conf. dr. Simona Mirel
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie/Medicină, farmacişti, medici specialisti/primari, MG, asistenţi de farmacie
Nr. min-max de cursanţi: 5-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Simona Mirel; smirel@umfcluj.ro

371. Titlul cursului: Auto-monitorizarea pacientului diabetic: rolul
dispozitivelor medicale
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie
Perioada: 21 – 30 aprilie – 25 aprilie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: Conf. dr. Simona Mirel
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie/Medicină, farmacişti, medici specialisti/primari, MG, asistenţi de farmacie
Nr. min-max de cursanţi: 5-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Simona Mirel; smirel@umfcluj.ro

372. Titlul cursului: Dispozitive medicale în patologia cardiovasculară
Locul desfăşurării: Facultatea de Farmacie
Perioada: 15-22 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul did. de predare: sef lucr. dr. Liora Colobătiu
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie/Medicină, farmacişti, medici specialisti/primari, MG, asistenţi de farmacie, asistenţi medicali
Nr. min-max de cursanţi: 5-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: sef lucr. dr. Liora Colobăţiu; liora30@yahoo.com

FARMACIE CLINICĂ
373. Titlul cursului: Tratamentul simptomatic al infecțiilor tractului respirator
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare

Perioada : noiembrie 2019; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8 (nr. ore prezentare 5, nr ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator conf. dr. Adina Popa
Colaborator: șef de lucr dr. Corina Briciu
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate: farmacişti
Nr. cursanţi: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

374. Titlul cursului: Farmacoterapia afecţiunilor cardiovasculare (HTA,
cardiopatie ischemica, insuficienţă cardiacă)
Locul desfăşurării: Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada : noiembrie 2019; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore) : Nr. ore teoretice: 8 (nr. ore prezentare 5, nr ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator conf. dr. Adina Popa
Colaborator șef de lucr. dr. Daniela Primejdie
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate : farmacişti
Nr. cursanţi: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

375. Titlul cursului: Intervenții ale farmacistului din farmacia comunitară în managementul hipertensiunii arteriale
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada: noiembrie 2019; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8 (nr. ore prezentare 5, nr ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator conf. dr. Adina Popa
Colaborator: șef lucr. dr. Daniela Primejdie
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate : farmacişti
Nr. cursanţi: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

376. Titlul cursului: Farmacoterapia diabetului zaharat
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada : februarie 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore) : Nr. ore teoretice 8 (nr. ore prezentare 5, nr ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator conf. dr. Adina Popa
Colaborator șef de lucr. dr. Daniela Primejdie
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate : farmacişti
Nr. cursanţi : 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

377. Titlul cursului: Particularități ale farmacoterapiei în timpul sarcinii și
alăptării
Locul desfășurării: Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada: februarie 2020; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice 8 (nr. ore prezentare 5, nr. ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: coordonator șef de lucr. dr. Corina Briciu
Colaborator: conf. dr. Adina Popa
Prețul cursului: 200 Lei
Adresabilitate: farmaciști
Nr. min-max de cursanți: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: șef de lucr. dr. Corina Briciu corina_briciu@yahoo.com

378. Titlul cursului: Comunicarea eficientă cu pacientul – Abilități de
comunicare ale farmacistului
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada : martie 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore) : Nr. ore teoretice 16 (nr. ore teoretice 4, nr ore aplicații practice 12)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator conf. dr. Adina Popa
Colaborator: psiholog Mihaela Boutiere
Preţul cursului : 400 Lei
Adresabilitate : farmacişti
Nr. cursanţi : 10 – 15
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

379. Titlul cursului: Comunicarea eficientă cu pacientul – Consilierea
pacientului
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada : aprilie 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore) : Nr. ore teoretice 16 (nr. ore prezentare 4, nr ore aplicații practice 12)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator conf. dr. Adina Popa
Colaborator: psiholog Mihaela Boutiere
Preţul cursului: 400 Lei
Adresabilitate : farmacişti
Nr. cursanţi : 10 – 15
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

380. Titlul cursului: Gestionarea problemelor de terapie medicamentoasă
specifice pacientului vârstnic
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creangă, nr 12 sau în deplasare
Perioada: aprilie 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice 8 (nr. ore prezentare 5, nr ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator șef de lucr. dr. Daniela Primejdie
Colaborator conf. dr. Adina Popa
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate: farmacişti
Nr. cursanţi: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: șef de lucr.dr. Daniela Primejdie
danaprimejdie@umfcluj.ro

381. Titlul cursului: Asistenţa pacientului în utilizarea medicamentelor OTC
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada : mai 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore) : Nr. ore teoretice 16 (nr. ore prezentare 10, nr ore aplicații practice 6)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator, conf. dr. Adina Popa
Colaboratori: șef de lucr.dr. Corina Briciu, șef de lucr. dr. Daniela Primejdie
Preţul cursului: 400 Lei
Adresabilitate : farmacişti
Nr. cursanţi : 10-15
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

382. Titlul cursului: Farmacoterapia afecțiunilor alergice
Locul desfășurării: Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12 sau în deplasare
Perioada: mai 2020; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice 8 (nr. ore prezentare 5, nr. ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: coordonator șef de lucr. dr. Corina Briciu
Colaborator: conf. dr. Adina Popa
Prețul cursului: 200 Lei
Adresabilitate: farmaciști
Nr. min-max de cursanți: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: șef de lucr. dr. Corina Briciu
corina_briciu@yahoo.com

383. Titlul cursului: Importanța clinică a interacțiunilor medicamentoase
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică – str. Ion Creanga, nr 12
Perioada : mai 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore) : Nr. ore teoretice 8 (nr. ore prezentare 5, nr ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator șef de lucr.dr. Corina Briciu
Colaborator conf. dr. Adina Popa
Preţul cursului : 200 Lei
Adresabilitate : farmacişti
Nr. cursanţi : 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: șef de lucr. dr. Corina Briciu corina_briciu@yahoo.com

384. Titlul cursului: Utilizarea prudentă a antibioticelor în profilaxia și
tratamentul infecțiilor (stewardship antimicrobian)
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică, str. Ion Creangă, nr 12 sau în deplasare
Perioada: iunie 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice 16 (nr. ore prezentare 10, nr ore aplicații practice 6)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator conf. dr. Adina Popa
colaboratori: șef de lucr. dr. Daniela Primejdie, șef de lucr.dr. Corina Briciu
Preţul cursului: 400 Lei
Adresabilitate: farmacişti
Nr. cursanţi: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: conf dr. Adina Popa apopa@umfcluj.ro

385. Titlul cursului: Abordarea terapiei suportive și simptomatice a
pacientului oncologic
Locul desfăşurării : Disciplina de Farmacie clinică, str. Ion Creangă, nr 12 sau în deplasare
Perioada: iunie 2020; în altă perioadă, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice 8 (nr. ore prezentare 5, nr ore aplicații practice 3)
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator șef de lucr. dr. Daniela Primejdie
Colaborator conf. dr. Adina Popa
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitate: farmacişti
Nr. cursanţi: 10-25
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: șef de lucr.dr. Daniela Primejdie danaprimejdie@umfcluj.ro

FARMACOGNOZIE
386. Titlul cursului: Produse vegetale cu acțiune antibacteriană
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: octombrie- noiembrie 2019
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Ilioara Oniga, Şef lucr. dr. Daniela Benedec
Colaborator: Conf. dr. Daniela Hanganu, Şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof.dr. Ilioara Oniga: e-mail: ioniga@umfcluj.ro

387. Titlul cursului: Specii vegetale medicinale cu acțiune hepatoprotectoare
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: noiembrie – decembrie 2019
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. dr. Ilioara Oniga, şef lucr. dr. Daniela Benedec
Colaboratori: conf. dr. Daniela Hanganu, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof.dr. Ilioara Oniga: e-mail: ioniga@umfcluj.ro

388. Titlul cursului: Interactiuni ale principiilor active naturale cu alte
substanţe
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: ianuarie-februarie 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. dr. Ilioara Oniga, Conf. dr. Daniela Hanganu
Colaborator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof.dr.Ilioara Oniga: e-mail: ioniga@umfcluj.ro

389. Titlul cursului: Organisme marine ca surse de substanțe medicamentoase
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: martie-aprilie 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. dr. Ilioara Oniga, conf. dr. Daniela Hanganu,
Colaboratori: şef lucr. dr. Daniela Benedec, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicină / Stomatologie / Farmacie, biologi,chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof.dr. Ilioara Oniga: e-mail: ioniga@umfcluj.ro

390. Titlul cursului: Valorificarea produselor vegetale medicinale în fitoterapie
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: mai – iunie 2020
Durata (ore): 40
Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. dr. Ilioara Oniga, Conf. dr. Daniela Hanganu
Colaborator:, Şef lucr. dr. Daniela Benedec, Şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof.dr. Ilioara Oniga: e-mail: ioniga@umfcluj.ro

391. Titlul cursului: Valenţe terapeutice ale curcuminoidelor
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: octombrie 2019
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Daniela Hanganu, Prof. dr. Ilioara Oniga
Colaborator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Daniela Hanganu: e-mail: dhanganu@umfcluj.ro

392. Titlul cursului: Compuși steroidici naturali
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: noiembrie – decembrie 2019
Durata (ore): 40
Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Daniela Hanganu, Prof. dr. Ilioara Oniga
Colaborator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Daniela Hanganu: e-mail: dhanganu@umfcluj.ro

393. Titlul cursului: Interacțiuni ale medicației psihiatrice cu produse naturale
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: ianuarie – februarie 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Daniela Hanganu, Şef lucr. dr. Daniela
Benedec
Colaborator: Prof. dr. Ilioara Oniga, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Daniela Hanganu: e-mail: dhanganu@umfcluj.ro

394. Titlul cursului: Surse vegetale de enzime
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: martie – aprilie 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Daniela Hanganu, Prof. dr. Ilioara Oniga
Colaborator:Şef lucr. dr. Daniela Benedec, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30

Date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Daniela Hanganu: e-mail: dhanganu@umfcluj.ro

395. Titlul cursului: Remedii naturale anti Helicobacter pylori
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: mai – iunie 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Daniela Hanganu, Şef lucr. dr. Daniela
Benedec
Colaborator: Prof. dr. Ilioara Oniga, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. dr. Daniela Hanganu: e-mail: dhanganu@umfcluj.ro

396. Titlul cursului: Produse naturale cu aplicaţii în dermatologie
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: octombrie – noiembrie 2019
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, Conf. dr. Daniela
Hanganu
Colaborator: Prof. dr. Ilioara Oniga, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucr. dr. Daniela Benedec: e-mail: dbenedec @umfcluj.ro

397. Titlul cursului: Produse naturale medicinale cu acţiune antivirală
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: noiembrie – decembrie 2019
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, Prof. dr. Ilioara Oniga
Colaborator: Conf. dr. Daniela Hanganu, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucr. dr. Daniela Benedec: e-mail: dbenedec @umfcluj.ro

398. Titlul cursului: Potenţialul antifungic al unor produse vegetale medicinale
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: ianuarie – februarie 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, Prof. dr. Ilioara Oniga
Colaborator: Conf. dr. Daniela Hanganu, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucr. dr. Daniela Benedec: e-mail: dbenedec @umfcluj.ro

399. Titlul cursului: Principii active cu potential antioxidant
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: februarie-martie 2020
Durata (ore): 40
Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, Conf. dr. Daniela
Hanganu
Colaborator: Prof. dr. Ilioara Oniga, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucr. dr. Daniela Benedec: e-mail: dbenedec @umfcluj.ro

400. Titlul cursului: Specii medicinale utilizate în afecţiuni oculare
Locul desfăşurării: str. Ion Creangă nr. 12, Disciplina de Farmacognozie
Perioada: aprilie-mai 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr. dr. Daniela Benedec, Prof. dr. Ilioara Oniga
Colaborator: Conf. dr. Daniela Hanganu, şef lucr. dr. Anca Toiu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţilor de Medicina/Stomatologie/Farmacie, biologi,
chimişti etc.
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-30
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucr. dr. Daniela Benedec: e-mail:
dbenedec@umfcluj.ro

FARMACOLOGIE, FIZIOLOGIE ȘI FIZIOPATOLOGIE
401. Titlul cursului: Farmacologia medicamentelor utilizate în tratamentul
diabetului zaharat
Locul desfășurării: Sediul Disciplinei, Str. Louis Pasteur Nr. 6A, Cluj-Napoca
Perioada: octombrie 2019; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul did. de predare: coordonator: Prof.Dr. Cristina Mogoșan
Colaborator: Conf. Dr. Steliana Ghibu-Morgovan
Pretul cursului: 200 ron
Adresabilitate: farmaciști, medici specialisti/primari, MG
Nr. min-max de cursanţi: min. 5
Date de contact pentru informații suplimentare: cmogosan@umfcluj.ro

402. Titlul cursului: Farmacologia medicamentelor utilizate în insuficiența
cardiacă
Locul desfășurării: Sediul Disciplinei, Str. Louis Pasteur Nr. 6A, Cluj-Napoca
Perioada: noiembrie 2019; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul did. de predare: coordonator: Prof.Dr. Cristina Mogoșan
Colaborator: Șef lucrări Dr. Cristina Pop
Pretul cursului : 100 ron
Adresabilitate: farmaciști, medici specialisti/primari, MG
Nr. min-max de cursanţi: min. 5
Date de contact pentru informații suplimentare: cmogosan@umfcluj.ro

403. Titlul cursului: Farmacologia medicamentelor antiinflamatoare
nesteroidiene-eficacitate și siguranță
Locul desfășurării: Sediul Disciplinei, Str Louis Pasteur Nr 6A, Cluj-Napoca
Perioada: februarie 2020; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul did. de predare: coordonator: Prof.Dr. Cristina Mogoșan
Colaborator: Șef lucrari Dr. Irina Cazacu
Pretul cursului : 200 ron
Adresabilitate: farmaciști, medici specialisti/primari, MG
Nr. min-max de cursanţi: min. 5
Date de contact pentru informații suplimentare: cmogosan@umfcluj.ro

404. Titlul cursului: Farmacologia medicamentelor utilizate în afecțiuni
neurodegenerative
Locul desfășurării: Sediul Disciplinei, Str Louis Pasteur Nr 6A, Cluj-Napoca
Perioada: iunie 2020; în altă perioadă, în funcție de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul did. de predare: coordonator: Prof.Dr. Cristina Mogoșan
Colaborator: Conf.Dr. Oliviu Voștinaru
Pretul cursului : 200 ron
Adresabilitate: farmaciști, medici specialisti/primari, MG
Nr. min-max de cursanţi: min. 5
Date de contact pentru informații suplimentare: cmogosan@umfcluj.ro

ORGANIZARE ŞI LEGISLAŢIE FARMACEUTICĂ
405. Titlul cursului: Noutăţi în legislaţia farmaceutică
Locul desfăşurării: sediul disciplinei, str. Ion Creangă nr. 12, et. II, Cluj-Napoca
Perioada: iunie 2020
Durata: 10 ore teoretice, 1 oră evaluare finală
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. dr. Ofelia Crişan, colaborator Asist. dr.
Alexandra Toma
Preţul cursului: 1000 lei
Adresabilitate: farmacişti
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Ofelia Crişan, ofelia.crisan@umfcluj.ro

406. Titlul cursului: Îmbunătăţirea managementului farmaciilor prin
utilizarea metodelor moderne de management
Locul desfăşurării: sediul disciplinei, str. Ion Creangă nr. 12, et. II, Cluj-Napoca
Perioada: mai – iunie 2020; alte perioade la solicitarea persoanelor interesate
Durata: 20 ore teoretice, 1 oră evaluare finală
Cadrul didactic de predare: Şef lucrări Dr. Anamaria Boboia
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, absolvenţi ai altor facultăţi, specialişti
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări Dr. Anamaria Boboia; aboboia@umfcluj.ro

407. Titlul cursului: Actualităţi în managementul farmaceutic
Locul desfăşurării: sediul disciplinei, str. Ion Creangă nr. 12, et. II, Cluj-Napoca
Perioada: mai – iunie 2020; alte perioade la solicitarea persoanelor interesate
Durata: 20 ore teoretice, 1 oră evaluare finală
Cadrul didactic de predare: Şef lucrări Dr. Anamaria Boboia
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, absolvenţi ai altor facultăţi, specialişti
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări Dr. Anamaria Boboia; aboboia@umfcluj.ro

408. Titlul cursului: Actualităţi în marketingul farmaceutic
Locul desfăşurării: sediul disciplinei, str. Ion Creangă nr. 12, et. II, Cluj-Napoca
Perioada: mai – iunie 2020; alte perioade la solicitarea persoanelor interesate
Durata: 20 ore teoretice, 1 oră evaluare finală
Cadrul didactic de predare: Şef lucrări Dr. Anamaria Boboia
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, absolvenţi ai altor facultăţi, specialişti, doctoranzi
Nr. minim de cursanţi: 5
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări Dr. Anamaria Boboia; aboboia@umfcluj.ro

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ ŞI BIOFARMACIE
409. Titlul cursului: Nanosisteme farmaceutice – aplicaţii în terapia modernă
Locul desfăşurării: Disciplina Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V.Babeş, nr. 41
Perioada: iunie 2020
Durata: 15 ore
Nr. ore teoretice: 15 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadru didactic de predare: Coordonator Prof. dr. Marcela Achim
Colaborator: Conf. dr. Alina Porfire
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitatea: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Medicină, Biologie
Nr. min-max de cursanţi: 5-25
Contact: Prof.dr. Marcela Achim; machim@umfcluj.ro

410. Titlul cursului: Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie
Locul desfăşurării: Discipl. de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada: ianuarie 2020
Durata: 15 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 5 ore
Nr. ore evaluare finală: 1oră
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Conf. dr. Elena Dinte, Conf. dr. Adina Popa
Colaborator: Prof. dr. Marcela Achim
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-15
Contact: Conf. dr. Elena Dinte edinte@umfcluj.ro

411. Titlul cursului: Actualităţi în formularea şi utilizarea formelor
farmaceutice cu administrare topică
Locul desfăşurării: Discipl. de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada: iunie 2020
Durata: 15 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 5 ore
Nr. ore evaluare finală: 1oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. dr. Elena Dinte
Colaborator: Prof. dr. Marcela Achim
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-15
Contact: Conf. dr. Elena Dinte edinte@umfcluj.ro

412. Titlul cursului: Sisteme farmaceutice pentru administrarea hormonilor
sexuali
Locul desfăşurării: Disciplina de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V.Babeş nr. 41
Perioada: iunie 2020
Durata: 15 ore
Nr. ore teoretice: 15 ore
Nr. ore evaluare finală: 1oră
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Prof. dr. Marcela Achim, Prof. dr. Mariana Palage
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Medicină
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-25
Contact: Prof.dr. Marcela Achim; machim@umfcluj.ro

413. Titlul cursului: Autorizarea medicamentului
Locul desfăşurării: Discipl. de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada: octombrie 2019 – ianuarie 2020
Durata: 42 ore
Nr. ore teoretice: 28 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. dr. Alina Porfire
Colaborator: Prof. dr. Ioan Tomuţă
Preţul cursului: 350 lei, doctoranzi 250 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Chimie, Biologie, Fizică, Inginerie,
Matematică, Medicină
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-25
Contact: Conf. dr. Alina Porfire; aporfire@umfcluj.ro

414. Titlul cursului: Metodologia cercetării experimentale în dezvoltarea
medicamentului. Utilizarea planuri experimentale în dezvoltarea farmaceutică și optimizarea proceselor tehnologice de fabricare a medicamentelor
Locul desfăşurării: Disciplina de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V.Babeş nr. 41
Perioada: octombrie 2019 – ianuarie 2020
Durata: 42 ore
Nr. ore teoretice: 28 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Ioan Tomuţă
Colaborator: Asist.univ.dr. Sonia Iurian, Asist.univ.drd. Alexandru Gâvan, Asist.univ.drd.
Tibor Casian
Preţul cursului: 350 lei, doctoranzi 250 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Chimie, Fizică, Inginerie, Matematică
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-15
Contact: Prof. dr. Ioan Tomuţă; tomutaioan@umfcluj.ro

415. Titlul cursului: Farmacocinetica în dezvoltarea şi evaluarea
medicamentului
Locul desfăşurării: Discipl. de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada: octombrie 2019 – ianuarie 2020
Durata: 42 ore
Nr. ore teoretice: 28 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Laurian Vlase
Preţul cursului: 300 lei, doctoranzi 150 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Medicină, Chimie, Biologie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-15
Contact: Prof. dr. Laurian Vlase; laurian.vlase@umfcluj.ro

416. Titlul cursului: Dezvoltarea farmaceutică a medicamentului
Locul desfăşurării: Disciplina de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V.Babeş nr. 41
Perioada: februarie – iunie 2020
Durata: 42 ore
Nr. ore teoretice: 28 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Ioan Tomuţă
Colaboratori: Șef lucr. dr. Rareș Iovanov, Asist.univ.drd. Alexandru Gâvan
Preţul cursului: 350 lei, doctoranzi 250 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Chimie, Fizică, Inginerie, Matematică
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-20
Contact: Prof. dr. Ioan Tomuţă; tomutaioan@umfcluj.ro

417. Titlul cursului: Fabricarea industrială a medicamentului. Modulul 1.
Substanțe medicamentoase, excipienți, materiale de ambalare
Locul desfăşurării: Discipl. de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada: februarie – iunie 2020
Durata: 42 ore
Nr. ore teoretice: 28 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Marcela Achim
Colaboratori: Prof. dr. Ioan Tomuţă, Conf. dr. Elena Dinte, Șef lucr. dr. Rareș Iovanov
Preţul cursului: 350 lei, doctoranzi 250 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Chimie, Fizică, Inginerie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-25
Contact: Prof. dr. Marcela Achim; machim@umfcluj.ro

418. Titlul cursului: Biodisponibilitatea şi bioechivalenţa medicamentelor
Locul desfăşurării: Discipl. de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada: februarie – iunie 2020
Durata: 42 ore
Nr. ore teoretice: 28 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Laurian Vlase
Preţul cursului: 300 lei, doctoranzi 150 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Medicină, Chimie, Biologie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-15
Contact: Prof. dr. Laurian Vlase; laurian.vlase@umfcluj.ro

419. Titlul cursului: Fabricarea medicamentelor biofarmaceutice
Locul desfăşurării: Discipl. de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, str. V. Babeş nr. 41
Perioada: februarie – iunie 2020
Durata: 42 ore
Nr. ore teoretice: 28 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. dr. Alina Porfire
Colaborator: Asist. univ. dr. Lucia Tefas
Preţul cursului: 350 lei, doctoranzi 250 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie, Chimie, Fizică, Inginerie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-25
Contact: Conf. dr. Alina Porfire; aporfire@umfcluj.ro

TOXICOLOGIE
420. Titlul cursului: Expertiză toxicologică
Locul desfăşurării: Catedra de Toxicologie, Str. Pasteur nr. 6; în alte localităţi, la solicitare
Perioada: ianuarie-februarie 2020; în alte perioade, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 2
Numele cadrului did. de predare: Coordonator: Prof. Dr. Felicia Loghin
Colaboratori: Prof. Dr. Daniela-Saveta Popa, Prof. Dr. Bela Kiss, Şef lucr. Dr. Anca Cherfan
Preţul cursului: 250 lei
Adresabilitate: Farmaciştilor, chimiştilor şi biochimiştilor care lucrează în laboratoare de
toxicologie din clinici, industrie, poliţia sanitară sau în laboratoare de analize biochimice
Număr minim-maxim de cursanţi: 5-25
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Prof. Dr. Felicia Loghin
Adresa e-mail: floghin@umfcluj.ro

421. Titlul cursului: Toxicomaniile şi dopingul – implicaţii medicale şi sociale
Locul desfăşurării: Catedra de Toxicologie, Str. Pasteur nr. 6; în alte localităţi, la solicitare
Perioada: noiembrie 2019; mai 2020; în alte perioade, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 2
Numele cadrului did. de predare: Coordonator: Prof. Dr. Felicia Loghin
Colaboratori: Prof. Dr. Daniela-Saveta Popa, Prof. Dr. Bela Kiss
Preţul cursului: 250 lei
Adresabilitate: Absolvenţilor Facultăţilor de Farmacie şi Medicină
Număr minim-maxim de cursanţi: 5-25
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Prof. Dr. Felicia Loghin
Adresa e-mail: floghin@umfcluj.ro

422. Titlul cursului: Substanţe cu potenţial toxic prezente în alimente.
Siguranţa alimentară
Locul desfăşurării: Sediul Catedrei de Toxicologie, Str. Pasteur nr. 6
Perioada: iunie 2020; în alte perioade, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore evaluare finală: 2
Numele cadrului did. de predare: Coordonator: Prof. Dr. Daniela-Saveta Popa
Colaborator: Prof. Dr. Felicia Loghin, Prof. Dr. Bela Kiss, Şef lucr. Dr. Anca Cherfan
Preţul cursului: 250 lei
Adresabilitate: Absolvenţilor Facultăţilor de Farmacie, Medicină, Chimie sau Biologie,Nutritie şi Dietetică
Număr minim-maxim de cursanţi: 5-25
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Prof. Dr. Daniela-Saveta Popa
Adresa e-mail: dpopa@umfcluj.ro

423. Titlul cursului: Metode imunoanalitice aplicate în analiza toxicologică
Locul desfăşurării: Sediul Catedrei de Toxicologie, Str. Pasteur nr. 6
Perioada: iunie 2020; în alte perioade, în funcţie de solicitări
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40
Nr. ore demonstraţii practice:8
Nr. ore evaluare finală: 2
Numele cadrului did. de predare: Coordonator: Prof. Dr. Bela Kiss
Colaborator: Şef lucr.dr. Anca Cherfan, Asist.univ. Diana Lupu
Preţul cursului: 300 lei
Adresabilitate: Absolvenţilor Facultăţilor de Farmacie, Medicină sau Chimie
Număr minim-maxim de cursanţi: 8-25
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Prof. Dr. Bela Kiss
Adresa e-mail: kbela@umfcluj.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns