După cum suntem siguri că știți deja, Federația „Solidaritatea Sanitară” a inițiat un program de proteste ce include revendicări și acțiuni dedicate exclusiv medicilor

Stiri

Cea mai importantă problemă pe care ne-am propus s-o rezolvăm pentru medici în
cadrul acestor acțiuni de protest o reprezintă plata gărzilor suplimentare cu tariful orar
al normei de bază și raportarea sporurilor de gardă la acest tarif orar. Această
revendicare face parte din „pachetul” numit plata corectă a contribuției la asigurarea
continuității activității medicale, ele fiind abordate împreună.

Pentru apărarea drepturilor medicilor activăm acum prima fază a protestului numit
Demisia medicilor din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare
(CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază).
Pentru a combina presiunea asupra guvernanților cu răgazul dat lor pentru
rezolvarea problemei, în acest moment activăm doar prima fază a acestui protest,
respectiv Înștiințarea privind intenția de a demisiona.

Sensul acestei înștiințări este următorul: Dacă nu-mi plătiți activitatea
desfășurată în gărzile suplimentare cu tariful orar al normei de bază, nu-mi
raportați sporurile de gardă la acest tarif orar și dacă nu-mi acordați toate
drepturile legale aferente CIM-ului cu timp parțial aferent gărzilor
suplimentare, atunci în prima zi lucrătoare a lunii iulie 2023 îmi voi depune
demisia din acest contract individual de muncă.

Ce ar trebui să faceți dvs.?

Să aderați la această acțiune de demisie din CIM-urile aferente gărzilor (de fapt,
amenințarea cu demisia, în această etapă),

trecându-vă datele în acest formular și semnându-l.

După ce dvs. vă exprimați dorința de-a adera la această acțiune Federația „Solidaritatea Sanitară” va face în numele dvs. următorii pași:

(1) Va transmite unității sanitare în care vă desfășurați gărzile Înștiințarea privind
intenția de a demisiona.
(2) Va face același demers și către Ministerul Sănătății.
(3) Va face public numele și prenumele dvs., (în calitate de medic care a subscris
la această acțiune), funcția, județul și unitatea sanitară, în cadrul unui portal
dedicat acestei acțiuni.
(4) Vom utiliza ca formă de presiune cele precizate în anexa la prezentul mesaj
(lăsând însă posibilitatea fiecărui medic să decidă cum va proceda la termenul scadent).
Atenție la detalii!

Pentru a vă proteja de riscurile izolării, mecanismul de trimitere a înștiințării privind intenția de a demisiona către unități și către Ministerul Sănătății va fi pus în funcțiune (și va deveni public) doar după ce (dacă) minim 10% (cel puțin 1190) dintre medicii care efectuează gărzi au semnat pentru acest tip de preaviz.

Dacă această condiție minimă nu va fi îndeplinită atunci vom considera că nu există
numărul necesar pentru a utilizat în mod eficient acest protest, acțiunile individuale
aferente nedevenind publice.

De ce ar trebui să participanți la această acțiune?!

a) Pentru că solicităm (și dvs. cereți prin intermediul nostru) un drept legal al dvs., ce
nu vă este acordat. În acest moment mai au salariul de bază la nivelul anului 2018
doar medicii în cadrul CIM-urilor suplimentare, ceea ce constituie o mare nedreptate.
b) Deoarece în discuție nu este doar dreptul actual, ci și cel viitor. Este cunoscută
intenția guvernanților de a reduce drepturile salariale aferente acestor CIM-uri în
noua lege a salarizării, fapt devenit evident în cadrul negocierilor pe care le-am purtat
pe tema proiectului noii legi a salarizării.
c) Din cauză că guvernanții, prin intermediul instanțelor sau în mod direct,
intenționează să modifice regimul juridic al activității desfășurată în cadrul CIM-urilor
aferente gărzilor suplimentare, anulându-vă libertățile pe care noi cu greu le-am
câștigat.
Puteți reține acest exemplu de încercare de modificare a statului juridic al CIM-urilor
cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare (ce poate fi găsită în Decizia civilă nr.
287/2023 dată de Curtea de Apel Bacău, Secția I Civilă):

De asemenea, este bine să rețineți că protestele organizate și desfășurate de Federația
„Solidaritatea Sanitară” nu sunt doar pentru plata gărzilor la același tarif orar cu cel
al contractului individual de bază (…), ci și pentru viitor. Pentru noi este important
locul pe care-l va ocupa medicul în noua lege a salarizării. Acum, în dezbaterea și
acțiunea publică ce-i are drept țintă pe politicieni, se stabilesc ierarhiile ce vor fi
transpuse în legea salarizării. În cazul medicilor este relevantă declarația unui oficial
guvernamental, făcută nouă în cadrul unei runde de negocieri: „Nu vă așteptați că
vom crește salariile la medici!”. Or, fără implicarea medicilor în acțiunile inițiate de
noi toate aceste amenințări riscă să devină realitate.
Vă invităm să vă alăturați protestului inițiat de noi!

Departamentul Medici,
Șef Departament,
Dr. Chirculescu Florin

ANEXĂ Precizarea unei forme suplimentare de presiune

Înștiințare privind intenția de a demisiona, ca primă fază a acțiunii de protest
numită Demisia medicilor din CIM-urile aferente gărzilor suplimentare este gândită ca
o avertizare dată angajatorilor și Guvernului (acesta din urmă fiind ținta esențială a
demersurilor noastre).
Pentru a crește presiunea asupra Guvernului vom utiliza și amenințarea cu riscul
demisiei fără preaviz (cu precizarea că ea vă rămâne doar la nivelul de amenințare,
decizia finală rămânând la îndemâna fiecărui medic).
În utilizarea acestei forme de presiune avem în vedere faptul că demisia din orice CIM
poate fi și fără preaviz dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art. 81, alin. 8 din
Codul Muncii: Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Acest aliniat este aplicabil deoarece în acest moment nu sunt îndeplinite următoarele
obligații asumate de angajator prin contractul individual de muncă cu timp parțial
pentru gărzile suplimentare normei de bază:

(1) Obligația de plată a salariului de bază aferent CIM-ului cu timp parțial pentru
gărzile suplimentare la nivelul tarifului orar al salariului de bază. În cazul
tuturor CIM-urilor pentru gărzi suplimentare încheiate înainte de luna aprilie
2018 medicii au avut în vedere dreptul lor de a avea același tarif orar al
salariului de bază cu cel aferent normei de bază (această înțelegere fiind de
notorietate). (Altfel spus, dvs. ați semnat aceste CIM-uri în condițiile în care
știați că veți primi pentru activitatea desfășurată în cadrul lor, un salariu de
bază calculat la același tarif orar cu cel al normei de bază, excepție făcând anul
2018.) Odată cu încălcarea acestei obligații a angajatorilor avută în vedere de
angajați, angajatorii sunt în situația neîndeplinirii unei obligații esențiale
asumată prin contractul individual de muncă.

(2) Conform prevederilor art. 106 alin. 1: Drepturile salariale se acordă proporțional
cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal
de lucru. Cu alte cuvinte, CIM-ul cu timp parțial nu poate avea un tarif orar
sub nivelul CIM-ului aferente normei de bază.

(3) Activitatea medicilor desfășurată în timpul gărzilor suplimentare nu este
recunoscută efectiv (de facto) drept timp de muncă, prin faptul că nu este
recompensată cu un salariul, ci cu ceea ce este considerat a fi un spor (salariul
de bază al acestor CIM-uri are un tratament identic sporurilor). O consecință o
constituie faptul că, de facto, medicii care efectuează gărzile suplimentare sunt
într-o situație asemănătoare cu cea din prima parte a anului 2016 (gărzile nu
erau considerate timp de lucru, ci erau plătite doar cu ceva suplimentar normei
de bază), fiind îndreptățiți la acțiuni similare. Legitimitatea nemulțumirii (și
implicit a acțiunilor de tipul demisiei) este dată de faptul că această situație încalcă în mod flagrant interpretarea dată de Curtea de Justiție a Uniunii
Europene prevederilor Directivei UE nr. 88/2003.

(4) Medicii nu beneficiază de dreptul la concediu plătit si pentru acest CIM,
încălcându-se prevederile art. 106 alin. 1 din Codul Muncii.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .