Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunță continuarea programului de proteste stabilit anterior, cu două noi acțiuni: Demisia medicilor din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare

Stiri
 • Joi, 15.06.2023, în intervalul orar 12:00-12:30 se va desfășura pichetarea unităților sanitare. Protestul se desfășoară fără întreruperea activității unităților, fiind un semnal de avertizare prealabilă a guvernanților privind riscul declanșării grevei generale adresat politicienilor care tocmai vor fi (re)instalați la putere. Acest protest are un caracter inovativ, modalitatea de desfășurare afirmând în mod direct necesitatea de rezolvare a problemelor indicate în revendicări.
 • Tot joi, 15.06.2023, lansăm protestul Demisia medicilor din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare (CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază). Din momentul lansării acțiunii toți medicii care efectuează gărzi au posibilitatea de-a adera la această formă de exprimare a nemulțumirii față de modalitatea în care este recompensată participarea la asigurarea continuității serviciilor medicale. De pe platforma dedicată protestului în numele medicilor care subscriu la această acțiune va fi transmisă către unitățile sanitare și către guvernanți Înștiințarea privind intenția de a demisiona.

Angajații din sistemul public de sănătate care participă la aceste forme de protest susțin revendicările prezentate în Decalogul revendicărilor Federației „Solidaritatea Sanitară” (anexat), acestea vizând atât solicitări de natură salarială cât și o serie de reforme menite să crească calitatea vieții profesionale a angajaților din sănătate și calitatea serviciilor medicale.

Protestul vizează și protecția angajaților împotriva riscului anulării unora dintre drepturile actuale în viitoarea lege a salarizării, care vor genera semnificative scăderi ale veniturilor salariale. Guvernanții le-au oferit membrilor de sindicat un motiv suplimentar de neîncredere prin încălcarea prevederilor legale în materie de dialog social, concretizate de dialogul social preferențial practicat de Guvern[1] și prin discriminarea angajaților din Sănătate în privința dreptului de-a declanșa conflict colectiv de muncă pe teme salariale.

Comportându-se onest și mai profesionist decât Guvernul, Federația „Solidaritatea Sanitară” a publicat deja o prezentare detaliată a problemelor cu care se confruntă profesioniștii din sistemul public de sănătate, ea putând fi găsită aici[2]. Documentele conțin o indicare transparentă a dovezilor și argumentele noastre pentru drepturile solicitate, demonstrând necesitatea onorării așteptărilor legitime ale angajaților din Sănătate, așa cum au fost formulate în revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară”.

Având în vedere faptul că adevărații beneficiari ai sistemului sanitar sunt pacienții, Federația „Solidaritatea Sanitară” a demonstrat Guvernului și publicului preocuparea pentru interesul pacienților, indicând dovezile care arată că reașezările salariale au un semnificativ impact pozitiv asupra calității serviciilor medicale.

                                                                                                           Comitetul Director

Reprezentanții FSSR responsabili de comunicarea cu presa:

 • Predica Gabriel, vicepreședinte FSSR, mobil: 0737028094     
 • Daniel Bulboacă, vicepreședinte FSSR, mobil 0740488812
 • Chirculescu Florin, prim-vicepreședinte FSSR, mobil 0752214942
 • Zaharia Mihaela, vicepreședinte FSSR, mobil, 0786687782
 • Andrieș Vasile, vicepreședinte FSSR, mobil: 0723195550

 Decalogul revendicărilor Federației „Solidaritatea Sanitară”

 1. Acordarea tuturor drepturilor prevăzute de actuala lege a salarizării:
  1. Acordarea salariului de bază la nivelul anului 2022 pentru toți angajații din sănătate, inclusiv pentru CIM-urile aferente gărzilor suplimentare.
  2. Raportarea sporurilor pentru condițiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA și muncitori sanitari.
  3. Raportarea sporurilor de tură și pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal.
  4. Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază.
 2. Adoptarea proiectului de lege a salarizării (partea pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății (în forma stabilită cu partenerii sociali) și aplicarea acestuia prin acordarea a cel puțin 50% din diferența dintre salariile de bază actuale și cele prevăzute în proiectul de lege.
 3. Acceptarea propunerilor Federației „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergență, încheierea și înregistrarea acestui contact colectiv de muncă.
 4. Actualizarea valorii indemnizației de hrană luând ca referință salariul minim în plată și scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor.
 5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate
 6. Creșterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE.
 7. Aplicarea măsurilor de reformă a sistemului sanitar propuse de Federația „Solidaritatea Sanitară”, menite să crească calitatea vieții profesionale a angajaților și calitatea serviciilor medicale, acestea incluzând:
 • Înlocuirea sistemului malpraxis cu despăgubirea pacienților pentru prejudicii
 • Echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală
 • Introducerea sistemului de monitorizare a bolilor profesionale.
 1. Reglementarea adecvată a timpului de muncă al angajaților din sănătate și acordarea drepturilor aferente activităților aferente, respectiv:
  1. Recunoașterea timpului de muncă suplimentar desfășurat în cadrului schimburilor de tură
  2. Recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului complet de cotizare pentru angajații cu mai multe CIM-uri.
 2. Finanțarea formării profesionale continue a profesioniștilor din sănătate
 3. Eliminarea dialogului social preferențial și a discriminării angajaților din Sănătate în privința dreptului de a iniția un conflict colectiv de muncă pentru drepturi de natură salarială.

[1] Refuzul de a nu respecta reprezentativitatea unei federații sindicale este similar cu refuzul de a recunoaște legitimitatea politică a noului guvern, fiind un semn ce anunță riscul domniei bunului plac în actul de guvernare, respectiv al încălcării drepturilor angajaților din Sănătate. Avem în vedere faptul că un comportament similar, desfășurat la sfârșitul anului 2017 (ce a avut în bună măsură aceiași actori), a determinat ivirea/menținerea unor prevederi care au generat pierderi ale veniturilor salariale, acestea fiind stopate abia prin Acordul încheiat cu Guvernul României în primăvara anului 2018.

[2] https://solidaritatea-sanitara.ro/problemele-existente-salarizarea-personalului-din-sectorul-public-de-sanatate-ce-trebuie-corectat/

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .