Farmaciile ETHICA trimit un semnal de alarmă către Ministerul Finanțelor Publice şi către Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Stiri

Nr. 2020141/ 24.09.2020

Către: Ministerul Finanțelor Publice

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
În atenția: Domnului Vasile-Florin CÎȚU, Ministru
Doamnei Adela COJAN, Președinte

Spre știința: Ministerul Sănătății
În atenția: Domnului Nelu TĂTARU, Ministru

Ref: Termenele de plată pentru decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de către farmaciile comunitare

Stimate Domnule Ministru,
Stimată Doamnă Președinte,

Vă adresăm această scrisoare ca reprezentanți ai farmaciilor independente din România pentru a vă aduce în atenție o serie de aspecte care privesc problemele financiare cu care se confruntă farmaciile comunitare și pentru a vă solicita respectarea termenelor de plată de către casele de asigurări de
sănătate pentru decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de către farmaciile comunitare.
Înainte de a detalia aspectele punctuale care fac obiectul acestei adrese, dorim să precizăm faptul că farmaciile pe care le reprezentăm au anumite particularități: fiecare farmacie membră este deținută de un farmacist, care cumulează de cele mai multe ori funcția de farmacist șef cu cea de administrator, având atât un rol de consiliere și oferire de asistență farmaceutică populației, cât fiind și în contact direct cu aspectele care vizează gestionarea unei societăți comericale; majoritatea membrilor noștri dețin doar o singură farmacie, mai rar există membri cu mai multe puncte de lucru; o parte semnificativă din farmaciile membre își desfășoară activitatea în mediul rural, în localități greu accesibile. Toate aceste aspecte fac din farmaciile independente un actor relevant în comunitatea în care activează și fără de care populația nu s-ar putea lipsi.

Schimbările aduse de pandemia de Coronavirus și de decretarea stării de urgență, iar apoi a stării de alertă pun însă în dificultate farmaciile comunitare, care pot ajunge într-un blocaj financiar. Motivele care
au dus la probleme financiare sunt numeroase, o parte dintre acestea le vom prezenta mai jos:
 Furnizorii de medicamente și produse de protecție au scurtat termenele de plată pentru facturi sau chiar au impus plata pe loc sau plata în avans a produselor achiziționate;
 Adresabilitatea farmaciilor a scăzut considerabil pe perioada stării de urgență, iar apoi pe perioada stării de alertă fie din cauza restricțiilor de deplasare impuse de autorități, fie din cauza problemelor financiare cu care se confruntă populația;

 Pentru protejarea personalului farmaceutic, cât și a populației, farmaciile comunitare au realizat investiții suplimentare pentru reamenajarea spațiului (precum paravane de protecție, modificarea structurii ușilor de acces, dotarea farmaciei cu geam de gardă, etc.), pentru achiziționarea
materialelor de protecție a personalului (măști, mănuși, halate, bonete, etc.) și pentru dotarea farmaciei cu materiale de dezinfectare (soluții dezinfectante, lămpi UV, etc.); de asemenea,anumite farmacii comunitare și-au redus programul de lucru, pentru a putea permite dezinfectarea corespunzătoare a farmaciei, precum și au realizat o împărțire a personalului în ture diferite sau zile diferite, astfel încât se reducă pe cât posibil contactul direct între persoanele care lucrează la aceeași farmacie;
 Lipsa numeroaselor medicamente pentru boli cronice pune o presiune suplimentară asupra farmaciștilor, care sunt cu atât mai expuși cu cât pacienții, din păcate, trebuie să caute medicamentele necesare din farmacie în farmacie.
Având în vedere aspectele menționate, precum și contextul actual în care veniturile farmaciei au scăzut considerabil, devine esențială respectarea termenelor de plată a medicamentelor eliberate de farmacii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Actele normative care vizează prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate menționează faptul că decontarea pentru activitatea curentă în cazul farmaciilor „se efectuează în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale eliberate asiguraţilor şi acordării vizei "bun de plată" facturilor care le însoţesc de către casa de asigurări de sănătate, în limita fondurilor a probate cu această destinaţie”. De asemenea, „durata maximă
de verificare a prescripţiilor medicale nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii acestora, după caz, de către farmacie la casa de asigurări de sănătate”.

Deși cadrul legislativ permite decontarea sumelor aferente medicamentelor eliberate de către farmacii la termene de plată mai mici de 90 de zile, acest fapt nu reprezintă o practică curentă a caselor de asigurări de sănătate și nu se realizează în mod unitar în toate județele. Mai mult, în aceste momente, decontarea sumelor către farmaciile comunitare se realizează cu mare întârziere (chiar în termen de 120 de zile).
Având în vedere problemele cu care se confruntă farmaciile comunitare, care pot duce la un blocaj financiar pentru acestea și chiar la suspendarea activității acestora, cu efecte negative asupra accesului pacienților la medicamente, precum și asupra personalului farmaceutic, vă solicităm respectuos să facilitați decontarea sumelor aferente medicamentelor eliberate de către farmacii, astfel încât termenele de plată să fie cel puțin respectate conform cadrului legal sau chiar devansate față de maximul admis de 90 de zile.
Vă mulțumim pentru timpul acordat adresei noastre și sperăm că veți da curs solicitărilor farmaciilor independente. Vă asigurăm de sprijinul asociației în toate aspectele care vizează sănătatea publică și îmbunătățirea sistemului farmaceutic.

Cu stimă,
farm. Sânziana Rădulescu (fostă Mardale)
președinte Asociația Farmaciilor Independente „Ethica”

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns