ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE AFLAȚI ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU CASMB

Stiri

Având în vedere adresa CNAS nr. P11231/23.12.2019 vă aducem la cunoștință că în luna IANUARIE 2020 serviciile medicale aferente lunii DECEMBRIE 2019 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

Începând cu data de 01.01.2020 pentru:

 1. Asistenta medicala primara
 2. Unitati sanitare cu paturi
 3. Ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare
 4. Asistenta de medicina fizica si de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
 5. Ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu
 6. Consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat
 7. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara                Începând cu data de 03.01.2020 pentru:
 1. Ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica
 2. Programe naționale de sănătate

Începând cu data de 05.01.2020 pentru:

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală in tratamentul ambulatoriu

Începând cu data de 08.01.2020 pentru:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
 2. Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns