În atenția medicilor prescriptori – precizari privind actualizarea protocoalelor terapeutice de prescriere a medicamentelor

Stiri

În Monitorul Oficial al României partea I nr. 483 și 483 bis din data de 13.06.2019 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 854/562/2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea „informații pentru furnizori – medicamente –   protocoale terapeutice” au fost postate 43 de protocoale terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 854/562/2019.

Lasă un răspuns