În atenția medicilor prescriptori și a asiguraților – Recomandări prescriere ELIQUIS (Apixabanum) și XARELTO (Rivaroxabanum)

Stiri

Recomandări interval prescriere  ELIQUIS (Apixabanum) și XARELTO (Rivaroxabanum) în cadrul contractelor cost-volum

Având in vedere :
•    prevederile art. 156 alin (1) și alin (9) din anexa nr. 2 la HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 = 2019, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:
„(1) (…) Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu și fără contribuție personală, cu respectarea următoarelor condiții:
a.    pentru sublistele A, B și D- o prescripție/mai multe prescripții lunar, care să nu depășească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripțiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul prețului de referință, este de până la 330 lei pe lună;
b.    în situația în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B, notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună, calculată la nivelul prețului de referință, mai mare de 330 lei, nu se mai prescriu în luna respectivă și alte medicamente din sublista B;
(…)
9) … Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat  este de până la 30-31 de zile”
– schemele terapeutice de administrare a medicamentelor Apixabanum (pentru codurile de diagnostic 486 și 490) sau Rivaroxabanum (pentru codul de diagnostic 490) ce fac obiectul contractelor cost volum și duratele de administrare prevăzute în protocoalele terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare,
             până la modificarea prevederilor HG nr. 720/2008 republicată prin introducerea adnotării cu „#” a medicamentelor prevăzute la pozițiile 221 și 222 din sublista B,
               pentru a asigura accesul pacienților eligibili la tratamentul cu cele 2 medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum, cu respectarea prevederilor art. 156 alin (1) lit a) din HG nr. 140/2018 cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele recomandări de prescriere:

DCI APIXABANUM (ELIQUIS) –
Indicația 486 – prescriere la interval de 28 de zile concentrația 5mg sau 2,5mg (număr de zile de tratament = 28, nr. UT prescrise = 56)
Indicația 490 – doar pentru concentrația de 5 mg
•    prima prescripție medicală se emite pentru un număr de 21 de zile de tratament (7 zile doza de „atac” de 10mg х2/zi urmată de 14 zile doza de „întreținere” de 5mg х2/zi, număr de zile de tratament = 21, nr. UT prescrise = 56)
•    următoarele prescripții medicale se emit la interval de 28 de zile (număr de zile de tratament = 28, nr. UT prescrise = 56), cu respectarea perioadei de administrare prevăzută în protocolul terapeutic specific

DCI RIVAROXABANUM (XARELTO) – concentrația 15 mg și 20 mg

Indicația 490:
•    prima prescripție medicală se emite pentru Xarelto 15 mg pentru un număr de 16 zile de tratament (16 zile din doza de „atac” de 15 mg х2/zi, nr. de zile de tratament=16, nr. UT prescrise=32)
•    a doua prescripție medicală se emite pentru Xarelto 15 mg și Xarelto 20mg pentru un număr de 27 de zile de tratament (5 zile din doza de „atac” de 15mg х2/zi urmată de 22 zile doza de „întreținere” de 20mg х1/zi, nr. zile de tratament=27, nr.UT prescrise =32 din care Xarelto 15mg 10UT și Xarelto 20mg 22UT)
•    următoarele prescripții medicale se emit doar pentru Xarelto 20mg pentru un număr maxim de 30-31 zile de tratament (nr zile de tratament=30/31, nr.UT prescrise=30/31), cu respectarea perioadei de administrare prevăzută în protocolul terapeutic specific.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns