În atenția persoanelor fizice asigurate în baza art. 1 alin (2) din OUG 158/2005

Stiri

Modificarea contractului de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate conform HG 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată:

Urmare modificării, începând cu data de 01.01.2020, a salariului minim pe economie, de la 2.080 lei la 2.230 lei, conform Hotărârii de Guvern 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, punctele 3.1 și 3.3 al Contractului de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiat cu CASMB se modifică astfel:

„3. Condiţii de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de 2230 lei (în cifre).

[…]

3.3. Cuantumul contribuţiei lunare se determină prin aplicarea cotei de contribuţie pentru luna pentru care plăteşte contribuţia prevăzută la pct. 3.2 la venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1.

Cuantumul contribuţiei lunare, la data încheierii prezentului contract pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, este de 22 lei”.

Modificările au fost efectuate în baza punctelor 10.1 și 10.2 ale Contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate:

„10.1. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Dacă o clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului prezentului contract.

10.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu”.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns