În atentia rezidentilor care efectueaza stagii de pregatire in strainatate

Stiri

Rezidenții pot efectua diferite perioade de stagiu în străinătate, astfel:

Rezidenții care sunt acceptați pentru a efectua stagii de pregătire în străinătate, în alte state membre UE sau state terțe, este necesar să depună la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică înaintea deplasării la aceste stagii, solicitare de întrerupere a pregătirii.
Solicitanții vor depune:
  1. Cerere de întrerupere a pregătirii
  2. Dovada că au fost acceptați la stagiul respectiv cu precizarea perioadei exacte de pregătire

În cazul rezidenților pe post solicitarea va fi însoțită obligatoriu și de avizul unității angajatoare.

Toții rezidenții au obligația potrivit art.16 din anexa 1 la Ordinul comun MSP și MCTS nr.1141/1386/2007 ca înainte de a întreprinde acest demers să informeze coordonatorul sau directorul de program, dupa caz.

La revenirea în România rezidenții care au efectuat diferite stagii de pregătire în străinătate pot solicita recunoașterea acestora.

În acest sens solicitanții vor depune:
  1. cerere
  2. fotocopii ale documentelor doveditoare emise de autorităţile competente din ţările respective, însoție de traducerile legalizate în original
  3. recomandarea coordonatorului din România pentru recunoașterea stagiilor
Ministerul Sănătății înaintează solicitările comisiilor de specialitate.
PRECIZĂRI IMPORTANTE

În cazul stagiilor efectuate în alte state membre UE:

În documentele prezentate se va preciza dacă stagiul îndeplinește conditiile stabilite la art.25 (1)-(3) din directiva nr.2005/36/ a parlamentului european şi a consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stagiile efectuate în alte state membre UE.

În cazul stagiior de pregătire efectuate în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene

Recunoașterea se poate lua în discuție în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) se regăsesc ca module de formare în cadrul curriculei de pregătire în specialitatea de confirmare ca rezident a celui interesat;
b) pregătirea s-a efectuat în unităţile sanitare, respectiv de învăţământ şi sub supravegherea cadrelor didactice universitare acreditate în acest sens de statul terţ în cauză.
Durata totală a pregătirii prin rezidenţiat recunoscută din statele terțe, nu poate depăşi o treime din durata prevăzută pentru specialitatea în cauză de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
NOTĂ:
Stagiile de pregătire efectuate în strainătate și recunoscute de Ministerul Sănătății, se consideră pentru prezentarea la examenul de specialist ca aparținând de centrul universitar din România în care rezidentul se afla la pregătire în momentul întreruperii stagiului de rezidențiat.
 

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns