INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ION CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ION CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, următoarele posturi:
 un post de cercetător științific gradul I (biolog principal) în cadrul Departamentului de cercetare, domeniul Biologie,specialitatea Oncobiologie;
 un post de cercetător științific gradul I (chimist principal) în cadrul Departamentului de cercetare, domeniul Biochimie,specialitatea Bioanorganică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) copie de pe cartea de muncă și copie-extras din REVISAL, sau adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitate;
e) copie de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
f) curriculum vitae;
g) recomandare;
h) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
i) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce îl fac incompatibil cu postul pentru care dorește să concureze;
j) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie;
k) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 de zile de la data de 09.08.2019.
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile,la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
Relații suplimentare se pot obține la sediul institutului, str. Republicii nr. 34-36, Cluj-Napoca, sau la tel.: 0264.598.361, int. 190.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns