Master in Sanatatea reproducerii umane

Master

Misiunea programului de studii universitare de masterat constă în formarea de specialiști în domeniul sănătății femeii, cu extindere spre domeniul profilaxiei cancerelor aparatului reproducător și a eșecurilor reproductive. Ocupația de Specialist în sănătatea reproducerii umane – Instructor de educație sanitară propusă prin acest master va fi probabil una dintre cele mai căutate profesii pe piața muncii, din păcate dintr-un domeniu deficitar în România, cu o arie instituțională de aplicare extrem de extinsă, astfel:
•    Instituții medicale – spitale și policlinici;
•    Servicii de consultanță în unități medico-sanitare de stat sau private cu profil prevenţional sau curativ;
•    Instituții de învățământ și cercetare;
•    Maternități;
•    Centre de terapie a tulburărilor de reproducere umană;
•    Agenții guvernamentale sau non-guvernamentale.

Specialistul în sănătatea reproducerii umane – Instructorul de educație sanitară este o nouă categorie de specialist, cu o solidă pregătire profesională, având cunoștințele teoretice și capacitatea practică de a interveni profilactic și a depista un mare număr de afecțiuni medicale ale femeii la orice vârstă.

Prin parcurgerea tuturor etapelor de pregătire teoretică și practică, această specializare formează cunoștințe, priceperi și deprinderi care fac posibilă implicarea activă a specialistului în sănătatea femeii  în practica medicală contemporană.

În colaborare cu medicul,  acest specialist poate oferi un sfat competent pentru menținerea stării de sănătate a femeii. Acesta va face parte integrantă din personalul cu studii superioare specializat în asigurarea stării de sănătate a populației.

Având ca principal deziderat sincronizarea învățământului medical cu cel al Uniunii Europene, UMFST – instituție cu înaltă tradiție și prestigiu național, a adoptat în ultimii ani o politică de diversificare a paletei educaționale prin crearea de specializări noi. Astfel, în cadrul Facultății de Medicină s-a înființat programul de studiu de masterat Sănătatea reproducerii umane, care se încadrează în strategia Universității de adaptare la cerințele actuale. El se bazează pe creșterea nivelului de educație și  formarea profesională a capitalului uman, dezvoltarea resurselor umane într-un sistem universitar performant, facilitarea inserției tinerilor pe piață muncii și facilitarea accesului la educație. Programul va continua cu succes programul de studii de licență de Asistență Medicală Generală de la Facultatea de Medicină, program de 4 ani, ce se va încadra astfel eficient în sistemul de învățământ tip Bologna, respectiv programul de licență Medicină, program cu o durată de 6 ani. Organismul extern de asigurare a calității ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a hotărât încadrarea în domeniu a programului de studiu de master Sănătatea reproducerii umane în ședința din 30 iunie 2016.

Această inițiativă educațională are la bază numeroase motivații. Nevoia crescândă de cadre medicale medii de un înalt profesionalism în toate domeniile îngrijirii sănătății, furnizarea de servicii medicale complexe, adaptate la nevoile pacienților, familiilor lor și întregii comunități au condus la înființarea unei forme de învățământ superior de tip masterat cu durată de 1 an durată (1 an – structurat în două semestre), la care cursanții și viitori licențiați beneficiază de un program educațional adaptat, accesibil, cu o pondere echilibrată între informațiile teoretice și activitatea practică. Procesul educativ  oferit acestui program de studii asigură formarea de noi cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și ca liant de comunicare și inter-relaționare cu alți specialiști în domeniul sănătății.

În  lumea civilizată, sănătatea populației este  pusă  în  pericol de  prevalența crescândă a  unor boli  precum: obezitatea, patologia cardiovasculară, tumorile maligne, osteoporoza, infertilitatea etc. Dat fiind faptul că evoluția gravidei și a nou născutului sunt punctele de plecare pentru  o cât mai  bună stare de sănătate și a calității vieții, sunt necesare modalități de screening pentru depistarea bolilor cu impact genito-mamar, sau  a anomaliilor fetale; de profilaxie a bolilor din timpul sarcinii și perioada neonatală, de educare pentru o alimentație sănătoasă în perioada pre concepțională, a gravidei și nou născutului.  Scăderea continuă a fertilității în Europa și în special în România, face necesară o abordare largă a cunoașterii etiologiei și terapiei infertilității.

Necesitatea introduceri acestei specializări este impusă de utilizarea tehnologiilor și echipamentelor de vârf în domeniile terapiei infertilității, a diagnosticului prenatal, a depistării  precoce a cancerelor aparatului reproductiv feminin. Absolventul va fi familiarizat cu aspecte multidisciplinare precum științele biologice (fiziologie, imunologie), nutriția gravidei și a nou născutului, științele comportamentale  (sexologia),  principii  de  screening (metode moderne de depistarea a bolilor aparatului reproducător feminin,  a anomaliilor fetale), principii de îmbunătățire a calității vieții, epidemiologie și altele.

Argumentele în favoarea dezvoltării unui asemenea program de masterat sunt următoarele:
•    În județul Mureș și în România nu există deocamdată servicii medicale profilate pe consultații și consiliere în domeniul sănătății femeii de la adolescență la senectute în mod exclusiv; Parte din acest domeniu este preluat de către serviciile de ginecologie, care însă nu integrează toate etapele. Medicii din aria obstetricii și ginecologiei, precum și asistentele  medicale colaborează și instruiesc bolnavii pentru a deprinde principiile unei nutriții adecvate pre concepționale, în sarcină și lăuzie, pentru a îndruma către diferite tipuri de screening pacientele, pentru a depista etiologia infertilității și în general pentru prevenția afectării sarcinii, pentru a crește calitatea vieții în postmenopauză, fără însă a avea o pregătire specifică în toată această zonă a sănătății femeii. Pentru a avea personal medical instruit specific în această arie considerăm că este necesară o pregătire suplimentară prin acest tip de program de studii.
•    Încă de acum 10 ani, interesul pentru programul de studii de licență Asistență medicală generală, propus de Universitatea noastră, a fost foarte mare; acești licențiați vor urma pregătirea suplimentară în domeniu la nivel de Master, și vor deveni primii specialiști cu o calificare profesională de calitate în domeniu din țară;
•    Abordarea holistică a personalității umane ar beneficia de faptul că în Universitatea noastră este acreditat și programul de studiu Balneokinetoterapie, cel de Educație Fizică și Sport, precum și un program de licență și master în Nutriție;
Practicarea exerciţiului fizic în scopul prezervării sănătății (kinetoprofilaxie) și a tratării bolilor cronice (kinetoterapie) constituie încă un element cu valoare dovedită pentru optimizarea vieții oamenilor, alături de nutriție.  În viitor, prin masteratul propus de noi, se învață aplicarea unor mijloace medicale specifice de îmbunătățire a calității vieții, în diferite etape ale vieții femeii și a noului născut.
•    Corectarea obiceiurilor alimentare și însușirea variantelor corecte de nutriție în perioada pre concepțională, în sarcină, lăuzie și la nou născut reprezintă un act educativ aplicabil în populația generală;
•    Susținerea prevenției prin programele de screening reprezintă un deziderat pentru orice stat modern;
•    Creșterea calității vieții  prin accesul la specialiști în domeniul sănătății reproducerii umane, cu rol educativ și de îndrumare a pacientelor de la adolescență până în climax;
•    Redresarea economică, administrativă, creșterea calității instruirii generale și promovarea sănătății, precum și combaterea bolilor va necesita personal medical calificat la nivel european în orice domeniu al medicinii.

Obiectivele de formare profesională a specialistului în sănătatea reproducerii umane – instructorului de educație medicală sunt:
•    Aprofundarea bazelor fiziologiei aparatului reproducător uman, cunoașterea conceptelor moderne de prevenire a riscului, a principiilor avansate în medicină, nutriție, comportamente sociale, managementul resurselor;
•    Acumularea cunoștințelor și abilităților necesare promovării eficiente a sănătății prin intermediul nutriției și  a depistărilor bolilor prin programe de screening;
•    Îmbogățirea cunoștințelor de evaluare, aplicare și monitorizare a stării de sănătate și de boală într-o colectivitate, în relație cu alimentația adecvată, precum și estimarea corelațiilor dintre rezultatele acțiunilor  de screening,  prin formularea de programe de intervenție ulterioare;
•    Acumularea cunoștințelor și abilităților de sănătate publică;
•    Capacitatea de aplicare a unei game cât mai variate de abilități și tehnici, de la antropometrie și informații personalizate, la rezultate de laborator și anamneze individuale, urmate de recomandări adecvate de stil de viață sănătos și prezentare la controale periodice;
•    Capacitatea de a evalua, interpreta și aplica studii științifice comunitare, prevențiunile sau terapeutice, urmate de comunicarea și diseminarea rezultatelor către populație în sens educațional;
•    Aplicarea programelor de prevenire și tratare a afecțiunilor femeii în diferite etape ale vieții, aplicarea formelor adecvate de comunicare și psihoterapie în relația cu pacienta, cu respectarea regulilor de etică și deontologie medicală.

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Medicină

Programul de studii: Sănătatea reproducerii umane

Numărul total de credite: 60

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în sănătatea reproducerii umane

Denumirea calificării: Specialist în sănătatea reproducerii umaneMasterat

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei

Instructor de educație sanitară – Cod COR 223005

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele relevante obținute

Competențele rezultate la absolvirea programului de studiu de master Sănătatea reproducerii umane vor avea o dublă adresabilitate, corelate categoriilor situaționale ale grupurilor țintă: persoane sănătoase și pacienți.

Competențe profesionale

· Identificarea și aprofundarea nevoilor specifice pentru diagnosticul prenatal;

· Acordarea de îngrijiri generale de sănătate;

· Definirea metodelor și principiilor de evaluare complexă și avansată în sănătatea mamei și nou născutului;

· Identificarea metodelor avansate de diagnostic ale diferitelor afecțiuni ale reproducerii umane;

· Utilizarea terminologiei și a strategiilor noi evaluare și consiliere psiho-nutriţională și de planificare familială;

· Identificarea și utilizarea noțiunilor de sexualitate, ale tulburărilor fertilității și reproducerii umane.

Competențe transversale

· Realizarea de proiecte complexe și avansate, pentru rezolvarea unor probleme avansate specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare și a riscurilor, în condiții de aplicare a normelor deontologice și de etică profesională în domeniul sănătății reproducerii umane;

· Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente;

· Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în relație cu pacientul;

· Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns