Master in Nutritie clinica si comunitara

Master

Misiunea programului de studii universitare de masterat Nutriție clinică și comunitară constă în formarea de specialiști în domeniul nutriției, dieteticii, comportamentului alimentar și siguranței alimentare, cu extinderi spre domeniul profilaxiei, terapiei dietetice și recuperării post-chirurgicale, în asigurarea calității alimentului și a promovării sănătății în rândul comunității. Totodată, absolvenții acestui program de studii vor dobândi competențe profesionale legate consilierea persoanelor privind stilul de viață sănătos, activitatea fizică sanogenă și evitarea comportamentelor cu risc.

Nutriționistul joacă un rol important în menținerea stării de sănătate, a performanțelor fizice, în prevenirea și tratamentul diverselor afecțiuni, în educația comunitară, în dezvoltarea politicilor de sănătate publică, managementul serviciilor alimentare, expertiza de calitate a alimentului și informarea consumatorului.

Ocupația de consultant nutriționist propusă prin acest master este una dintre cele mai căutate profesii pe piață muncii, din păcate dintr-un domeniu deficitar în România, cu o arie instituțională de aplicare extrem de extinsă, astfel:
•    Instituții medicale – spitale și policlinici;
•    Servicii de consultanță în unități medico-sanitare de stat sau private cu profil prevențional sau curativ;
•    Baze de recuperare și tratament;
•    Instituții de ocrotire și asistență socială;
•    Instituții de învățământ și cercetare;
•    Laboratoare de cercetare în domeniul alimentar și servicii de consultanță în elaborarea sistemului HACCP (control în punctele critice, cu risc) din unitățile alimentare;
•    Laboratoare de control a calității alimentului sau de testare și omologare a unor produse alimentare noi;
•    Agenții guvernamentale sau non-guvernamentale.

Consultantul nutriționist este o nouă categorie de specialist, cu o solidă pregătire profesională în domeniul intervenției nutriționale, având cunoștințele teoretice și capacitatea practică de a interveni profilactic și terapeutic într-un mare număr de afecțiuni medicale și chirurgicale. Prin parcurgerea tuturor etapelor de pregătire teoretică și practică, această specializare formează cunoștințe, priceperi și deprinderi care fac posibilă implicarea activă a nutriționistului în practica medicală contemporană.

Procesul de tranziție de la facultate la locul de muncă este procesul de inserție pe piață muncii a absolvenților. În cadrul acestui proces, tinerii absolvenți dobândesc primele experiențe de integrare profesională. Interesul pentru acest program masteral este mare, și se deschide către toate specializările medicale și de științe umaniste (Nutriție și Dietetică, BFK, Educație fizică și sportivă, Medicină, Asistență Medicală, dar și licențiați de Farmacie, Biologie, Chimie, Psihologie sau Chimie alimentară) datorită evantaiului de specializări conexe și posibilităților de dezvoltare a numeroase locuri de muncă complementare.

Consultanții nutriționiști, alături de medici și asistenți medicali, joacă un rol central în sistemul de îngrijire al sănătății și reprezintă o forță importantă în prevenția bolii și îngrijirea sănătății, reprezentând un mare grup în acest sector. Absolvenții  noștri  vor  căpăta  cunoștințe de calificare superioară  din  diferite discipline, inclusiv medicină, chimie, farmacie, biostatistică, analize de laborator, management, psihologie și sociologie, menținând în același timp contactul strâns cu persoanele sănătoase dar și cu pacienții. În întreaga Europa, nutriționiștii lucrează în toate domeniile sănătății, incluzând promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor, screeningul sănătății, îngrijirea pacienților cu afecțiuni acute și cronice în instituții sau la domiciliu, îngrijiri de sănătate primare, secundare și terțiare, sănătatea școlarului, igiena și managementul serviciilor alimentare.

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Medicină

Programul de studii: Nutriție clinică și comunitară

Numărul total de credite: 120

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în nutriție clinică și comunitară

Denumirea calificării: Specialist în nutriție clinică și comunitară Masterat

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei

Consultant nutritionist – Cod COR 226504

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele relevante obținute

Competențe profesionale

· Elaborarea, cercetarea și însușirea noțiunilor avansate în domeniul medical și fizico-chimic;

· Recunoașterea și aprofundarea necesităților nutriționale caracteristice în diverse patologii și pe diferite grupuri țintă;

· Analiza si sinteza problemelor de sănătate și ale stării de nutriție cu aprecierea complexă și evoluată a dezechilibrelor nutriționale și formularea unor terapii dietetice corespunzătoare, înțelegerea direcțiilor politicilor sociale și de sănătate;

· Analiza aprofundată a principiilor de farmacoterapie și a interacțiunilor caracteristice aliment-medicament;

· Sfătuire psiho-nutriţională utilizată prin aplicarea principiilor de comunicare în vederea promovării unei alimentații sănătoase;

· Administrarea metodelor evoluate de biostatistică medicală bazate pe indicatori nutriționali, urmând corespunzător principiile legislației sanitare în domeniu.

Competențe transversale

· Recunoașterea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, circumstanțelor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente;

· Recunoașterea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și utilizarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei, precum și în relație cu pacientul;

· Folosirea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns