Master in Terapie fizică și reabilitare funcțională

Master

Misiunea programului de studii universitare de masterat Terapie fizică și reabilitare funcțională constă în formarea de specialiști în terapie fizică și reabilitare funcțională din domeniul balneofiziokinetoterapiei și recuperării, cu extinderi spre domeniul profilaxiei, reabilitării și ulterior în asistența reintegrării și reinserției socio-profesionale a persoanelor afectate.

Obiectivul major al programului de studii  de masterat Terapie fizică și reabilitare funcțională este de a forma specialiști cu înaltă calificare în servicii de asistență terapeutică din domeniul recuperării, al reabilitării fizice și funcționale. Scopul acestor servicii este prevenirea și tratamentul prin terapii specifice, și se adresează atât populației sănătoase (rolul profilaxiei fiind unanim recunoscut), cât și celei afectate (specialistul fiziokinetoterapeut având un rol important, complementar medicului specialist).

Prin intervenția specialiștilor formați se asigură scurtarea perioadelor de convalescență și reintegrarea socială și profesională cât mai rapidă. O arie largă de intervenție a specialiștilor în Terapie fizică și reabilitare funcțională, absolvenți ai instituției noastre, este domeniul sportului, la toate nivelele de performanță, de la situațiile de recuperare-refacere, până la asigurarea unei reabilitări funcționale, extrem de complexe și dificile, în cazul unor traume și accidentări majore.

Un domeniu substanțial de intervenție al specialiștilor formați de noi va fi și acela al refacerii și recuperării diverselor categorii de persoane aflate în stațiuni balneare, în anumite instituții de ocrotire, în centre de educație incluzivă etc. Nu în ultimul rând, dorim, ca prin absolvenții noștri, să intervenim cu resursă umană specializată, în domeniul aflat într-o criză majoră de specialiști – cel al ortezării și protezării posttraumatice.

Perspective după finalizarea studiilor
Diploma de masterat, emisă de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș, este recunoscută în spațiul european, programul fiind reglementat general. Din studiile noastre, legate de absorbția absolvenților programului pe piața muncii, rezultă că marea majoritate se regăsesc, atât în țară, cât și în străinătate, în diverse instituții de profil, profesia fiind una de mare interes, în continuă dezvoltare.
Ocupația de specialist în recuperare fizică și reabilitare funcțională, propusă prin acest masterat este una dintre cele mai atractive profesii căutate pe piața muncii, atât din România cât și pe plan european și mondial cu o arie instituțională de aplicare extrem de extinsă, astfel:
•    Instituții medicale – spitale și policlinici;
•    Baze de recuperare și tratament;
•    Stațiuni balneoclimaterice;
•    Cabinete și servicii private de profil;
•    Instituții de ocrotire și asistență socială;
•    Centre de FITNESS, SPA și WELLNESS, reflexo terapii, masoterapii etc.;

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Medicină

Programul de studii: Terapie fizică și reabilitare funcțională

Numărul total de credite: 120

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în terapie fizică și reabilitare funcțională

Denumirea calificării: Specialist în terapie fizică și reabilitare funcțională /Masterat

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei

Fizioterapeut – cod COR 226402

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele relevante obținute

Competențele rezultate la absolvirea programului de studiu de masterat de Terapie Fizică și Reabilitare Funcțională vor viza intervenții profilactice și terapeutice cu adresabilitate pentru cele doua grupuri țintă: persoane sănătoase și pacienți.

i. Competențe rezultate la absolvirea programului de studii

În structurarea unui cadru referențial al competențelor specialistului în terapie fizică și reabilitare funcțională trebuie avute în vedere diversitatea, complexitatea, dar și specificitatea acestei profesii, pentru care ofertantul educațional, respectiv Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș, prin programul de studii de masterat, trebuie să dezvolte masteranzilor, cuprinși în acest program de studii, competențele prevăzute în metodologia CNCIS din România.

O primă delimitare pe categorii operaționale de competențe, le grupează astfel:

Competențe generale :

· Competențe generale (Ceea ce trebuie să fie, ca profesionist, un specialist în terapie fizică și reabilitare funcțională);

Competențe specifice :

· Competențe cognitive, intelectuale și conceptuale (Ceea ce trebuie știut);

· Competențe instrumentale practice sau procedurale (Cum trebuie să se aplice efectiv ceea ce se cunoaște).

Competențe transversale :

· Competențe metacognitive (Ceea ce trebuie să cunoască specialistul despre propria persoană, cu particularitățile sale și cu funcționarea cognitivă proprie, despre rolul proceselor cognitive în activitatea motrică, precum și despre relevanța acestor achiziții în activitatea profesională);

· Competențe psiho-sociale (Cum trebuie să se comunice și să se acționeze);

ii. Competențe profesionale – structură și descriere

Competențele profesionale dobândite în urma absolvirii acestui program de studii sunt structurate pe: competențe profesionale generale, specifice și sub prescrierea obligatorie a medicului specialist, precum și competențe transversale.

iii. Competențe profesionale generale

Specialistul în terapie fizică și reabilitare funcțională va deține în portofoliul său profesional următoarea competențe generale care îi vor permite:

· Să aplice tehnicile de terapii avansate: fizice, asistență kinetoterapeutică, profilactică și de recuperare;

· Să aplice tehnicile de electroterapie, hidroterapie, termoterapie și masaj;

· Să elaboreze etapele planurilor terapeutice individuale, bazate pe proceduri și programe specifice terapiilor avansate, în conformitate cu diagnosticul clinic și/sau cu obiectivele programelor aferente;

· Să aplice programe de terapie fizică și recuperare medicală, în scopul refacerii funcțiilor afectate, a creșterii nivelului funcțional sau pentru stimularea/obținerea unor mecanisme compensatorii;

· Să folosească limbaje specifice de comunicare, atât în relația cu pacientul, cât și cu ceilalți membri din echipă, în special cu medicul căruia îi comunică toate informațiile necesare acestuia în adaptarea tratamentului prescris în raport cu evoluția pacientului supus programului de terapie avansată;

Cunoașterea funcționalității, adresabilității și a modului corect de utilizare a aparaturii specifice terapiilor avansate, asistate cu softuri specifice;

Cunoașterea și respectarea regulile de etică și deontologie medicală.

iv. Competențe profesionale specifice terapiei fizice și reabilitării funcționale

· Evaluarea, aplicarea și monitorizarea procedurilor și tehnicilor de terapie fizică, asistență kinetică, profilactică, terapeutică și de recuperare medicală sub prescripție medicală pentru educarea/reeducarea funcțională a aparatelor și sistemelor (în afecțiuni neurologice, posttraumatice sau ale aparatului locomotor, afecțiuni pediatrice, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, afecțiuni reumatismale);

· Recuperarea funcțională după amputații, arsuri;

· Recuperarea funcțională a musculaturii abdominale în domeniul urologic, ginecologic, proctologic, neurologic;

· Educarea/reeducarea unor funcții specifice (mobilitatea facială și masticația, deglutiția, mersul, prehensiunea); reeducarea în geriatrie și gerontologie;

· Evaluarea, aplicarea și monitorizarea procedurilor și tehnicilor specifice de masaj sub diverse forme, imobilizări/posturări, tehnici kinetoterapeutice active și pasive prin mecanoterapie, scripetoterapie, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, crioterapie și balneo-climatoterapie pentru pacienții cu afecțiuni neurologice, posttraumatice sau ale aparatului locomotor, afecțiuni pediatrice, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, afecțiuni reumatismale;

· Monitorizarea stării generale a pacienților din punct de vedere anatomo-funcţional și furnizarea de informații relevante pentru medicului specialist, în vederea elaborării planurilor terapeutice individuale bazate pe programe de exerciții fizice statice și dinamice, în conformitate cu diagnosticul clinic sau alte terapii avansate;

v. Competențe profesionale aflate sub incidența prescripțiilor medicului specialist

În mod obligatoriu, numai sub prescripție medicală de specialitate, specialistul în terapie fizică și reabilitare funcțională aplică tratamente terapeutice și recuperatorii privind:

· Reeducarea (recuperarea) unui sistem sau aparat al organismului;

· Reeducarea (recuperarea) ortopedică;

· Reeducarea (recuperarea) neurologică;

· Reeducarea (recuperarea) afecțiunilor traumatice de orice fel, inclusiv ale aparatului locomotor;

· Reeducarea (recuperarea) respiratorie;

· Reeducarea (recuperarea) cardiovasculară, cu limite și monitorizare suplimentare impuse de medicul specialist;

· Reeducarea (recuperarea) tulburărilor de troficitate vasculară și limfatică (în mod special în masoterapie);

· Recuperarea sechelelor;

· Reeducarea (recuperarea) post amputații, cu sau fără protezare;

· Reeducarea (recuperarea) abdominală postnatală;

· Reeducarea (recuperarea) peritoneo-sfincteriană în domeniile: urologic, ginecologic și proctologic;

· Reeducarea (recuperarea) post arsuri, afecțiuni cutanate;

· Reeducarea (recuperarea) unei funcții specifice;

· Reeducarea (recuperarea) motilității organice și segmentare;

· Reeducarea (recuperarea) motilității faciale, masticatorii și a deglutiției;

· Reeducarea (recuperarea) tulburărilor de mers, echilibru static și dinamic;

· Reeducarea (recuperarea) coordonării psihomotrice.

vi. Competențe transversale:

Competențele transversale, dobândite prin aprofundarea unor cunoștințe specifice, vor viza:

· Utilizarea unui management eficient privind resursele umane (medici, colaboratori, pacienți, persoane cuprinse în programe de întreținere etc.) a resurselor de tip logistic, operaționale și de timp;

· Realizarea unui management eficient al conceperii, proiectării, planificării și organizării activităților specifice;

· Realizarea unor evaluări calitative și cantitative, obiective și valide, a activităților derulate;

· Realizarea unor proiecte de cercetare, de elaborare a unor articole sau studii științifice, a lucrării de disertație etc.;

· Aplicarea normelor de securitate în muncă, deontologice și etice;

· Utilizarea eficientă a resurselor informaționale IT, științifice și de specialitate, privind cariera profesională;

· Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare interumană în relație cu profesia și particularitățile individuale ale persoanelor din anturajul profesional (medici și colaboratori, pacienți, alte persoane etc.).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns