Master Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice

Master

În conformitate cu avizul ARACIS nr. 1836/20.08.2010, U.M.F. “CAROL DAVILA” organizează începând cu anul universitar 2010-2011 programul de studii universitare ciclul II Master „Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice”.
Coordonator de program este Prof. dr. Dana Galieta Mincă, şef Disciplină de Sănătate Publică şi Management, Departament Preclinic III-Ştiinţe Complementare.

OBIECTIVE:
• dobândirea unei formǎri suplimentare care să permită personalului de îngrijiri să desfăşoare la nivel de clinică activitatea de profesiune reglementată, cu atribuţii specifice „îngrijirilor”;
• cunoaşterea cerinţelor proprii serviciilor clinice în funcţie de tipul de specialitate (medicală, chirurgicală), tipul de unitate (acuţi, cronici, urgenţă), populaţie deservită (copii, vârstnici, femei gravide), tipul de patologie (infecţioasă, acută, de recuperare);
• cunoaşterea mecanismelor de management financiar în contextul serviciilor de sǎnǎtate;
• înţelegerea intervenţiei la nivel comunitar în dimensiune multi-disciplinarǎ, înţelegerea modalităţilor diferite de a aborda problemele medicinii comunitare comparativ cu medicina individului.

MISIUNE:
• sǎ ofere formare specificǎ sǎnǎtǎţii publice pentru licenţiaţii ciclului I de învǎţǎmânt superior provenind din diferite domenii de studii (medical, social, economic) pentru întǎrirea rolului acestora la nivelul serviciilor de sǎnǎtate.

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
Perspectivele de carieră pe care le oferă acest curs sunt susţinute de abordarea interdisciplinară pe care o propune, oferind un conţinut educaţional complementar cu formarea în ciclul I de învăţământ universitar, atât pentru absolvenţi ai profilelor de asistenţă medicală, moaşe, asistenţi de laborator, balneofiziokinetoterapeuţi, cât şi pentru absolvenţii de asistenţă socială, sociologie, management de servicii, teologie socială.
Conţinutul programului este axat, pe de o parte, pe abordarea populaţională a unor probleme actuale de sănătate (violenţa domestică, drogurile, populaţia vârstnică, sănătatea mintală, sǎnǎtatea materno-infantilǎ), iar pe de altă parte pe oferirea de informaţii specifice abordării medico-sociale pentru evaluările economice, managementul serviciilor medicale şi sociale, finanţarea, contractarea în serviciile de sănătate, evaluarea economică a intervenţiilor, evaluarea şi comunicarea riscului pentru sănătate, managementul crizelor sau dezastrelor în sănătatea publică. Acest program furnizează formarea necesară desfăşurării unei activităţi de gestionare a îngrijirilor, de asigurarea şi evaluare a calităţii îngrijirilor, de management al personalului la nivel de secţie, care ar permite o mai bună alocare a responsabilităţilor la nivelul echipei de secţie clinică/sau la nivelul echipei manageriale a unităţii.

DURATA CURSULUI: 2 ani (4 semestre) – corespunzător la 120 ECTS (60 ECTS/an)

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: zi, cu frecvenţă

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
Absolvenţi cu diplomă de licenţă (conform Legii nr. 1/2011)
• Absolvenţii programelor de studii de licenţă ciclului I Bologna cu durata de 5 sau 6 ani (300 sau 360 credite) nu pot fi admişi la acest program de master.
• Absolvenţii altor programe de master care au studiat pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.
Înscrierea se va face în perioada 17 – 22 iulie 2019 la secretariatul Facultăţii de Medicină, B-dul Eroii Sanitari nr. 8, conform programului de lucru din perioada respectivă.
Examenul de admitere să se desfăşoare în data de 25 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Disciplinei de Sănătate Publică şi Management, INSP, Str. Dr. Leonte 1-3, Amfiteatru.
Selecţia studenţilor se va face în baza rezultatelor examenului de admitere care va consta într-un chestionar alcătuit din 20 întrebări, tip grilă (cu răspunsuri preformulate).
Nr. locuri finanţate de la buget: se vor anunţa ulterior
Nr. locuri cu taxă: se vor anunţa ulterior
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor alocate, se va susţine o sesiune de admitere în luna septembrie 2019, al cărei program se va anunţa ulterior.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. D. Mincă – Sănătate Publică şi Management Sanitar, Editura Universitară “Carol Davila”, 2005 poate fi accesat pe site-ul: http://umfcd.ro/discipline/sanatate-publica-si-management/
2. Managementul serviciilor de sănătate – Abordare prin proiecte – ediţia a II-a, F. Furtunescu, Dana Mincă, Universitară „Carol Davila, 2010, ISBN 978 973 708 446 0- poate fi vizualizat pe site-ul : http://umfcd.ro/discipline/sanatate-publica-si-management/
3. Legea nr. 95 privind Reforma în Sănătate cu modificările şi completările ulterioare

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
 Fişa tip de înscriere, însoţită de chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 Diploma de bacalaureat – original
 Diploma de studii superioare în copie legalizată / Adeverinţa pentru absolventii 2019
 Supliment la diplomă în copie legalizată;
 Act de identitate – copie xerox
 Certificatul de naştere în copie legalizată;
 Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 4 fotografii 3/4 cm;
 Dosar plic

Relaţii suplimentare la :
Institutul Naţional de Sănătate Publică, Str. Dr. Leonte 1-3
Secretariatul Disciplinei de Sănătate Publică şi Management, et.2, camera 224
Tel/fax : 021/318.07.13/ Tel: 021/318.07.14
021/318.36.20/ 318.36.21/int. 192
E-mail: pbhealth@umfcd.ro
http://www.umfcd.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns