Modificări în modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada instituirii stării de urgenţă

Stiri

Serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul şi tratarea cazurilor cu COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă şi se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii şi bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz, potrivit unui comunicat de presă al CNAS.

CNAS a postat în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede o serie de modificări şi completări ale unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi prelungirea şi prorogarea unor termene şi reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă.

Conform sursei citate, măsurile au ca scop asigurarea accesului la servicii medicale în condiţii de siguranţă pentru medici şi pacienţi, prin limitarea deplasărilor şi interacţiunii cu alte persoane.

„Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripţie medicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescripţie medicală în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere”, afirmă aceeaşi sursă.

Totodată, pe perioada stării de urgenţă, în asistenţa medicală primară se instituie consultaţia la distanţă pentru afecţiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecţia cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare.

„Medicul de familie va consemna consultaţiile medicale la distanţă în fişa pacientului şi registrul de consultaţii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultaţiei la distanţă, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultaţiei în condiţii de siguranţă epidemiologică. Medicii de familie şi medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală şi în situaţia în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecinţă a actului medical propriu conform reglementărilor legale în vigoare. Prescripţia electronică online emisă în aceste condiţii este transmisă pacientului prin mijloace de comunicare electronică”, mai prevede proiectul.

Proiectul prevede că în perioada stării de urgenţă se suspendă obligativitatea utilizării cardului naţional de sănătate, precum şi obligativitatea transmiterii în platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a serviciilor medicale şi a serviciilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum şi a dispozitivelor medicale eliberate off-line, în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora.

„Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică şi curative – cu excepţia Programului naţional de sănătate mintală – care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate şi unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare – epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare pot fi eliberate şi unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate”, afirmă aceeaşi sursă.

De asemenea, se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice şi a biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigaţiei PET-CT.

Proiectul prevede şi prelungirea termenelor de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii şi a contractului-cadru, precum şi a programelor naţionale de sănătate până la data de 14 aprilie 2020.

Totodată, sunt cuprinse în proiect o serie de reglementări referitoare la modul de finanţare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgenţă. AGERPRES

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns