ORDIN nr. 45 din 16 ianuarie 2007 privind abrogarea prevederilor art. 26 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice

Legislatie

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2007 Data intrării in vigoare: 31 ianuarie 2007 Avand in vedere prevederile art. 184 alin. (1) si (8) titlul VII „Spitale” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile ulterioare, Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N.332/2007, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

ART. I Prevederile art. 26 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, se abroga.

ART. II Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica, precum si unitatile sanitare publice cu paturi vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ART. III Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul sanatatii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Lasă un răspuns