Proiect legislativ care vizează soluţionarea deficitului de personal din spitalele publice

Stiri

Parlamentarii PMP propun un proiect legislativ care vizează reglementarea din perspectivă juridică a posibilităţii organizării pe parcursul întregului an bugetar a concursurilor de ocupare a posturilor vacante de personal medical, măsură ce se impune pe fondul deficitului de angajaţi din sistemul de sănătate.

“Obiectul propunerii legislative îl constituie completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin introducerea art. 206 în scopul reglementării din perspectivă juridică a posibilităţii organizării concursurilor de ocupare a posturilor vacante pe parcursul întregului an bugetar, inclusiv în perioada ce precede aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli”, conform iniţiatorilor proiectului de act normativ.

Art.206, nou introdus în lege, prevede ca în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice, aprobate în condiţiile legii, atunci pot fi încheiate contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora.

Proiectul îşi propune să corecteze acest cadru juridic, reglementându-se astfel posibilitatea ca ocuparea posturilor vacante de personal sanitar şi personal auxiliar sanitar să se facă prin concurs organizat pe parcursul întregului an bugetar, cu avizul consiliului de administraţie şi aprobarea ordonatorului principal de credite, se arată în expunerea de motive.  În proiect se explică faptul că, odată cu intrarea în vigoare a art.III, alin. 1 din OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, deficitul de personal de specialitate medicală s-a accentuat, iar acest fapt are implicaţii negative atât în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, cât şi cu privire la calitatea actului medical.

“În acord cu prevederile legale care vizează angajarea şi efectuarea cheltuielilor se propune, cu titlu de excepţie, ca aceste contracte de muncă să fie încheiate pe durata determinată, urmând ca odată cu aprobarea, în condiţiile legii, durata acestora să fie stabilită prin act adiţional ca fiind nedeterminată”, mai prevede iniţiatorul.  Proiectul a fost depus la Senat. AGERPRES

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns