Solicitare certificate de izolare

Stiri

Către: Ministerul Sănătăţii

În atenția Domnului Ministru Nelu Tătaru

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) solicită Ministerului Sănătății transmiterea unei  note informative către toate Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) referitoare la obligația legală a DSP-urilor de a elibera un certificat care să ateste faptul că unei persoane i s-a aplicat măsura de carantină prin izolare la domiciliu și perioada acestei măsuri, document obligatoriu pentru eliberarea concediului de carantină.

În ultimele două săptămâni, constatăm cu îngrijorare că multe DSP-uri din țară refuză eliberarea acestor certificate de izolare/carantină, obligându-i pe medicii de familie să încalce prevederile legale în vigoare și să elibereze concediile medicale de carantină persoanelor izolate la domiciliu în lipsa acestui document, doar în baza unei declarații pe proprie răspundere pe care pacientul ar depune-o la medicul de familie.

Astfel de decizii ale DSP-urilor care refuză eliberarea certificatului ce atestă izolarea justificată la domiciliu nu țin cont de legislația în vigoare referitoare la eliberarea concediului medical pentru carantină și nici de prevederile documentului comun MAI/MS nr. 1157/458 din 03.04.2020, „Fluxul de lucru privind comunicarea interinstituțională a datelor și informațiilor referitoare la persoanele față de care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau carantinei instituționalizate”.

Certificatul în cauză atestă că măsura de izolare la domiciliu/carantină a fost decisă de autoritatea publică, în cazul de față Direcțiile de Sănătate Publică, și că datele au fost comunicate Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției conform următoarelor prevederi legale valabile:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 aprobată prin Legea nr 399/2006:

Art.20 (1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcția de sănătate publică.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 15/2018 cu privire la Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005

Art.37 alin. (2) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică.

Ordinul Ministerului Sănătății nr.233/2006

Art.15. Cod indemnizație: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate (1-15), în cifre şi litere, conform specificațiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical. În cazul completării codului 07 – Carantină -, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Observaţii” de pe verso-ul formularului numărul certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi durata perioadei de carantină.

Ordinul Ministerului Sănătății nr.414/2020

Art.5 alin (1): Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare instituționalizată în spațiile special amenajate și persoanele cărora li se interzice continuarea activității prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul MAI/MS nr. 1157/458/03.04.2020 privind Fluxul de lucru

Art.5 (1) Direcțiile Judetene de Sănătate Publică comunică datele privind instituirea măsurii izolării sau carantinei instituționalizate pentru persoanele care au fost subiecți în cadrul anchetelor epidemiologice către Centrul Județean de Coordonare a Intervenției competent teritorial, pentru constituirea evidenței persoanelor față de care s-a stabilit această obligație.

Art.7 (5) În cazul instituirii măsurii izolării la domiciliu sau carantinei instituționalizate față de persoanele identificate potrivit alin. (2), Direcțiile Județene de Sănătate Publică stabilesc data de începere și de finalizare a măsurii, care se implementează în aplicația Portal Covid-19 sau în fișierele electronice, în condițiile art. 5.

În concluzie, eliberarea de către medicul de familie a unui certificat de concediu medical pentru carantină numai în baza declarației pe propria răspundere depusă de solicitant la medicul de familie reprezintă o încălcare flagrantă a prevederilor legale in vigoare.

Semnalele primite în ultimile zile arată o presiune crescândă asupra medicilor de familie, atât din partea persoanelor izolate, potențial beneficiare ale concediului de carantină, cât și din partea angajatorilor, în scopul de a li se elibera aceste certificate de concediu de carantină chiar și în lipsa tuturor documentelor prevăzute de lege și fără a se asigura respectarea fluxului de comunicare interinstituțional.

În acest context, ne vedem nevoiți să insistăm asupra rezolvării urgente a acestei probleme și vă solicităm emiterea unei directive explicite către toate Direcțiile de Sănătate Publică din țară pentru eliberarea acestui certificat de izolare și pentru respectarea prevederilor legale în vigoare ce le revin legate de eliberarea concediilor medicale de carantină persoanelor izolate la domiciliu.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns