SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                        un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Boli infecțioase copii;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția clinică ATI II;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția clinică ATI I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Secția clinică Oncologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică -ginecologie la Secția clinică Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie, cu competență în Medicină materno-fetală, la Secția clinică Obstetrică-ginecologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD Arad;
 șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD Arad;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD Arad – punct de lucru Sântana;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală la Compartimentul Computer tomograf;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie intervențională (fără paturi);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină legală la Serviciul județean de Medicină legală Arad;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă la Compartimentul Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă;
 un post cu normă întreagă de chimist principal la Serviciul clinic județean de Medicină legală. 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) copie a certificatului de competență în cazul postului la care se solicită competența suplimentară; k) pentru postul de chimist – dovada vechimii de 5 ani ca specialist în sectorul sanitar.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului (orar casierie: luni-joi: 08,0011,00 și 13,30-15,00, vineri: 08,0010,00 și 13,30-15,00, în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08,00-9,30). Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs se va afișa pe site-ul spitalului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 24.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 24.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, tel.: 0357.407.200, int. 277.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns