SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003:                                          un post de cercetător științific gradul III (medic specialist Ortopedie și
traumatologie) în cadrul Nucleului de cercetare Ortopedie și traumatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă,
precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi
vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri
științifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și împreună cu bibliografia se găsesc
la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 de zile de la data de 06.12.2019.
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile,
la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, bd. Liviu Rebreanu nr. 156, sau la tel.: 0356.433.129.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns