SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL – Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Compartimentul Urologie – Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Compartimentul Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefrologie – Secția Medicină internă;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI;
 șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI;
 patru cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate actului medical;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate actului medical;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate actului medical;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie pentru Laboratorul de BFT – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă la Cabinetul de Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică, ecograf, computer tomograf – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie copii – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Cabinetul de Pneumologie – Ambulatoriul integrat;
 șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Cabinetul de Boli infecțioase.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind re forma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 08.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 08.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0242.314.471, int. 149/121.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns