Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste scoate la concurs urmatoarele posturi

Jobs

Medic specialist – specialitatea boli infectioase – 1 post
Medic rezident an V – specialitatea boli infectioase – 1 post
Cerintele specifice prevazute la art.542 alin(1)si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare ;
a) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu – adeverinta care atesta starea de sanatate ;
b) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
– diploma de licenta in domeniul medicina;
– examen de medic specialist , conform certificatului de medic specialist
– carnetul de rezidentiat ( pentru medici rezidenti ).

c) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea – certificat de cazier judiciar ;
d) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii – certificat de integritate comportamentala;
Calendarul desfășurării concursului/examenului:
– 28.05.2024-10.06.2024, ora 13ºº -Depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
– 12.06.2024, ora 13ºº – Selecția dosarelor de înscriere ;
– 12.06.2024, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor de înscriere la concurs;
– 13.06.2024, ora 14ºº -Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
– 14.06.2024, ora 14 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
– 20.06.2024, ora 09ºº – Susținerea probei scrise;
– 20.06.2024, ora 16ºº- Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
– 21.06.2024, ora 16 ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă;
– 25.06.2024, ora 16ºº – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor la proba scrisă;
– 26.06.2024, ora 09ºº – Susținerea probei clinice/practice;
– 26.06.2024, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor probei clinice/practice;
– 27.06.2024, ora 14ºº- Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba clinică/practică;
– 28.06.2024,ora 14ºº – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor la proba clinică/practică;
– 28.06.2024, ora 16ºº – Afișarea rezultatelor finale ale concursului;
Spitalul Județean de Urgență Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, Targoviste, Jud. Dambovita – Serviciul RUNOS – Birou Salarizare .
Formularul de înscriere precum și tematica sunt atașate la prezentul anunț și se pot ridica și de la serviciul R.U.N.O.S. – Birou Salarizare al spitalului.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0245631582, int.9850 (Serviciul RUNOS- Birou Salarizare).
Email sptadmin@spitaldb.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .