SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția clinică Medicină internă I;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Planificare familială;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radioterapie la Secția clinică Medicină internă II – Compartimentul Oncologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie oro-maxilo-facială la Compartimentul Chirurgie orală și maxilo-facială;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la Ambulatoriul integrat – Cabinetul de Dermatovenerologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția clinică Cardiologie II – Compartimentul USTACC;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Secția clinică Chirurgie generală II – Compartimentul Urologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția clinică Chirurgie II;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică ATI I.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 26.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 26.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, București – Serviciul Resurse Umane, tel.: 021.318.05.22, int. 195.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns