Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Ultrasonografie Obstetricala si ginecologica

Examene

I. Proba scrisă tip grilă cu 100 de întrebări din tematica.

II. – IV. Probe practice

I. Proba scrisă

A. Ultrasonografie generală

1. Notiuni fundamentale de fizică a ultrasunetelor

2. Tehnica examinării ultrasonografice obstetricale si ginecologice. Planuri de orientare, caracteristicile ultrasonografice ale tesuturilor, efectele biologice ale ultrasunetelor

3. Diagnosticul ultrasonografic în obstetrică si ginecologie ( indicatii, instrucŃiuni de utilizare, posibilităti si limite )- semiologie ultrasonografică generală

4. Anatomia ultrasonografică normală a pelvisului feminin

B. Primul trimestru de sarcină – aspectele ultrasonografice normale

5. Vârsta gestatională. Perioadele dezvoltării prenatale.Sarcina în perioada embrionară

6. Sarcina în perioada fetală

7. Anexele embrionare. Diagnosticul vârstei gestationale .Stabilirea semnelor de viabilitate embrionară si fetală

C. Ultrasonografia trimestrului II si III de sarcină : Anatomia ultrasonografică normală fetală:

8. Capul fetal, fata fetală

9. Toracele fetal. Cordul si vasele intratoracice

10. Abdomenul fetal. Aparatul uro-genital

11. Scheletul fetal

12. Anexele fetale : membranele amniotice, lichidul amniotic, cordonul ombilical, placenta

D. Patologia primului trimestru de sarcină

13. Iminenta de avort, avortul. Sarcina ectopică. Boala trofoblastică postgestatională

E. Patologia trimestrului II si III de sarcină

14. Patologia anexelor fetale (membrane, cordon, lichid amniotic)

15. Patologia placentei

16. Sarcina multiplă

17. Incompetenta cervico-istmică

F. Patologia ginecologică

18. Patologie uterină. Patologie tubară

19. Patologie ovariană

G. Diagnosticul ultrasonografic al anomaliilor fetale

20. Anomaliile craniene si cerebrale

21. Anomaliile faciale si ale gâtului

22. Anomaliile toracice

23. Anomaliile cardiace

24. Anomaliile peretelui abdominal

25. Anomaliile digestive

26. Anomalii uro-genitale

27. Anomalii scheletice

28. Screeningul anomaliilor fetale în trimestrul I . Markeri ultrasonici ai anomaliilor cromozomiale.

29. Screeningul anomaliilor fetale în trimestrul II

H. Aspecte ultrasonografice ale medicinii fetale

30. Examinarea Doppler în obstetrică – Doppler în trimestrul IDoppler în trimestrul II

31. Evaluarea ultrasonografică a cresterii fetale

32. Evaluarea ultrasonografică a maturitătii pulmonare fetale

33. Evaluarea ultrasonografică a stării fătului

34. Manevre intervenŃionale dirijate ultrasonografic

II. Prima probă practicăeliminatorie (calificativ admis/respins) de recunoastere a unui element de:

– anatomie ultrasonografică fetală, anomalie fetală sau anatomie ginecologică (imagini furnizate de comisie ).

III. A doua probă practică de examinare a unui caz obstetrical sau ginecologic formată din două probe notate separat:

– evidentierea si recunoasterea unui organ matern ( ficat, splină, rinichi, colecist, vezică urinară )

– evidentierea si recunoasterea unor elemente fetale ( inclusiv biometrie fetală ) sau ale aparatului genital feminin, cu recunoasterea elementelor de patologie.

IV. A treia probă practică de elaborare a unui buletin ultrasonografic după examinarea unui caz obstetrical.

BIBLIOGRAFIE

1. Badea Gh., Badea R. Atlas comentat de echografie abdominală, Ed. Medicală, Bucuresti, 1990;

2. Stamatian F. – Atlas de echografie – obstetrică, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1989;

3. Stamatian F., Merfu I.D. – Ultrasonografia în obstetrică si ginecologie. Ultrasunetele în medicină si biologie, Ed. Medicală, Bucuresti, 1984, pag. 157-169, 190-272;

4. Fleischer AC, Manning F., Jeanty P., Romero R. – Sonography in Obstetrics and Gynecology. Principles and Practice. Fifth Edition. Prentice Hall International Inc 1996;

5. Stamatian F. – Ecografie embrio-fetală. Curs Practic. CD Rom. 2001;

6. Pelinescu-Onciul D., Bari Maria – Ecografia în obstetrică si ginecologie. Semiologie ecografică normală, Ed. Didactica si Pedagogică R.A. 2005;

7. Pelinescu-Onciul D., Bari Maria – Ecografia în obstetrică si ginecologie. Patologie ginecologică si a glandei mamare, Ed. Didactica si Pedagogică R.A. 2006;

8. Badea R., Mircea P., Dudea S. – Tratat de ultrasonografie – vol. 1, Ed. Medicală, Bucuresti, 2005

Lasă un răspuns