TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea ORTODONŢIE

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
1. Rolul eredităţii asupra dezvoltării generale, cranio-faciale şi dento-maxilare.
2. Rolul factorilor endocrini asupra dezvoltării generale, cranio-faciale şi dento-maxilare.
3. Rolul factorilor metabolici asupra dezvoltării generale, cranio-faciale şi dento-maxilare.
4. Rolul factorilor loco-regionali şi funcţionali asupra dezvoltării normale şi patologice a Ap.D.M.
5. Examenul radiologic
5.1. Examenul radiologic de la mică distanţă.
5.2. Teleradiografia tridimensională – principalele sisteme de analiză.
5.3. Tehnici imagistice
5.4. Investigaţia A.T.M.
6. Examenul antropologic şi antropometric în ortopedia dento-facială. Analiza tridimensională computerizată în diagnosticul şi tratamentul An.D.M.
7. Fotografia în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.
8. Clasificarea tratamentului ortodontic (momentul instituirii, obiective, metode şi mijloace).
9. Materialele ortodontice – tehnologie.
10. Biomecanica ortodontică
10.1. Forţele ortodontice.
10.2. Parametrii deplasărilor dentare şi modificările structurilor maxilo-faciale.
10.3. Estimarea forţelor produse prin diferite aparate ortodontice.
10.4. Estimarea forţelor produse prin procedurile de ortopedie dento-facială.
11. Aparate biomecanice mobilizabile: alcătuire, indicaţii, contraindicaţii, limite, design, varietăţi, faze de lucru clinice şi de laborator, tehnici de reparare.
12. Aparate funcţionale. Terapia An.D.M. prin exerciţii.
13. Aparate fixe parţiale (arc lingual, vestibular, transpalatinal): elemente constitutive, indicaţii şi aplicare, varietăţi, cimentate sau colate.
14. Aparate fixe poliagregate:
14.1. Principii biomecanice ale terapiei cu aparate fixe.
14.2. Tipuri de aparate, elemente constitutive, concepţii şi abordări terapeutice.
14.3. Indicatii şi aplicare.
14.4. Potenţial şi limite ale diferitelor sisteme.
15. Menţinătoarele de spaţiu.
16. Extracţia dentară în ortodonţie: indicaţii, contraindicaţii, metode.
17. Tratamentul chirurgical – ortodontic asupra dinţilor, proceselor alveolare şi părţilor moi.
18. Contenţia şi echilibrarea finală.
19. Recidiva în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.
20. Anomalii în plan sagital.
20.1. Sindromul ocluziei distale – clasa a II-a
20.2. Sindromul progenic – clasa a III-a
21. Anomalii în plan transversal
21.1. Sindromul compresiei de maxilar.
21.2. Sindromul ocluziei încrucisate.
21.3. Sindromul Brodie.
21.4. Asimetria facială.
22. Anomalii în plan vertical:
22.1. Sindromul ocluziei adânci
a) Ocluzie adânca în acoperiş – clasa II/1
b) Ocluzie adâncă acoperită – clasa II/2 sau II/1
c) Ocluzie prăbuşită
22.2. Sindromul ocluziei deschise
23. Dizarmonia dento-alveolară.
24. Anomaliile dentare de număr.
24.1. Dinţii supranumerari
24.2. Anodonţia
25. Anomaliile dentare.
25.1. Ectopia dentară
25.2. Incluzia dentară
25.3. Reincluzia dentară
25.4. Transpoziţia dentară
26. Diastema
27. Ortodonţia şi ortopedia dento-facială de echipă (terapia multidisciplinară).
27.1. Clinica şi tratamentul despicăturilor labio-maxilo-palatine şi macrocheiliei
27.2. Clinica şi tratamentul sechelelor posttraumatice şi postcombustionale oro-maxilo-faciale
27.3. Tratamentul ortopedico-dento-facial şi ortodontic pre- şi postoperator în chirurgia
gnatologică. Alegerea momentului biologic şi planificarea intervenţiei.
27.4. Tratamentul ortodontico-parodontal. Indicaţii şi contraindicaţii ale tratamentului
ortodontic la pacienţi cu suferinţă parodontală.
27.5. Tratamentul ortodontico-protetic: de substituire, contenţie, proprotetic şi preprotetic.
27.6. Ortodonţia la adult
a) Tulburări fizionomice
b) Suferinţa parodontală
c) Suferinţa articulară
27.7. Disfuncţia cranio-mandibulară: etiologie, măsuri de atenuare a disfuncţiei.
28. Iatrogenia în ortopedia dento-facială – factor etiopatogenic, atenuant sau curativ.

III. PROBA PRACTICĂ
1. Examinarea unui caz clinic, cu efectuarea manoperelor necesare; evaluarea şi prognozarea
complexă a evoluţiei.
2. Examinarea unui caz clinic cu plasarea planului de tratament în complexul asistenţei
contemporane.
3. Examinarea unui caz clinic cu efectuare de manopere de chirurgie dento-alveolară.

Lasă un răspuns