TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea ANATOMIE PATOLOGICĂ

Examene

I. PROBA PRACTICĂ – executarea unei autopsii
II – III. DOUĂ PROBE PRACTICE de diagnostic histopatologic

– Proba practică I va trata subiecte din toată problematica specialităţii
– Probele practice II si III vor consta fiecare, din subiecte de diagnostic histopatologic si
anume:
– 10 lame cu proliferări tumorale benigne sau maligne ;
– 10 lame cu leziuni netumorale (tulburări de circulaţie, distrofii, inflamaţii, procese
regenerative, procese displazice, malformaţii)
DURATA PROBELOR
Pentru proba practică I se acordă:
– 60 minute execuţia probei
– 30 minute redactarea protocolului
– 20 minute expunere
Pentru fiecare dintre cele două probe practice de diagnostic histopatologic se acordă:
– 180 minute pentru examinare, redactare buletin şi expunere.

Lasă un răspuns