TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea PROTETICA DENTARĂ

Examene

I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ
III. PROBA CLINICĂ

I. PROBA SCRISĂ
1. Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală
2. Tehnici folosite în anestezia loco-regională
3. Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale
4. Indicațiile și contraindicațiile extracției dentare
5. Principii generale ale tehnicilor de extracție dentară
6. Indicații și îngrijiri postextracționale
7. Etapele vindecării plăgii postextracționale
8. Accidentele și complicațiile extracției dentare
9. Tulburări ale erupției dinților permanenți
10. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale
11. Tratamentul chirurgical preprotetic
12. Afecțiuni de origină dentară ale sinusului maxilar
13. Traumatismele dento-aleveolare
14. Patologia articulației temporo-mandibulare
15. Tulburările secreției salivare
16. Afecțiuni premaligne la nivelul cavității bucale
17. Sindromul Sjogren
18. Sialadenozele
19. Aparate și proteze în chirurgia oro-maxilo-facială
20. Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar (masticația, deglutiția,
fonația, respirația)
21. Dezvoltarea ocluziei dentare
22. Clasificarea Angle a anomaliilor dento-maxilare
23. Particularitățile ocluzale în anomaliile dento-maxilare
24. Tratamentul preprotetic dento-parodontal, ocluzal, chirurgical, implantologic, ortodontic
25. Tratamentul protetic în perioada de creștere
26. Determinanții mișcărilor mandibulare și denterminanții ocluziei dentare
27. Pozițiile și mișcările fundamentale ale mandibulei
28. Criteriile ocluziei funcționale
29. Examinarea clinică și paraclinică a ocluziei dentare
30. Managementul pacienților cu disfuncție cranio-mandibulară
31. Bruxismul
32. Examinarea clinică și paraclinică în protetica dentară
33. Conceperea planului de tratament protetic al leziunilor coroanelor dentare, edentației
parțiale, edentației totale
34. Amprentarea în protetica dentară, materiale, tehnici, proprietăți reologice
35. Materiale utilizate în realizarea protezelor dentare – metale, aliaje, ceremici, rășini și
tehnologiile asociate de utilizare
36. Biocompatibilitatea materialelor utilizate în protetica dentară
37. Relații mandibulo-maxilare fundamentale – clasificare, determinare, înregistrare, transfer
38. Concepte ocluzale – evoluție, utilitate clnică, evaluare critică
39. Realizarea schemei ocluzale în diverse situații clinice – patologie coronară, edenții
parțiale, edentație totală, parodontopatii marginale cronice
40. Proba, adaptarea și aplicarea lucrărilor protetice fixe, mobile, mobilizabile, pe dinți
naturali și / sau pe implanturi dentare
41. Recomandări pentru purtătorii de lucrări protetice – utilizare, măsuri individuale de
igienă bucală, controlul periodic
42. Biodinamica protezelor dentare și implicațiile ei clinice
43. Clasificarea stărilor de edentație
44. Echilibrarea ocluzală și tratamentul protetic în parodontopatii
45. Uzura dentară – etiopatogenie, diagnostic, prevenție, tratament
46. Halitoza
47. Managementul complicațiilor și accidentelor în protetica dentară fixă, pe dinți naturali,
mobilizabilă pe dinți naturali, mobilă
48. Complicații în terapia implanto-protetică asociată cu conceperea tratamentului protetic
49. Periimplantita – etiopatogenie, prevenție, tratament
50. Complicații ale componentei protetice în terapia implanto-protetică
51. Particularități ale tratamentului protetic asociate cu factori fiziologici (vârstă, sex),
ocupaționali, de regim de viață sau asociate cu patologia generală
52. Standarde estetice dento-faciale în protetica dentară
53. Comunicarea între cabinetul de medicină dentară și laboratorul de tehnică dentară
54. Organizarea profesiei medico-dentare în România
55. Aspecte de etică și deontologie profesională în medicina dentară
56. Locul și rolul medicinei dentare în contextul general al medicinei
57. Locul și rolul medicului specialist în protetica dentară în ansamblul medicinei dentare

II. PROBA CLINICĂ
Prezentare de caz clinic
III. PROBA PRACTICĂ

Lasă un răspuns