TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea PSIHIATRIE PEDIATRICA

Examene

I. PROBA SCRISA
II – III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA

I. PROBA SCRISA

1. Istoricul dezvoltãrii psihiatriei si psihiatriei copilului si adolescentului în lume si în România.
2. Normalitate, anormalitate, sãnãtate mintalã, tulburare psihicã deficientã, incapacitate si
handicap, consecinte ale unei tulburãri psihice.
3. Clasificarea moderna a tulburarilor psihice – CIM-10, DSM-IV. Clasificarea internationala a
deficientelor, incapacitãtilor si handicapurilor legate de tulburãrile psihice ale copilului si
adolescentului.
4. Teorii si curente in psihiatria copilului si adolescentului.
5. Notiuni de neuroanatomie si neurofiziologie cerebralã.
6. Neuromediatori si neuroreceptori cerebrali.
7. Dezvoltarea psihomotorie a copilului si adolescentului.
8. Rolul mediului familial in dezvoltarea psihica normala si patologica a copilului si
adolescentului.
9. Rolul mediului socio-cultural in dezvoltarea normala si patologica a copilului si
adolescentului.
10. Suferinta cerebrala pre-, peri- si postnatala si consecintele sale in plan psihopatologic.
11. Notiuni de geneticã psihiatricã.
12. Senzatii, perceptii, reprezentãri si tulburãrile lor.
13. Atentia si tulburãrile de atentie.
14. Memoria si tulburãrile de memorie.
15. Gândirea si tulburãrile de gândire.
16. Limbaj si comunicare, tulburãrile de vorbire, limbaj si comunicare.
17. Imaginatia si tulburãrile imaginatiei.
18. Procesele afective si tulburãrile lor.
19. Vointa si tulburãrile proceselor volitionale.
20. Conduite pulsionale si tulburãrile lor.
21. Activitatea si tulburãrile activitãtii motorii si comportamentului expresiv.
22. Constiinta si tulburãrile de constiintã.
23. Temperament, caracter si personalitate. Tulburãrile de conduitã sau comportament social.
24. Sindroame psihopatologice.
25. Sindroame neurologice: sindroame corticale, sindroame de neuron motor central si periferic,
sindroame extrapiramidale, sindromul talamic si hipotalamic, sindroame de trunchi cerebral,
sindromul cerebelos, sindromul medular, sindromul vestibular, sindromul de hipertensiune
intracranianã, sindroame senzitive si senzoriale, sindromul miopatic si miastenic, sindromul
meningeal.
26. Întârzierile mintale.
27. Schizofrenia si tulburãrile schizotipale.
28. Tulburãrile schizoafective.
29. Tulburãrile afective mono- si bipolare.
30. Tulburãrile de personalitate.
31. Tulburãrile pervazive ale dezvoltãrii.
32. Tulburãrile specifice ale dezvoltãrii vorbirii si limbajului.
33. Tulburari specifice ale dezvoltarii achiziilor scolare.
34. Tulburari specifice ale dezvoltarii motorii.
35. Tulburãrile conduitei alimentare la copil si adolescent.
36. Enurezisul si encoprezisul.
37. Ticurile si tulburarea Gilles de la Tourette.
38. Balbismul.
39. Tulburarea hiperchinetica.
40. Somnul si tulburarile de somn la copil si adolescent.
41. Tulburari ale dezvoltarii si identitatii sexuale la copil si adolescent.
42. Tulburarile de conduita si delincventa infanto-juvenila.
43. Depresia si tulburarile depresive la copil si adolescent.
44. Tulburãrile anxioase la copil si adolescent.
45. Tulburarile fobice la copil si adolescent.
46. Tulburarile obsesive si compulsive la copil si adolescent.
47. Tulburarile conversive si disociative la copil si adolescent.
48. Manifestari psihopatologice secundare consumului de substante psiho-active.
49. Manifestari psihopatologice secundare consumului de alcool.
50. Deprinderi si impulsuri patologice la copil si adolescent.
51. Reactii la stres si tulburari de adaptare la copil si adolescent.
52. Tulburari secundare unor situatii deosebite: divortul parintilor, neglijare, abandon, adoptie,
infiere, plasament familial, boala psihica a unui parinte, abuz fizic, psihic si sexual.
53. Carenta de interactiune afectiva a copilului mic si copilul institutionalizat.
54. Tulburarile psihice de natura infectioasa la copil si adolescent inclusiv sifilisul si SIDA.
55. Tulburarile psihice legate de intoxicatii la copil si adolescent.
56. Embriopatii, fetopatii si tulburãri psihice post suferintã obstetricalã.
57. Tulburãri psihice asociate bolilor somatice acute si cronice ale copilului si adolescentului.
58. Tulburãri psihosomatice la copil si adolescent.
59. Tulburãri psihice asociate bolilor neurologice ale copilului si adolescentului.
60. Tulburãri psihice în epilepsia copilului si adolescentului.
61. Tulburãri psihice în tumorile cerebrale ale copilului si adolescentului.
62. Tulburãri psihice în traumatismele cranio-cerebrale ale copilului si adolescentului.
63. Tulburãri psihice în endocrinopatii la copil si adolescent.
64. Tulburãri psihice legate de sarcina si perioada de lactatie.
65. Comportamentul autoagresiv si suicidul la copil si adolescent.
66. Cefaleea la copil si adolescent.
67. Manifestari paroxistice cerebrale neepileptice.
68. Stãrile comatoase.
69. Convulsiile la copil.
70. Principii ale expertizei si orientãrii scolare si profesionale ale copilului si adolescentului cu
tulburãri psihice.
71. Principii ale expertizei medico-legale psihiatrice si evaluare a stãrii de sãnãtate psihicã a
copilului si adolescentului.
72. Principii moderne de interventie în favoarea copilului si adolescentului cu tulburãri psihice,
si a familiei acestora – recuperarea, normalizarea sau valorizarea rolurilor sociale, calitatea
vietii, terapia comunitarã, interventia în echipa multi- interdisciplinarã si transdisciplinarã etc.
73. Principii ale interventiei preventive in tulburarile psihice ale copilului si adolescentului.
74. Psihoigiena si psihoprofilaxie.
75. Metode biologice de tratament. Psihofarmacologia.
76. Metode psihologice de tratament. Psihoterapiile, terapiile ocupationale, educationale,
psihopedagogice, de joc, cognitive etc.
77. Consilierea si terapia familiei.
78. Urgentele psihiatrice. Principii de interventie în crizã.
79. Principii ale organizãrii asistentei copilului si adolescentului cu tulburãri psihice.
80. Principii de eticã si deontologie psihiatricã. Drepturile bolnavului psihic. Declaratia
internationala a drepturilor copilului.

II – III. DOUA PROBE CLINICE
Cazurile se aleg din tematica clinicã a probei scrise astfel încât sã reprezinte domenii
semnificativ diferite ale patologiei.

IV. PROBA PRACTICA

1. Interpretarea unui buletin de analizã a LCR.
2. Interpretarea unei electroencefalograme.
3. Interpretarea unui examen electromiografic si a vitezei de conducere.
4. Interpretarea unui examen computertomografic.
5. Interpretarea unei radiografii craniene.
6. Interpretarea unui examen al fundului de ochi.
7. Principiile probelor de evaluarea inteligentei si interpretarea lor (WISC, Raven).
8. Principiile probelor de evaluare a atentiei si interpretarea lor.
9. Principiile probelor proiective – TAT, Rorschach, Rozenzweig, Pate Noir.
10. Principiile probelor de evaluare a memoriei si interpretarea unei probe.
11. Principiile evaluarii gradului de incapacitate psihica si evaluarea unui caz.
12. Principiile evaluarii discernãmântului unui minor delincvent.
13. Evaluarea nivelului dezvoltãrii psihice a unui copil sub vîrsta de 6 ani.
14. Principiile metodelor moderne de imagerie cerebrala si de explorare a debitului sanguin
cerebral si metabolismului creierului.
15. Principiile examenului potentialelor evocate cerebrale si interpretarea unui buletin de
analiza.
16. Elaborarea unui program de interventie în crizã – pentru suicid, stare comatoasã, criza de
agitatie cu comportament agresiv, stare depresivã.
17. Elaborarea unui plan de cercetare pentru o temã datã.

Lasă un răspuns