Eliberarea Certificatelor de medic SPECIALIST

Examene

Începând cu data de 16.05.2019 se distribuie certificatele de Specialist către Direcțiile de Sănătate Publică Județene, pentru medicii / farmaciștii care au susținut și promovat examenul de specialitate din sesiunea 20 Martie 2019 și cei care au terminat pregătirea în rezidențiat până la data de 15 Mai 2019.

Pentru medicii/ farmaciștii care au susținut examenul cu derogare conform Ordonanței nr.18/2009, eliberarea certificatului de specialist se face numai după încheierea stagiului de pregătire în rezidențiat.

Pentru întocmirea Ordinului Ministrului Sănătății, privind eliberarea certificatului, medicii, medicii dentiști si farmaciștii care au susținut și promovat examenul de specialitate și care la data susținerii examenului nu au stagiul complet în vederea confirmării ca SPECIALIST, vor depune la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică următoarele documente:

  • Cerere

  • Adeverință eliberată de unitatea angajatoare de încadrare din care să rezulte finalizarea pregătirii în rezidențiat

  • Adeverință semnată de îndrumătorul de rezidențiat

  • Copia din carnetul de rezident cu ultimul stagiu efectuat

Documentele se depun la Registratura Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică, strada Bodești, nr.1, sector 2, București sau pot fi transmise prin serviciile poștale.

Lasă un răspuns