TEMATICA PENTRU EXAMENUL MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA ORL

Examene

I. TEMATICA PROBEI SCRISE
1. Anatomia, fiziologia şi fiziopatologia rino‐sinusală.
2. Metode de explorare rino‐sinusală
3. Traumatismele naso‐sinuso‐faciale
4. Epistaxisul
5. Rinitele acute şi cronice (inclusiv rinitele nonalergice: NARES, NANIPER, hormonală,
medicamentoasă, ocupaţională)
6. Sinuzitele acute şi cronice, specifice şi nespecifice
7. Complicaţiile sinuzitelor
8. Alergie rino‐sinusală
9. Tumorile benigne ale feţei, nasului şi sinusurilor
10.Tumorile maligne ale feţei, nasului şi sinusurilor
11.Sindromul de apnee obstructiva în somn (diagnostic, etiopatogenie, tratament)
12.Algiile cranio‐cervico‐faciale
13.Manifestări ale bolilor sistemice la nivelul nasului (granulomatoza Wegener, sarcoidoza,
boli vasculare, boli hematologice).
14.Anatomia, fiziologia si fiziopatologia faringelui
15.Metode de explorare a cavitatii bucale si a faringelui
16.Faringite acute şi cronice, specifice şi nespecifice
17.Manifestări ale bolilor sistemice la nivelul faringelui: granulomatoză Wegener, sarcoidoză,
boli hematologice
18.Tumorile benigne ale faringelui
19.Tumorile maligne ale faringelui
20.Tumorile parafaringiene
21.Tulburarile senzitive si motorii ale faringelui. Tulburarile deglutiţiei.
22.Patologia inflamatorie a glandelor salivare
23.Patologia tumorala a glandelor salivare
24.Patologie inflamatorie si tumorala a cavitatii bucale
25.Anatomia si fiziologia laringelui
26.Metode de explorare laringiana
27.Laringitele acute si cronice, specifice şi nespecifice
28.Insuficienta respiratorie acuta de cauza laringiana
29.Tumorile benigne laringiene
30.Tumorile maligne laringiene
31.Traumatismele laringiene şi laringo-traheale
32.Sindroamele paralitice laringiene şi asociate
33.Stenozele laringiene si laringo-traheale
34.Clasificarea, evaluarea şi tratamentul tulburărilor vocii (elemente de foniatrie şi
fonochirurgie)
35.Anatomia chirurgicală a gâtului
36.Diagnosticul şi tratamentul tumefacţiilor cervicale
37.Patologia vasculară a capului şi gâtului
38.Afectiunile inflamatorii ale glandei tiroide
39.Tumorile glandei tiroide
40.Traumatismele părţilor moi cervicale
41.Metode de explorare traheo‐bronşică
42.Corpii străini traheali şi bronşici
43.Patologie tumorală traheală
44.Metode de explorare esofagiană
45.Corpii străini faringieni şi esofagieni
46.Esofagita postcaustică
47. Patologia tumorală esofagiană
46. Anatomia, fiziologia si fiziopatologia urechii
47. Metode de explorare a urechii
48. Afectiunile urechii externe
49. Disfuncţia tubară‐otita seroasă
50. Otita medie acuta
51. Otomastoidita acuta
52. Mastoidita acuta a nou-născutului şi copilului
53. Otitele medii cronice
54. Otomastoidita cronica
55. Infectii specifice ale urechii
56. Complicatiile supuratiilor urechii medii
57. Otoscleroza
58. Surditatea brusc instalată
59. Trauma sonoră. Surditatea profesională. Presbiacuzia. Ototoxicitatea.
60. Sindroamele vestibulare periferice (Meniere, neuronită vestibulară, VPPB)
60. Paralizia facială periferică
61. Tumorile urechii externe si ale urechii medii
62. Glomusul de jugulara
63. Schwannomul de vestibular
64. Copilul hipoacuzic‐diagnostic, posibilitati de recuperare.
65. Metode de reabilitare auditiva. Principiile şi indicaţiile protezării auditive.
66. Metode de reabilitare vestibulară. Principiile şi indicaţiile reeducarii vestibulare.
67. Implantul cohlear (Principii şi indicatii ale implantului cohlear; protocol de evaluare
preoperatorie a candidatilor la implantare cohleară; tipuri de dispozitive protetice, incidente,
accidente şi complicatii în chirurgia implantului cohlear).
68. Traumatismele urechii şi ale osului temporal
69. Manifestări ale infecţiei HIV în ORL
70. Malformaţii în ORL – diagnostic precoce şi posibilităţi terapeutice
71. Patologia chirurgicală a bazei craniului, orbitei, căilor lacrimale şi spaţiilor profunde
72. Patologia pediatrică otorinolaringologică.

II ‐ III PROBE CLINICE
Vor fi alese din tematica probei scrise de specialitate

IV PROBA PRACTICA OPERATORIE
1. Rezectia septului nazal
2. Chirurgia cornetelor nazale
3. Chirurgia sinuzitei maxilare (include tehnici chirurgicale endoscopice)
4. Chirurgia sinuzitei etmoidale (include tehnici chirurgicale endoscopice)
5. Chirurgia sinuzitei frontale (include tehnici chirurgicale endoscopice)
6. Amigdalectomia
7. Adenoidectomia
8. Micro-laringoscopia suspendată (include tehnici chirurgicale cu instrumente reci şi
LASER-CO2 asistată)
9. Traheo‐bronhoscopia
10. Esofagoscopia
11. Ligatura venei jugulare interne
12. Ligatura arterei carotide primitive
13. Ligatura arterei carotide externe
14. Ligatura arterei linguale
15. Ligatura arterei faciale
16. Ligatura arterei temporale superficiale
17. Traheotomia
18. Laringectomia totală
19. Disecţia ganglionară cervicală selectivă
20. Montare aerator transtimpanal
21. Mastoidectomia corticală (antro‐mastoidectomia)
22. Mastoidectomia radicală (tehnică deschisă „canal wall-down”)
23. Descoperirea facialului în portiunea a treia
24. Fibroscopia diagnostică şi intervenţională în patologia ORL (indicaţii, dispozitive,incidente, complicaţii).

Durata probelor:
-Printre fiecare dintre cele două probe clinice se acordă:
*20 minute examinare
*20 minute meditaţie-analiza cazului
*20 de minute expunere
-Pentru proba practică se acordă:
*20 minute meditaţie
*20 minute expunere
*20 minute executarea probei

RECOMANDARI BIBLIOGRAFICE
1. Anniko M, Bernal-Sprekelsen M., Bonkowsky V., Bradley P., Iurato S.
EUROPEAN MANUAL OF MEDICINE–OTORHINOLARYNGOLOGY,
HEAD AND NECK SURGERY. Ed. Springer, 2010.
2. Ataman T. Examinarea Oto-Rino-Laringologică. Ed. Tehnică, Bucureşti, 2003.
3. Ataman T. Otologie, Ed. Tehnică, Bucureşti 2002.
4. Behrbohm H., Kaschke O., Nawka T., Swift A. EAR, NOSE AND THROAT
DISEASES WITH HEAD AND NECK SURGERY. 3rd Edition. Ed. Thieme,
2009.
5. Bogdan C.I. Foniatrie clinică – vocea. Ed. Viaţa Medicală Românească 2001.
6. Călăraşu R, Tătulescu D. Laserul cu CO2 în microchirurgia laringiană. Ed. Militară,
Bucureşti 2003.
7. Ciuchi V. Patologia inflamatorie cronică a urechii medii. Sechele postotitice.Ed.
Medicală 2004.
8. Ciuchi V., Mocanu C., Predescu C., Romaniţan C. – Otorinolaringologie, Ed. Sylvi,
Bucureşti 2000
9. Cobzeanu M. D. Compendiu de patologie oto-rino-laringologică şi chirurgie cervicofacială. Ed. Junimea, Iaşi – 2009.
10. Cohen J.I., Clayman G.L. Atlas of head and neck surgery.Saunders, 2012.
11. Corbridge R., Steventon N. Oxford Handbook of ENT and Head and Neck
Surgery.Second Edition. Oxford University Press, 2010.
12. Cosgarea M., Maniu A. Otoscleroza de la A la Z. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca
2011.
13. Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Oto-Rhino-Laryngologie. 6 vol, Ed. Elsevier,
2014.
14. Flint P.W., Haughey B. H., Lund V. J., Niparko J. K., Richardson M. A.,
Robbins K. T., Thomas J. R. CUMMINGS-OTOLARYNGOLOGY HEAD AND
NECK SURGERY. Fifth Edition. Ed. Mosby – Elsevier 2010.
15. Gârbea S., Dimitriu A., Firică D. Chirurgie ORL, Ed. Didactică şi pedagogică,
Bucureşti 1983.
16. Hildmann H., Sudhoff H. Middle Ear Surgery, Ed. Springer 2006.
17. Mureşan R, Chirilă M. Reabilitarea şi igiena vocii. Alma Mater, 2010.
18. Naumann H. H, Helms J., Herberhold C., Jahrsdoerfer R.A., Kastenbauer E.R., Panje
W. R., Tardy Jr M. E. Head and Neck Surgery, 3 volumes. Second completely revised
edition. Ed. Thieme, 1996.
19. Oswal V., Remacle M., Jovanvic S., Zeitels S.M., Krespi J.P., Hopper C. Principles
and Practice of Lasers in Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Kugler
Publications, 2014.
20. Pascu A. Audiometrie. Ed. Univesitară ”Carol Davila”, Bucureşti 2000.
21. Passali D., Kern E., Bellussi L., Sarafoleanu C., Popescu F. D. Rhinosinusal
inflamation and infections: modern thinking and current treatment. Ed. Academiei
Romane, 2013.
22. Popescu C.R., Anghel I, Berteşteanu SVG.Tehnici chirurgicale ORL, în „Caiete de
Tehnici Chirurgicale”, vol 5, sub redacţia N. Angelescu, F. Popa. Ed. Medicală,
Bucureşti 2011.
23. Probst R., Grevers G., Iro H. Basic Otorhinolaryngology. Thieme, 2006.
24. Rosen C.A., Simpson C. B. Operative Techniques in Laryngology. Ed. Springer,
2008.
25. Sarafoleanu C.- coordonator. OTORINOLARINGOLOGIE SI CHIRURGIE
CERVICOFACIALA, în „Tratat de chirurgie”, sub redacţia Irinel Popescu,
Constantin Ciuce, vol. 1, Ed. Academiei Române, 2012.
26. Sarafoleanu D. Explorarea paraclinica şi functionala in otorinolaringologie Vol I
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1999, Vol II Ed. Albatros, Bucureşti 2000
27. Shah J, Patel S, Singh B. Head and Neck Surgery and Oncology, 4th Edition.,
Ed. Mosby -Elsevier 2012.
28. Simmen D., Jones N.. Manual of Endoscopic Sinus Surgery and its Extended
Applications. Ed. Thieme, 2005.
29. Som P.M., Curtin H.D. Head and neck imaging. 5th edition. Mosby, 2011.
30. Steiner W., Ambrosch P. Endoscopic Laser Surgery of the Upper Aerodigestive
Tract. Ed. Thieme, 2000.
31. Theissing J., Rettinger G., Werner J. ENT-HEAD AND NECK SURGERY:
ESSENTIAL PROCEDURES. Ed. Thieme, 2011.
32. Tos M. Manual of Middle Ear Surgery, 2nd Edition, Ed. Thieme, 2006.
33. Zainea V. Chirurgia şi îngrijirea traheostomelor. Editura Etna, 2005.
34. Zenner H.P. Terapia practică a afectiunilor oto-rino-laringologice Ed. PIM, Iaşi 2002.
35. Warner G., Burgess A., Patel S., Martinez-Devesa P., Corbridge R.
OTOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY. OXFORD
University Press, 2009.

NOTA: Titlurile bolduite si subliniate reprezinta nucleul bibliografic
minim obligatoriu (1, 4, 14, 25, 26, 27, 31, 32, 35 ).

Lasă un răspuns