Adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident la data de 31.12.2019, precum și data încheierii pregătirii.

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,
Subsemnatul(a)______________________________________________,
confirmat medic rezident prin OMS nr.______/________________, în
specialitatea Anestezie și terapie intensivă, cu finalizarea pregătirii în
rezidenţiat la data de ___/___/___ , vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul
de obţinere a titlului de specialist din sesiunea 14 septembrie 2019.
Centre universitare unde am efectuat pregatirea___________________;
Solicit susţinerea examenului în Centrul universitar________________;
Solicit transmiterea certificatului obţinut la DSPJ__________________;
C.N.P.______________________________,
Telefon de contact____________________,
E-mail______________________________.

Subsemnatul ________________________________________________
declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la
pregătire/examen/concurs.
DA, sunt de acord NU sunt de acord                                                                  Data:                                                                 Semnătura:

Doamnei Director General a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică
Gabriela ANGHELOIU

Numele candidatului se va completa cu litere de tipar şi cu diacritice,
conform CI/BI

Faci un comentariu sau dai un răspuns?